Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 27 razy
"TERCJARZ" - 08/2015

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 08/2015
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2015 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich,
szczególnie dla Wspólnoty w Wąbrzeźnie,
dary Ducha św. podczas kapituły wyborczej
do Rady Miejscowej.Troska o wierność życia według Ewangelii
Wstęp

Życie franciszkańskie polega na zachowywaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wierność Zbawicielowi w szczególny sposób wyrażała się przez zachowywanie rad ewangelicznych, które prowadzą do doskonałości chrześcijańskiej. Droga ta realizuje się przez życie według Ewangelii. Przykładem wierności Chrystusowi jest Święty Franciszek z Asyżu, który zachęcał wszystkich ludzi do wyboru drogi chrześcijańskiej. W Regule, która ma swoje źródło w Ewangelii, Święty ukazuje drogę ku świętości. Jego zapał apostolski, troska o nawrócenie grzeszników i zbawienie człowieka przynaglała go do ustawicznych wędrówek i głoszenia Słowa Bożego. Urzeczywistnienie ideałów życia franciszkańskiego dokonuje się w człowieku poprzez życie modlitwą, do której każdy jest zobowiązany przez Boga.


1. Świadectwo wiary Świętego Franciszka z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu jest najbardziej znanym świętym na świecie. Żył on radami ewangelicznymi, pokorą i prostotą życia, miłością do Boga i gorliwością apostolską. Swoją osobowością pociągał i pociąga wielką liczbę ludzi do naśladowania życia chrześcijańskiego. Wskazywał ideał życia w duchu pokuty i miłości do Boga przez posłuszeństwo przykazaniom i Ewangelii. Święty pragnął upodobnić się do Jezusa Chrystusa. Dla niego Chrystus był nauczycielem w służeniu ludziom. Ubóstwo, posłuszeństwo i czystość oraz wierne zachowywanie Ewangelii stanowią fundament życia Świętego Franciszka. Całe jego życie było wielkim przykładem umiłowania Boga, a także człowieka, który został odkupiony Krwią Zbawiciela.
Święty Franciszek jest znany i czczony w Kościele jako wzór miłości do Jezusa Chrystusa oraz do wszystkich ludzi.

Chcąc bardziej miłować Boga, za sprawą Ducha Świętego, postanowił zmienić dotychczasową formę swojego życia, opierając ją na Ewangelii jako podstawowym źródle wiodącym do doskonałości chrześcijańskiej. Miłość ku Bogu jest głównym charyzmatem franciszkańskim. Wypływa ona z pierwszego i najważniejszego przykazania miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Całe jego życie to służba Bogu i człowiekowi. Miarą miłości oblubieńczej stało się dla Świętego Franciszka naśladowanie Chrystusa ubogiego.
Franciszkanie świeccy powinny być gorliwi w posłudze głoszenia Ewangelii, zgodnie z przykładem i charyzmatem Świętego Franciszka. Przez złożoną profesję odpowiedzieli na powołanie Boga, co stanowi szczególne oddanie się na służbę Jezusowi Chrystusowi. Franciszkanin przez profesję poświęca się Bogu, czyni to świadomie i dobrowolnie. Profesja nie tylko zespala z Jezusem Chrystusem, lecz, podobnie jak chrzest, włącza człowieka w Kościół katolicki.


2. Eucharystia źródłem życia wspólnoty franciszkańskiejW duszpasterskiej posłudze Ofiara Eucharystyczna stanowi szczyt życia i wyjątkowy cel całej ewangelizacji.

Święty Franciszek z Asyżu wielką czcią i kultem otaczał Eucharystię. Gdy przyjmował Komunię Świętą, czynił to z taką pobożnością, że swoim przykładem pociągał innych do Zbawiciela. Jednocześnie uważał, że nieuczestniczenie w Mszy Świętej, jeśli była ku temu możliwość, jest lekceważeniem Chrystusa. Są to mocne słowa, ale pełne troski o zbawienie człowieka. Eucharystia to źródło, a zarazem szczyt życia całego Kościoła. Słowo „Eucharystia” pochodzi z języka greckiego i oznacza „dziękczynienie”. Oprócz dziękczynienia, jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela, jak i uczestnictwem w tym wydarzeniu zgromadzonego Ludu Bożego.

Sakrament Eucharystii buduje Kościół i określa jego misyjne zadania. Chrystus w Komunii Świętej daje nam Siebie, jako Pokarm na pielgrzymowanie do królestwa Bożego.
Sprawowanie Ofiary Eucharystycznej jest czynnością Jezusa i Kościoła, w której Odkupiciel przez kapłana składa Siebie w ofierze Bogu Ojcu za wszystkich ludzi. Dzięki Eucharystii Kościół żyje i wzrasta, ponieważ obecny jest w niej Chrystus, który tak się uniżył, że stał się pokarmem dla wiernych, by mogli duchowo rozwijać się.

Sprawowanie Eucharystii jest według Świętego Franciszka z Asyżu uwielbieniem i staje się dla nas pokarmem nowego życia otrzymanego od Boga oraz odnowionego przez ofiarę śmierci i zmartwychwstania Jego umiłowanego Syna Jezusa. Dlatego dla duchowości franciszkańskiej sakrament Eucharystii jest centralnym i najważniejszym punktem życia z Bogiem i ludźmi. Jeśli zagłębimy się w nauczaniu Świętego Franciszka, widzimy, że szczególne miejsce poświęcił obecności Zbawiciela w Eucharystii.

Szczególne znaczenie w życiu franciszkanina świeckiego ma dzień Pański, a zwłaszcza sprawowana w tym dniu Eucharystia.

Obowiązkiem każdego wiernego jest czynny udział we Mszy Świętej sprawowanej w niedzielę i w święta nakazane, co ma wpływ na jego życie zgodne z Ewangelią. Przykład świętowania niedzieli powinien być na pierwszym miejscu w rodzinie, a także w parafii i w szkole oraz we wspólnocie. Święty Jan Paweł II zauważył, że coraz bardziej zatraca się umiejętność świętowania dnia Pańskiego, co objawia się niebezpiecznym procesem zamknięcia się człowieka na wartości, które wynikają z niedzieli. Ponieważ dzień Pański, bardziej niż inne dni w tygodniu, przypomina człowiekowi o jego zbawieniu, którego dokonał Chrystus. Sprowadzenie niedzieli jedynie do odpoczynku, do rozrywki i przyjemności prowadzi do odrzucenia istoty, którą stanowi duchowe przeżywanie całego dnia świątecznego.

Należy dołożyć wszelkich starań, by dzień, jakim jest niedziela, odzyskał w życiu chrześcijanina na nowo swój uroczysty charakter. W tym celu powinny być podejmowane, także przez franciszkanów świeckich, działania w obronie wartości, które są związane z tym dniem. Inicjatywa ta jest tym bardziej konieczna, że obserwuje się niebezpieczeństwo zatracania niedzieli w aspekcie religijnym i odpoczynku z rodziną.

Dlatego przed franciszkaninem stoi wielkie zadanie przypominania innym przez własny przykład o obowiązku świętowania dnia uroczystego. Święty Jan Paweł II nauczał, że przestrzeganie obowiązku świętowania niedzieli jest istotnym elementem chrześcijańskiej tożsamości, a odrzucenie tego obowiązku jest zagrożeniem rozwoju człowieka.


3. Duchowość franciszkańska duchowością ewangeliczną

Człowiek zgodnie ze swoją naturą odczuwa potrzebę rozwoju i doskonalenia siebie. Realizuje je nie tylko poprzez działanie indywidualne, ale także przez aktywność we wspólnocie. Zasadnicze korzyści osiąga się, żyjąc we wspólnotach, które są organiczną całością wielu osób oraz ich działań.

Franciszkański Zakon Świeckich skupia wiernych, którzy, prowadząc życie w świecie i we własnych rodzinach, idą drogą duchowości franciszkańskiej. FZŚ powstał w Kościele, by służyć ludziom pomocą w realizacji ideału doskonałości chrześcijańskiej oraz pomagać Kościołowi w działalności uświęcenia wszystkich ludzi. Franciszkanie świeccy, szczególnie przez profesję, realizują swoje dążenie do doskonałości i uczestniczą w apostolstwie Kościoła. Powołanie do życia w duchowości franciszkańskiej oznacza być chrześcijaninem na wzór Świętego Franciszka z Asyżu. Należy podkreślić, że duchowość franciszkańska jest duchowością ewangeliczną. Słowo Boże powinno być fundamentem życia duchowego franciszkanów. Należy rozważać je wraz z Regułą i innymi dokumentami zakonu, by „przechodzić od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii”.

Franciszkanie od samego początku wnoszą ogromny wkład w ewangelizację świata. Są wezwani do bycia w świecie wyrazistym znakiem życia ewangelicznego, co prowadzi do świętości, do której są powołani. Przed franciszkanami stoi wielkie zadanie apostolstwa w ramach misji Kościoła katolickiego, głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez przykład swojego życia. Wspólnoty franciszkańskie przede wszystkim powinny być szkołami modlitwy opierającymi się na miłości do Boga i ludzi.

Wyraża się to przez głoszenie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego oraz przez modlitwę i dzieła pomocy ludziom najuboższym.

Franciszkanie świeccy z racji swego powołania budują relacje braterskie między ludźmi, podejmując zadanie pojednania, wprowadzają pokój. Obowiązek uczestniczenia w misji Kościoła nakazuje Reguła. Przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeniu z nim przez profesję, mają stawać się świadkami Chrystusa.

Dlatego ich zadaniem jest dążenie do doskonałości i ćwiczenie w sobie cnót ewangelicznych.

Osoby wybierające życie franciszkańskie mają dwa zasadnicze cele: dążenie do doskonałości chrześcijańskiej oraz apostolat w ramach zadań Kościoła katolickiego. Święty Jan Paweł II nauczał, że Kościół oczekuje od franciszkanów świeckich służby w świecie współczesnym na rzecz Królestwa Bożego, by byli wzorem jedności i odważnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa.

Doskonałość chrześcijańską należy rozumieć jako zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych oraz przestrzeganie rad ewangelicznych. Z doskonałością związane jest apostolstwo, które rozumie się jako pomoc świadczoną Kościołowi. Formy pomocy mogą być różne w zależności od posiadanych zdolności, jakie człowiek otrzymał od Boga. Dla każdego dostępna jest forma apostolatu przez modlitwę i ofiarowanie swoich cierpień za Kościół, dawanie dobrego przykładu życia chrześcijańskiego, katechezę, troskę o ubogich, sumienne wykonywanie obowiązków swojego powołania, jak i kontakt z Bogiem na modlitwie, a szczególnie przez uczestnictwo w liturgii eucharystycznej. Elementem charakterystycznym duchowości franciszkańskiej jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.


Podsumowanie

Sposób życia wskazany przez Świętego Franciszka z Asyżu opiera się na Ewangelii. Dlatego przynależność do wspólnoty franciszkańskiej zobowiązuje do naśladowania wzorów chrześcijańskich i franciszkańskich. Polega na nieustannym ożywianiu osobistej więzi z Bogiem poprzez pielęgnowanie duchowości właściwej charyzmatowi Świętego Franciszka. W centrum duchowości franciszkańskiej znajduje się Jezus Chrystus, dlatego franciszkanie są zachęcani do częstego uczestnictwa we Mszy Świętej, studiowania Słowa Bożego oraz do tego, żeby każdego dnia starali się znajdować czas na milczenie, skupienie duchowe i modlitwę. Modlitwa nadaje sens życiu, umacnia i pobudza do ofiarnej służby Bogu i ludziom, a także do sumiennego wypełniania obowiązków chrześcijańskich. Obowiązkiem jest ciągłe nawracania się przez częstą spowiedź świętą i uczestnictwo w Eucharystii. Celem franciszkańskiego życia jest nieustanne dążenie do świętości. Owo dążenie jest możliwe tylko dzięki Bogu, a swój początek ma w sakramencie chrztu świętego. Bóg wybiera i powołuje nowych członków do franciszkańskich rodzin, uświęcając ich i wiążąc z sobą szczególnym przymierzem przez profesję Reguły we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Arkadiusz Mirosław Czaja OFM


KALENDARZ LITURGICZNY


02.08. - Uroczystość NMP Anielskiej z Porcjunkuli

04.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, kapłana

06.08. - Święto Przemienienia Pańskiego

08.08. - Święto św. Dominika, kapłana, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego

10.08. - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

11.08. - Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy

14.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika

15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

17.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jacka, kapłana

20.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła

21.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża

22.08. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Królowej

24.08. - Święto św. Bartłomieja, Apostoła

25.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ

26.08. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

27.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki

28.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła

29.08. - Wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana Chrzciciela

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


02.08. – Uroczystość NMP Anielskiej z Porcjunkuli

11.08. - Spotkanie na rozważaniu Ewangelii na najbliższą niedzielę po wieczornej Mszy św.

18.08. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

22.08. – Koronacja Obrazu Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin w Toruniu (klasztor Podgórz)

30.08. - Spotkanie w salce – godz. 14.30, Msza św.- godz. 16.00.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS; opracowanie o. Arkadiusz Czaja OFM
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397573 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |