Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 35 razy
"TERCJARZ" - 12/2014

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 12/2014
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w grudniu 2014 roku:ŻYĆ ŁASKĄ STANU, ŻYĆ ŁASKĄ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWACzłowiek powołany do życia z Bogiem

Bóg powołał człowieka do życia, do działania, aie także do wielbienia i służenia Mu. A służba ta, to życie w pełnej harmonii i jedności z Bogiem i drugim człowiekiem realizowana przez miłość ofiarowaną nam przez Boga, przyjmowaną i przekazywaną bliźniemu. Bóg uzdalnia nas do tej służby i umacnia swoją łaską, poprzez sakramenty, czyli widzialne znaki łaski ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi. Człowiek otwarty na Boga przyjmuje Jego łaskę, jednocześnie przemieniając swoje życie, uwalniając się od wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej, a więc od grzechu, oraz najmniejszych błędów, niedoskonałości i niewierności, które nie pozwalają w pełni zjednoczyć się z Bogiem. Mężczyzna i kobieta powołani do małżeństwa i do przezwyciężania swoich słabości Bóg stworzył człowieka. Stworzył jako mężczyznę i kobietę i połączył ich przymierzem małżeńskim. To Bóg jest twórcą małżeństwa, któremu nadał niemałe znaczenie w historii zbawienia. Każdy człowiek doświadcza zła wokoło siebie, a!e i w samym sobie. Dotyczy to również relacji małżeńskiej. Na przestrzeni lat związek ten jest nieustannie zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewierności, zazdrości i konfliktami, które go mocno osłabiają, a często doprowadzają nawet do jego zerwania. Wszystko to wynika nie tyie z natury mężczyzny i kobiety, czy z natury ich relacji, a1e z grzechu, zerwania pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety, którego skutkiem jest zerwanie komunii z Bogiem. Bóg w swoim miłosierdziu nie opuszcza jednak grzesznych ludzi, ale udziela im swoich łask, by nadal mogli realizować Jego plan, wzajemnej jedności życia, dla której stworzył ich na początku. Pierwszy cud, który uczynił Pan Jezus i to na prośbę swojej Matki, dokonał się podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Potwierdził On tym samym, że małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedział, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem Jego obecności i błogosławieństwa. Jezus udziela małżonkom swoich łask dla doskonalenia ich miłości i umacnia ich w nierozerwalnej jedności dla wychowania do świętości potomstwa. W sakramencie małżeństwa Jezus pozostaje nieustannie obecny między małżonkami, „dając moc pójścia za Nim i wzięcia krzyża, podnoszenia się po upadku, przebaczania sobie wzajemnie, a także wzajemnego noszenia swoich ciężarów". Pomaga, by byli „sobie poddani w bojaźni Chrystusowej i miłowali się wzajemną miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną".


Wymagania miłości małżeńskiej

Miłość małżeńska w sakramencie stanowi pewną całość i zmierza do jedności, “łącząc małżonków nie tylko w jedno ciało, ale w jedno serce i jedną duszę”. Wymaga też jedności i nierozerwalności ich wspólnoty w ciągu całego życia, zgodnie z tym, „co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19,6). Potwierdza, oczyszcza i dopełnia ją sam Jezus zaproszony w sakramencie małżeństwa, a przyjmowany w Eucharystii. Miłość małżeńska wymaga również nienaruszalnej wierności wypływającej z daru, jaki wzajemnie składają sobie małżonkowie, a której podstawę stanowi wierność Boga wobec Jego przymierza z człowiekiem i wierność Chrystusa wobec Kościoła. Sakrament małżeństwa ukazuje tę wierność i świadczy o niej. Świadczy również o trwałej i nieodwołalnej miłości Boga, w której małżonkowie mają swój udział.

Wzajemna miłość, jaką obdarowują się małżonkowie, otwiera ich na przyjęcie uczestnictwa w stwórczym dziele Boga. Z miłości Bóg stworzył człowieka, w miłości również dokonuje się realizacja głównego powołania małżonków, jakim jest przekazywanie życia i wychowanie potomstwa.


Rodzina „domowym Kościołem"

Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, wychowując je dla Boga i dla ludzi, dając im przykład swoim życiem opartym na zawierzeniu i miłości do Boga.

Dom rodzinny jest pierwszą szkołą wiary, dlatego często nazywany też jest „Kościołem domowym", w którym rodzice przekazują i uczą cierpliwości, radości, miłości, przebaczania oraz modlitwy i ofiary ze swojego życia, ku większej czci Boga. Tym samym ukazują dzieciom ich powołanie do życia w Bogu, które jest najważnfejszą częścią powołania każdego człowieka. Kapłaństwo chrzcielne rodziców, dzieci i pozostałych członków rodziny realizowane jest „przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę, dziękczynienie, świadectwo świętego życia, wyrzeczenie się siebie i czynną miłość".


Życie franciszkanów świeckich w małżeństwie i rodzinie

Również nasza Reguła zwraca uwagę na szczególną rolę małżonków w Kościele oraz ich obowiązki wynikające z przyjęcia sakramentu małżeństwa, a pamiętajmy, że pierwszymi, którzy poszli śladem Świętego Franciszka, było małżeństwo Luchezjusza i Buonadonny. Pierwszy, to obowiązek wewnętrzny w tonie samej rodziny, który odnosi się do samych małżonków, ich miłości i jej rozwoju, ciągłego nawracania się oraz do wychowania i realizowania powołania dzieci zgodnego z wolą Bożą. To rodzice winni dobrze rozeznać i dopomóc dziecku w odkryciu jego człowieczeństwa, jego pełnej akceptacji i realizacji zgodnego z Bożym zamysłem, a będą mogli to uczynić, tylko w przypadku ścisłej współpracy z Bożą łaską. Drugi, to obowiązek zewnętrzny wychodzący poza rodzinę i zwrócony w stronę innych rodzin, jak na przykład uczestnictwo w pracy duszpasterskiej Parafii, wspieranie powołań zwłaszcza do służby Bogu, niesienie pomocy i wsparcia duchowego rodzinom i małżeństwom znajdującym się w trudnej sytuacji. Żyjąc zgodnie ze swoim powołaniem do małżeństwa i realizując je zgodnie z Bożym planem, każdy z małżonków nieustannie nawraca się, dojrzewa w wierze, ubogaca siebie, ale także swoim życiem wiary daje przykład innym, a tym samym świadczy o Bogu i Jego Miłości. Wypowiadana w Kościele przysięga małżeńska zapewnia o wierności, jedności, nierozerwalności i miłości w każdej chwili wspólnego życia, dobrej czy złej, w zdrowiu czy w chorobie. ! nie jest to ograniczeniem wolności własnej, jak dzisiaj niektórzy uważają, ale podkreśleniem i uświadomieniem wspólnej odpowiedzialności za siebie nawzajem przed Panem Bogiem. A odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko współmałżonka, ale również dzieci, którym z woli Boga dajemy życie i dla Boga je wychowujemy, dając przykład własnym życiem. Łaska Boża wynikająca z sakramentu i działająca w małżeństwie pozwala na wyzbycie się egoizmu, przezwyciężanie samego siebie, branie codziennego krzyża, niesienie go, ale także pomoc w niesieniu krzyża współmałżonka czy dzieci. Daje ogromną siłę w przezwyciężaniu życiowych trudności, wzajemnego wspierania się w cierpieniu i chorobie, przezwyciężania pokus, odwracania się ad grzechu oraz do nieustannego dojrzewania i wzrastania we wzajemnej miłości, której źródłem jest Miłość Boga. I to ona otwiera nas na drugiego człowieka, na troskę duchową i fizyczną o niego w ziemskim życiu, ale także na pokazanie mu drogi do Boga, do Jego Miłości i wspieranie go w tej drodze, by do Boga dojść razem.

To Miłość Boga działająca w nas jest łaską, którą przez nas Bóg okazuje drugiemu człowiekowi. Dlatego nie możemy zamykać się na tę łaskę, ale z nią współdziałać dla zbawienia siebie i tych, których Bóg dał nam w życiu i za których przed Nim jesteśmy odpowiedzialni.

O. Jan Fibek OFMCap


A K T U A L N O Ś C I

8 listopada 2014 roku w naszej Wspólnocie odbyło się spotkanie bratersko-pasterskie z przedstawicielami Rady Regionu Gdańskiego, które przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Zostaliśmy umocnieni w dalszym działaniu w FZŚ, starając się dalej podążać za Jezusem Chrystusem wzorem św. Franciszka.

KALENDARZ LITURGICZNY


OKRES ADWENTU

02.12. - Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, kapłana

03.12. - Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Ksawerego, kapłana

08.12. - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego - odpust parafialny

13.12. - Wspomnienie obowiązkowe św. Łucji, dziewicy i męczennicy


OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

25.12. - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

26.12. - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

27.12. - Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

28.12. - Święto Świętej Rodziny Jezusa i Maryi i Józefa.
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


02.12. - Spotkanie po wieczornej Mszy św. na rozważaniu Ewangelii na najbliższą niedzielę

16.12. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

28.12.- Spotkanie opłatkowe Wspólnoty i FRA w Refektarzu o godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397581 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |