Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 135 razy
"TERCJARZ" - 08/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 08/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2012 roku:

„O nawrócenie grzeszników, błogosławieństwo Boże
dla Wspólnot Franciszkańskich,
w szczególności dla Wspólnoty w Kościerzynie.”


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7)


Wspólnie podjęta refleksja na temat tego Jezusowego błogosławieństwa, zapisanego u Ewangelisty Mateusza, wymaga, by w niniejszej konferencji najpierw została ukazana prawda o miłosierdziu Boga, a następnie miłosierdzie w naszej Franciszkowej duchowości. Dokonamy tego na podstawie Leksykonu Duchowości Franciszkańskiej.

Miłosierdzie jest przede wszystkim cnotą moralną, która usposabia do rozumienia i przynoszenia innym ulgi w cierpieniu przez uznawanie go w pewien sposób za swoje. Zakłada ono element bierny, w którym cierpienie innych odczuwamy jako nasze własne (współczucie) i element czynny, w którym przechodzimy do działania (dobroczynność), aby kogoś wspomóc w potrzebie. Jest ono wynikiem silnej miłości jako zasadniczy akt miłości dobroczynnej (Caritas), która jak miłosierdzie pragnie dobra bliźniego. Miłosierdzie zmierza do przyniesienia ulgi we wszelkiego rodzaju cierpieniu, które może dotknąć bliźniego: w chorobach, niedostatkach, potrzebach, niewiedzy, troskach, w nędzy duchowej i materialnej, stając się uczynkami co do ducha i co do ciała.


MIŁOSIERDZIE BOGA

Bóg - będąc najwyższym dobrem i nieskończoną miłością - jest „Ojcem Miłosierdzia” (2Kor 1,3); Jego miłosierdzie jest nieskończone. Cała historia zbawienia jest przenikniona miłosierdziem Boga. Jest ono pierwszą przyczyną wszystkich dzieł Bożych. W czynieniu miłosierdzia względem człowieka Bóg objawia swoją wielkość. Wobec niewierności i uporczywości człowieka, tak obficie obdarzonego dobrodziejstwami i wielokrotnie doświadczającego przebaczenia, Bóg nigdy nie zniechęca się, ponieważ rozumie, to znaczy wie, że ograniczenie jest właściwością naszej ludzkiej natury, nasza niestałość jest częścią stylu człowieka, a nasze ponowne upadki są tak naprawdę zwykłymi etapami ziemskiej wędrówki. Dobroć Boga objawia pełnię Jego miłosierdzia nade wszystko w fakcie zbawienia nas przez Jezusa Chrystusa (Tt 3,4-5); „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17; Iz 53,4). 37


MIŁOSIERDZIE W DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ

Franciszkowe rozumienie miłosierdzia jest bogate w treści i wciąż aktualne. Kieruje On przede wszystkim nasze spojrzenie na samego Boga, zachwycając się przy tym Jego bezgraniczną dobrocią. Poprzez Pismo Święte uzmysławia sobie zawartą w nim historię zbawienia właśnie przepełnioną Bożymi interwencjami świadczącymi o Jego miłosierdziu. Podziwiając „miłosierdzie Pańskie z powodu udzielonych sobie dobrodziejstw” (1Cel 26), Biedaczyna otwiera swoje serce i wykrzykuje z wielkim entuzjazmem: „Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie (…) bo miłosierdzie Twoje aż do niebios” (Of 3,10-11).

Franciszek wie i nas przekonuje, że Bóg „zbawi nas tylko ze swego miłosierdzia” (1Reg 23,8). Dlatego też wznosi swoje wołanie: „Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże” (LZ 50) „zaufałem Twemu miłosierdziu” (Of 13,5), ponieważ „Ty jesteś nadzieją naszą (…) Ty jesteś wiecznym życiem naszym… miłosiernym Zbawicielem” (KLUw 4). W wymiarze osobistym mówi, rozważając: „Bóg moim obrońcą (…) miłosierdziem moim” (Of. 9,9.10). Wierząc w dobroć Boga, prosi dla siebie i innych: „I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie” (On 7).

Franciszek dostrzega głęboki osobisty związek miłosierdzia Bożego ze światem, a przede wszystkim z własnym życiem. Wyraził to chociażby w słowach: „zesłał Pan miłosierdzie swoje” (Of 9,4). Leży owo miłosierdzie już u podstaw jego powołania (1Cel 3) i w miłości do trędowatych. On otrzymuje i przekazuje miłosierdzie - dzieli się nim: „okazywałem im miłosierdzie” - pisze, myśląc o trędowatych (T 2; 1Cel 17; 3T 11-12).

Biedaczyna z Asyżu, sam obdarzony obficie miłosierdziem, głosi je innym. Już po publicznym wyrzeczeniu się dóbr ojcowskich przed biskupem Asyżu Pan sam napełnił go Duchem Świętym i „włożył mu w usta słowo życia”, aby "przepowiadał i głosił wśród ludów sąd i miłosierdzie” (AnP 8).

Św. Bonawentura powie o nim, że „z prawdziwą delikatnością współczucia” czynił miłosierdzie. Już w młodości, w czasie rekonwalescencji, pomaga zubożałemu rycerzowi: „Pod wpływem pobożnego miłosierdzia natychmiast zdjął swoje ubranie i podarował mu je” (1Bon 1,2). Gesty miłosierdzia mnożą się po nawróceniu Franciszka i można powiedzieć, że wyznaczają rytm dla jego ewangelicznego życia aż do ostatniego dnia, chwalebnego przejścia do nieba. Trzeba podkreślić, że Franciszek z większą troskliwością towarzyszył tym, o których wiedział, że są atakowani pokusami, albo uważał za słabych, nie okazywał im nigdy jakiejkolwiek szorstkości (2Cel 177). Do tych, którzy przesadzali np. w cielesnych czynach pokutnych lub byli obiektem szczególnych pokus, Franciszek zwracał się „nie jak sędzia, lecz jak miłosierny ojciec do synów i dobry lekarz do chorych, umiejąc cierpieć z cierpiącymi i smucić się z udręczonymi” (3T 59).

Franciszek zakładał, że „gdzie jest miłosierdzie i delikatność (powściągliwość), tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca” (Np 27,6). Stawał przed Bogiem i z ufnością wołał: „Łaskawe jest Twoje miłosierdzie; spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań Twoich” (Of 12,7). Jednak Franciszkowa doktryna miłosierdzia, najbardziej wymowna jest w wymiarze praktycznym, cała przepełniona jest radami, wezwaniami, upomnieniami i konkretnymi gestami. Kładąc nacisk na miłosierdzie, zwraca uwagę na różnorodne jego przejawy. Kwestią przeciwną miłosierdziu było osądzanie postępowania i zamiarów innych. Tylko Bóg może sprostać takiemu wyzwaniu bez popełnienia błędu, ponieważ tylko On zna tajemnice ludzkiego serca. Dlatego Święty napomina: „Ci zaś, którzy otrzymali władzę sędziowską, niech sądzą z miłosierdziem, tak jak sami pragną otrzymać miłosierdzie od Pana” (2LW 28), „Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tymi, którzy miłosierdzia nie okażą” (2LW 29; Jk 2,13).

Każdy człowiek musi umieć przebaczać, tak jak to czyni Bóg, który przebacza zawsze i rozciąga miłosierdzie na każde stworzenie. W teorii i praktyce św. Franciszek, ucząc się od Chrystusa, który jest „pełen litości i miłosierdzia” (Jk 5,11), jak pisał o nim wspomniany już św. Bonawentura, „z przedziwną delikatnością współczucia zniżał się do tych, którzy w jakiś sposób byli udręczeni cierpieniami ciała. Jeżeli u kogoś zauważył jakiś brak lub dolegliwość, słodyczą swego pobożnego serca kierował go ku Chrystusowi. Miał w sobie wrodzoną życzliwość. Duch jego bardzo współczuł ubogim i chorym, a jeśli nie mógł im pomóc pracą swych rąk, to okazywał im swoje współczucie” (1Bon 8,5). Miał serdeczną i czynną wrażliwość na trudności innych. Jego współczucie, ożywione wiarą i miłością, kazało mu szukać i wynajdywać sposoby, by wyjść naprzeciw potrzebom braci, był bowiem świadom pouczenia Jezusa: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie!” (Mt 7,12).

Stałe nastawienie na wrażliwość nie jest u Świętego wyrazem jego pobłażliwości czy biernego współudziału (1Bon 6,11). Stanowi to dowód jego szczerej miłości, która łączy się w życiu z praktykowaniem miłości braterskiej, która jest odbiciem ojcowskiej miłości Boga. Dlatego miłosierdzie wspomagane przez ubóstwo ducha uwalnia chrześcijanina od domniemanych egocentrycznych potrzeb i czyni go bardziej otwartym na innych.

Nasze miłosierdzie, jak mamy to w przykładzie życia naszego Zakonodawcy, zawsze winno się konkretyzować w działaniu i wyrażać w naszej realizacji uczynków miłosierdzia tak co do ducha jak i co do ciała. Czy je pamiętamy z katechizmu? Na pewno koniecznym jest przypomnienie ich sobie. „Jest rzeczą dobrą gorliwie oddawać się dziełom miłosierdzia (…) przychodzić z pomocą potrzebującym” (SCom 39). Franciszek był zawsze człowiekiem delikatnym i przepełnionym miłością. Niewysłowioną miłością otaczał Matkę Jezusa, ponieważ „dzięki Niej dostąpiliśmy miłosierdzia” (1Bon 3,1). Wreszcie przepowiada, że miłosierdzie Boże nie wygaśnie w wobec tego, kto kocha jego zakon, nawet gdyby był grzesznikiem (ZwD 79).

Św. Franciszek z Asyżu żył tą świadomością, że szczęśliwa wieczność - oglądanie Boga - stanie się darem dla tych, co żyją według ducha Ewangelii i naśladują Chrystusa. My, wszyscy, którzy żyjemy duchowością franciszkańską, jesteśmy zaproszeni do takiego sposobu życia. To oni są błogosławieni, tzn. szczęśliwi, już teraz i będą takimi w wieczności, ci, których życie dokonywało się w oparciu o to Jezusowe błogosławieństwo: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

O. Zenon Garus OFMConv


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 4 lipca przedstawiciele naszej wspólnoty uczestniczyli w Regionalnym Dniu Skupienia w Chełmnie.

* * *

Dnia 11 lipca 2012 roku zmarła Siostra Krystyna Kokorczak, sekretarz Rady Regionu Gdańskiego i skarbnik Rady Narodowej w Warszawie. Polecajmy siostrę Krystynę pamięci modlitewnej.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.08. – Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli,

06.08. – Święto Przemienienia Pańskiego,

09.08. – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,(Edyty Stein),

11.08. – Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy,

14.08. – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,

15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

22.08. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,

24.08. – Święto św. Bartłomieja, Apostoła,

26.08. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa (w okresie Wielkiego Postu o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa).


02.08. - Uroczystość NMP Anielskiej z Porcjunkuli,

08.08. - po wieczornej Mszy św. spotkanie biblijne,

21.08. - po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

26.08. - 14.45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ – "Błogosławieni – materiały do formacji ciągłej FZŚ")
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394284 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |