Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 37 razy
"TERCJARZ" - 07/2015

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 07/2015
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2015 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich,
szczególnie dla Wspólnoty w Wąbrzeźnie,
dary Ducha św. podczas kapituły wyborczej
do Rady Miejscowej.Troska św. Franciszka z Asyżu
o miejsce kultu BożegoSzczególne znaczenie dla katolików mają miejsca święte (locus sacer), które istnieją w Kościele katolickim od początku chrześcijaństwa. Katolicy w pierwszych wiekach po Chrystusie posiadali swoje miejsca spotkań modlitewnych, którym okazywano szczególną troskę, a zarazem i szacunek ze względu na sprawowaną w nich Mszę Świętą i inne nabożeństwa liturgiczne. W miejscach świętych osoba wierząca przez modlitwę nawiązuje relacje z Bogiem na płaszczyźnie indywidualnej oraz przez wymiar wspólnoty. Miejscami świętymi są: kościół, kaplica, sanktuarium, ołtarz i cmentarz. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa miejscami świętymi, w których odbywał się kult Boży, były prywatne domy wiernych. Natomiast od III wieku po Chrystusie pojawiały się specjalne budynki przeznaczone do kultu religijnego (por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 457).

Prawo kanoniczne wymaga trzech elementów do zaistnienia miejsca świętego: materialnego, formalnego i sakramentalnego. Jako element materialny rozumie się konkretne, odpowiednie i godne miejsce, którym może być budynek, pomieszczenie bądź plac. Element formalny to akt kompetentnej władzy kościelnej, na mocy którego konkretne miejsce zostaje przeznaczone na sposób stały do sprawowania kultu Bożego lub pochowania wiernych zmarłych. Element sakralny to funkcja miejsca przeznaczonego do kultu Bożego lub na pochowanie zmarłych (por. J. Krukowski, Część III. Miejsca i czasy święte, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kult Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. J. Krukowski, Pallottinum 2011, s. 428-429). Prócz powyższych elementów do ukonstytuowania miejsca świętego jest potrzebny akt prawny i liturgiczny. Pierwszy to akt władzy rządzenia. Natomiast drugi to czynność liturgiczna, którą określa się przez termin „poświęcenie” lub „błogosławieństwo” (por. J. Bakalarz, Część III. Miejsca i czasy święte, [w:] komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego z 1983 r., t.3, księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Lublin 1986, s. 377). Miejsca, które nie zostały do tego celu w ten sposób przeznaczone, nie są miejscami świętymi, jednakże zalicza się je do miejsc pobożnych, które należy także traktować z odpowiednią troską i z szacunkiem ze względu na sprawowaną w nich świętą liturgię.

W dbałości o miejsca kultu, która widoczna jest w życiu Świętego Franciszka z Asyżu, można dostrzec nie tylko jego wiarę i pobożność, ale także pragnienie piękna miejsc świętych, jakimi są świątynie, w których sprawuje się Najświętszą Eucharystię (por. K. Synowczyk, Liturgia Kościoła w ujęciu św. Franciszka z Asyżu „Studia Franciszkańskie” 24 [2014], s. 169. Święty Franciszek wielką czcią i kultem otaczał Eucharystię. Przystępując do Komunii Świętej, czynił to z taką pobożnością, że swoim przykładem pociągał innych do Jezusa. Sprawowanie Eucharystii jest według Świętego Franciszka uwielbieniem i staje się dla nas pokarmem nowego życia otrzymanego od Boga oraz odnowionego przez ofiarę śmierci i zmartwychwstania Jego umiłowanego Syna – Jezusa. Dlatego Najświętsza Eucharystia dla duchowości franciszkańskiej jest centralnym i najważniejszym punktem życia z Bogiem i ludźmi.

Wielkim smutkiem napełniał serce Świętego Franciszka widok zaniedbanych i opuszczonych świątyń, ołtarzy oraz wszystkiego, co służy do sprawowania kultu Bożego. W liście do duchownych nakłania ich do troski, aby Najświętsza Eucharystia była godnie i bezpiecznie przechowywana: „Niech więc wszyscy szafarze tych najświętszych tajemnic, zwłaszcza ci, którzy to czynią bez szacunku, zastanowią się, jak liche są kielichy, korporały i obrusy, które służą do ofiary Ciała i Krwi Jego. I wielu przechowuje [Ciało] i pozostawia w miejscach niewłaściwych, nosi w sposób godny opłakania i przyjmuje niegodnie, i udziela innym nieodpowiedzialnie” (Święty Franciszek z Asyżu, List do duchownych. Redakcja pierwsza, [w:]. Pisma Świętego Franciszka. Źródła bibliograficzne Świętego Franciszka. Pisma Świętej Klary i Źródła bibliograficzne. Testy ustalające normy dla braci i sióstr od pokuty, red. S. kafel, Kraków 2005, s. 249). Nakłania duchownych do poprawy zaniedbań i przynagla ich do troski, aby Najświętsza Eucharystia była godnie i bezpiecznie przechowywana. Czasami na głoszenie Słowa Bożego brał nawet ze sobą miotłę, by pozamiatać w świątyni, gdy widział, że była zaniedbana. Jednym z przykładów opisujących troskę Franciszka o miejsce święte jest to, że po zakończeniu kazania do wiernych gromadził osobno wszystkich obecnych tam duchownych i tak, by tego nie słyszeli świeccy, nalegał, by dołożyli starań w utrzymaniu czystości kościołów, ołtarzy i paramentów służących do sprawowania Eucharystii (Zwierciadło doskonałości. Redakcja mniejsza, [w:] Źródła franciszkańskie, dz. cyt., s. 1755).

Święty z Asyżu, który był bardzo surowy, gdy chodziło o ubóstwo, nie żałował jednak wydatków na kult eucharystyczny: „ Kielichy, korporały, ozdoby ołtarza i wszystko, co służy do ofiary, niech będą kosztowne. I jeśli w jakimś miejscu Najświętsze Ciało Pana będzie umieszczone za ubogo, niech będzie według przepisów Kościoła umieszczone przez nich w miejscu godnym i zabezpieczone i niech je noszą z wielką czcią, i roztropnie udzielają innym. Także imiona i słowa Pańskie napisane, gdziekolwiek znajdą w miejscach nieodpowiednich, niech podejmują i składają w godnym miejscu” ( Święty Franciszek z Asyżu, Pierwszy list do kustoszy,[w:] Źródła franciszkańskie. Pisma Świętego Franciszka, dz. cyt. S. 269-270). Postawa Świętego Franciszka uczy nas troski o powierzone nam miejsca święte, co jest wyrazem wielkiej miłości do Jezusa Chrystusa. Pouczał, by nie szczędzili środków materialnych na piękne i drogocenne paramenty liturgiczne. Ubóstwo materialne powinno być widoczne w ich życiu osobistym i wspólnotowym, natomiast świątynie powinny być piękne, bo są miejscami obecności Jezusa Chrystusa i sprawowania Mszy Świętej (por. k. synowczyk, dz. cyt., s. 170). Święty Franciszek z Asyżu pragnął, by miejsce i przedmioty służące do sprawowania Mszy Świętej swoim pięknem wyrażały szacunek i miłość do Boga. Ponieważ troska o to, co zewnętrzne, materialne i jest związane z kultem bożym, świadczy o żywej wierze w sakramentalną obecność Jezusa Chrystusa.

A K T U A L N O Ś C I


W dniu 4 maja 2015 roku przedstawiciele Wspólnoty FZŚ brali udział w Dniu Skupienia w Rywałdzie.

W dniach od 22 do 24 maja br Wspólnota brała udział w rekolekcjach zamkniętych w Laskowicach.

W dniu 14 czerwca br delegacja Wspólnoty Miejscowej wraz z Asystentem wzięła udział w uroczystościach 155 rocznicy powstania FZŚ w Chełmnie.

KALENDARZ LITURGICZNY


06.07. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Ledóchowskiej, dz., patronki Dzieł Misyjnych

08.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana z Dukli, kapłana

09.07. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Męczenników: Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy

11.07. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

15.07. - Święto św. Bonawentury, biskupa i doktora kościoła

16.07. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny /M.B./ z Góry Karmel (Szkaplerznej)

18.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Szymona z Lipnicy, kapłana

22.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny

23.07. - Święto św. Brygidy Szwedzkiej zakonnicy, patronki Europy

25.07. - Święto św. Jakuba, Apostoła

29.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marty

31.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Loyoli, kapłana


WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


04.07. – Regionalny Dzień Skupienia w Chełmnie

07.07. - Spotkanie na rozważaniu Ewangelii na najbliższą niedzielę po wieczornej Mszy św.

18.07. - Ogólnopolska pielgrzymka do Częstochowy

21.07. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

26.07. - Msza św. - godz. 16.00, po Mszy św. spotkanie rekreacyjne w ogrodzie klasztornym

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, opracowanie o. Arkadiusz Czaja OFM
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397583 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |