Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 108 razy
"TERCJARZ" - 01/2016

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 01/2016
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2016 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty FZŚ
i dary Ducha św. dla nowej Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ.


„Błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie
i będą wstępowali do niego aż do końca świata”
- św. Franciszek.
POTWIERDZENIE WOLI BOŻEJ PRZEZ KOŚCIÓŁ,
USTNE ZATWIERDZENIE REGUŁY PRZEZ PAPIEŻAŚwięty Franciszek, widząc, że Pan Bóg co dzień powiększał ich liczbę, napisał prosto i zwięźle, dla siebie i dla swoich braci, formę życia i Regułę, używając głównie tekstów świętej Ewangelii, której doskonałości jedynie pożądał. Włączył też nieco innych wskazań, które były niezbędne do prowadzenia świętego życia we wspólnocie. Potem razem ze wszystkimi wspomnianymi braćmi przybył do Rzymu, bardzo pragnąc, aby mu pan papież Innocenty III zatwierdził to, co był napisał.


Podówczas przewodził Kościołowi Bożemu pan papież Innocenty III, mąż pełen chwały, a także bogaty w wiedzę, słynący wymową, gorliwy w trosce o sprawiedliwość w tym, co wymagało pielęgnowanie wiary chrześcijańskiej. Gdy zapoznał się ze zdaniem mężów Bożych, po uprzednim rozważeniu sprawy, wyraził zgodę na ich prośbę i następnie zatwierdził. Udzielił im wiele zachęt i napomnień, po czym pobłogosławił św. Franciszkowi i jego braciom, mówiąc: „Bracia, idźcie z Bogiem, i jak was On raczy natchnąć, tak głoście wszystkim pokutę. A gdy Wszechmocny Bóg pomnoży was w liczbę i łaskę, z radością donieście mi o tym, a ja wam udzielę więcej pozwoleń i bezpiecznie powierzę wam większe zadania.Sens zatwierdzenia Reguły

Jaki sens i jakie znaczenie dla życia pierwszych naśladowców św. Franciszka miało zatwierdzenie Reguły, komentarz daje Leksykon duchowości franciszkańskiej. darem Bożym, gdyż „sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej… i papież potwierdził mi”. Natomiast w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w Konstytucji Lumen gentium (n.45), czytamy, że hierarchia kościelna „podążając skwapliwie za tchnieniem Ducha Świętego, przyjmuje reguły przedłożone przez znakomitych mężów i niewiasty, a następnie dokładniej uporządkowane oficjalnie zatwierdza, autorytetem czujnym i pomocnym wspiera instytuty ustanowione tu i ówdzie dla budowania Ciała Chrystusowego, aby wzrastały i rozwijały się w duchu założycieli”. Powyższe stwierdzenie, napisane językiem prawnym, należy rozumieć, że Kościół poprzez swoich przedstawicieli spełnia rolę kontrolną, potwierdzając, co jest właściwe, dobre, pożyteczne dla życia chrześcijan, aby osiągnąć życie wieczne. W ten sposób chroni swoich wiernych przed błędami, pomyłkami, złymi wyborami i wskazuje właściwą drogę do celu.

Dość oryginalny komentarz do zatwierdzenia Reguły znajdziemy w książce napisanej przez biskupa Grzegorza Rysia, pt. Franciszek - Życie, miejsce, słowa. Uwaga skupiona jest nad dwiema kwestiami. Pierwsza dotyczy początków zawiązywania się wspólnoty zakonnej, a chodzi o ustne zatwierdzenie Reguły, gdy było ich zaledwie dwunastu. Franciszek mógłby zaczekać, popatrzeć, czy taka forma życia się sprawdzi i dopiero wówczas, gdy będzie spora liczba braci chcących żyć w taki sposób, pójść do papieża i prosić o zatwierdzenie Reguły. W tym przypadku ujawnia się pokora Franciszka, który od samego początku pyta, czy żyje dobrze, czy to, co wymyślił, jest sensowne.

A jakie jest nasze postępowanie? Najczęściej najpierw coś robimy, a jak to już jest zrobione i nie da się odkręcić, wtedy idziemy do przełożonych i prosimy, żeby on to pobłogosławił. A co on wtedy ma do powiedzenia?

Druga kwestia dotyczy tego, że Franciszek prosi papieża o zatwierdzenie sposobu życia, który jest zgodny z Ewangelią. Tu pojawia się takie proste pytanie, czy w ogóle taką formę życia, która jest zgodna z Ewangelią, trzeba poddawać jakiejś ocenie? Czy forma życia, która jest zapisana w Ewangelii, potrzebuje czyjejś aprobaty? Szukając odpowiedzi na te pytania, znajdujemy je u św. Augustyna, który napisał, że nie słucha Pisma świętego, dopóki Kościół nie poda mu go do ręki. W tym stwierdzeniu jest zawarta taka nauka, iż mamy takie zaufanie, że Duch Święty prowadzi nas w Kościele i ten Kościół tłumaczy nam słowo, które jest objawione przez Pana Boga. Z podsumowania tych kwestii, rodzą się następujące wnioski. Po pierwsze: należy patrzeć na Kościół wtedy, gdy zaczynamy coś robić – a nie dopiero wtedy, gdy kończę i nagle proszę, żeby mi pobłogosławiono. Po drugie: powinniśmy mieć zawsze świadomość, że Kościół jest tym, kto wykłada nam słowo Boże.


Kto nie słucha Kościoła - błądzi

W czasach, kiedy żył i działał św. Franciszek, byli też i inni, którzy chcieli odnowić życie religijne w Kościele, żyjąc gorliwie według Ewangelii, stawiając sobie bardzo wysokie wymagania moralno–ascetyczne. I nie udało się im. Dlaczego? Bo robili to na własną rękę, nie pytając Kościoła, czy tak można żyć. Wpadli w herezję. Między innymi byli to katarzy i waldensi. Takich ruchów heretyckich było więcej. W tym miejscu skupimy uwagę na jednym, by pokazać, że można zacząć dobrze, a skończyć źle.

Mniej więcej w tym czasie, co Franciszek, troszeczkę wcześniej, żył człowiek, który stworzył cały ruch ewangeliczny nazwany „ubogimi ewangelistami z Lyonu”. Człowiek ten miał na imię Waldo, stąd nazwa ruchu – waldensi. Idea była taka, że oto pojawił się człowiek, od którego zaczyna się Kościół. Jest jak Piotr. To jest coś, co nawet Franciszkowi do głowy nie przyszło. Bo idea Franciszka jest taka: żyję Ewangelią, ale w jedności z Piotrem. Piotr jest w Rzymie, ja nie jestem Piotrem. Piotr jest w Kościele. Waldo tymczasem był uważany za Piotra, za skałę. Był w wielu kwestiach podobny do Franciszka – jeden i drugi był kupcem, jeden i drugi rozdał majątek, jeden i drugi głosił proste kazania pokutne, jeden i drugi zgromadził uczniów. Oni są uderzająco podobni! Jedna i jedyna różnica jest ta, że Franciszek uważał, że da się żyć radykalnie Ewangelią w takim Kościele, jakim był: pogrążonym w kryzysie, w dramatach, podzielonym, bogatym, rozdartym przez schizmy. Franciszek uważał, że się da. Co więcej, papieża kierującego takim Kościołem, Franciszek pyta, czy może żyć według Ewangelii. Natomiast Waldo nigdy nie pytał Kościoła o zdanie. Jeśli na przykład biskup zabronił mu głosić w danym miejscu słowo, to Waldo nie przejmował się tym zakazem i nadal je głosił. A różnica między nimi jest taka, że Franciszek był posłuszny biskupowi, a Waldo, nie. Franciszek przez swój sposób życia chciał pokazać waldensom: możesz być gorliwy, możesz być ubogi i możesz słuchać Kościoła, nawet wtedy, kiedy ten Kościół wydaje ci się nie dość radykalny. I tak warto słuchać Kościoła.


Kościół gwarantem nieomylności

Franciszek, mając świadomość powołania do życia Ewangelią otrzymanego od Boga, prosił też o posłanie i powołanie przez Kościół. I otrzymał je przez zatwierdzenie Reguły; pierwszy raz w roku 2009 od papieża Innocentego III – ustne, gdy grupa była jeszcze bardzo mała, i w roku 1223 przez papieża Honoriusza III – pisemne, gdy Zakon Braci Mniejszych się rozrósł do ponad pięciu tysięcy braci. Napisał to w jednoznacznych słowach na początku Reguły: „Oto jest sposób życia według Ewangelii Jezusa Chrystusa, o którego uznanie i zatwierdzenie prosił papieża brat Franciszek. I papież uznał go i zatwierdził dla jego braci obecnych i przyszłych”.

Dlaczego tak wielką wagę przykładał Franciszek do tego, aby ten sposób życia był zatwierdzony przez Kościół? Był bowiem przekonany, że tym Kościołem kieruje Bóg przez powołanych pasterzy i miał taką wiarę, że w osobach papieża, biskupa i kapłana spotyka Pana, gdyż „w nich rozpoznaje Syna Bożego i oni są moimi panami” (Testament 9). Spotykając w tych ludziach Chrystusa, ofiarowywał pełne szacunku posłuszeństwo. Z tej racji działalność apostolską pragnął prowadzić w pełnej zależności od nich – chciał, by oni go do niej upoważniali. Uległość i posłuszeństwo wobec Kościoła wyraziła się jeszcze i w tym, że Franciszek prosił Ojca Świętego, by wyznaczył jednego z kardynałów na opiekuna Zakonu, który będzie kierował tym braterstwem, opiekował się nim i utrzymywał w karności… . Franciszek kochał dzieło, które z Bożego polecenia było mu dane zapoczątkować, ale jednak nigdy i nigdzie nie chciał go prowadzić, kierując się własnym uznaniem, lecz jedynie wolą Kościoła. Nie chciał przewodzić braciom – to Kościół, któremu ich powierzył, miał chronić i prowadzić Zakon. Pełnia posłuszeństwa wobec Kościoła uchroniła franciszkański Zakon od wejścia w ślepą uliczkę ludzkiej pychy i samozadowolenia.


Podsumowanie i wnioski dla nas

Zauważamy, że na przestrzeni wieków zmieniają się warunki życia ludzi i zmienia się wiele rzeczy. Jednak Reguła ułożona przez św. Franciszka z Asyżu, zatwierdzona przez Kościół nie ulega zmianie, bo jest oparta na Ewangelii, która jest ponadczasowa.

Komentując wydarzenie zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej przez Namiestnika Chrystusowego, staramy się wyciągnąć z tego naukę dla nas i dla naszego współczesnego życia. Można je ująć w następujących punktach:

• Człowiek, aby żyć sensownie, musi to czynić według określonego planu, według zasad, które nadał Stwórca. Bardzo konkretne zasady i wskazania do życia znajdują się w Ewangelii. Życie zakonne, w którym zachowuje się rady ewangeliczne i które jest ukierunkowane na Królestwo Niebieskie, musi być oparte o szczegółowe przepisy, które określane są jako „reguła”. Reguła jest więc darem Bożym, danym zakonnikom.

• Reguła, mimo iż jest oparta na Ewangelii, musi być zatwierdzona przez Kościół, bo tylko Kościół jest gwarantem nieomylności i tylko Kościół wyjaśnia oraz interpretuje Słowo Boże zawarte w Ewangelii.

• Wszelkie komentarze i wyjaśnienia Reguły oraz prawodawstwo oparte na Regule (Konstytucje Generalne, Statuty, Rytuał …) muszą być zatwierdzane przez Kościół lub przez organ do tego uprawniony.

• Wiernych i zakonników obowiązuje posłuszeństwo okazywane prawowiernym przedstawicielom hierarchii Kościoła (papieżowi, biskupom, proboszczom, przełożonym zakonnym).

Opracował: o. Gabriel Kudzia OFMA K T U A L N O Ś C I


W dniu 28 listopada 2015 roku odbyła się Kapituła wyborcza do Rady Miejscowej Wspólnoty. Niech Jezus Chrystus przez pośrednictwo św. Franciszka błogosławi wybranym i obdarza potrzebnymi darami do służby we Wspólnocie FZŚ.

KALENDARZ LITURGICZNY01.01. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

02.01.
- Wspomnienie obowiązkowe Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

06.01. - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

10.01.
- ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

16.01. - Święto świętych Bernarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich

19.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

21.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

25.01. - Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

26.01. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów

27.01. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

28.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

30.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Hiacynty, dziewicy
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W maju, czerwcu i październiku nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


05.01. - spotkanie nad rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę po wieczornej Mszy św.

19.01. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ – po wieczornej Mszy św.

31.01. - Spotkanie w salce - godz. 14.30, Msza św. godz. 16.00.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: Praca zbiorowa - CHARYZMAT FRANCISZKŃSKI
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Film "Klara i Franciszek" cz.1
Film "Klara i Franciszek" cz.2

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394256 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |