Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 87 razy
"TERCJARZ" - 07/2014

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 07/2014
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2014 roku:
ŻYĆ ŁASKĄ SAKRAMENTÓW
(KKK nr 1113,1130,1210…)Sakramenty miejscem spotkania z Jezusem


Poprzez Pismo Święte i sprawowanie sakramentów w Kościele historycznym chrześcijanin doświadcza obecności Jezusa, który go przekształca w nowe, namaszczone łaską stworzenie. Dlatego dla Franciszka Kościół jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem i aktualizacją planu Bożego względem niego, a Eucharystia z racji sakramentalnej obecności Jezusa - sercem Kościoła i świata. W Kościele, przez swoją wiarę zrodzoną przez słowa konsekracji i karmioną przez sakramenty, Biedaczyna z Asyżu rozpoznaje osobę tego samego Jezusa, którego doświadczył jako łaski, kiedy obejmował trędowatego albo modlił się przed Ukrzyżowanym w kościele św. Damiana. Dla niego każde spotkanie z tajemnicą Chrystusa w Słowie, w sakramentach, w zgromadzeniu, w codziennej miłości jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Zwłaszcza Eucharystia jest widzialnym znakiem niewidzialnej obecności tajemnicy wcielenia, a także miejscem spotkania z Panem, „który już nie podlega śmierci, lecz żyje w wiecznej chwale" (LZ 22).


Katechizm o sakramentach

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją (KKK 1131). Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim istnieje siedem sakramentów.
Są to: 1.Chrzest; 2.Bierzmowanie; 3.Eucharystia; 4.Pokuta; 5.Namaszczenie chorych; 6.Kapłaństwo; 7.Małżeństwo.

Tak brzmi tekst Katechizmu katolickiego, ale… ile z tego rozumiemy? Kiedy ostatnio dobrowolnie skorzystałeś z sakramentu spowiedzi? Często można się spotkać z opinią, że to tylko wymysł Kościoła i sakramenty nie są do niczego potrzebne. A jakie jest Twoje zdanie? Jak do sakramentów ma się postać Jezusa? Czy w jakikolwiek sposób jest On w nich obecny? A jeśli to On sam w nich działa, czy to coś dla Ciebie znaczy?


Sakrament jako znak

Nieustannie posługujemy się różnego rodzaju znakami. Nawet w relacjach koleżeńskich nie koniecznie zawsze trzeba wszystko wypowiedzieć, wystarczy jeden znak, gest i wszystko jest zrozumiałe. Są znaki wyrażające miłość, ale i znaki nienawiści, złości. Bóg, który chce przebywać z nami, jest obecny nieustannie właśnie w znakach. Każdy sakrament jest znakiem Jego miłości i troski o Ciebie. Chce dla Ciebie dobra, dlatego jest gotowy przebaczać w spowiedzi; chce spotkania z Tobą w Komunii świętej; chce być przy chorych i cierpiących w namaszczeniu chorych; chce dla Ciebie mądrości, rady, męstwa w sakramencie bierzmowania, czy w sakramencie małżeństwa. Sakramenty są dowodem, że Jezus nie chce nas opuścić, ale razem z nami iść przez życie. Nie chce patrzeć na nasze porażki i słabości, ale nieustannie nas umacniać i uzdrawiać.


Łaska sakramentów prowadzi do świętości

O Panie, spraw, abyśmy po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na Twoją służbę zbierali jako owoc uświęcenie (Rz 6,22 ). Pan nasz ustanawiając sakramenty, tak je ukształtował, aby towarzyszyły człowiekowi we wszystkich donioślejszych chwilach jego życia. Przez chrzest człowiek rodzi się do życia łaski, dzięki bierzmowaniu rośnie, Eucharystią pożywia się, przez pokutę leczy się, dzięki sakramentom społecznym - kapłaństwu i małżeństwu, staje się płodny w dziedzinie nadprzyrodzonej i przyrodzonej, przez namaszczenie olejem chorych dostępuje pociechy w czasie choroby oraz pomocy w przejściu do życia wiecznego. W ten sposób sakramenty kształtują i zasilają całe życie chrześcijańskie, udzielając wiernym łaski, czyniąc ich uczestnikami życia, a więc świętości, Boga. „Toteż powinni oni zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego" (KK 40). Tylko Bóg jest święty i tylko Bóg może uświęcać. Inicjatywa uświęcenia człowieka pochodzi od Boga i ostatecznie dokonuje się właśnie przez sakramenty. Życie duchowe, dążenie do świętości to nie są zwyczajne obowiązki moralne, za których pomocą człowiek stara się zewnętrznie naśladować doskonałość wzoru Bożego. Życie to opiera się na rzeczywistości nadprzyrodzonej, jaką Bóg sam wszczepił w życie chrześcijanina, kształtując go, przemieniając wewnętrznie do tego stopnia, że stał się nowym stworzeniem w Chrystusie (2Kor 5,17), „który wciąż się odnawia... według obrazu Tego, który go stworzył" (Kol 3,10). Bóg jest jedynym źródłem, pierwszą przyczyną uświęcenia człowieka.
Skuteczność sakramentów

Sakramenty, udzielone jednostkom zdatnym do ich przyjęcia, są same przez się bezwzględnie skuteczne, albowiem działa w nich sam Bóg. Jednak łaska i świętość, jakiej udzielają, nie wydają całego swojego owocu, jeśli chrześcijanin nie współpracuje z nimi. Dlatego inicjatywie Boga, który pierwszy uświęca człowieka, winna odpowiadać dobra wola człowieka, która przyswaja sobie świętość otrzymaną od Boga i nią żyje. „Oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia - pisze św. Paweł do odrodzonych przez chrzest - i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu" (Rz 6 ,13 ). Prawda, że niektóre sakramenty, jak pokuta i Eucharystia, mogą być powtarzane bardzo często, lecz przyjmowanie ich nie może przejść w rutynę. Zwyczaj czy rutyna są pewnym stanem niezmiennym, bezczynnym; przyjmowanie zaś sakramentów powinno być aktem żywym i coraz bardziej ożywiającym w taki sposób, aby życie sakramentalne cechował postęp i rozwój. Rozwój niekoniecznie polegający na mnożeniu aktów sakramentalnych, lecz na intensyfikacji i wypełnianiu z coraz większą doskonałością tych aktów. A więc staranie o to, by przystępować do sakramentów z coraz lepszym usposobieniem tak, aby ludzkie ograniczenie nie zmniejszało daru łaski i aby chrześcijanin coraz pełniej uczestniczył w życiu Chrystusa w Kościele.


Sakramenty w duchowości franciszkańskiej

Na początku trzeba stwierdzić, że św. Franciszek w Regule i swoich pismach przekazuje taką samą naukę, jaką głosi o sakramentach Kościół Katolicki. O sakramentach Kościoła w ogólności Franciszek mówi w Regule, kiedy daje wskazówki na temat egzaminu kandydatów: „Tych, którzy przyjdą do naszych braci i pragnęliby przyjąć ten sposób życia [...], ministrowie prowincjalni niech sumiennie wybadają w zakresie wiary katolickiej i sakramentów Kościoła" (2Reg 2,2-4). Polecenie to powtarza w swojej Regule także Klara (RegKl 2,2). Sakramenty mają być udzielane w Kościele i według formy Kościoła Rzymskiego (LZ 30). W sakramentach otrzymywanych od Kościoła i w Kościele Franciszek widzi źródło życia swojego, braci i sióstr, a właściwie wszystkich wiernych. W chrzcie człowiek staje się „synem łaski", a „pokuta i skrucha" nabierają mocy zbawczej, czego dowodzi świadectwo o chrzcie (i bierzmowaniu) Franciszka: „Własna matka nazwała go Janem w chwili, gdy odrodziwszy się z wody i Ducha Świętego, z syna gniewu stał się synem łaski" (2Cel 3). Franciszek, mając na myśli sakrament pokuty, nie używa określenia „sakrament pokuty", ale pisze o „pokucie" i o „wyznawaniu grzechów": „Sługą wiernym i roztropnym jest ten, który nie zaniechuje pokuty za wszystkie swoje przewinienia: wewnętrznie przez skruchę, a zewnętrznie przez wyznanie winy i uczynki wynagradzające" (Np 23); Franciszek wiele uwagi poświęcił „Sakramentowi Ołtarza" (LZ 37), ukazując z dużą precyzją teologiczną dogmat o sakramentalnej i realnej obecności Chrystusa w Eucharystii oraz swoją wiarę i cześć wobec niej (Np. 1,16-18;LW 5-16). Dla niego Eucharystia jest przedłużeniem wcielenia i wspomnieniem odkupieńczej męki i zmartwychwstania Jezusa; jest ona wspomnieniem miłości Chrystusa i symbolem miłości bratniej. Swoich duchowych braci Franciszek wzywa do szacunku dla Eucharystii: „Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wielkie uszanowanie i wielką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie, i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmogącym Bogiem" (LZ 12-13). O sakramencie kapłaństwa, który nazwał sakramentem święceń, Franciszek nie pisze, ale uczy jednoznacznie, że tylko wyświęcony kapłan ma władzę konsekracji i rozgrzeszania, niezależnie nawet od jego moralnego postępowania (Np 1,9; 1LK 2; 1LD 2; LZ 37). Świadomość ta znalazła najpełniejszy wyraz w ustosunkowaniu się Franciszka do urzędu kapłańskiego i do samych kapłanów.


Podsumowanie

Chrześcijanin odpowiedzialny za swe życie sakramentalne ma stale zwiększać swą zdolność do przyjmowania sakramentów, poszerzać własną zdatność, rozwijać uległość i całkowicie otwierać się na dar, jaki mu zostaje dany. Im bardziej pragnie dążyć do świętości i do zjednoczenia z Bogiem, tym więcej powinien cenić sakramenty. Życie sakramentalne jest istotną i zasadniczą rzeczywistością życia chrześcijańskiego. Na końcu tej konferencji dotyczącej życia łaską sakramentów, zadajmy sobie pytania, które pomogą nam uświadomić, jakie jest nasze podejście do sakramentów świętych, a więc:

• Jaki jest bilans zysków i strat, kiedy staram się systematycznie korzystać z sakramentów?
• Jak często dobrowolnie przystępuję do sakramentów?
• Co mi najbardziej w nich przeszkadza?
• Czy mogę coś zmienić, żeby sakrament był i dla mnie prawdziwym spotkaniem Jezusa?

O. Marian Jarząbek OFM ConvA K T U A L N O Ś C I


W naszej Wspólnocie w dniach od 06 do 08 czerwca 2014 roku odbyły się Rekolekcje dla FZŚ i młodzieży FRA o treści: „Święty Franciszek z Asyżu do wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa w życiu współczesnym”, które przeprowadził O. Arkadiusz Czaja OFM.
KALENDARZ LITURGICZNY


03.07. - Święto św. Tomasza, Apostoła

08.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Dukli, prezbitera

09.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Męczenników: Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy

10.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Weroniki Giuliani, dziewicy

11.07. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

15.07. - Święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

16.07. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej)

18.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

21.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera Kościoła

22.07. – Wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny

25.07. – Święto św. Jakuba, Apostoła

26.07. – Wspomnienie obowiązkowe Świętych Rodziców NMP - Joachima i Anny

29.07. – Wspomnienie obowiązkowe św. Marty

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


04.07. - Regionalny Dzień Skupienia w Chełmnie

15.07. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

18-20.07. - XXI Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę

27.07. - Msza św. – godz. 16.00, po Mszy św. spotkanie rekreacyjne przy grillu.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, materiały pomocnicze: Życie w łasce franciszkanina świeckiego
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394234 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |