Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 123 razy
"TERCJARZ" - 09/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 09/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę we wrześniu 2012 roku:

„O nawrócenie grzeszników i błogosławieństwo Boże
dla Wspólnot Franciszkańskich
a w szczególności dla Wspólnoty w Kościerzynie.”


„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”

Życie ewangeliczne według ośmiu błogosławieństw oraz według rad ewangelicznych jest propozycją Chrystusa Pana dla każdego chrześcijanina chcącego iść drogą doskonalszą, niż przeciętna. Natomiast dla Franciszkanów Świeckich jest zadaniem, co potwierdza ich Reguła, która mówi, że franciszkanie świeccy, „jak przechodnie i przybysze” zdążający do domu Ojca, powinni w duchu błogosławieństw starać się oczyszczać serce ze wszystkich skłonności oraz żądzy posiadania (1). Tak więc zobowiązanie duchowe i moralne wypływające z podjęcia życia ewangelicznego opartego na błogosławieństwach przynosi pozytywne, oczyszczające ze zła, skutki. Spośród ośmiu błogosławieństw uwagę naszą skierujemy na to, które nawiązuje do pokoju ewangelicznego, charakterystycznego dla duchowości franciszkańskiej: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Słowo „błogosławieni” należałoby wyjaśnić w kontekście szczęścia, pomyślności, które płyną z nieba i są udzielane przez Pana Boga tym, którzy realizują dobre działania (2).

Zwrot „którzy wprowadzają pokój” tłumaczy się sam: wskazuje na osoby zajmujące się praktykowaniem czynu dobrego, jakim jest wprowadzanie pokoju, będące "aktem harmonijnego panowania nad niewłaściwymi zachowaniami" (1).

Następna fraza „albowiem oni nazwani będą synami Bożymi” objaśnia skutek, jaki spotka tych, którzy działają na rzecz pokoju - zostaną podniesieni do godności synów Bożych, gdyż takie postępowanie prowadzi do nagrody, której udziela sam Bóg!

Święty Franciszek, alter Christus - drugi Chrystus, tak bardzo ukochał pokój w wymiarze psychiczno-duchowym oraz jako rzeczywistość Bożą, że pokój stał się dla niego zarazem zadaniem i narzędziem: zadaniem - aby odczytać zamiar Boży względem człowieka narażonego na zło, a narzędziem, gdyż - według słów Błogosławieństwa - planem Bożym jest czynić pokój, który jest dobrem, bo niweczy cierpienie, konflikty, nienawiść i wszelką dysharmonię. Innymi słowy, jak mówi Pismo święte: „zło dobrem zwyciężaj”. Jest to wezwanie do głoszenia zasad nowego życia harmonizującego z dobrem i miłością.

Narzędziem staje się, gdy wprowadzając pokój, trzeba rozgromić wszelkie przeciwności, nieporozumienia i zaprowadzić porządek niosący radość. Pokój jako narzędzie tworzy duchowe, psychiczne a nawet fizyczne warunki pozwalające każdemu znaleźć impuls konieczny do stawania po stronie zgodności z dobrą zasadą: „jak naprawdę powinno być”(3).

Fascynacja ideą Błogosławieństw wywołała w duszy św. Franciszka wielką zachętę, aby ten tekst ewangeliczny wcielić w życie swoje i innych. W Testamencie mówi do braci, a jednocześnie do wszystkich ludzi: „Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: „Niech Pan obdarzy cię pokojem” (4). Postanowienie to Franciszek realizował, umieszczając życzenie pokoju na początku swoich kazań, z czasem wezwanie to jako pozdrowienie zaczął wprowadzać we wszystkich spotkaniach z ludźmi. Zastosowanie Błogosławieństwa o pokoju znajdujemy również we franciszkańskim pozdrowieniu Pokój i Dobro.

Skoro „przykłady pociągają”, tak więc i działania Franciszka oraz jego wspólnoty przynosiły pozytywne skutki na rzecz wprowadzania pokoju zewnętrznego i wewnętrznego (1). Pokój uszczęśliwia i staje się antidotum na wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość, agresję, konflikty. Cierpienie potrzebuje ulgi, uzdrowienia.

Święty Franciszek Błogosławieństwo o pokoju stosował również do opanowywania niepokoju duchowego i zgorszenia, w tym też zazdrości, bowiem "błogosławiony pokój” jest narzędziem do „znoszenia” cierpień duchowych, „znoszenia” oskarżeń, „znoszenia” nienawiści i słabości (4).

Owo „znoszenie” jest niczym innym, jak wprowadzaniem błogosławionego stanu pokoju, przez który odnajdujemy w sobie otrzymaną od Boga wewnętrzną energię duchową. To właśnie ona pozwala przezwyciężyć wszelkie trudności i niepokoje. Stan pokoju Bożego przenosi człowieka na inną płaszczyznę funkcjonowania. W myśl bowiem obietnicy zawartej w Błogosławieństwie: „... będą nazwani synami Bożymi” następuje uszlachetnienie i uzdolnienie natury ludzkiej do bycia „człowiekiem pokoju” otwartym wyłącznie na miłość, braterstwo, dobro i każde działanie Ducha Świętego.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój...” - to zadanie uszczęśliwia dawcę i odbiorcę pokoju. Św. Franciszek odkrył, że rzeczywistość, jaką tworzy pokój, może przechodzić z człowieka na człowieka i rodzić w nich błogosławieństwo, pomyślność i radość życia, dlatego Błogosławieństwo to stosował w realizacji swojego dzieła ewangelicznego pismem, głoszonym słowem i czynem. Również „...albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” przynosi uszczęśliwiający skutek wprowadzania pokoju - wyniesienie człowieka przez Boga do uprzywilejowanej godności synowskiej, o której św. Franciszek wspomina w swoich pismach, wypowiadając zarazem swoją tęsknotę, aby pokój ogarnął cały świat (1).

Otwieranie serc ludzkich na pokój Chrystusowy stwarzający błogosławione życie to przykład realizacji przez wszystkie trzy zakony franciszkańskie charyzmatu, w którym zawiera się także Błogosławieństwo o pokoju.

Franciszkanie Świeccy ten plan zawarty w omawianym Błogosławieństwie mają zapisany w swojej Regule i brzmi on następująco: „Jako heroldowie pokoju, świadomi, że sami muszą nieustannie go budować, niech szukają dróg jedności i braterskiej zgody za pośrednictwem dialogu...” (5).

Świeckich naśladowców św. Franciszka już od jego czasów traktowano jako heroldów pokoju, ponieważ wchodzili w życie codzienne przesycone konfliktami i różnorakim cierpieniem z „niecodziennym” sposobem bycia, interwencją pokojową. Polega ona na beztrosce wobec problemów, pojednaniu wobec niezgody, szukaniu braterstwa wobec wrogości, świadczeniu miłości wobec obojętności, dawaniu dobra wobec nędzy i innych formach wprowadzania pokoju. Czynili tak pobudzani zaleceniami i przykładem św. Franciszka (2).

A obecne czasy? Czyż nie potrzebują tego samego błogosławionego pokoju? Czyż nie potrzebują ludzi, którzy dzięki wprowadzaniu Błogosławieństwa o pokoju w czyn będą podnoszeni przez Boga do godności synostwa Bożego?

Dla Franciszkanów Świeckich szczególnym zadaniem współcześnie jest uszczęśliwić świat pokojem wewnętrznym i zewnętrznym. Zacytujmy słowa św. Franciszka, od którego czerpią wzory do naśladowania: "Jak głosicie pokój ustami, tak a nawet jeszcze bardziej miejcie go w sercach waszych. Niech nikt z waszego powodu nie będzie pobudzony do gniewu albo zgorszony, lecz wszyscy przez waszą łagodność będą doprowadzeni do pokoju, życzliwości i zgody. Do tego bowiem zostaliśmy powołani, abyśmy troszczyli się o poranionych, umacniali załamanych, a błądzących przywoływali na właściwą drogę." (1).

Wprowadzanie pokoju, jakie proponuje Błogosławieństwo o pokoju, jest niczym innym, jak odrzucaniem wszelkiego zamętu, umożliwianiem sobie i innym bycia dobrym, łagodnym. Jest otwarciem na odnowę moralną i społeczną.

Błogosławieństwo o pokoju niesie w sobie dwie nowe dla "starego świata" postawy: nową świadomość i nową odpowiedzialność dotyczącą Królestwa Bożego i człowieka. Na przykład, przypatrzmy się rzeczywistości przekazywania znaku pokoju w podczas liturgii Mszy św. Jest to widoczny sposób realizowania Błogosławieństwa o pokoju. Z obserwacji jednak wynika, że wielu zebranych w kościele wykazuje brak świadomości tego, jakie treści niesie w sobie ten obrzęd. Skutkuje to brakiem odpowiedzialności w życiu codziennym za przyjęty przekaz pokoju. Wynika stąd konieczność przyjmowania Chrystusowego pokoju z pełną świadomością.

Trzeba pamiętać, że pokój burzony jest przez grzech ujawniający się w indywidualnym i społecznym egoizmie, a szczególnie w żądzy posiadania i panowania, dlatego, chcąc wprowadzać w życie Błogosławieństwo o pokoju, należy eliminować grzech, a przede wszystkim wszelką niesprawiedliwość (2). Te refleksje niech staną się dla Franciszkanów Świeckich zachętą do budowania pokoju w każdej możliwej dziedzinie życia tym uszczęśliwiającym Błogosławieństwem o pokoju, z którego jak ze źródła wypływa przetwarzająca moc miłości i pojednania.

Ćwiczenie duchowe: W sytuacji zdenerwowania wypowiedzieć zdanie wprowadzające błogosławiony pokój: "Panie Jezu, w tej chwili jestem zdenerwowany, ale już się uspokajam".

Rozmowa: Do jakiego stanu świadomości należałoby doprowadzić człowieka, aby zaczął wprowadzać w życie Błogosławieństwo o pokoju. (zob. Pisma św. Franciszka: 2LW 54-6).

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


08.09. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,

14.09. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

15.09. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Bolesnej,

17.09. – Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu,

21.09. – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,

29.09. – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą środę o godz. 17.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


05.09. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne, Ewangelia na najbliższą niedzielę,

18.09. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

30.09. – 14.45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ – "Błogosławieni – materiały do formacji ciągłej FZŚ")
Opieka merytoryczna: O. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394272 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |