Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 151 razy
"TERCJARZ" - 01/2014


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 01/2014

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2014 roku:Wzięcie każdego dnia swojego krzyża
i pójście za Jezusem – to najpewniejsza droga pokuty


Pod Cezareą Filipową miało dojść do tego wielkiego wyznania wiary uczniów, które w działalności Jezusa stanowi znamienną cezurę. Z pewnymi różnicami redakcyjnymi to wyznanie wiary przekazali wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni, a to rozważanie jest oparte na zapisie Marka (8,27-35). Na pierwszy rzut oka nie przygotowanemu czytelnikowi mogłoby się wydawać, że Jezus zapragnął nagle dowiedzieć się czegoś interesującego tylko o sobie – jak się przyjął wśród współziomków, kim jest dla nich, jak go oceniają. Z Markowej perykopy jednakże z całą oczywistością wynika i to, że pierwsze pytanie Jezusa, za kogo Go ludzie uważają, miało wywołać i przygotować refleksję samych uczniów – kim był dla nich. Z odpowiedzi uczniów widać, że Jezus był przez ludzi swego czasu bardzo wysoko ceniony; widziano w nim Eliasza, Jana Chrzciciela lub któregoś z proroków. Nie o badanie opinii publicznej tu jednak chodziło. Najważniejsze bowiem było to, co oni, uczniowie, sądzą o Mesjaszu. A wy? Wy za kogo mnie uważacie? Piotr mówi za wszystkich: Ty jesteś Mesjaszem. To wyznanie Piotra obwarował Jezus klauzulą tajemnicy, jak wszystko w Ewangelii Marka, co dotyczyło Mesjasza. Ten mesjański sekret, jak się kryptonimicznie określa charakterystyczną dla Marka tendencję teologiczną, jest – co najmniej – pośrednio przyznaniem racji Piotrowi. Dlatego Jezus nakazuje wobec ludzi milczenie o tym, co wyznał Piotr. Inni nie byli jeszcze przygotowani na pełną prawdę o Mesjaszu. Bezpośrednio bowiem po uznaniu odpowiedzi Piotra za prawdziwą, Jezus zaczął mówić o swoim cierpieniu. To jest też oblicze Mesjasza – odrzuconego, cierpiącego, zabitego. Jeśli się nie chce uznać także i tej strony posłannictwa Mesjasza, nie można uważać, że się ma pełną wiedzę o Mesjaszu. Szok, jaki przeżył Piotr tuż po swoim wyznaniu wiary w Mesjasza, jest być może przeżyciem niejednego ucznia Chrystusowego, któremu trudno się zgodzić, że cierpieć ma Mesjasz, Syn Boga żywego. Perswazja Piotra, tak jak z tej samej okazji utrwalił ją Mateusz (16,22), zrazu wydaje się sympatyczna i bardzo uzasadniona jak perswazja przyjaciela. Ale nie byłby Jezus Mesjaszem, gdyby nie przez cierpienie szedł do swojej chwały (por. Łk 24,26). W cierpieniu też upodobnił się do braci (por. Hbr 2,14), dając im nadzieję, że z nim idąc, osiągną chwałę i wejdą do Bożego pokoju (por. Hbr 4,9-11).

Droga z Chrystusem jest drogą z krzyżem. Chodzenie z Jezusem, kiedy nie bierze się krzyża na ramiona, jest chodzeniem jałowym. Taki człowiek nie może być uczniem Chrystusa; może jest widzem, nawet wrażliwym obserwatorem, ale nie jest uczniem (por. Łk 14,27). Chodzenie z krzyżem za Jezusem jest więc zasadniczą postawą człowieka jako ucznia Chrystusowego. Uczeń przyjął dziedzictwo Mistrza i musi mieć odwagę, jak Paweł Apostoł, na własnym ciele dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1,24). Zbawienie świata trwa nadal. Wespół z Jezusem zbawiają świat także uczniowie, cierpiąc razem z nim to, czego sam nie zdołał wycierpieć.

Św. Franciszek z pokorą Wcielenia ma zawsze przed oczyma miłość Chrystusa objawiającą się w Jego męce i śmierci. I tak po tym jak Chrystus przemówił do niego z krzyża, jego serce wypełnia Chrystus Ukrzyżowany, modli się żarliwie przed Krucyfiksem. Franciszek nie jest w stanie myśleć o czymś innym po za krzyżem, zalewa się łzami na wspomnienie męki Chrystusa, pragnie upodobnić się do Ukrzyżowanego. Chce, by zawsze paliła się lampa przed Krucyfiksem w kościele świętego Damiana, znaczy znakiem krzyża płaszcz podarowany mu przez biskupa. Nasz Założyciel z upodobaniem używa Tau przy podpisywaniu swoich listów. Czyta on ustawicznie księgę Krzyża, nie mając ksiąg liturgicznych, i często mówi braciom o Krzyżu. Franciszek codziennie odmawia specjalne oficjum ułożone przez siebie na pamiątkę i cześć męki Pana.

Punkt szczytowy w upodobnieniu do Chrystusa osiąga Franciszek na Alwerni, gdy w dwa lata przed śmiercią zostaje ukrzyżowany. To cudowne zjawisko zostaje przygotowane przez nadzwyczajne doświadczenie, które w swych początkach sięga objawienia się Ukrzyżowanego i poleceniu otrzymanym pod krzyżem u świętego Damiana, wpierw dokonało się w sercu, zapowiedziane następnie w trzykrotnym otwarciu księgi Ewangelii, zrealizowane przez objawienie Serafina. Miłość Franciszka do Krzyża ujawnia się nie w znakach po przebiciu gwoźdźmi, ale w samych gwoździach utworzonych z ciała i jest spowodowane przez miłość Franciszka do Ukrzyżowanego. W kaplicy III stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, z inicjatywy ks. Stefana Pietruszki-Jabłonowskiego ufundowanej przez polskich uchodźców podczas II wojny światowej, znajduje się wstrząsający swą wymową obraz. Na kuli ziemskiej idzie z krzyżem świetlisty, a więc już uwielbiony Chrystus, z równie świetlistym i jakby już niewidocznym krzyżem na ramionach, a tuż za nim wyłaniają się zza horyzontu wyznaczonego ziemskim globem setki i tysiące jego uczniów niosących krzyże, wielkie i ciężkie, drewniane. Każdy niesie swój krzyż. Tak na język obrazu artysta przełożył prawdę o uczniu, który ma iść za Jezusem, niosąc swój krzyż na każdy dzień.

Jak łatwo mówić o krzyżu, kiedy jest on tylko rekwizytem, deko- racją pustej ściany, nieocenionym zabytkiem sztuki. A wy, za kogo mnie uważacie? Czy na pewno za Mesjasza z krzyżem, z którym, też z krzyżem, trzeba iść przez życie? W krzyżu, jeśli jest ze złota, można ulokować kapitał, z krzyżem może być do twarzy, z krzyżem na piersiach można kontestować. Ale wziąć go na ramiona i z nim iść... Jak łatwo mówić o krzyżu, kiedy dotyka on drugiego człowieka, a dla mnie samego jest tylko teorią. Nie czując cierpienia drugiego człowieka, lepiej nie drażnić go banałami, że to nic trudnego, że tyle ludzi cierpi, że trzeba się z losem pogodzić. Temu człowiekowi trzeba powiedzieć całą prawdę, że mianowicie krzyż, jaki niesie, jest ciężki, i wszystko to nie miałoby sensu, gdyby nie niósł go razem z Chrystusem. Wtedy nawet ciężki staje się lekki, gdyż widać cel i sens wyznaczonej drogi. W przeciwnym razie, kiedy nie widać sensu dźwigania krzyża, jest ono nieznośne i ponad siły. W dźwiganiu krzyża człowiek się pozornie zatraca, ginie, umiera, ale faktycznie dopiero wtedy życie swoje odzyskuje. Kto straci życie swoje dla mnie... O jedno bał się Jezus – żeby jego uczniowie nie poprzestali na deklaracjach, czyli przeważnie na pustych słowach. Żądał czynu. Nie dał swoim uczniom żadnej legitymacji. Miłość do drugiego człowieka, a nie wykluczył żadnego, uczynił znakiem rozpoznawczym swoich uczniów (por. J 13,35).
22 listopada 1987 na życzenie społeczeństwa Telewizja Polska w samo południe powtórzyła (chwała jej za to!) film o Matce Teresie. Telewidzowie, czyli ludzie, niekoniecznie chrześcijanie, chcieli się przekonać, czy możliwa jest taka miłość, jakiej żądał Jezus i dźwiganie takiego krzyża, o jakim mówił. Darzyć miłością – powiedzmy: przyjaźnią – układnego sąsiada, sympatyczną sąsiadkę, zadbanego staruszka czy dziecko z gładką buzią – jest w miarę lub całkiem łatwo. Ale darzyć miłością, nie szczędząc także zewnętrznych tego oznak, kogoś przypominającego strzęp ludzkiego ciała, człowieka zarażonego trądem, przeżartego alkoholem, cuchnącego ulicznika... Czy to jest możliwe? Matka Teresa i jej siostry dają dowód, że ewangelię Chrystusa można wypełnić dosłownie i bez reszty, widząc Chrystusa w każdym potrzebującym naszej pomocy, opieki, życzliwości czy tylko (a może aż?) uśmiechu. Oto sprawdzian miłości. Innego Jezusa nie spotkamy. On utożsamił się z tymi najbardziej potrzebującymi, z maluczkimi. Zmiażdżony cierpieniem Sługa Jahwe, który wziął na siebie cierpienia nas wszystkich i grzechy nas wszystkich, w dniu ostatecznego rozliczenia się ze światem i z ludźmi odwoła się wyłącznie do kryterium miłości. Byłem głodny, nagi, chory, w więzieniu, byłem spragniony... To byłem JA! (por. Mt 25,31- 46). Siostry Matki Teresy, tak jak ona, noszą hinduskie sari z subtelnie przypiętym małym krzyżykiem. Ten mały krzyżyk jest tylko symbolem. Ten duży krzyż biorą po prostu każdego dnia na ramiona. Z tego krzyża, który bierzemy na ramiona, a więc nie jako maskotkę, będziemy rozliczani. To jest krzyż bardzo realny, towarzyszący nam każdego dnia. Sprawdza się w miłości człowieka. Czy w takim razie może się nam zdawać, że biedakowi bez odzienia i bez chleba, kiedy do ras zapuka, wystarczy powiedzieć: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, jak podsłuchał to gdzieś św. Jakub? Ale gdzie mają iść? Przyszli właśnie do nas, których jako uczniów Chrystusowych mieli rozpoznać po miłości! A my czasem (może często?) chcemy poprzestać na symbolach. Puste miejsce przy wigilijnym stole. Dla biedaka, który zapuka. No i zapukał. Co za pech! Miało się skończyć na wzruszającym symbolu, a tu ktoś całkiem realnie sprawdza nasze chrześcijaństwo. Apostoł Jakub wola donośnie: wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Jest czczą gadaniną. Jest bezużyteczną atrapą, jak chleb albo ser z drewna na sklepowej wystawie. Na samą wiarę bez uczynków stać także demony. Na wiarę popartą czynami stać tylko człowieka, a musi być stać ucznia Chrystusowego.

Podejmujemy jego krzyż nie w imię bierności i cierpiętnictwa. lecz w imię solidarności z Nim, który przewodzi naszej wierze i ją wydoskonala (por. Hbr 12,2). Ten krzyż to może drugi, czasem bardzo bliski, człowiek. To może być krzyż naszego niedostatku, krzyż naszej choroby. krzyż codziennego utrudzenia. Czasem jest to krzyż nad siły. Wtedy upadamy pod nim. Krzyż uporczywie powracających niewierności... O żadnym z tych krzyży nie można powiedzieć, że jest ładny, że jest nam z nim lekko, że jest nam z nim do twarzy. Skoro jednak nie może od nas odejść, w takim razie bierzemy go na siebie jako swój. Każdy swój... Ma to wszystko sens tylko dlatego, że swoim krzyżem włożonym na nasze ramiona dopełniamy tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa.

Najpewniejsza droga pokuty franciszkanina świeckiego:

• serce wypełnić Chrystusem Ukrzyżowanym
• modlić się żarliwie przed Krucyfiksem
• myśleć o krzyżu
• zalewać się łzami na wspomnienie męki Chrystusa
• pragnąć upodobnić się do Ukrzyżowanego
• dbać o Krzyż
• nosić zawsze znaczek TAU
• czytać ustawicznie księgę Krzyża
• często mówić o Krzyżu
• odmawiać specjalne oficjum ułożone przez św. Franciszka na pamiątkę i cześć męki Pana.

Marian Jarząbek OFMConv


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 23 grudnia 2013r. odbyła się kapituła wyborcza w Radzie Regionu Gdańskiego. Oto skład Rady Regionu Gdańskiego:


Przełożony - br Michał Rynkowski

Zastępca - br Zdzisław Górecki

Sekretarz - br Wiesław Szwaba

Skarbnik - s. Anna Burczyk

Mistrz ds. formacji - s. Daniela Komosińska

Radny ds kontaktu - br Mirosław Kuczkowski

Radny ds. kontaktu - s. Henryka Sadowska
KALENDARZ LITURGICZNY


01.01 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

03.01 - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszego Imienia Jezus

06.01 - Uroczystość Objawienia Pańskiego

12.01
- Święto Chrztu Pańskiego

16.01 - Wspomnienie obowiązkowe świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich

21.01 - Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

25.01 - Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

28.01 - Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

30.01 - Wspomnienie obowiązkowe św. Hiacynty Mariscotti, dziewicy

31.01 - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, prezbitera

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


21.01 - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

26.01 – Spotkanie w salce - godz. 14.30, Msza św. - godz. 16.00

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. B. Chełkowska, materiały pomocnicze do formacji ciągłej: ŻYCIE W POKUCIE FRANCISZKANINA ŚWIECKIEGO.
Opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394303 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |