Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 133 razy
"TERCJARZ" - 03/2014

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 03/2014
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2014 roku:
Natura łaski
(KKK 1996-2005)


Jedna z głównych prawd wiary uczy nas, że łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna, to znaczy, że bez łaski Bożej nikt się nie zbawi, ani święty, ani grzesznik. Jedni przyjmują łaskę Bożą, jak Maryja, i mają ją w obfitości, a inni odrzucając łaskę, bluźnią Bogu i Chrystusowi, przeklinając swój podły los (por. Łk 23,39,43). Co właściwie decyduje o przyjęciu lub o odrzuceniu łaski Bożej: wola ludzka, czy wola Boga? Czym w istocie jest łaska Boża? Czy zawsze musimy ją przyjmować? Jakie były odwieczne zamiary Boga, co do obdarowania nas łaską? Na te i inne pytania jest odpowiedź w poniższej refleksji, pamiętając, że jest ona jedynie zarysem przedstawionego zagadnienia.I. Łaska w przedwiecznym zamyśle Bożym


Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, trynitarną miłością udzielającą się człowiekowi, którego Bóg jako jedynego spośród wszystkich stworzeń chciał dla niego samego (KKK 356). Przedwieczny zamiar uszczęśliwienia ludzkości był prosty: ludzi stworzonych w pierwotnej świętości doprowadzić do zbawienia i przebóstwienia w Chrystusie. Przed grzechem człowiek był z natury śmiertelny, lecz z łaski Bożej miał nie umierać i byłby wolny od śmierci, gdyby nie zgrzeszył (por. KKK 1008). Diabeł ma swój alternatywny plan dla ludzkości jako tragiczne wypaczenie Bożego planu zbawienia: zamieszkać w naszych sercach przez grzechy cielesne i światowe, by pozbawić nas miłości Jezusa i życia wiecznego, a samego siebie wraz ze wszystkimi zagubić w piekle (por. 1 Reg 22,5.20). Niestety prarodzice zwiedzeni obietnicami szatana, chcieli być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, kierując się wolną wolą, zerwali więź z Bogiem (por. KKK 398) i ściągnęli przekleństwo grzechu oraz śmierci na cały rodzaj ludzki (por. KKK 404). Bóg jednak nie zgadza się na wieczną zatratę człowieka, zapraszając go do przyjęcia nowej łaski w Chrystusie, łaski odkupienia, będącej „awaryjnym" planem zbawienia ludzkości: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 6,23); w Nim ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tyt 2,11); a dostępujemy usprawiedliwienia darmo, przez łaskę odkupienia danq nam w Chrystusie Jezusie (por. Rz 3.24). Otwarcie się więc na łaskę odkupienia w Chrystusie jest naszą jedyną szansą na zbawienie (por. KKK 1996), Chrystus bowiem jest dla nas drogą do pełni życia w Bogu (por. KKK 1997) oraz kluczem do zrozumienia własnego życia (z homilii bł. Jana Pawła II, z dnia 02.06.1979).II. Czym w istocie jest łaska Boża?


Łaska Boża to nic innego jak Trójjedyny Bóg, samo udzielający się człowiekowi, obdarowujący go swoimi darami i podnoszący go do komunii z Sobą. Łaska Boża to sama Trójca Święta działająca w człowieku, to Osoby Boskie przenikające osobę ludzką, przebywające w jej wnętrzu i zamieszkujące serce człowieka, jako owoc chrztu świętego. Łaską Bożą jest też całe działanie Boga w historii ludzkości, które w patriarchach i Narodzie Wybranym osiąga swój kres w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.


a) łaska uświęcająca Jako dar

Katechizm precyzyjnie określa, czym jest łaska uświęcająca, jakie jest jej działanie oraz cel, ku któremu ona zmierza: Łaska Chrystusa jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Jest to łaska uświęcajqca lub przebóstwiajqca, otrzymana na chrzcie. Jest ona w nas źródłem dzieła uświęcenia (KKK 1999). Łaska uświęcająca udoskonala duszę i uzdalnia do życia z Bogiem, jest też podstawą do dalszego uświęcenia w łasce uczynkowej, by działała w nas moc miłości Bożej (por. KKK 2000). Św. Tomasz z Akwinu mówi o łasce uświęcającej i uczynkowej, działającej i wspomagającej, uprzedzającej nasze czyny i będącej ich następstwem, jako owoc współpracy z łaską. Mówi też, że najmniejszy stopień łaski uświęcającej jest większy niż dobro przyrodzone całego świata.


b) łaska jako światło

Łaska w swej naturze podobna jest do światła przenikającego przezroczyste substancje, np. diamenty, nie naruszając ich struktury, a napełniająca olśniewającą jasnością w całym spektrum barw i kolorów, stwarzająca dla naszych oczu prawdziwy spektakl piękna. Łaska działa podobnie jak promień słońca w przyrodzie, oświecając, dając ciepło i energię życiową wszystkim istotom żywym. Podobnie działa w nas promień łaski Boskiego Słońca, Trójcy Przenajświętszej mieszkającej w naszych sercach, będącej źródłem życia i piękna naszych dusz (por. św. Teresa z Avila, Twierdza wewnętrzna 1.2,1). W Liturgii Bóg nazywany jest światłem stworzenia bardziej potężnym niż słońce (LG, Pallotinum 1987, t.lll, s.696). Takie nazewnictwo jest czymś więcej, niż tylko poetycką alegorią. W Credo, czyli w symbolu wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskim, pojawia się ono jako formuła dogmatyczna: Światłość ze Światłości. Tak Katechizm mówi o naturze i pochodzeniu Syna Bożego od Ojca (por. KKK 184). Wszystkie stworzenia, każde na swój sposób, odzwierciedlają promieniowanie Boskiego Słońca i Światła oraz Jego nieskończonej mądrości i dobroci (por. KKK 339). Bóg, podobnie jak słońce, promieniuje na nas przez łaskę. Taki właśnie obraz przywołuje św. Franciszek z Asyżu w Pieśni Słonecznej, gdzie nasza dzienna gwiazda, słońce, nazywane jest bratem, będącym wyobrażeniem Boga. Biedaczyna mówi: Ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem, (por. Psł 3-4).


c) łaska jako pokuta odnawiająca wszystko w Chrystusie

Człowiek stworzony w łasce uświęcającej był piękny i dobry w swojej naturze, a łaska Boża była dla niego naturalnym środowiskiem życia duchowego: W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28). Po grzechu zaistniał stan nienormalny dla człowieka pozbawionego łaski, uniemożliwiający realizację ostatecznego celu, czyli zbawienia, gdyż człowiek oddzielony od swojego początku, od Stwórcy, ginie (por. KKK 308). Proces powrotu do harmonii i życia łaski nazywamy pokutą. Unikamy w niej grzechu, który deformuje naszą naturę, a przyjmujemy łaskę, która reformuje naturę, przywracając jej utracone piękno Boże, co dokonuje się na modlitwie (por. św. Bonawentura, Droga duszy da Boga 1,8). Do pokuty wzywa nas Pan, pobudzając naszą wolę do współpracy z łaską, byśmy zaczynali od nowa. Już samo przygotowanie do przyjęcia łaski jest dziełem łaski (por. KKK 1432; KKK 2001; 1C 103). Święty Franciszek w modlitwie zawartej w Liście do Zakonu uznaje Boga za sprawcę naszego uświęcenia i zbawienia działającego w nas przez łaskę: Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tę modlitwę możemy uznać za swoistą definicję pokuty z wyraźnie zaznaczonymi etapami: oczyszczenia, oświecenia, rozpalenia (zjednoczenia). Przez pokutę stajemy się zdolni do poznania i miłowania Boga ponad wszystko oraz nowym stworzeniem i synami Bożymi (por. KKK 1709).


d) łaska a zasługa

Bóg nie może i nie chce nikogo na siłę zbawiać lub przymuszać do przyjęcia łaski. Współpraca z łaską Bożą zakłada naszą wolność i wolny wybór, z czym związane jest też pojęcie zasługi i zapłaty za czyny, tzn. kary lub nagrody (por. KKK 2006). W sensie ścisłym nie możemy sami zasłużyć na łaskę, ponieważ jest ona darem, ale przyjmując ten dar i współpracując z nim, w taki sposób zdobywamy zasługi przed Bogiem (por. KKK 2007-2008). Niedościgłym wzorem współpracy z łaską Bożą jest dla nas Maryja, pełna łaski, nazywana naszą Matką w porządku łaski (por. KKK 968). My podobnie jak Maryja, otwierając się na łaskę uświęcającą i współpracując z nią, „zasługujemy°` na niebo w przyszłości, a obecnie na łaski aktualne (łaskę uczynkową) potrzebne do owocnej służby na chwałę Boga i ku pożytkowi doczesnemu ludzi (por. KKK 2010). Ostatecznie miłość Chrystusa mieszkająca w naszych sercach jest źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem, nadając naszym czynom wartość nadprzyrodzoną (por. KKK 2011). Zdobywa zasługi na niebo nawet ten, kto choćby w ostatnie chwili swojego życia, jak łotr na krzyżu, przyjmuje łaskę Pana (por. Łk 23,39-42). Zasługę naszych dobrych uczynków przypisujemy najpierw Bogu, przyczynie sprawczej wszelkiego dobra w nas, a następnie sobie, jako adresatom i narzędziom działającej w nas łaski (por. KKK 2008).

Podsumowując, możemy powiedzieć, że: Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może zbawić nas bez nas (św. Augustyn). Bóg prawdziwie okazuje się Bogiem łaskawym oferującym zbawienie wszystkim ludziom, zbawiającym nawet ostatniego łotra, jeśli on sam tego chce. Tylko jawne „niechcenie" z naszej strony może zamknąć nam drogę do zbawienia, a odrzucenie łaski Bożej lub odkładanie nawrócenia na lepsze czasy, czyni nas niewolnikami grzechu i mieszkaniem, nie Boga, lecz szatana. Ktoś, kto stawia granice łasce Bożej, doświadczy jedynie frustracji i goryczy, siejąc wokół siebie defetyzm. Nasze serce bez łaski Bożej jak ziemia nieuprawiana zdziczeje. Największym dramatem człowieka jest nie jakieś zdarzenie losowe, np. utrata zdrowia, czy bliskich, ale odrzucenie łaski Bożej prowadzące do samo wykluczenia się z królestwa Bożego i skazanie się na piekło (por. KKK 1034). Trwanie w pokucie, czyli w łasce nawrócenia, jest przemyślaną decyzją, by nie tylko uniknąć piekła, a przede wszystkim chcieć podobać się Bogu. Pokuta wyzwala z zepsucia i niewoli grzechu do najwyższej wolności i szczęścia dzieci Bożych (por. Rz 8,21). To wszystko jest dziełem łaskawego Boga, który sam jest w nas „Łaską" działającą. Z całym Kościołem uznajemy, że miłość Boża jest większa niż nasze grzechy i że łaska Boża może nas, zepsutych grzechem, uczynić nowym stworzeniem: łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od nas, lecz jest darem Boga (por. Ef 2,8).

O. Andrzej Romanowski OFMCap - Asystent Narodowy FZŚ w Polsce


A K T U A L N O Ś C I

Z okazji Światowego Dnia Chorych przedstawiciele Wspólnoty FZŚ odwiedzili pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, obdarzając każdego chorego swoją życzliwością i drobnym upominkiem, wcześniej uczestnicząc we Mszy św.
KALENDARZ LITURGICZNY


05.03 – Środa Popielcowa – Rekolekcje wielkopostne

19.03 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego

25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


05.03 – Środa Popielcowa – OKRES WIELKIEGO POSTU – Rekolekcje wielkopostne

18.03 – Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

30.03 – Spotkanie w salce - godz. 16.00, – Gorzkie żale – 17.15, Msza św. - godz. 18.00.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. B. Chełkowska, materiały pomocnicze do formacji ciągłej: ŻYCIE W POKUCIE FRANCISZKANINA ŚWIECKIEGO.
Opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394282 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |