Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 89 razy
"TERCJARZ" - 09/2014

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 09/2014
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę we wrześniu 2014 roku:
ŻYĆ CNOTAMI TEOLOGALNYMI:
wiarą, nadzieją, miłością


Najwyższy i chwalebny Boże, rozjaśnij ciemność w sercu mym w niejasności porze. I daj mi wiarę prostą, nadzieję pewną i miłość doskonałą, mądrość i poznanie rzeczy, o Panie, bym pełnił Twoje święte i prawdziwe przykazanie. Amen. „Modlitwa odmówiona przed Krucyfiksem”, której tytuł dany jest na podstawie informacji zapisanych przez kopistów w średniowiecznych zbiorach rękopiśmiennych lub przez biografów, jest wiązana ze spotkaniem Ukrzyżowanego i Franciszka w kościele San Damiano. Wobec majestatu i wspaniałości Boga, nazwanego „Najwyższy” i „Chwalebny”, stoi bezradny człowiek, pogrążony w ciemności, który żywo oczekuje na światło i nalega w modlitwie błagalnej o dar trzech cnót teologalnych, przywołujących na myśl słowami Pawła: Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jest miłość. Odpowiedź Boga na modlitwę Franciszka znajduje swoje ślady w „Testamencie” od okazywania miłosierdzia trędowatym po niezwykłą wiarę w kościołach. Franciszkowe wołanie u początku drogi po nawróceniu zostaje usłyszane przez Boga i wspaniale owocuje świętym życiem. Zatem, o co prosił Franciszek, gdy modlił się: I daj mi wiarę prostą, nadzieję pewną i miłość doskonałą?


Cnoty teologalne

Czym są cnoty teologalne? Są to sprawności czyniące człowieka zdolnym do uczestniczenia w naturze Bożej. Bezpośrednio odnoszą się do Boga, który jest ich początkiem, motywem i przedmiotem. Początkiem, gdyż Bóg, a nie człowiek, nawet najdoskonalszy, jest ich źródłem. Jedynym motywem jest sam Bóg, a nie kto lub cokolwiek ze stworzenia. Przedmiotem, gdyż relacja do Boga, a także do Boga przez człowieka, stanowi ich istotę. Mówimy teologalne, a nie teologiczne, gdyż nie są nauką o Bogu, ale są więzią z Bogiem Trójjedynym. Zresztą można dostrzec związek między Trójcą Świętą a trzema cnotami. Wiara wiąże przede wszystkim z Bogiem Ojcem, który jest początkiem i końcem całego procesu religijnego. Nadzieja wiąże z Synem Bożym, który otworzył nam drogę do nieba. Miłość wiąże nas z Duchem Świętym, który jest miłosną i osobową więzią Trójcy Świętej.


Wiara

Katechizm Kościoła Katolickiego daje następujące określenie wiary: Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą. Przez wiarę człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu. Dlatego wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. Trzeba zauważyć, że powyżej zostały wymienione wszystkie elementy odpowiedzi człowieka na Boży dar wiary. Element intelektualny – objawienie i jego przekaz, wolitywny – oddanie i powierzenie się Bogu, egzystencjalny – życie według wiary. Franciszkanin świecki to ten, który woła do Boga Ojca o dar wiary, a prosząc, jednocześnie wyraża dziękczynienie, gdyż Bóg nie pozostaje głuchy na krzyk umiłowanych dzieci. Dar Boży zostaje uznany umysłem, przyjęty wolą i wyrażony działaniem. A jak konkretnie powinno się to dokonać? W Konstytucjach FZŚ w odniesieniu do wiary czytamy: Inspirowani przykładem i pismami Franciszka, a zwłaszcza za łaską Ducha, bracia niech każdego dnia z wiarą przeżywają wielki dar, jaki przyniósł nam Chrystus: objawienie Ojca. Niech dają świadectwo tej wiary przed ludźmi: w życiu rodzinnym, w pracy, w radości i w cierpieniu, w spotkaniu z ludźmi, którzy wszyscy są braćmi w tym samym Ojcu, w obecności i udziale w życiu społecznym, w braterskim stosunku do wszystkich stworzeń.

Podejmijmy refleksję nad tym punktem Konstytucji, pytając siebie:

• Czy patrzę na wiarę jako łaskę Ducha Świętego, wielki dar Chrystusa i objawienie Ojca?
• Czy podejmuję ciągły wysiłek inspirowania mojego umysłu przykładem i pismami Franciszka?
• Czy przyjmuję moją wolą wszelkie Boże inspiracje i daję o tym świadectwo przed ludźmi?

Wiara powinna być rozwijana i umacniana. Choć jest darem Bożym, to nie jest czymś mechanicznym, ale zasadza się na dobrowolnym i miłosnym dialogu między człowiekiem a Bogiem. Należy zapobiegawczo niwelować wszelkie jej zagrożenia, które pozostawione mogą zrodzić grzechy przeciwko wierze. Są nimi: Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego za prawdziwe. Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo.


Nadzieja

Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje nadzieję w następujący sposób: Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka. We wszelkich okolicznościach każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską Bożą "wytrwa do końca" i otrzyma radość nieba jako nagrodę wieczną Boga za dobre uczynki spełnione z pomocą łaski Chrystusa. Nadzieja jest to zasada życia, motyw naszych decyzji i działań, tworzywo budowy chrześcijańskiej i franciszkańskiej osobowości, postawa najwyższego na świecie optymizmu istnienia i życia. Nadzieja jest zbudowana na strukturze czasu, gdzie „teraz” ma się realizować „potem” w skutku i owocu. Ustanie dopiero w wieczności, w której nie będzie miejsca na nadzieję, bo wszystko będzie „zawsze teraz”. Nadzieja jest darem Trójcy Świętej, ale znajdującym odpowiedź ze strony człowieka, który wykonuje jej akty i formuje według niej swoje życie religijne, praktyczne i duchowe. Jaką wskazówkę dotyczącą formownia życia według nadziei otrzymują franciszkanie świeccy? W Konstytucjach FZŚ w odniesieniu do nadziei czytamy: Bracia, posuwając się w latach, niech uczą się przyjmować chorobę i rosnące trudności oraz nadawać swojemu życiu głębszy sens przez stopniowe dystansowanie się i kierowanie ku ziemi obiecanej. Niech będą mocno przekonani, że wspólnota wierzących w Chrystusa i tych, którzy miłują się wzajemnie, w Nim trwać będzie dalej w życiu wiecznym jako wspólnota świętych. Franciszkanie świeccy niech się starają, aby tworzyć w swoim środowisku, przede wszystkim we wspólnotach, atmosferę wiary i nadziei tak, aby siostra śmierć była postrzegana jako przejście do Ojca i by wszyscy mogli ze spokojem przygotować się do niej.

Podejmijmy refleksję nad tym punktem Konstytucji, pytając siebie:

• Czy w moich codziennych modlitwach proszę Boga o dar nadziei?
• Czy pokładam nadzieję w Bożej obietnicy życia wiecznego?
• Czy z nadzieją przyjmuję każde cierpienie i chorobę jako znak zbliżania się ku Bogu i wieczności?

Jest takie prawo, że w miarę jak słabną nadzieje ziemskie z nadejściem chorób i starości, może wzrastać nadzieja duchowa i religijna. Ale również względem nadziei można zgrzeszyć, gdy zabraknie czuwania i pracy nad sobą. Są dwie formy grzechów przeciwko nadziei: rozpacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się dobroci Boga i Jego sprawiedliwości – gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom – oraz Jego miłosierdziu. Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka), albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu (mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi).


Miłość

Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje miłość w następujący sposób: Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykazania. Umiłowawszy swoich „do końca”, objawia miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą także sami otrzymują. Miłość jest z jednej strony darem Bożym, czyli Bogiem dającym się nam, a z drugiej – od strony człowieka – dążeniem do wypełnienia woli Bożej i odpowiedzi na miłość Bożą. W Jezusie Miłość, bo Bóg jest Miłością, uczłowieczyła się i została wyrażona w konkretnym momencie historii. W ten sposób miłość najwyższego rodzaju (agape – po grecku, caritas – po łacinie) jest głównym tematem życia chrześcijańskiego i każdego powołania. Daje już na ziemi stan nieba, człowieka zewnętrznego przemienia w wewnętrznego, ożywia całe życie duchowe człowieka i inspiruje praktykowanie cnót. Franciszkanie świeccy otrzymują wskazówki w odniesieniu do miłości w każdym punkcie Konstytucji. Obecnie zostanie przytoczony tylko jeden, aby stanowił inspirację do dalszych poszukiwań: Chrystus ubogi i ukrzyżowany, zwycięzca śmierci i zmartwychwstały, najwyższe objawienie miłości Boga do człowieka, jest księgą, z której bracia, naśladując Chrystusa, uczą się, dlaczego i jak żyć, kochać i cierpieć. W Nim odkrywają wartość sprzeciwu w obronie sprawiedliwości oraz sens trudności i krzyży życia codziennego. Z Nim mogą przyjąć wolę Ojca nawet w najtrudniejszych okolicznościach i żyć franciszkańskim duchem pokoju, odrzucając wszelką doktrynę sprzeczną z godnością człowieka.

Podejmijmy refleksję nad tym punktem Konstytucji, pytając siebie:

• Czy Chrystus jest najważniejszą księgą, z której uczę się miłości?
• Czy dostrzegam Boga w każdym napotkanym człowieku?
• Czy miłość jest jedynym motywem mojego postępowania?

Z pewnością praktykowanie miłości jest słodkim trudem, a tam gdzie trud, wkrada się zaniedbanie. Stąd nie bez podstaw, we Franciszkowe usta wkłada się słowa: Miłość nie jest kochana. Ten krzyk był słyszany przed ośmioma wiekami, ale także dzisiaj zapytajmy, czy nie grzeszymy przeciwko miłości? Przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób. Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc. Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość. Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość Bożą; może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości. Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary. Pytaliśmy na początku o wiarę prostą, nadzieję pewną i miłość doskonałą, jak Franciszek w kościółku San Damiano. On usłyszał odpowiedź Boga, co wyraził swoim życiem i modlitwą „Uwielbienie Boga Najwyższego” zapisaną na Alwerni w 1224 roku: Ty jesteś nadzieją naszą. Ty jesteś wiarą naszą. Ty jesteś miłością doskonałą. A ja, co usłyszałem i jaką dam odpowiedź życiem.

O. Paweł Sroka OFMConv
Asystent Narodowy FZŚ w Polsce
A K T U A L N O Ś C I

W dniu 27.07.2014 roku Wspólnota miejscowa miała rekreacyjne spotkanie przy grillu. W spotkaniu tym uczestniczyli Ojcowie Franciszkanie, br. Maksymilian, br. Sylwan z wyższego seminarium we Wronkach oraz zaproszeni przedstawiciele Wspólnot FZŚ Grudziądza i Rywałdu. Gościł między innymi Przełożony Regionu Gdańskiego.
KALENDARZ LITURGICZNY


01.09 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Bronisławy, dziewicy

02.09 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Beatrycze z Silwy, dziewicy

03.09 - Wspomnienie obowiązkowe św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

08.09 - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

09.09 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce

14.09 - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

15.09 - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Bolesnej

17.09 - Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu

18.09 - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

19.09 – Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa z Kupertynu, kapłana

23.09 - Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, kapłana

25.09 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, kapłana, patrona Warszawy oraz OFM prow. Niepokalanego Poczęcia NMP

27.09 - Wspomnienie obowiązkowe św. Wincentego a Paulo, kapłana

29.09 - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

30.09 - Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


02.09 - spotkanie na rozważaniu Ewangelii na najbliższą niedzielę - po wieczornej Mszy św.

09.09 - Regionalny Dzień Skupienia w Grudziądzu

16.09 - Spotkanie Rady miejscowej - po wieczornej Mszy św.

28.09 - spotkanie Wspólnoty w salce o godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397635 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |