Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 105 razy
"TERCJARZ" - 08/2014

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 08/2014
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2014 roku:
Maryja pełna łaski;
Maryja przykładem wierności łasce


Cześć Matki Bożej u św. Franciszka przejawia się przede wszystkim w modlitwie, stąd w 1 Regule pisze: Błagamy pokornie (...) i chwalebną Matkę, Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, (...) aby dzięki składała za wszystko Tobie, najwyższemu Bogu; I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysławione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego, przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich, wybranych Twoich (On), spowiada się błogosławionej Dziewicy Maryi (LZ 5). Biografowie wspominają: Bernard, goszcząc Franciszka w swoim domu, widywał, że modlił się przez całą noc, że bardzo mało sypiał, że wielbił Boga i chwalebną Dziewicę Matkę Bożą (1Cel 24); pewien młody braciszek, który dopiero co wstąpił do zakonu, ujrzał światło cudowne, otaczające św. Franciszka, a w świetle tym ujrzał Chrystusa i Dziewicę Maryję; i św. Jana Chrzciciela i Ewangelistę, i ogromne mnóstwo aniołów, którzy mówili ze św. Franciszkiem (Kw 17). Franciszek, mieszkając więc przy kaplicy Matki Bożej, zanosi nieustannie błagania do Tej, która poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, aby raczyła stać się jego Opiekunką (1Bon III,11). Po przybyciu na Alwernię powiedział: Ku czci Boga i błogosławionej Dziewicy, Jego Matki, oraz św. Michała, księcia aniołów i duchów, pragnę na tej górze odprawić post czterdziestodniowy (Legenda z Peruggi /Lper/ 93).

I faktycznie, Matka Boża kieruje nim na drodze jego powołania i działalności: Sam dzięki zasługom Matki Miłosierdzia począł i porodził ducha ewangelicznej prawd (1Bon III,1). Gdy mówi się o wyborze miejsca ewangelizacji, dla każdego Franciszek mówi: W imię Pana Jezusa Chrystusa i chwalebnej Dziewicy Maryi oraz wszystkich świętych, ja wybieram Francję (Lper 79).


Maryja pełna łaski

Maryja była wolna od grzechu pierworodnego i uczynkowego od wszelkiej słabości i pożądliwości, czyli była świętą. Ale brak zła w człowieku to tylko jedna strona świętości. Istota świętości polega na łączności człowieka z Bogiem, na ustawicznym korzystaniu z Jego łaski. Bóg udziela się człowiekowi i łączy się z nim przez łaskę. Chcąc więc mówić o świętości Maryi od tej strony pozytywnej, czyli o świętości jako łączności z Bogiem, należy zwrócić uwagę na łaskę, jaką Najświętsza Panna otrzymała i w jakim stopniu współpracowała z Bogiem. Maryja, jako przyszła Matka Boga i uczestniczka dzieła zbawienia otrzymała więcej łaski niż inni ludzie czy nawet aniołowie. Zwrócił na to uwagę posłaniec anielski, pozdrawiając Ją słowami „łaski pełna" (Łk 1,28). Najświętsza Panna już w chwili swego poczęcia otrzymała z racji godności macierzyństwa Bożego wysoki stopień łaski. Nie ma i nie może być większego i wznioślejszego powołania nad macierzyństwo Boże, dlatego łaska Maryi udzielona Jej w momencie, gdy się poczęła w łonie matki, przewyższała świętych i aniołów. Pełnia łaski nie przeszkadzała we wzroście łaski nawet wtedy, gdy Duch Święty na Nią zstąpił po raz drugi - w momencie Wcielenia, gdy Jej łaska jakby została dopełniona. Maryja bowiem była w stanie pielgrzymowania, czyli mogła zasługiwać na wzrost łaski, zgodnie z resztą z tym, co pisze Apokalipsa: „Kto jest sprawiedliwy, niech wzrasta w sprawiedliwości, a święty, niech się bardziej uświęca" (Obj 22,11). O możliwości wzrostu łaski świadczy też trzecie uświęcenie, które miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy znowu Duch Święty zstąpił na Maryję, napełniając Ją łaską, która za Jej pośrednictwem przelała się na cały Kościół. Wzrost łaski rozpoczął się u Najświętszej Dziewicy od chwili używania woli. Od tej pory każdy czyn Maryi wypływający z miłości do Boga i wykonywany pod wpływem pełni łaski, której Ona nie stawiała żadnej przeszkody, pomnażał tę łaskę. Pod koniec Jej życia szczyt łaski był tak wielki, że przewyższał wszystkie łaski i dary udzielone wszystkim aniołom i świętym. Podstawą pełni łaski Maryi było powołanie Jej do godności macierzyństwa Bożego. Bóg bowiem miłuje w sposób specjalny i wyjątkowy swoją Matkę bardziej aniżeli wszystkie inne stworzenia razem wzięte. Dlatego też w sposób wyjątkowy i specjalny obdarzył Ją takimi łaskami i dobrodziejstwami, które wyniosły Ją ponad wszystkich ludzi i aniołów. Pius IX w bulli Ineffabilis Deus uczy, że Maryja od wieków wybrana na Matkę Syna Bożego stała się przez to przedmiotem tak wielkiej miłości Boga, że w Niej jednej znalazł w pełni swoje upodobanie. Na skutek tego Bóg obdarzył Ją tak wielkimi łaskami, których żadne inne stworzenie nie otrzymało i których rozum ludzki nie jest w stanie nawet poznać: „Niepojęty Bóg... od początku i przed wiekami wybrał i przeznaczył dla swego Jednorodzonego Syna Matkę, z której w szczęśliwej chwili wypełnienia się czasu, stawszy się ciałem, zrodził się i tak Ją umiłował ponad wszystkie stworzenia, że w Niej jednej znalazł najpełniejsze upodobanie. Dlatego w tak dziwny sposób napełnił Ją daleko bardziej, niż wszystkie duchy anielskie, niż wszystkich świętych, taką obfitością wszystkich niebieskich charyzmatów zaczerpniętych ze skarbca Bóstwa, że będąc zawsze wolna od wszelkiej skazy grzechu, że zawsze będąc piękna i doskonała, odznaczała się taką pełnością niewinności i świętości, jakiej nie ma w żaden sposób niżej Boga i jakiej nikt oprócz Boga nie jest w stanie myślą ogarnąć". Wyjątkową pełnią łaski próbuje Kościół ukazać słowa z Księgi Przysłów (31,29): „wiele córek zebrało bogactwo, tyś przewyższała wszystkie". Tę Jej wyższość pod względem łask i doskonałości nad wszelkim stworzeniem opiewa inny tekst (Pnp 6,9) „Piękna jak księżyc, wybrana jak słońce". To ostatnie porównanie bardzo trafnie ukazuje pełnię łaski Maryi, bowiem jak księżyc jest odbiciem światła Bożego i jak słońce stanowi centrum gwiazd, tak Maryja swym blaskiem przyćmiewa wszystkie doskonałości stworzeń, które bledną w Jej świetle, podobnie jak bledną gwiazdy w świetle słońca. Powyższe teksty Pisma świętego rozpatrywane same w sobie nic nie mówią o NMP, ale w kontekście Objawienia teksty te wskazują na Nią jako na tę, która łaską otrzymaną przewyższa wszelkie stworzenia, jak słońce przewyższa inne ciała niebieskie. Kościół, posługując się nimi dla wyrażenia swej nauki o Maryi, odczytał w nich głęboki sens. Można więc powiedzieć, że wyrażają one prawdę o Matce Boga nie w dostosowanym, lecz w jakimś rzeczywistym, choć tylko analogicznym znaczeniu. Jesteś łaski pełna! Do nikogo nigdy tak nie powiedziano. Nie ma żadnej przesady w słowach pieśni maryjnej: „wszystkie skarby, co są w niebie, zesłał Bóg, Panno, na Ciebie". Jakżeż mali czujemy się wobec tej pełni! Jakżeż oczarowani tą pełnią, gdy mówimy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą..."


Wpływ Maryi na życie chrześcijańskie

Miłość, jaka istnieje w sercu człowieka, została dana przez Stwórcę jego naturze. Niestety, skażenie natury ludzkiej przez grzech pierworodny osłabiło władze intelektualno-wolitywne i wprowadziło dysharmonię między ciałem a duchem, co tak dobitnie stwierdza św. Paweł w Liście do Rzymian (por. Rz 7,14-25). Po grzechu pierworodnym dochodzi do głosu częściej prawo siły i pięści niż prawo miłości. Widać to już w następnym pokoleniu w bratobójczej zbrodni Kaina dokonanej na Ablu (por. Rdz 4,11.1). Jakże często historia ludzkości pisana jest nienawiścią, krwią, zbrodnią i okrucieństwem. Nie był od tego wolny nawet naród wybrany, który cnotę miłości zawężał jedynie do Izraelitów. Zjawienie się Chrystusa w momencie, gdy panoszyła się nienawiść i okrucieństwo, niewolnictwo i deptanie godności ludzkiej, miało niezwykłe znaczenie. Chrystus niósł miłość. Przez krzyż - dzieło miłości Bożej - odrodził serca ludzkie, wyzwolił z nienawiści, wlał pokój i miłość. Przyniósł „nowe przykazanie", abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłością ogarnął wszystkich, nawet nieprzyjaciół. Moc Chrystusowej nauki była ogromna. Chrześcijaństwo, zdobywając nowe tereny dla Chrystusa, niosąc światu Ewangelię, zmieniało oblicze świata. Ewangelia o miłości i działalność Kościoła jako sakramentu łaski Bożej zaczęła wywierać wpływ na całokształt życia ludzkiego, na życie jednostki, rodziny, społeczeństw, państw i narodów. Zmienia się styl życia ludzkiego i obyczaje, powstaje bogata kultura chrześcijańska, tworzy się cywilizacja miłości. Ogromną rolę obok Chrystusa odegrała tu Jego Matka. Wpływ Jej na dzieje ludzkości w ciągu XX wieków istnienia Kościoła przejawiał się w różny sposób i pozostawił ślady w niejednej dziedzinie. Maryja wywiera podwójny wpływ: po pierwsze oddziałuje przez swe osobiste doskonałości, po wtóre - przez swoje społeczne funkcje w Mistycznym Ciele Chrystusa.
Już samym urokiem swej osobowości działa Najświętsza Panna na wyobraźnię, psychikę, umysł i serce człowieka. Jej dobroć, Jej łagodność wpływają na zmianę dzikich obyczajów. Rodziny chrześcijańskie, naśladując Jej życie, stają się siedliskiem cnót i szkołą charakterów. Pod Jej wpływem wielu zapragnęło poznać Chrystusa, zmienić swoje życie, a nawet całkowicie Mu się oddać i pójść za Nim. Maryja pociąga czarem swego nadprzyrodzonego piękna. „Kościół uważa Ją za najznakomitszy wzór i świadectwo wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem" - powtarza za Soborem Paweł VI (MC 16). Czar Jej osobistego piękna i niezwykłej miłości stał się natchnieniem dla genialnych umysłów ludzkich. Przepiękne dzieła w dziedzinie literatury, rzeźby, malarstwa, architektury powstawały pod natchnieniem pobożności i miłości Maryi. Kult Matki Boga i ludzi wyzwala w nas i sublimuje takie wartości ogólnoludzkie, jak dobroć, szlachetność, wierność, których Ona jest uosobieniem. Wielu znakomitych geniuszy w różnych dziedzinach kultury ludzkiej czerpało natchnienie z nabożeństwa do Najświętszej Maryi. Maryja przede wszystkim wpływa przez swoje macierzyńskie funkcje na Ciało Mistyczne Chrystusa. Kościół nosi na sobie wyraźne ślady ducha Maryjnego. Cała działalność Kościoła, praca duszpasterska, życie liturgiczne przeniknięte są duchem miłości do Maryi i odbywają się z Jej inspiracji. Na gruncie pobożności maryjnej rodzą się nieraz heroiczne czyny miłości Boga i bliźniego. Św. Maksymilian Kolbe nie jest tu wyjątkiem. Historia Kościoła daje wiele dowodów stwierdzających, że szaleńcy Niepokalanej ogarnięci Jej macierzyńską miłością wznosili się na szczyty świętości, szerząc w świecie z bezgranicznym oddaniem i poświęceniem miłość Bożą. Maryja swoją miłością oddziałuje na poszczególne członki Mistycznego Ciała. Przede wszystkim wpływa na powstanie w sercu ludzkim i wzrost życia Bożego. Wpływa tym samym na wzrost świętości rodzin. Rodziny zafascynowane czarem postaci Maryi tworzą atmosferę miłości. Rodzą się szlachetne zwyczaje i obyczaje chrześcijańskie o zabarwieniu maryjnym, rodziny stają się Bogiem silne, twierdzą wiary i moralności. Wpływ ten jest możliwy tylko tam, gdzie otwierają się serca ludzkie, gdzie ludzie zwracają się ku Matce Najświętszej. Oby nasze serca i nasze rodziny takie właśnie były - otwarte na wpływ Matki pięknej miłości.


Naśladowanie Matki Najświętszej

W myśl św. Franciszka, miłość ku Matce Najświętszej w szczególny sposób bywa wyrażana przez naśladowanie, zwłaszcza naśladowanie Jej ubóstwa. Pisze do Św. Klary: Ja, maluczki brat Franciszek, pragnąc naśladować życie i ubóstwo najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki (OWKl); w Liście do wiernych, mówiąc o Słowie wcielonym, zaznacza, że Ono, będąc bogate ponad wszystko, zechciało wybrać na świecie ubóstwo wraz z Najświętszą Dziewicą, Matką swoją (2LW 1); mówi do braci: I za przykładem Chrystusa i Jego Matki wybraliśmy drogę prawdziwego ubóstwa (Lper 3). Św. Bonawentura podkreśla w tym względzie, że Franciszek często ze łzami przypominał sobie ubóstwo Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Twierdził, że ono jest królową cnót, ponieważ u Króla królów i u Jego Matki-Królowej tak wspaniale promieniowało (1Bon VII). Bratu, który źle się wyrażał o pewnym ubogim człowieku, mówi: O bracie, gdy widzisz ubogiego, jawi ci się zwierciadło Pana i Jego ubogiej Matki. Podobnie w chorych rozważaj niemoce, które On wziął na siebie za nas! (2Cel 85). Gdy jego wikariusz zachęca go, by część dóbr wstępujących do zakonu zatrzymać na potrzeby braci, odpowiada: Jeżeli nie będziesz mógł inaczej zaspokoić potrzebujących, to ogołoć ołtarz Maryi Dziewicy i zabierz różne jego ozdoby. Wierzaj mi, lepiej będzie zachować Ewangelię Jej Syna, ogołacając Jej ołtarz, aniżeli przy ozdobionym ołtarzu pogardzić Jej Synem. Pan pośle kogoś takiego, kto zwróci Matce to, co Ona nam odstąpi (2Cel 67).

Kiedy mówią mu, że nie mają nic do dania bardzo ubogiej matce jednego z braci, powiada: Daj naszej matce Nowy Testament, by sprzedała go dla zaradzenia swoim potrzebom. Jestem bowiem przekonany, że bardziej będzie się to podobało Panu i błogosławionej Dziewicy, niż gdybyśmy czytali z niego (Zw 38). A także w Boże Narodzenie ze łzami wspominał nędzę, jaka w ten dzień otaczała biedniutką Dziewicę Maryję (2Cel 199). Słusznie mówi św. Klara, zwracając się do kardynała protektora z prośbą o opiekę, by ta mała trzódka, którą w swym Kościele Bóg Ojciec wzbudził słowem i przykładem św. Franciszka, naśladującego ubóstwo i pokorę umiłowanego Syna Bożego i Jego chwalebnej Matki Dziewicy, zachowywała zawsze święte ubóstwo (TK 1).

Obok Boga, Franciszek na pierwszym miejscu stawia Matkę Najświętszą; a oto zadania dla franciszkanina świeckiego:

- otocz Maryję niewymowną miłością
- śpiewaj na Jej cześć hymny chwały
- wybierz Ją na Opiekunkę
- pozwól Jej kierować się na drodze powołania i działalności.
- naśladuj życie i ubóstwo Maryi.

O. Marian Jarząbek OFM Conv
A K T U A L N O Ś C I


Do wieczności odeszła s. Marianna Żylewicz, która przeżyła 90 lat i przynależała do FZŚ ponad 60 lat.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

KALENDARZ LITURGICZNY


02.08. - Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli

04.08.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

06.08. - Święto Przemienienia Pańskiego

08.08. - Święto św. Dominika, prezbitera, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego

09.08. - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, współpatronki Europy

11.08. - Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy

14.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

15.08. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

20.08.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

21.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża

22.08. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Królowej

25.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ

26.08. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

27.08.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki

28.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

29.08. - Wspomnienie obowiązkowe Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


02.08. - Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli,

05.08.
– Spotkanie na rozważaniu Ewangelii po wieczornej Mszy św.,

19.08. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.,

31.08. – Spotkanie wspólnotowe o godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00,
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397651 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |