Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 102 razy
"TERCJARZ" - 02/2015

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 02/2015
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lutym 2015 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże
dla Wspólnot Franciszkańskich


ŻYCIE ŁASKĄ
przez panowanie nad sobą i zaparcie się siebieW Księdze Rodzaju znajdujemy takie słowa skierowane do pierwszych rodziców: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,28). Mimo, iż to nie jest zapisane wyraźnie, to należy się domyślać, że chodzi również o to, ażeby człowiek nauczył się także panowania nad sobą.

Życie franciszkanina świeckiego w łasce jest możliwe tylko wtedy, gdy potrafi nie tylko zapanować nad światem, ale przede wszystkim nad sobą. Ma przecież w swoim życiu iść śladami Jezusa Chrystusa, by w ten sposób we wszystkim się do Niego upodobnić. Życie Chrystusa winno go tak przeniknąć, przeobrazić i ukształtować, aby zatracił się w Nim całkowicie. Owa chrześcijańska formacja jest jednak dla grzesznego człowieka zawsze bolesna i może się zrealizować wyłącznie na drodze umartwienia i zaparcia się siebie. Dlatego Pan oświadcza w Ewangelii, a Franciszek powtarza za Nim zaraz na początku pierwszej Reguły: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i naśladuje Mnie". To jeden z tych fragmentów Ewangelii, w którym Franciszek odnalazł wolę Bożą w stosunku do siebie i pierwszych braci. Zaparcie się siebie, panowanie nad sobą należą zatem do istotnych wymogów franciszkańskiego życia, które ma być „doskonałym wstępowaniem w ślady Jezusa ukrzyżowanego".


Franciszkańskie życie w pokucie i zaparciu się siebie

Dla Franciszka pokuta oznacza przewrót, który prowadzi człowieka od życia instynktownego, skierowanego na własnym „ja", do życia całkowicie poddanego i oddanego woli, panowaniu Boga. A zatem życie w pokucie domaga się całkowitego odwrócenia się od siebie, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa" (Łk 9,23). Od tego, kto chce urzeczywistniać pokutę, Chrystus żąda wyrzeczenia się wszelkiej miłości własnej, wszelkiej samowoli, wszelkiego szukania siebie. To wyrzeczenie się siebie, nie jest działaniem samym w sobie, lecz ma sens, bo dzięki niemu stwarza się przestrzeń dla wypełnienia woli Bożej. A wypełniając wolę Bożą, człowiek włącza się w dzieło zbawienia, którego Bóg dokonuje przez stworzenie, odkupienie i ostateczne spełnienie człowieka w Chrystusie. Człowiek powinien być świadom tego, że jest nędzny, ubogi, grzeszny... dlatego oddaje się Bogu całkowicie do dyspozycji, aby sam Bóg, wpływając na wolę człowieka, mógł dopełnić w nim swego dzieła. Kiedy człowiek „nie zatrzymuje niczego z siebie i dla siebie", aby bez reszty należeć do Boga, wówczas „Bóg, który nas stworzył, odkupił, zbawia nas tylko ze swego miłosierdzia".


Panowanie nad sobą, to życie według ducha, a nie ciała

Upadłą naturę ludzką w języku Franciszka wyraża na ogół tradycyjne pojęciem ciała. Tomasz Celano relacjonuje: „Często też mówił do braci: ... Jego pragnieniem jest nadużywanie dóbr teraz obecnych..” (2Cel 134).

Z tej racji „powinniśmy mieć w nienawiści ciała nasze z wadami i grzechami.."(2LW 37). A co znaczy mieć w nienawiści swoje ciało? Franciszek na własnym przykładzie pokazywał, że buntownicze i leniwe ciało należy ujarzmiać ustawicznym zdyscyplinowaniem i owocami pracy. Dlatego ciało swoje nazywał bratem osłem, jako że powinno ono być poddane pracowitym trudom, bite ostrymi biczami i marną strawą podtrzymywane przy życiu (por. 1Bon 5,6). Przez takie działanie upadłą naturę, czyli ciało poddaje się pod panowanie ducha. Franciszkowi udało się to wyśmienicie. Mógł więc dać takie świadectwo: moje ciało „we wszystkim było posłuszne, w niczym sobie nie pobłażało, ale jak ślepe stosowało się do wszystkich wymogów...” (3T 14).

Franciszek wielokrotnie wyrażał przekonanie, że człowiek jest zdolny utrzymać pod kontrolą swoją skażoną naturę poprzez umartwienie. „Każdy bowiem ma w swej mocy nieprzyjaciela, mianowicie ciało, przez które grzeszy. Dlatego błogosławiony ten sługa, który mając w swojej władzy takiego nieprzyjaciela, będzie zawsze trzymał go związanego i roztropnie miał się przed nim na baczności. Dopóki bowiem tak będzie postępował, żaden inny nieprzyjaciel, widzialny czy niewidzialny, nie będzie mógł mu szkodzić" (Np 10).


Panowanie nad sobą wymaga umartwienia i ascezy

Nauczanie i wytyczne Franciszka dotyczące umartwienia zawarte są we fragmencie Życiorysu drugiego Tomasza Celano. Nie znajdziemy tam szczegółowych wskazań, ale tylko ogólne ukierunkowanie, to znaczy zasady, jakie należy stosować przy podejmowaniu umartwień i ascezy.

Pierwszą taką zasadą podaną przez Franciszka była okazja, gdy jeden z braci podjął surowy post i to umartwienie doprowadziło go sytuacji, w której nie mógł poradzić sobie ze sobą. Wtedy Franciszek tak powiedział: „Z umiarem trzeba zaspakajać potrzeby brata ciała, by nie wzniecić burzy zniechęcenia. By nie zrażało go czuwanie i by ze czcią trwało na modlitwie, trzeba mu usunąć okazję do niezadowolenia; mówiłby bowiem: "... (2Cel 129; Zw 97).

Drugą uwagę przekazuje Franciszek przy okazji zachowania się podczas choroby. Wtedy powiedział: „Jeśli brat ciało, chory albo zdrowy, z powodu dotkliwego niedostatku nie może otrzymać rzeczy niezbędnych, gdy prosi o nie z miłości Bożej, [...] niech z miłości do Pana znosi wyrzeczenia.

Z całego nauczania Franciszka nie wynika wcale, by Święty nalegał, wraz ze swoimi braćmi, na szczególne formy umartwienia zewnętrznego ponad to, co zalecała Reguła. Praktykę pozostawił wolnemu wyborowi braci, którzy mogli realizować w swoim życiu takie formy pokuty cielesnej, jakie każdy uznawał za właściwe dla siebie. Zresztą Franciszek czuł się wzorem i wiedział, że bracia go podpatrują i starają się własne życie kształtować według jego sposobu życia.

Elementem istotnym w nauczaniu Franciszka dotyczącym umartwienia zewnętrznego jest umiar. Święty pragnął, by jego bracia - aczkolwiek wolni w wyborze i praktykowaniu swoich form umartwienia cielesnego - wcielali je w życie z „umiarem i roztropnością", w taki sposób, by ich ciało, choć poddane duchowi, było utrzymywane w takim stanie, który pozwalałby im wypełniać własne obowiązki zakonne i apostolskie. „Franciszek ganił swoich braci zbyt surowych dla siebie, wyniszczających się zbytnio czuwaniami, postami, umartwieniami cielesnymi. Mąż Boży powstrzymywał ich od tego przez serdeczne upomnienia, delikatnie karcił w imię rozsądku, jeśli można tak powiedzieć, opatrywał ich rany swoimi zbawiennymi poleceniami" (3T 59).

Franciszkańską naukę o umartwieniu można streścić w następujących stwierdzeniach:

• znając i uwzględniając dwa fakty: godność człowieka i upadłą naturę ludzką - umartwienie cielesne jest środkiem, wybranym dobrowolnie, do opanowania materii (ciała) i poddania jej wyższym sprawom ducha;
• zewnętrzne formy pokuty oczyszczającej są ubocznym wyrazem głębokiego nawrócenia serca, które zawiera w sobie nieustanne dążenie ku Bogu i w konsekwencji potępienie wszelkiej formy zła;
• w praktykowania umartwienia zewnętrznego nigdy nie wolno zapominać o chrześcijańskiej cnocie umiaru.

O. Andrzej Romanowski OFMCap
Asystent Narodowy FZŚ w Polsce


A K T U A L N O Ś C I

Dnia 28 grudnia 2014 roku w naszej Wspólnocie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym to również uczestniczył Ojciec Asystent, kleryk i brat zakonny. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, śpiewaliśmy kolędy i biesiadowaliśmy przy kawie, herbacie i słodkościach.
KALENDARZ LITURGICZNY


02.02. - Święto Ofiarowania Pańskiego

05.02. - Wspomnienie obowiązkowe św. Agaty, dziewicy i męczennicy

06.02. - Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy

11.02. - Światowy Dzień Chorego

14.02. - Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

OKRES WIELKIEGO POSTU

18.02.
- Środa Popielcowa

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


11.02. - Światowy Dzień Chorych – odwiedziny chorych w DPS i tercjarzy

17.02. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

22.02. - Spotkanie Wspólnoty w salce - godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397648 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |