Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 40 razy
"TERCJARZ" - 11/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 11/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w listopadzie 2012 roku:

„O dary ducha św.
podczas kapituły wyborczej Rady Wspólnoty Miejscowej
i Boże prowadzenie dla nowej Rady,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich
a w szczególności dla Wspólnoty w Kartuzach.”


„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię”


Błogosławieństwa zbyt często kojarzymy z powierzchownymi, mało znaczącymi gestami religijnymi. Nie rozumiemy ich sensu, może dlatego, że po prostu brak nam żywej wiary. Jest w tym też jakaś zależność od tradycji chrześcijańskiej, która zachowując zwyczaje biblijne, umniejszała ich znaczenie pod względem łaski i dziękczynienia. Zapewne stąd wynika jakiś brak wyraźnego zróżnicowania w terminologii błogosławieństw i rzeczywistości, którą te terminy oznaczają.


Błogosławieni cisi (łagodni)

Cichość jest rozumiana w księgach Nowego Testamentu jako łagodność. Najpełniejszym objawieniem łagodności Boga jest sam Jezus, jest On źródłem łagodności, co szczególnie wyraża się w błogosławieństwie „Błogosławieni Cisi…”. Łagodność jest powiązana z pokorą Syna Bożego, która nie jest słabością, ale umiejętnością stawania w prawdzie. Stawać w prawdzie oznacza wierzyć, że życie człowieka nie może być inne niż jest. Bóg mi je dał i tak zaplanował, by człowiek osiągnął szczęście. Jest więc to dar miłującego Ojca. Ludzie na ogół są przeświadczeni, że o wszystko trzeba się starać własnymi siłami, zgodnie z zasadą, że na tym świecie nic nie ma za darmo, że jeżeli sam czegoś nie osiągnę, nikt mi tego nie da. Dla tak myślących, inni ludzie są rywalami, a nawet wrogami. Ludzie ci nie tylko rywalizują z innymi, ale także usiłują wykorzystać ich do osiągnięcia własnych celów. Jeżeli te cele osiągną, nie omieszkają o swoich osiągnięciach przypominać na każdym kroku wszem i wobec. Jeżeli ich nie osiągną czują się sfrustrowani i ciągle nieszczęśliwi. Jeżeli człowiek dostrzeże bezsens realizacji w taki sposób swojej drogi życia i porzuci iluzję, w której żył do tej pory, jego relacje z innymi ludźmi zmienią się zasadniczo. Przestaną być dla niego wrogami, czy też rywalami. Ich dobro stanie się jego dobrem, ich szczęście, jego szczęściem. W taki sposób człowiek staje się łagodny i cichy w tym sensie, że swoich relacji z innymi ludźmi nie będzie opierał na sile. Nie znaczy to wcale, że będzie on obojętny, czy też słaby. Ciągle może on krytykować, dyskutować, czy nawet walczyć z innymi ludźmi. Jednak jego celem nie będzie pokazywanie swojej wyższości, ale chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

W przeciwieństwie do ludzi żyjących w iluzji, będzie on mocny wobec mocnych, natomiast łagodny wobec słabych. Takim był właśnie Jezus. On nigdy nie kierował się własnym zyskiem, czy też przyjemnością, a jedynie dobrem drugiego człowieka. Jezus nigdy nie był pobłażliwy ani słaby, ale respektował każdego człowieka, wykazywał mu prawdę o nim samym we właściwy dla tego człowieka sposób. W zależności od potrzeb drugiego człowieka, były to łagodne słowa pociechy lub przebaczenia, ale także mogły być to mocne słowa, a nawet czyny. Łagodność jest owocem działania Ducha Świętego, znakiem Bożej mądrości. W objawieniu cichej dobroci, w wyrozumiałości i umiarkowaniu łagodność jest cechą Chrystusa, a człowiek został wezwany do Jego naśladowania. Powinna też cechować uczniów Chrystusa, a przede wszystkim ich pasterzy.Błogosławieństwa w duchowości franciszkańskiej

W pismach Franciszka z Asyżu synonimem słowa „błogosławieństwo” są dwa słowa: „szczęście” i „pomyślność”. Błogosławieństwo w jego pismach jest pojmowane jako szczęście z nieba i w niebie właściwe bytom niebieskim jako uczestnikom szczęśliwości Boga. Franciszek wierzył, że Bóg znajduje się przede wszystkim w niebie, w aniołach i w świętych, których ON oświeca, rozpala i napełnia, aby ich uszczęśliwiać, czyli aby stali się błogosławionymi. Według Franciszka szczęśliwość człowieka polega na wielorakim uczestnictwie w naturze Boga pojmowanego jako Najwyższe Dobro i źródło wszelkiego dobra. Takim rozumieniem Franciszek zapoczątkował nauczanie, które z upływem czasu stało się charakterystycznym dla duchowości franciszkańskiej. W pismach Franciszka z Asyżu szczęśliwość bywa niekiedy pojmowana jako „szczęśliwość obiektywna”, uzewnętrzniona i nie dotycząca jakiegokolwiek człowieka, gdyż istnieje ona tylko w Bogu. Musi ona stać się „subiektywna”, aby człowiek stał się błogosławionym. Jest to ważny punkt w Franciszkowym przesłaniu, które jest „przesłaniem błogosławieństw”, wynikającym z Franciszkowej inspiracji błogosławieństwami ewangelicznymi. Według Franciszka staje się błogosławionym ten: kto praktykuje miłość do Boga i ludzi, kto odchodzi od świata i rezygnuje z materialnych dóbr osobistych, kto jest dyskretny, pokorny, posłuszny, wprowadzający pokój, cierpliwy, pokutujący, czystego serca, ubogi, dochowujący wierności kapłanom i Kościołowi.

Stanie się błogosławionym tak, jak to rozumiał Franciszek z Asyżu, jest bardzo trudne, ale prowadzi prosto do pełnej i obiektywnej szczęśliwości, którą Franciszek stawia przed oczyma nie tylko swoim naśladowcom, ale wszystkim ludziom. Tę obiektywną szczęśliwość Franciszek nazywa też „chwałą”, „królestwem”, „nagrodą” czy „radością w niebie”. Błogosławieństwo było uprzywilejowanym tematem Franciszkowego posługiwania, on przez błogosławieństwo dodawał otuchy swoim naśladowcom. Oczywiście, jego pojmowanie szczęśliwości nie ograniczało się do metod naturalnych, on dobrze rozumiał, że do „szczęśliwości obiektywnej” dochodzi się przez sakramenty i Kościół.


Błogosławieństwa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich

Franciszek z Asyżu zdawał sobie sprawę, bo sam tego doświadczył, że do szczęśliwości dochodzi się drogą krzyża przez naśladowanie samego Jezusa. Wierząc w szczęście wieczne, odróżniał je od błogosławieństw ewangelicznych, nawet przeżywanych heroicznie. On stał się błogosławionym przede wszystkim przez działanie łaski od Boga, był więc świadom darów udzielanych mu przez Boga. Starał się je ukrywać, aby nie ulegać pokusie pychy i przywłaszczania ich sobie. Ale wiernie współpracował z łaską w codzienności trudu nawracania się, w radosnej i optymistycznej wdzięczności, w trwaniu w nieustannym trudzie dla Królestwa Bożego, do którego dążył też za cenę męczeństwa. Na tej drodze Jezus udzielił mu własnych stygmatów. Franciszkanie byli i są przekonani, że Franciszek osiągnął szczęśliwość wieczną w najwyższym stopniu.

O. Witold Józef Regulski OFMConv

A K T U A L N O Ś C I


W dniu 30 września 2012 roku nasz brat obchodził jubileusz 25-lecia przynależności do FZŚ. 3 października dwie siostry złożyły profesję czasową na kolejny rok, zaś 4 października w uroczysty sposób siostra Lucyna przyrzekała Bogu służyć, składając wieczystą profesję. Wszystkim siostrom i bratu życzymy wytrwałości życia Ewangelią na wzór św. Franciszka.

Nasza wspólnota w okresie od 2 do 4 października miała rekolekcje otwarte, między innymi o napomnieniach św. Franciszka, które to wygłosił o. Florentyn.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych,

02.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny),

03.11. – Wspomnienie zmarłych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Serafickiego,

09.11. – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

17.11. – Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ,

21.11. – Wspomnienie ofiarowania NMP,

25.11. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

29.11. – Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego,

30.11.
– Święto św. Andrzeja, Apostoła.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą środę o godz. 17.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


Od 02 do 08.11. po wieczornej Mszy św. modlitwa za zmarłych na cmentarzu,

13.11. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

17.11. – kapituła wyborcza Rady wspólnoty miejscowej, godz. 11.00 Msza św., po niej wybory, obecność obowiązkowa,

25.11.
– godz. 14.45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św. dla Wspólnoty.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ – "Błogosławieni – materiały do formacji ciągłej FZŚ")
Opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397586 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |