Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!



Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 88 razy
"TERCJARZ" - 06/2013

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 06/2013





Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w czerwcu 2013 roku:








Rewizja życia jako rachunek sumienia


W poszukiwaniu tożsamości Zakonu franciszkańskiego, w praktycznym odradzaniu jego duchowości (również jako III Zakon) nieocenioną rolę odgrywało zawsze wracanie do źródeł powołania, jakim była relacja do osoby Boga Trójjedynego, zwłaszcza wobec postaci Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego za grzechy ludzi i zmartwychwstałego – ukazanego w swoim obliczu z San Damiano. Doświadczenie osoby Pana Boga, który podnosi grzesznika i pokazuje mu dalsze zadanie ku życiu w Kościele, zostało najpełniej zrealizowanemu w biografii św. Franciszka, a jej studiowanie stało się dla każdego z nas darem przemiany i wezwaniem do naśladowania.

Powstaje pytanie: co czynić, by rachunek sumienia – czyli spojrzenie na nasze grzeszne życie – przyniósł błogosławione owoce nawrócenia, jak miało to miejsce w życiu św. Franciszka. Przedstawiony tytuł konferencji sugeruje, że trzeba zastosować porównanie tego, co stanowi istotę życia Boga na ziemi z tym, co stanowi naszą codzienność. Postawienie obok siebie sacrum i profanum (świętości i grzeszności) – najlepiej streszczają to porównanie słowa modlitwy Świętego z Asyżu: „Kim Ty jesteś, Panie, a kim ja?” Oczywiście, tego typu rachunek sumienia, porównywania ze Słowem Bożym naszego życia, staje się pewną formą elitarnego rozważania (na pewno nie do zastosowania przed nocnym spoczynkiem, kiedy chcemy szybko skończyć nasze modlitwy i wyrazić akt żalu za popełnione w ciągu dnia błędy); rewizja życia jest bowiem obcowaniem z żywym Słowem Bożym zawartym w Piśmie świętym czy w obrazach z życia Świętych – żyjących na co dzień Słowami Ewangelii.

Jak wspomniałem, potrzeba czasu i przestrzeni do medytacji. Kolejny fakt – to decyzja dotycząca tekstu, który chcemy wybrać. W tym pierwszym działaniu (chodzi o konkretne fragmenty Pisma Świętego) mamy do czynienia z dobraniem sobie obrazu, postaci czy wydarzenia opisanego w Biblii (np. opowiadanie o Miłosiernym Samarytaninie, czy scena uciszenia burzy na morzu) tak, by analizując obraz biblijny, stawiać sobie pytania co do sposobu własnego życia. Niekiedy może to być tekst modlitwy, czy teksty dydaktyczne jak np. Hymn do miłości św. Pawła z listu do Koryntian.

W drugim przypadku (życiorysy świętego Franciszka) oglądamy wydarzenie w życiu Świętego i szukamy relacji do naszego dzisiaj. (np. nawrócenie Rozbójników z Montegrano, pocałowanie trędowatego, czy, jak wspomniano już wcześniej, tekst dydaktyczny, choćby – Radość doskonała). O ile w pierwszym przypadku, rewizja życia dotyczy poszczególnych postaw, kiedy stawiamy pytania dotyczące bezpośredniej relacji do Pana Boga, np.: jaka jest moja wiara, kiedy przeżywam burzę życiową, czy widzę odłączanie się Jezusa Chrystusa z działania korzystnego dla mnie (na przykład jak Apostołowie oczekuję, by zaraz uciszył burzę, a nie odpoczywał w łodzi), o tyle nieco inaczej będzie, gdy analizuję tekst modlitwy, np. Hymnu do miłości w oparciu o swoje życie. W tym pierwszym przypadku wyobraźnia zostaje zasilona słowami samego Boga, który gani mój brak wiary. W drugim sposobie zaczynam słowa natchnione zestawiać z aktualnością „własnego ja”, mówiąc –... cierpliwy jestem, łaskawy jestem-dzięki czemu odnajduję wtedy bezpośrednio to, co w moim życiu nie odpowiada temu słowu. Nie powiem przecież o sobie „(imię własne) cierpliwy jest”, „...łaskawy jesteś”, jeśli nie znajduję w sobie tego, co nie pozwala mi takim być. Wtedy nie trzeba już wielu pytań, Słowo Boże zaczyna drążyć nasze życie. Zaprasza do wołania o przemianę, demaskuje ukryty egoizm, gniewliwość czy inne grzechy.

Kolejną korzyścią w stosowaniu Rachunku sumienia w oparciu o medytacje biblijną jest pogłębienie naszej relacji z Bogiem i Kościołem, nie poprowadzi nas bowiem to ćwiczenie do analizowania życia w oparciu o 10 przykazań czy nakazy zawarte w Kazaniu na Górze, ale pomoże rozłożyć pytania w relacji do poszczególnych działań: Osoby Boga, konkretnych ludzi na drodze naszego powołania, społeczności Kościoła, czy wreszcie dotknięta zostanie nasza własna osoba. Ważne jest tylko, by zastosować odpowiednią kolejność wydarzeń według znanego nam z rozmyślania franciszkańskiego schematu: widzieć, osadzać, działać.


Widzieć

Wyobrażenie sobie sceny z Biblii nie ma za zadanie tylko wzbudzenia uczuć, jak to ma miejsce w medytacji biblijnej traktowanej jako rozmyślanie, ale zmierza do postawienia rozpiętości tematu w ujęciu porównania: kim jest Bóg a kim my, lub jak wygląda świętość Biedaczyny z Asyżu, a jak przedstawia się to w naszym życiu.


Osądzać

Tylko dogłębne pozwolenie na inicjatywę Ducha Świętego doprowadzi do ukazania drogi naprawy naszego sumienia. Potrzeba czasu, by Bóg zaczął działać. Nie wolno tłumaczyć się i usprawiedliwiać, Bóg jest wymagający, a jego działanie jako lekarza dusz powinno niekiedy (o ile nie zawsze) boleć. Towarzyszące temu działaniu zadowolenie można by uznać za wprowadzanie nas w pułapkę złego ducha, który jako „ojciec kłamstwa” dołoży wszelkich starań, byśmy nie odnaleźli satysfakcji w odkrywaniu naszych słabości. Łatwo zdemaskować ten proces, kiedy zamiast goryczy porażki czujemy słodycz samozadowolenia.


Działać

Wskazania praktyczne rodzą się samoistnie, w oparciu o konkret Słowa Bożego, gdzie nakaz miesza się z zachętą. Trzeba tu konkretnych postanowień, by realizować wskazania, ale nie wolno zapominać o modlitwie, jaka pomoże przejąć inicjatywę Panu Bogu, zgodnie z sugestią – „proście a otrzymacie”.

O. Jan Fibek OFMCap






A K T U A L N O Ś C I


W dniu 3 maja br Asystent Miejscowej Wspólnoty obchodził Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Czcigodnemu Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych na dalszą drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Niech św. Franciszek nieustannie pomaga w pełnieniu woli Bożej.




KALENDARZ LITURGICZNY


07.06 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

08.06 - Wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca NMP

11.06 - Wspomnienie obowiązkowe św. Barnaby, Apostoła

13.06 - Uroczystość Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła, Patrona naszego sanktuarium i Brodnicy

17.06
- wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

24.06 - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

29.06 - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła





WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


04.06 – Spotkanie biblijne z rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę - po wieczornej Mszy św.

13.06 – Święto św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła, Patrona naszego sanktuarium i Brodnicy, odpust parafialny, udział w procesji i Mszy św.

18.06 – Spotkanie Rady - po wieczornej Mszy św.

21-23.06 – Rekolekcje zamknięte w Zamku Bierzgłowskim

30.06 – Spotkanie w salce godz. 13.10 - (Film o Eucharystii) - godz. 16.00 Msza św.





TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. B. Chełkowska, materiały pomocnicze do formacji ciągłej: ŻYCIE W POKUCIE FRANCISZKANINA ŚWIECKIEGO, opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl



Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394235 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |