Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 25 razy
"TERCJARZ" - 01/2015

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 01/2015
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2015 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże
dla Wspólnot Franciszkańskich


ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE LUDU BOŻEGO
I SOLIDARNOŚCI LUDZKIEJ
(BRATERSTWO)
Wprowadzenie

Chyba nic tak nie uszczęśliwia, jak odkrycie, że stare przepisy działają - wiedza babci czy recepty pradziadka „przekazywane z pokolenia na pokolenie" lub wygłoszona na bieżąco dla swoich wnuków - ratują sytuacje np. w przestrzeni kuchni, domu czy rozwiązań życiowych.

Czyż nie taką radość miał św. Franciszek z Asyżu, gdy odkrył, że stare przepisy na świętość są dużo lepsze od nowatorskich idei powszechnej równości mającej już wkrótce uszczęśliwić świat. Jak szczęśliwy musiał być nasz Biedaczyna z Asyżu, gdy po nieudanym rewolucyjnym eksperymencie, zakończonym więzieniem w Perugii, zrozumiał, że to, co zawarte w Ewangelii, bardziej się sprawdza niż hasło radykalnej przebudowy społeczeństwa.

Takie odkrycie aktualności Pisma Świętego może stać się też podstawą w odrodzeniu każdego z nas, gdy zobaczymy, jak temat wspólnota, odnowiony przez św. Franciszka mocą ewangelicznej nauki Jezusa Chrystusa, staje się atrakcją przebudowującą nasze trudne dziś w perspektywie zbudowania nowoczesnego jutro. Powołaniem naszym jest bowiem Żyć we wspólnocie Ludu Bożego na wzór Pana Jezusa, który podjął się misji odkupienia ludzkości w przestrzeni Solidarności ludzkiej, rezygnując z tego, co dokonać mógł jako Bóg (jednym aktem „naprawczym") na rzecz stania się poprzez wcielenie jednym z nas, by jako jeden z nas podjąć też dzieło zadośćuczynienia i naprawy relacji między Bogiem i człowiekiem.


Osoba i społeczność

Komentując w tym roku Katechizm Kościoła Katolickiego, jesteśmy zmuszeni dostrzec, jak dzisiejsza teologia odnowiona przez współczesne nauki (zwłaszcza psychologię i filozofię) kładzie wielki nacisk na tajemnicę wspólnoty jako zbiorowości osób. W ujęciu katolickim, będzie ona zawsze naśladowaniem wspólnoty Trójjedynego Boga, który jest jednością Osób Boskich. Tu dostrzegamy wielkie podobieństwo pomiędzy jednością Osób Boskich - zadanym nam jako cel naszego dążenia do wieczności a braterstwem, do jakiego chcemy dążyć na świecie. Aby to realizować, potrzeba zauważenia władzy, która pochodzi od Boga; ale warto zaznaczyć, że posłuszeństwo jej obowiązuje wtedy, gdy jest ona „prawowita”, czyli chce troszczyć się o dobro społeczności i dąży do tego środkami moralnie dozwolonymi.W przypadku św. Franciszka zaobserwować można, jak przechodzi od kontestacji władzy (którą ze względu na niesprawiedliwość społeczną chce zastąpić nowym porządkiem społecznym - np.: bunt w Asyżu, lub po prostu lekceważy hierarchię wartości z życia rodzinnego - bunt przeciw własnemu ojcu) do zaakceptowania jej, i to z wyraźną tendencją do korygowania istniejących stosunków społecznych, by posłużyły mu do wprowadzenia lepszego, bo Bożego porządku (np.: śpiewanie Pieśni Słonecznej - dla pogodzenia burmistrza z biskupem, czy rezygnacja z rozbierania domu postawionego przez Asyżan w Porcjunkuli).

Podstawowe wezwanie przy tworzeniu braterskiej społeczności dotyczy jednak określenia jako najważniejszego celu wezwania do nawrócenia, co realizować można tylko poprzez drogę pokuty. Najpełniej widać to w nazwie przeznaczonej dla pierwszej wspólnoty III Zakonu „bracia i siostry od pokuty". To określa cel i środki, jakie mają prowadzić do wartości wiecznych i niezbywalnych, czyli prawdziwej wspólnoty z Bogiem w niebie.


Uczestnictwo w życiu społecznym

Warunkiem zaistnienia prawdziwej wspólnoty jest określenie równego dostępu do wspólnych wartości dla każdego z jej członków; wynika to z przeświadczenia, że wszyscy jesteśmy braćmi i mamy takie same prawa oraz obowiązki. Relacje zaproponowane przez Ewangelię zostały z Bożą pomocą wprowadzone w życie przez św. Franciszka i nie tylko w odniesieniu do grupy wybranej - ukierunkowanie podejmowane w odniesieniu do „współ-zakonników", ale również w przestrzeni osób niechcianych społecznie (cześć okazana trędowatemu) czy domniemanych jako grzesznicy (pocałowanie ręki „oskarżanego" kapłana).

Ta troska o prawdziwą odpowiedzialność za człowieka przejawia się w postawie solidarności z powstającymi przy św. Franciszku grupami życia zakonnego (Klaryski, III Zakon), ale i wobec prostych ludzi, dla których pragnie przybliżenia obrazu Pana Boga na ziemi (np.: szopka w Grecio).


Sprawiedliwość społeczna

Ponieważ warunkiem zaistnienia jakiejkolwiek sprawiediiwości jest poszanowanie praw drugiego człowieka, dlatego tak istotna staje się relacja miłości wynikająca z odkrywania głębi i różnorodności osoby ludzkiej. Św. Franciszkowi żyjącemu na serio ideałami braterstwa ~ wobec zobowiązania, jakie dał mu sam Bóg („Pan dał mi braci"), zależało dlatego tak bardzo na poprawnej, wzorowanej na relacji Trójcy Świętej, hierarchii wartości wewnątrz tworzącej się wspólnoty. Dla jej funkcjonowania nie ustanawia przełożonego ale sługę, zarówno w prawodawstwie dla wspólnot większych (minister= sługa), jak i w przestrzeni małych pustelni (przełożony = matka).

Oprócz korzystania z dóbr materialnych - gdzie podstawowym kryterium była rezygnacja z tego, co niekonieczne, poprzez ślub ubóstwa; istotną przestrzenią budującą wspólnotę miała być franciszkańska koncepcja wspólnoty dóbr duchowych. W pozostawionych po Biedaczynie z Asyżu zapiskach widać, jak bardzo podobnie sprawy mają się w przestrzeni udzielonych ludziom od Boga talentów, które Kościół chce widzieć jako charyzmaty (czyli dary darmo otrzymane dla potrzeb wspólnoty). Dlatego też własnych darów nie skrywał przed światem „pod korcem", ale w ewangeliczny sposób „umieszczał na świeczniku" oraz „rozgłaszał na dachach".


Przeszkody do braterstwa

W tym widzeniu daru przychodzi jednocześnie refleksja, że trzeba pożytkować dobra doczesne zgodnie z wolą Boga. Dlatego tak ostre słowa i jeszcze bardziej radykalne czyny św. Franciszka, kiedy spotykał biedniejszych od siebie. Zdolny był nawet pomimo protestów otoczenia do oddawania najcenniejszych rzeczy (zarówno z odzieży, ksiąg modlitewnych) czy wreszcie dysponowania własną osobą. Dar ubóstwa Boga przychodzącego w tej postaci na świat uzdalniał go, by to zubożenie przyjąć od innych, dzieląc się nie tyfko posiadanym dobrem, ale również bogactwem swojej osobowości. Inną przeszkodę w dzieleniu się dobrem z drugim człowiekiem - zwłaszcza w dobrach duchowych - widział w „lenistwie" jako nieprzyjacielu duszy, które to gasi zapał do modlitwy, sprzeciwia się pokucie i zamiast posłuszeństwa wobec powołania do braterstwa wprowadza nieuporządkowanie w korzystaniu ze spraw doczesnych .


Propozycje prawodawstwa FZŚ

Duchowość św. Franciszka przyswojona przez lata w działaniu braci i sióstr III Zakonu znalazła również swoje umotywowanie w odniesieniu do braterstwa w Regule FZŚ, czytamy tam bowiem: Niech poczucie braterstwa uczyni ich radosnymi i gotowymi do zrównania się ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi najmniejszymi. Wskazane tu narzędzia dotyczą zwłaszcza przestrzeni pracy, której celem miałoby być nie wzbogacenie jednostki ale „stworzenie wspólnoty" oczekującej duchowych i etycznych wartości. Taka działalność byłaby rodzajem „zaczynu" ewangelicznego we własnym środowisku zmierzającego do przebudowy w duchu solidarności wszelkich działań Kościoła na niwie społecznej poprzez świadectwo miłości braterskiej i jasne motywacje chrześcijańskie.


Zakończenie

Tylko prawdy ewangeliczne potrafią doprowadzić do tego, by wierni widzieli w drugim człowieku samego Chrystusa. Uzdolnienie do zrozumienia tego, a później praktykowanie miłości jako prawdziwej cnoty dającej doskonałe braterstwo jest możliwe tylko w zjednoczeniu z Bogiem. Dzięki tej łasce zamieszkania Boga w człowieku będzie można doświadczyć tego, co o wspólnocie Kościoła powiedział św. Augustyn „I tak będzie jeden Chrystus miłujqcy siebie samego". Doświadczał tego tak pięknie św. Franciszek, dlatego w dokumentach papieskich nazwano go „Drugim Chrystusem".

To prorockie stwierdzenie -- o miłowaniu przez nas i w nas Boga - staje się naszym udziałem, kiedy dostrzegamy, gdy w przestrzeni poświęcenia dla drugiego człowieka odkrywamy najpierw łaskę Bożą uzdalniającą do wielkiej ofiarności, a jednocześnie widzimy obdarowanie nowymi łaskami będące jakby „rekompensatą" za pochylenie się nad problemem drugiej osoby. Zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". Możemy więc być pewni, że naśladując Świętego z Asyżu w przestrzeni poświęcania się dla Wspólnoty Ludu Bożego, uda nam się jak jemu - na drogach ewangelicznej doskonałości - odkryć zarówno prawdziwą komunię Osób w Bogu, jak i możliwość naśladowania Jej odbicia w relacjach ludzkich.

O. Jan Fibek OFMCapKALENDARZ LITURGICZNY


01.01. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

02.02.
- Wspomnienie obowiązkowe Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

03.01. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszego Imienia Jezus

06.01. - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

12.01. - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

16.01.
- Wspomnienie obowiązkowe świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich

17.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata

21.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

24.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

25.01. - Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

28.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

31.01. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, kapłana i doktora Kościoła

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


20.01. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

25.01. - Spotkanie Wspólnoty w salce - godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397571 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |