Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 134 razy
"TERCJARZ" - 10/2014

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 10/2014
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w październiku 2014 roku:ŻYĆ CHARYZMATAMI I DARAMI DUCHA ŚWIĘTEGO


W Pierwszym Liście do Koryntian św. Pawła czytamy: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. To zestawienie różnych darów łaski, różnych form posługiwania i różnych działań pozwala wnioskować, że Duch Święty jest Dawcą wielorakiego bogactwa darów, które są oparciem dla urzędów i posług, a także dla życia w wierze, miłości i we franciszkańskim braterstwie.

Konstytucje FZŚ wyraźnie wskazują, że Duch Święty jest źródłem powołania i animatorem w życiu franciszkańskim: Pamiętając, że Duch Święty jest źródłem ich powołania, animatorem życia braterskiego i misji, franciszkanie świeccy niech się starają naśladować napomnienie Świętego, aby ponad wszystko pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem.

Nawiązując do tekstu Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II: Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni; w nich przemawia i daje świadectwo przybraniu za synów. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia oraz cytowanych Konstytucji FZŚ, będziemy mówili o charyzmatach i darach duchowych, którymi Duch Święty hojnie obdarza Kościół. W artykule został wprowadzony podział na charyzmaty i dary, podobnie jak w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Jednak trzeba wiedzieć, że charyzmat to greckie słowo, które tłumaczone na język polski oznacza dar. Zatem charyzmat i dar oznacza to samo. Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, istotna jest uwaga. Mianowicie, charyzmat i dar nie są pojęciami i rzeczywistościami zarezerwowanymi jedynie dla wspólnot charyzmatycznych, jak Odnowa w Duchu Świętym. A z drugiej strony posługiwanie się nimi w FZŚ nie oznacza utraty tożsamości franciszkańskiej. Ponadto, zbyt często popełniamy błąd, zawężając charyzmaty jedynie do tych nadzwyczajnych, jak modlitwa w językach czy uzdrawianie, oraz ograniczając działanie Ducha Świętego tylko do wybranych i elitarnych grup. Duch Święty i Jego dary są dla wszystkich, a szczególnie dla każdego franciszkanina świeckiego i każdej franciszkańskiej wspólnoty.


Charyzmaty

W Konstytucji „Lumen Gentium” czytamy o charyzmatach: A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy się ubiegać lekkomyślnie ani spodziewać się zarozumiale po nich owoców apostolskiej działalności. Zatem charyzmaty są to specjalne dary Ducha Świętego ponad te, które są ściśle potrzebne do zbawienia. Bywają one dawane jednostkom lub grupom na korzyść Kościoła i świata. Konstytucja mówi o charyzmatach najznamienitszych, pospolitych i nadzwyczajnych. Wspomniane zostało wcześniej o zawężeniu charyzmatów jedynie do tych nadzwyczajnych. To wielki błąd, gdyż każdy jest obdarowany przez Ducha Świętego, za co należy Bogu dziękować i widzieć w tym Jego plan dla mojego życia i dobra wspólnoty. Np., jeżeli siostra, która opiekuje się chorymi członkami wspólnoty, wciąż zerka na inną, która ma dar głośnej i spontanicznej modlitwy lub jest świetną organizatorką, to z całą odpowiedzialnością należy jej powiedzieć: Siostro, masz cudowny charyzmat służby chorym, za który dziękuj Bogu całym sercem! Św. Paweł podkreśla różnorodność charyzmatów: Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Zauważmy, że ta lista darów nie jest zamknięta. Ani na początku, ani w późniejszych czasach nie wyczerpywała gamy coraz to nowych charyzmatów. Gdy w Kościele powstają nowe potrzeby i problemy, wraz z nimi, jak zaświadcza historia Kościoła, pojawiają się też nowe charyzmaty. Takim z pewnością jest charyzmat franciszkański wzbudzony przez Ducha Świętego w Kościele w XIII wieku. Św. Paweł stawia na pierwszym miejscu charyzmaty służące „zbudowaniu” wspólnoty przez apostolat. Jednakże ponad wszystkie charyzmaty zaleca coś, co w jeszcze większym stopniu przyczynia się do dobra wspólnoty: Starajcie się posiąść miłość. Miłość braterska, zakorzeniona w miłości Bożej, jest „drogą doskonalszą”. Paweł ukazuje ją w znanym nam hymnie o miłości. Zachęcam do rozważenia jego treści w ramach spotkań formacyjnych. Tutaj należy poczynić rozróżnienie: miłość jako cnota teologalna, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga; oraz miłość jako charyzmat, który łączy wszystkie inne charyzmaty. Ta miłość ogarnia całego człowieka i jego działalność. Człowiek obdarowany tym darem ma świadomość, że Bóg wylał na niego w obfitości swą miłość. Ze swej strony chce tę miłość zanieść innym. Skoro wszystkie charyzmaty mają służyć dobru Kościoła, muszą być poddane rozeznaniu pasterzy, o czym wspomina Katechizm Kościoła Katolickiego: W tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, ale doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty, w ich różnorodności i komplementarności, współdziałały dla wspólnego dobra. We wspólnocie miejscowej zwykle rozeznaje rada na czele z asystentem.


Dary Ducha Świętego

W punkcie poświęconym charyzmatom zostało podkreślone, że Duch Święty udziela ich różnorodności głównie dla dobra wspólnoty, Kościoła i świata. Ta sama różnorodność występuje także w indywidualnym życiu chrześcijańskim: każdy człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego w konkretnej sytuacji życia, w jakiej się znajduje, na miarę własnej miłości do Boga. Czytamy o tym w opisie dnia Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty napełnił całą wspólnotę, ale także wszystkie osoby obecne. O wietrze bowiem, który symbolizuje Ducha, powiedziane jest, że napełnił cały dom, w którym przebywali, natomiast o językach ognia, innym symbolu Ducha, że na każdym spoczął jeden. Wówczas wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dary Ducha Świętego są trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego. Spośród tych darów pragniemy wymienić i krótko przedstawić te, które katechizm określa mianem darów Ducha Świętego. W języku katechetycznym miano darów Ducha Świętego zastrzeżone jest dla tych szczególnych Bożych energii, które Duch Święty rozlewa w duszy człowieka, aby wydoskonalić w nim nadprzyrodzone cnoty i dać ludzkiemu duchowi zdolność działania na sposób Boski. Po raz pierwszy dary Ducha zostały wymienione i opisane w Starym Testamencie, a ściśle w Księdze Izajasza, w której prorok przypisuje mesjańskiemu królowi ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności (wiedzy) i bojaźni Pańskiej, po czym raz jeszcze wymienia szósty dar, mówiąc, że król upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Grecka Septuaginta oraz łacińska Wulgata św. Hieronima (tłumaczenia Pisma świętego z języków oryginalnych na grekę i łacinę) unikają tego powtórzenia i jako szósty dar w miejsce „bojaźni Pańskiej” wymieniają „pobożność”. W początkowym zamyśle był to poetycki opis obfitości Bożych błogosławieństw dla mesjańskiego króla. Później, a szczególnie pod wpływem św. Tomasza z Akwinu, te siedem darów zaczęto uważać za łaski dane uczniom Chrystusa przez oddziaływanie Ducha Świętego.

Pokrótce przedstawmy każdy z siedmiu darów:

1. Istnieje przede wszystkim dar mądrości, poprzez który Duch Święty pomaga odróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa, a więc kochać jedyne Dobro i Prawdę, jakim jest sam Bóg.

2. Jako następny wymieniany jest dar rozumu, dar szczególnej przenikliwości, udzielonej przez Ducha i pozwalającej rozumieć całą głębię i wzniosłość słowa Bożego. Pomaga odróżnić to, co przemijające i nietrwałe od tego, co posiada prawdziwą i wieczną wartość.

3. Przez dar rady Duch Święty udziela człowiekowi nadprzyrodzonej zdolności kierowania własnym życiem, gdy musi on dokonać czegoś trudnego lub podjąć ważną decyzję, a także zdolności rządzenia i kierowania innymi. Uczy otwierać się na pouczenia innych, mądrzejszych od siebie, którzy przekazują nam Boże słowo.

4. Przez dar męstwa Duch Święty umacnia wolę i sprawia, że człowiek gotów jest czynnie i wytrwale stawiać czoło nawet największym przeciwnościom i cierpieniom, szczególnie w przypadku męczeństwa, ale także choroby i słabości. Pomaga przezwyciężyć duchowe lenistwo, zabrać głos w sprawach wiary i podjąć walkę ze złem.

5. Dar umiejętności (wiedzy) to nadprzyrodzona zdolność dostrzegania we wszechświecie treści objawionych i dokładnego ich ujmowania, a także odróżniania rzeczywistości Boskiej od materialnej. Uzdalnia do delikatnego podprowadzania innych do spraw wiary, umiejętnego podejmowania dialogu, wskazywania innym prawdziwych wartości.

6. Przez dar pobożności Duch Święty kieruje serce człowieka ku Bogu, budząc w nim uczucia, myśli i modlitwy, które wyrażają postawę synostwa wobec Ojca objawionego przez Chrystusa. Sprawia, że człowiek przyjmuje i przyswaja sobie tajemnicę „Boga z nami”, zwłaszcza poprzez zjednoczenie z Chrystusem, Słowem Wcielonym, przez synowską więź z Błogosławioną Dziewicą Maryją, przez obcowanie z aniołami i świętymi w niebie i przez więź z Kościołem. Dzięki niemu nie zaniedbujemy kontaktu z Bogiem i dbamy o rozwój wewnętrzny.

7. Przez dar bojaźni Bożej Duch Święty budzi w chrześcijańskiej duszy głęboki szacunek dla prawa Bożego i płynących zeń zasad chrześcijańskiego postępowania, uwalnia ją od pokusy „bojaźni niewolniczej” i wzbogaca pełną miłości „bojaźnią synowską”. Dar ten sprawia, że czynimy wszystko, by Boga nie zawieść, nie zdradzić Jego miłości.

Przedstawiona tu doktryna o darach Ducha Świętego stanowi niezwykle pożyteczną naukę o życiu duchowym, która wskazuje drogę nam samym i pomaga nam wychowywać braci, za których formację jesteśmy odpowiedzialni, do nieustannego dialogu z Duchem Świętym oraz do ufnego i pełnego miłości poddania się Jego kierownictwu. Doktryna ta odniesiona do franciszkańskiej duszy ukazuje kluczowe elementy dynamiki jej życia wewnętrznego: rozumienie (dary mądrości, umiejętności i rozumu), podejmowanie decyzji (dary rady i męstwa), wytrwałość i dojrzewanie w osobowej więzi z Bogiem, zarówno przez życie modlitewne, jak i przez przestrzeganie ewangelicznych zasad postępowania (dary pobożności i bojaźni Bożej). Zakończmy fragmentem modlitwy św. Franciszka „Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy”: I pozdrawiam was, wszystkie święte cnoty, które przez łaskę i oświecenie Ducha Świętego wlewane jesteście w serca wiernych, abyście z niewiernych czyniły wiernych Bogu. Pamiętajmy, zadanie Ducha Świętego jest zasadnicze. Z Nim wiąże się obecność Boga w człowieku, ożywiająca obecność w Eucharystii i w słowach Pisma świętego, wlewanie i praktykowanie cnót, modlitwa czystego serca i w duchu prawdy, śmierć zadawana wadom i grzechom, wierne zachowywanie franciszkańskiego sposobu życia i miłość braterska wobec wszystkich bliźnich. Mając świadomość jak istotna jest Jego obecność, z głębi serca wypowiadajmy słowa modlitwy: Veni Sancte Spiritus, Przyjdź Duchu Święty!

O. Paweł Sroka OFMConv
Asystent Narodowy FZŚ w Polsce


A K T U A L N O Ś C I

09.09.2014 roku, w dniu wspomnienia bł. Salawy, patronki FZŚ, przedstawiciele Wspólnoty miejscowej wzięli udział w Dniu Skupienia w Grudziądzkiej Farze. W spotkaniu, poza naszymi przedstawicielami, uczestniczyli tercjarze Wspólnot z Grudziądza, Rywałdu, Brodnicy, Chełmna, Chełmży, Torunia. Konferencje głosił o. Tadeusz, kapucyn z Rywałdu. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Zostaliśmy ubogaceni duchowo i pokrzepieni dla ciała. Ks. Proboszcz, gospodarz Fary stanął na wysokości zadania, będąc z nami od samego początku spotkania do rozesłania, serwując nam obiad, kawę i ciasto.
KALENDARZ LITURGICZNY


01.10 - Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus

02.10 - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Aniołów Stróżów

04.10 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, diakona, założyciela trzech zakonów

07.10
- Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

13.10 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

15.10 - Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

16.10 - Wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej

18.10 - Święto św. Łukasza, Ewangelisty

20.10 - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera

21.10 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Jakuba Strzemię, biskupa

22.10 - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża

23.10 - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kapistrana, prezbitera

26.10 - UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

28.10 - Święto św. Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


03.10 - Transitus - pamiątka śmierci św. Franciszka – post ścisły dla FZŚ

04.10 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, odpust parafialny, udział tercjarzy, sztandar

07.10
- spotkanie na rozważaniu Ewangelii na najbliższą niedzielę - po wieczornej Mszy św.

21.10 - spotkanie Rady miejscowej - po wieczornej Mszy św.

26.10 - spotkanie Wspólnoty w salce o godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394283 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |