Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 87 razy
"TERCJARZ" - 03/2015

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 03/2015
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2015 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże
dla Wspólnot Franciszkańskich,
szczególnie dla Wspólnoty w Wąbrzeźnie


ŻYĆ NA CHWAŁĘ BOGASą ludzie, dla których powyższy temat trąci myszką, będąc dla nich staroświecki. To wszyscy „nowocześni” i „otwarci” katolicy, których owa legendarna „nowoczesność” jest tak naprawdę mitem oraz ideologią lenistwa, ignorancji i nieznajomości nauki katolickiej. Strach się odezwać do takiego „ochrzczonego” neopoganina, żeby nie urazić jego lewackich poglądów, bo w większości takich umysłów króluje marksizm. Jeśli jednak ktoś się ich boi, to nie żyje jeszcze w pełni na chwałę Boga. Nasz sprzeciw wobec takich postaw jest wyrazem wiary i naszego przylgnięcia do Boga. Temu też ma posłużyć obecna refleksja mówiąca o sensie naszego życia, a będąca jednocześnie apolagią, czyli obroną naszej wiary, byśmy jako Polacy, katolicy i franciszkanie wiedzieli, kim jesteśmy i jak mamy żyć w pluralistycznym społeczeństwie. W naszej Ojczyźnie jest mnogość różnych poglądów, z których większość niestety sprzeczna jest z wiarą. Tam bowiem, gdzie zaczyna się „nowoczesny” katolicyzm, zaczyna się również „nowoczesna” niewiara.


Czym jest chwała Boża?

Jest ona synonimem Boga Trójjedynego, Jego potęgi, wielkości, świętości. Jest to tzw. chwała Boża wewnętrzna, jaką Boskie Osoby obdarzają się wzajemnie: Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Pierwszym uzewnętrznieniem tej chwały Bożej był stwórczy akt Boga, powołujący do istnienia wszystkie byty widzialne i niewidzialne, w których jaśnieje potęga i wielkość Boga oraz Jego władza nad stworzeniami: Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Szczególnym adresatem Chwały Bożej jest człowiek, a zarazem w nim samym Bóg objawia swoją chwałę: Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Manifestacja chwały Bożej nie dokonuje się jedynie w sposób duchowy i wewnętrzny, lecz musi być widoczna dla zmysłów zewnętrznych. Kiedy Bóg odsłania oślepiające promieniowanie swojej istoty, wszyscy padają przed Nim w proch, doznając wstrząsu poznawczego, przekraczającego możliwości naszego poznania. Taką „traumę” przeżyli Piotr, Jakub i Jan, będąc świadkami przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Taki wstrząs nazywamy misterium tremendum et fascinosum, czyli tajemnicą Boga, która przeraża, a jednocześnie fascynuje. Dzieje się to w konkretnym wydarzeniu życia danej osoby, jak doskonałe i natychmiastowe nawrócenie Szawła w chwili objawienia się mu Chrystusa w drodze do Damaszku, czy objawienie się mocy Bożej w przejściu przez Morze Czerwone Narodu Wybranego.

Według św. Augustyna chwała Boża to CLARA CUM LAUDE NOTITIA, czyli jasna wiedza połączona z wysławianiem Boga. Doznawanie mocy i wielkości Boga skłania aniołów i ludzi do uwielbienia i miłowania Boskich Osób. To doświadczenie całkowicie pochłania uwagę konternplatyka, prowadząc go do zadziwienia i wysławiania mocy Bożej, co według św. Augustyna, jest skutkiem bezpośredniego poznania Boga i wiedzy o Nim. Trzeba jednak zaznaczyć, że chwała, jaką my możemy przysporzyć Bogu, nie może nic dodać, lub ująć chwale, którą Ojciec, Syn i Duch Święty wzajemnie odbierają od siebie: Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Należy także nadmienić, że najdoskonalszym objawieniem się Boga jest Jezus Chrystus, Bóg Wcielonym będący obrazem Boga niewidzialnego, odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty. W znakach i cudach objawiał moc, którą tylko Bóg może sprawiać takie cuda: przemianę wody w wino, cudowne rozmnożenie chleba na oczach wielotysięcznego tłumu, uzdrowienie niewidomego od urodzenia, wskrzeszenie Łazarza, czy największy cud, jakiego dokonał, a jakim było Jego zmartwychwstanie. Nie tylko w spektakularnych czynach Jezusa objawiała się chwała Boga, ale też w Jego miłości do biednych, chorych i grzeszników.


Franciszku, powiedz nam: czym jest chwała Boża?

Chwała, jaką Bóg wam odsłania, jest tylko małym jej promyczkiem i odblaskiem, a ludzkie serce tylko w małym stopniu zdolne jest ją pojąć. Wszyscy szydercy i niedowiarkowie mający twarde serce, nie widzą tej chwały, bo są ślepcami zwiedzonymi przez ciało, świat i szatana. Słodko jest im grzeszyć, a gorzko służyć Bogu. Są ślepi, bo nie widzą prawdziwego Światła, Pana Jezusa. Nie chcą też skosztować Jego słodyczy, bo bardziej miłują ciemność, aniżeli światło. Bóg jest żywy i prawdziwy i mieszka w światłości niedostępnej, ale zatwardziałe namiętnościami serce nie widzi nic z tego światła, bo tylko duchem można je przeniknąć, by oglądać Boga. Nie przeznaczono wam żyć jak zwierzętom, lecz poszukiwać wiedzy i cnoty (Dante, Boska komedia. Piekło, Pieśń XXVI). Aby żyć na chwałę Bożą, trzeba pokonać ślepotę i zatwardziałość serca, by nie tylko poznać Boga,
jakim jest, ale również, by skosztować słodyczy Pana w kontemplacji Jego chwały.


Franciszku, a skąd bierze się w nas to twarde serce? Czy tacy się już rodzimy?

Nie! Stajemy się tacy z niewiary i grzechu oraz z upodobania w wadach i grzechach. Nasza cielesność nieprzemieniona łaską Bożą i ciało zaprzedane grzechowi na nic się już nie przyda do poznania i oglądania chwały Bożej, bo wszyscy, którzy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. Strzeżcie się wszelkiej pychy, próżnej chwały, zazdrości, chciwości, trosk i zabiegów tego świata, obmowy i szemrania. Kto tak żyje, cieleśnie służy światu cielesnymi pragnieniami i zabiegami świata, stając się synem szatana spełniającym jego uczynki. Diabeł przez życie cielesne chce pozbawić was miłości Jezusa Chrystusa i życia wiecznego, i siebie samego ze wszystkimi zgubić w piekle.


Franciszku! Powiedz nam: jak mamy pokonać w nas to nasze twarde serce?

Nienawrócone serce wasze jest największym wrogiem waszego szczęścia i radości. Można je pokonać tylko w jeden sposób: poprzez wyrzeczenie się grzesznych przyjemności, a szukanie słodyczy jedynie w Bogu, przez tęsknotę i pragnienie Jego ponad wszystko. Dzieje się tak, gdy otwieracie się na miłość Bożą, która w pokucie przemienia wasze twarde serce na serce, którego już nikt nie zrani, i nikt nie przeszkodzi wam uwielbiać Pana. Mamy naśladować Jezusa i tylko w Nim szukać pełni życia, by stał się On dla nas wszystkim: Bóg mój i wszystko. Bóg mój i wszystko. Rozkosz bowiem tego świata jest krótka, a kara wieczna, a cierpienie w pokucie małe, a chwała nieskończona.


Franciszku! A czy ty, zawsze żyłeś na chwałę Bożą?

Niestety, nie. Przed nawróceniem żyłem w grzechach i nie starałem się posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem. Nie modliłem się do Niego czystym sercem, i nie miałem ani pokory, ani cierpliwości w prześladowaniach, czy w chorobie. Żyłem w próżności, podżegałem do złego i bardziej od innych brnąłem w głupocie. Byłem zdolny i miły, chociaż ku swojej głupocie kroczyłem wyniosły i wielkoduszny, otoczony rzeszą niegodziwców, ciągnąc środkiem ulic Babilonu, jednym słowem: chłonąłem truciznę starodawnego węża. Byłbym umarł w moich grzechach, gdy Pan nie spojrzał na mnie z miłością i nie odsunął słusznego gniewu swego, jaki zawisł nade mną z powodu grzechów. Pan objawił mi siebie, powściągając mnie w moim szaleństwie wędzidłem swej chwały. A to wszystko po to, aby mnie zbawić i przeze mnie dać wszystkim przykład nawrócenia. Wypatrzyły mi to oczy Boga ajwyższego, które na każdym miejscu patrzą na dobrych i złych. Oczy te bowiem najświętsze nie widziały wśród grzeszników nikogo, kto by był nikczemniejszy, niedołężniejszy, grzeszniejszy ode mnie. I aby spełnić to dzieło cudowne, które Bóg spełnić zamierzył, nie znalazł podlejszego stworzenia na ziemi. Przeto mnie wybrał, aby zawstydzić szlachectwo i dumę, i siłę, i piękność, i mądrość świata, aby poznano, że wszelka siła i dobro wszelakie od Niego pochodzi, a nie od stworzenia, i aby nikt nie mógł chlubić się w obliczu Jego. Kto jednak chlubi się, niech chlubi się w Panu; bo Jego jest cześć wszelka i chwała na wieki.


Franciszku! Powiedz nam: jak my możemy chwalić Boga?

Napisałem wam o tym: My, nędzni i grzeszni, wszyscy razem nie jesteśmy godni wymówić Twego Imienia, błagamy pokornie, aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, który Tobie wielce podoba się, składał Ci za wszystko dzięki wraz z Duchem Świętym Pocieszycielem, tak jak Tobie i Jemu się podoba, On, który Ci za wszystko wystarcza, przez którego tyle dla nas uczyniłeś. Tylko gdy Duch Święty i Chrystus będą uwielbiać w was Ojca, wtedy staniecie się zdolni wychwalać Boga. Wtedy wołać będziecie: zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę się o świcie. Tą harfą i cytrą jest wasze serce i dusza, przepełniane obecnością Pana i wdzięcznością za to, co On dla was uczynił. Daje wam każdy dzień tylko po to, abyście Go chwalili i ogłaszali całemu stworzeniu Jego chwałę. Dlatego napisałem: Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wystawiajmy i dzięki składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących, ufających i miłujących Go, Temu, który nie ma początku i końca, który jest niezmienny, niewidzialny, nieomylny, niewysłowiony, niepojęty, niezgłębiony, błogosławiony, chwalebny, przestawny, wywyższony, wzniosły, najwyższy, słodki, godny miłości, ukochany i cały pożądany ponad wszystko na wieki. Amen.


Franciszku! Powiedz nam: co to znaczy zawsze i wszędzie chwalić Boga?

Żyć na Chwałę Boga zawsze i wszędzie, to znaczy wszelkie dobro odnosić do Pana Boga Najwyższego i uznawać siebie i wszelkie dobra za Jego własność, i dziękować Temu, od którego pochodzi wszelkie dobro, którym jest Najwyższy, jedyny i prawdziwy Bóg, by miał przez nas wszelką cześć, odbierał wszelkie uszanowanie i otrzymywał wszelkie uwielbienia i błogosławieństwa, wszelkie dziękczynienia i chwałę, On, który ma wszelkie dobro, który sam jest dobry. A gdy usłyszycie, że ludzie źle mówią lub źle czynią, alba bluźnią Bogu, wy błogosławcie i dobrze czyńcie, i chwalcie Boga, który jest błogosławiony na wieki.


Franciszku! Jak mamy to wszystko czynić, skoro właśnie jesteśmy tacy nędzni i cieleśni?

Dzieci moje! My z własnej winy jesteśmy nędzni i zepsuci, cuchnący i robaki, ale takim nieszczęsnym i zepsutym, niewdzięcznym i złym Pan wyświadczył i wyświadcza wszelkie dobro. Tylko miłość Pana jest dla was lekarstwem na wszelką słabość, dlatego całą wolą i wszystkimi pragnieniami kochajcie Pana Boga, bo stworzył nas, odkupił i zbawił tylko ze swego miłosierdzia. On, który przychodzi w pokornej postaci swojego Ciała i Krwi w Eucharystii: Wierzcie mocno, że w taki sposób będzie z wami aż do skończenia świata. Oglądajcie Go oczyma ducha i przyjmujcie Go do swego serca. Czyniąc tak, staniecie się błogosławieni, wydający godne owoce nawrócenia, a zstąpi na was Duch Święty i uczyni w was swoje mieszkanie i miejsce pobytu. Będzie to największym zwycięstwem Boga w was i Jego chwałą, gdy przyjmiecie Jego święte cnoty, którymi On sam chce was obdarzyć: Kto jedną (z nich posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie. I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia. (Bo) każda (cnota) zawstydza wady i grzechy. Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność. Czysta i święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata i mądrość ciała. Święte Ubóstwo zawstydza pychę i skąpstwo, i troski tego świata. Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata, podobnie i wszystko, co jest ze świata. Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną. Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania, i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata, i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom. Wtedy chwała Boża zamieszka w was, a wasze serca staną się czyste i godne oglądać Boga.


Podsumowanie

Św. Franciszek należy do tych ludzi, którzy bardziej niż inni odczuwali żywą obecność Boga i Jego majestat, co niejako zmuszało go do nieustannego uwielbiania Boga. We wszelkim stworzeniu wychwalał Stwórcę i w takiej religijności Biedaczyna dojrzał do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość. Sam Chrystus rozświetlał jego serce i umysł, pobudzając go do nieustannej chwalby Bożej, będącej niewyczerpanym źródłem duchowej słodyczy. Była ona prawdziwym jarzmem i brzemieniem Pańskim, w których lekkości i słodyczy w pełni objawiała się moc krzyża Pańskiego. Dzięki wychwalaniu Pana, nawet pośród wielkiego cierpienia, Franciszek wznosił się jak orzeł w locie ku miłości serafickiej, niezłomny jakimikolwiek trudnościami: Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się i słabną młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Jako dzieci duchowe Franciszka chwalmy i naśladujmy Pana za wzorem naszego serafickiego ojca: Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą. Bądźmy więc sobą, żyjąc na chwałę Boga i św. Franciszka, wbrew wszystkim ideologiom niewiary i wszystkim niedowiarkom, choćby ich było wielu.

O. Andrzej Romanowski OFMCap
Asystent Narodowy FZŚ w Polsce


A K T U A L N O Ś C I

W dniu 16 stycznia 2015 roku zmarła śp. Siostra Halina Kamińska, lat 87 a w dniu 05 lutego 2015 roku śp. Siostra Prakseda Domeracka, lat 90. Obie siostry do Wspólnoty FZŚ przynależały ponad 33 lata. Obie były bardzo oddanymi Tercjarkami. Delegacja z FZŚ wraz z Asystentem wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
KALENDARZ LITURGICZNY


19.03. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego

25.03. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


03.03. - Spotkanie Ewangeliczne – po wieczornej Mszy św.

17.03. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

29.03. - Spotkanie Wspólnoty w salce - godz. 16.00, Msza św. – godz. 18.00.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397633 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |