Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 146 razy
"TERCJARZ" - 02/2013

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 02/2013

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lutym 2013 roku:

„O pokorę w życiu codziennym, pogłębienie naszej wiary,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich
a w szczególności dla Wspólnoty w Kościerzynie.”


Rok Wiary nastąpił w związku z 50 – tą rocznicą Soboru Watykańskiego II i 20 - leciem Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dla nas katolików jest to czas, aby odnowić nasze relacje z Bogiem i też żeby one rozwijały się i dojrzewały. Wiara to nie tylko uznanie prawdy o istnieniu Boga i wszystkich prawd przez Niego objawionych, ale to nade wszystko osobiste zawierzenie Bogu, to tak jak się mówi „ Ja wierzę Bogu”. Jaka jest ta nasza wiara? Widzimy pełne kościoły wiernych, widzimy tychże ludzi potem na ulicy w pracy, sąsiedztwie, a nawet w rodzinie – jakże innych, zachowanie ich nie ma nic wspólnego z wiarą, widzimy tercjarzy w statystykach, a musimy dopisywać rubryki o aktywnych i nie aktywnych.

Mówi się o 95% katolików w Polsce. A z drugiej strony, kiedy corocznie bada się tę wiarę, to już tak kolorowo nie wygląda. A my czy nazywamy się chrześcijaninami, czy nimi jesteśmy?

Podwoje wiary” są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. To nie tylko wtedy kiedy jest chrzest, komunia św., pogrzeb czy ślub. Celowo ślub akcentuję na końcu po pogrzebie. Nie jest tajemnicą, że co 4 para się rozwodzi, że coraz więcej jest par partnerskich, bez zobowiązań. A więc pogrzeb wiary, a potem ślub w imię „Róbta co chceta”. Papież Benedykt XVI pisze w swoim liście m.in. „ Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą. Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Znamy odpowiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny. Chciał on też między innymi, aby ta wiara była potwierdzona w „sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i świadomy, wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery”. A jak to się ma do nas, tych którzy idą śladami św. Franciszka? Nie można ciągle być nastawionym pesymistycznie. Tak często, kiedy myślimy o Bogu na modlitwie, albo chcemy dawać świadectwo o naszej wierze, to rodzi się w nas opór – przecież jesteśmy słabi, gdzie nam do św. Franciszka, bł. Anieli, czy innych znanych nam postaci. Czyja to sprawka? My jako katolicy, a do tego jeszcze franciszkanie świeccy wiemy – kto chce w nas zasiać niepokój, poczucie marazmu.

Jeżeli wypełniamy naszą Regułę i czytamy Pismo św. w odpowiedzi na te i inne dylematy, możemy siebie odnaleźć m.in. w osobie Zacheusza, tego pogardzonego, może zakompleksionego, może z wiarą szukającą, ale człowieka, który gdy usłyszał o przechodzącym Jezusie, wspiął się na sykomorę, aby Go zobaczyć. Nasza wiara też potrzebuje, abyśmy wspinali się na wyżyny naszych możliwości, pozostawiając mały wzrost naszej wiary za sobą. Możemy wtedy być pewni, że nas Pan Jezus zauważy i zagości w nas i u nas. Będziemy mieli okazję powiedzieć Mu, pochwalić się co już zrobiliśmy z naszą wiarą, a On nam dopowie co jeszcze zostało do zrobienia – w domu, w pracy, we wspólnocie. My jako Franciszkanie świeccy doświadczyliśmy łaski od Boga, który nas powołał, dał nam odkryć radość w wierze i radość w przekazywaniu wiary.

Papież pisze - „Odnowa Kościoła dokonuje się także przez świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus (...) A więc świadectwo życia, tam wszędzie gdzie żyjemy. Mamy ułatwione, bo żyjemy w świecie, mamy rodziny, mamy dobrych i złych sąsiadów itd. My tego może nie zauważamy ale oni nas obserwują -„ Dlaczego oni są biedni, chorzy, a są tacy radośni, a nas mających zdałoby się wszystko, przysłowiowy szlag trafia”? Oni tego nie powiedzą, ale w duchu nam zazdroszczą. Czego? A no właśnie wiary. Jest to dla nich takie zaproszenie do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. To my naśladowcy „Biedaczyny” z Asyżu mamy przecież być żywą Ewangelią, a miłość Chrystusa powinna wypełniać nasze serca i pobudzać nas do ewangelizacji oraz odkrywać radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary. Zostawiliśmy niejednokrotnie wszystko - tak my jako ludzie świeccy, jeden zostawił swoje egoistyczne nastawienie do wszystkiego, ktoś zmienił diametralnie swoje życie, ktoś inny odkrył w sobie tajemnicę choroby, opuszczenia, bo przecież ze względu na wiarę właśnie kobiety i mężczyźni poświęcili swoje życie Chrystusowi, pozostawiając wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego posłuszeństwa. Rok Wiary, dla nas nie kończy się pod koniec tego roku, on był i pozostanie na zawsze na drodze naszego pielgrzymowania. Wiarą jesteśmy umocnieni, wiara prowadzi nas franciszkanów świeckich każdego dnia. Każdego dnia będziemy kierować swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2): w Nim znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca. Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką śmierci, wszystko znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą Jego zmartwychwstania. W Nim, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, znajdują pełne światło przykłady wiary. I to nasze doświadczenia i osobistej więzi z Jezusem, zanieśmy do naszych wspólnot, naszych domów, aby ta wiara nie była tylko literą, aby się rodziła w innych, którzy patrząc na nas powiedzą „ Jak oni się miłują”. Tylko w Panu jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. Miejmy taką wiarę jak „ziarnko gorczycy". Ziarnko gorczycy jest wprawdzie bardzo małe, ale wypełnione niezwykłą mocą. Zasiane w jakimkolwiek, choćby najmniejszym miejscu, wypuszcza wielkie gałęzie, tak że gdy wyrośnie, daje cień nawet ptakom niebieskim. Podobnie i wiara w bardzo krótkim czasie dokonuje w duszy niezwykłych dzieł. Przeniknięta światłem wiary dusza rozmyśla o Bogu i, o ile to możliwe, Boga ogląda. Przebiega ziemię od krańca do krańca i przed końcem czasów ogląda już sąd i wypełnienie się obietnic. Widzi każdego dnia dzieła Pana, tak jak to widział Franciszek, człowiek wielkiej wiary, rozpoznający wszędzie ślady Boga? Jaka niesamowita wiara przebija z postawy Franciszka, który modli się słowami: Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego księżyc i nasze siostry gwiazdy. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego wiatr i przez powietrze. Czy zdarzyło się nam kiedyś, że gdy szliśmy łąką czy lasem, owiewanymi przez wiatr, dostrzegliśmy w tym wietrze dotknięcie Boga? Jeśli tak, to jest w nas coś z wiary św. Franciszka z Asyżu, który wszędzie widział przejaw działania Boga. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego wiatr; pochwalony bądź, który jesteś w tym wietrze. Pochwalony bądź przez orzeźwiające nas powietrze, którym możemy oddychać, bo Ty jesteś naszym oddechem i naszym powietrzem. Wszystko jest od Pana, i czas pogodny, i pochmurny; brzydka pogoda też jest Jego pogodą. Żywa wiara umożliwia nam dostrzeganie Bożych cudów w otaczającym nas świecie i w naszej zwykłej codzienności. Jeśli to dostrzegamy, będzie to nasza modlitwa wiary. Pochwalony bądź Panie za nas tutaj zgromadzonych, za naszego Asystenta, pochwalony bądź Panie za każdego brata i siostrę, bo nasza obecność w tym miejscu, tu i teraz też świadczy o naszej wierze. Droga siostro, bracie, jesteśmy związani z Kościołem, z wiarą, którą wyznajemy, jesteśmy tą ewangeliczną solą, w naszym środowisku, czy jest to rodzina, czy współpracownicy, jeżeli ożywimy swą wiarę, możemy być pewni, że nie utracimy smaku, nie zwietrzejemy jako chrześcijanie, będziemy dla innych świadectwem. Takim świadectwem jest częsty udział w Eucharystii, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czytanie Słowa Bożego.

Trwanie przy Bogu z wiarą to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu wtedy dopiero będziemy solą ziemi, o której mówi Jezus. Trwanie przy Bogu będzie i dla nas też takim ładowaniem naszych akumulatorów, aby to nasze światło, nie zgasło. Dzisiaj tak dużo tego światła potrzeba, tak często ludzie wstydzą się i swoją wiarę chowają pod korcem. Miejmy zatem tę wiarę, która od nas zależy i do Boga prowadzi, abyśmy mogli otrzymać od Niego taką, jaka przerasta wszelkie siły ludzkie. Co nam jeszcze potrzeba, jeżeli czegoś brakuje, jeszcze mamy problemy - bo każdy je ma, czujemy się słabi, bo wielu spraw nie rozumiemy, to idźmy do Pana Jezusa i wołajmy „Panie, przymnóż nam wiary!”, kto odczuwa pragnienie - (…) „ A wierzy we Mnie niech przyjdzie do Mnie”; Jesteś grzesznikiem – dostępujesz usprawiedliwienia przez wiarę. Jeszcze nie pojmujemy tego, że „jak długo świeci słońce, trwa Jego imię”, ale wiarą pojmijmy to, że „On słońcu namiot wystawił”.

I jeszcze pilnujmy, aby w dobie podboju kosmosu, wiara nasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Musimy mieć i pielęgnować wiarę, bo to łaska i dar od Boga, wiara która kiedy trzeba góry przenosi.

KALENDARZ LITURGICZNY


02.02. - Święto Ofiarowania Pańskiego

05.02. - Wspomnienie obowiązkowe św. Agaty, dziewicy i Męczennicy,

13.02. - Środa Popielcowa,

14.02.
- Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy,

22.02. - Święto Katedry św. Piotra, Pawła. Apostoła,.

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


06.02. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangelicznego z rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę,

11.02. – Światowy Dzień Chorego - odwiedziny chorych w DPS,

19.02. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

24.02. – 15.45. – spotkanie w salce, 17.15. - Gorzkie Żale, 18.00. – Msza św.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. B. Chełkowska, materiały pomocnicze – Mistrz Formacji Rady Narodowej FZŚ, opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394296 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |