Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 63 razy
"TERCJARZ" - 03/2013

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 03/2013

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2013 roku:


Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy
i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Życzy
Rada FZŚ wraz z Asystentem


Rok wiary - wiara i nawrócenie


Rok wiary to wielka szansa dla nas katolików, abyśmy odnowili, pogłębili nasze relacje z Bogiem, a oddalili się od grzechów. Rok Wiary winien przyczynić się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana we współczesnym świecie. Żyjemy w czasach, gdzie ze smutkiem spostrzegamy zagubienie poszczególnych ludzi oraz wiele dewiacji życia społecznego. Współczesny człowiek już nie walczy z Bogiem, jak czynili to do niedawna ateiści, ale żyje, tak jakby Bóg nie istniał. Obserwujemy także kryzys duchowy człowieka, ucieczkę w prywatność, osłabienie społecznego życia religijnego. Myślenie o teraźniejszości przysłania cel ostateczny, jakim jest życie wieczne. Wobec tych zagrożeń widzimy potrzebę obrony, umocnienia i ożywienia wiary oraz nowej ewangelizacji świata. Rok Wiary ma się przyczynić do tego, by wszyscy wierni lepiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wiara to nie tylko „uwierzenie”, czyli przyjęcie prawdy o Bogu. To przede wszystkim spotkanie z osobowym Bogiem, zawierzenie Bogu, to podjęcie trudu. Warto wierzyć, zachęcać „letnich” wiernych do pogłębienia więzi z Chrystusem, a zaangażowanych w wiarę pobudzić do jeszcze wiarygodniejszego świadczenia wobec bliźnich, że Bóg nas kocha i dlatego zaprasza nas do kroczenia z Nim, by w przyszłości cieszyć się radością nieba. Pamiętajmy, że wiara jest łaską. Odnówmy naszą wiarę i umocnijmy ją życiem modlitewnym i sakramentalnym. Niech wiara stanie się poręką naszego szczęśliwego życia tu, na ziemi, i szczęścia wiecznego w niebie. Dziś w tak wielu zeświecczonych społecznościach najpilniejszą potrzebą wierzących w Chrystusa jest właśnie odnowienie wiary u dorosłych, aby mogli ją przekazywać nowym pokoleniom. Niech w naszych rodzinach nigdy nie zabraknie słowa Bożego i modlitwy, które podtrzymują żywy płomień wiary.

Bądźmy prawdziwymi oazami wiary dla wierzących, a dla poszukujących Boga przedsionkami wiary. Bądźmy również otwarci na wierzących i na poszukujących. Wiara jest potrzebna do zbawienia wszystkim ludziom.

Jednak, aby Rok Wiary okazał się dla nas rzeczywiście owocny, powinniśmy ożywić i wzmocnić swoją wiarę. Trzeba osobistego zaangażowania. Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, oby ten Rok Wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. «Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary — zbawienie dusz».

Wiara wymaga nawrócenia. Wiara i nawrócenie występują razem. Każdy z nas powinien dobrowolnie wejść na drogę nawrócenia. Zwykliśmy mobilizować się do przemiany życia i wzrostu w wierze w okresie Wielkiego Postu, gdy wezwanie do nawrócenia osiąga w liturgii swoją kulminację. W istocie każdy czas jest dobry, abyśmy odwrócili się z drogi grzechu w naszej codzienności. Nikt z nas nie może w pewnym momencie stwierdzić, że już nie ma nic do zrobienia w tym zakresie. Mamy zapominać o tym, co za nami a wytężać siły do tego, co przed nami, wykraczając procesem ciągłego nawracania się poza ramy czasowe ROKU WIARY.

Aby wiara miała charakter ludzki, człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą; nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia wiary przymuszać. Bóg wzywa nas, aby mu służyć w duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże nas w sumieniu, ale nie zmusza… W najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie. Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał. Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Jego Królestwo … wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął. Dlatego wołajmy nieustannie do Pana: „Panie przymnóż nam wiary”.

KALENDARZ LITURGICZNY


19.03. - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego,

24.03. - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej,

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE:

28.03 – WIELKI CZWARTEK,

29.03 – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ,

30.03 - WIELKA SOBOTA,


31.03 – NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


06.02. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangelicznego z rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę,

05.03. – Spotkanie Ewangelicznego z rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę po wieczornej mszy św.,

19.03. – Spotkanie Rady po wieczornej Mszy św.,

31.03. – Udział w procesji i we Mszy św. Rezurekcyjnej – godz. 6.00.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. B. Chełkowska, materiały pomocnicze – Mistrz Formacji Rady Narodowej FZŚ, opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397609 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |