Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 154 razy
"TERCJARZ" - 06/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 06/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w czerwcu 2012 roku:

„O dary Ducha św. podczas kapituły wyborczej dla I zakonu
i nowe powołania do trzech zakonów,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich,
w tym dla Wspólnoty z Kościerzyny.”


Błogosławieni ubodzy duchem,
albowiem do nich należy
Królestwo niebieskie
(Mt 5,3)Błogosławieństwa


Człowiek szukający szczęścia na ziemi, a więc tam, gdzie go nie ma, żyjący tym samym w błędzie, potrzebuje Bożej pomocy, Bożej interwencji. Stało się to dzięki Jezusowi, który przyszedł na świat, by nauczać i zbawić. W Kazaniu na górze mówił do wszystkich ludzi, którzy szli za Nim, o błogosławieństwach, wyjaśniając im, że szczęście nie znajduje się w posiadaniu, w panowaniu czy korzystaniu z dóbr, ale w czymś zupełnie innym: w kochaniu i w byciu kochanym. Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych. Zaprasza nas do oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko miłości Bożej. Uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele..., ale znajduje się ono w samym Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej miłości:
Bogactwo jest wielkim bożyszczem dzisiejszych czasów; to jemu właśnie wielu ludzi składa hołd. Mierzą oni szczęście według stanu posiadania, a także według stanu posiadania odmierzają szacunek... Wszystko to bierze się z przekonania, że będąc bogatym, można wszystko. Bogactwo jest więc jednym z bożków dzisiejszych czasów (J. H. Newman, Discourses to mixed congregations, 5, O świętości).


Jedyne i prawdziwe szczęście

Zauważ, że jedyne i prawdziwe szczęście nie znajduje się na ziemi, ale w niebie, w tym, by dotrzeć do Boga i pozostać z Nim na zawsze. Jezus mówi ci w błogosławieństwach o tych, którzy mogą czuć się błogosławionymi, gdyż idą poprawną drogą prowadzącą do nieba. Ubogi dla Jezusa nie jest ten, kto nie posiada rzeczy, ale nade wszystko ten, który „nie pokłada swojego serca w rzeczach”. Zauważ różnicę: możesz być osobą, która nie posiada rzeczy materialnych, ale nieustannie myślisz, czego nie posiadasz i co chciałbyś posiadać. W takim razie nie jesteś „ubogi duchem”. Natomiast możesz być osobą, która posiada rzeczy, ale twój umysł pragnie zadowolić Boga, pracować dla Niego, pomagać innym, dać swój czas i dzielić się swoimi dobrami. Kiedy nie żyjesz zajęty tym, co posiadasz, kiedy nie jesteś ambitny, zazdrosny, zarozumiały, kiedy pokładasz ufność w Bogu a nie w pieniądzach, wtedy jesteś wolny.

W Biblii ubodzy zajmują wyjątkowe miejsce. Stary Testament nie przywołuje ich sytuacji: nędza, ubóstwo, głód to rzeczy, które są w dysharmonii ze światem, jaki wyszedł ze stwórczej dłoni Boga. Stwórca dał wszystkim pożywienia pod dostatkiem. On otwiera swoją dłoń pełną darów dla każdej żyjącej istoty. Skoro więc na tym świecie istnieją ludzie cierpiący ubóstwo, musi być to konsekwencja grzechu tego, kto pozbawia bliźniego rzeczy, do których ma prawo w obliczu Boga. Prawo Mojżeszowe wymaga, aby Żydzi dbali o ubogich, szanowali ich i pomagali im (por. Pwt 15,1-15).

Doświadczenie wykazuje jednak, iż to za mało. Nie można pokonać ubóstwa na świecie samą tylko ludzką dobroczynnością, konieczna jest interwencja Boga. W różnych fragmentach Starego Testamentu Bóg obiecuje, iż obdarzy ubogich szczególnymi względami. Dlatego uznawani są oni za błogosławionych, chociaż nie posiadają dóbr na ziemi. Bóg jest z nimi.


Radykalne ubóstwo bycia

(1) Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie. (2) Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami, (3) lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. (4) Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek (Napomnienia 14).

Zawsze uznaje się, że ubóstwo jest punktem centralnym i cechą charakterystyczną duchowości franciszkańskiej. Prawdą jest, że Franciszek wybrał dla siebie i swoich braci radykalne ubóstwo w wymiarze socjalnym: a więc rezygnację z wszelkiej własności, pieniędzy itp., jednak bardzo pomylilibyśmy się co do jego wizji, dostrzegając tylko ten jeden aspekt, którego zresztą nie proponuje chrześcijanom żyjącym w świecie. Jego koncepcja prawdziwego ubóstwa, która sięga do samych korzeni bytu, zmierza do głębin, jakich nawet byśmy nie podejrzewali. Zanim zamanifestuje się w ubóstwie materialnym, które jest rodzajem widzialnego sakramentu, dokona się w trzech radykalnych posunięciach:

1. uznaniu, że wszelkie dobra należą do Boga;

2. uznaniu, że należą do nas tylko nasze zło i nieszczęście;

3. dźwiganiu każdego dnia krzyża Chrystusa, które polega na poddaniu się wszystkim,
na akceptacji odrzucenia, choroby i śmierci.


To, czym jesteśmy i czego możemy dokonać, szczególnie w sprawach duchowych, jest wielkie i piękne: właściwym jest cieszyć się z tego i odczuwać z tego powodu dumę. Narzuca się jednak subtelna pokusa: jestem tym, to należy do mnie, wystarczam sam sobie, jestem jak Bóg. Aby się temu nie poddać, trzeba wyrwać się z tego zawłaszczenia dobra, które do nas nie należy. Tak, nie chełpmy się i nie cieszmy, i nie wynośmy się w duchu z powodu dobrych słów i uczynków ani nawet z żadnego dobra, jakie Bóg niekiedy czyni lub mówi i dokonuje w nas i przez nas... i wszelkie dobro odnośmy do Pana Boga najwyższego i uznawajmy za Jego własność, i dziękujmy za wszystko (1Reg 17,6.17). Pierwszy krok polega na uznaniu tego, co w nas jest dobre. Uczyniwszy to, trzeba pospiesznie oddać to jedynemu właścicielowi, Bogu, który sam jest dobry. Prawdziwe i najgłębsze ubóstwo polega na tym, aby wszystko posiadać dzięki darowi Bożemu, niczego nie mając swojego. I bądźmy mocno przekonani, że naszą własnością są tylko wady i grzechy (1Reg 17,7). Kiedy uznaliśmy już, że niezliczone dary i dobra, jakimi jesteśmy i jakie posiadamy, są własnością Boga, i kiedy oddaliśmy Mu je w akcie dziękczynienia, cóż nam pozostaje? Oczywiście, Bóg to wszystko na nowo nam da jako dar czysty i darmowy, lecz nawet wtedy nic do nas nie należy. Nic, według tych mocnych i surowych słów Franciszka, poza naszymi wadami i grzechami, a także, jak pisze św. Paweł, poza naszymi słabościami (Np 5,7).

Czy radość jest tym samym, co szczęście? Czy człowiek szczęśliwy zawsze przeżywa chwile radości? Jest to problem, którego nie można rozwiązać tylko z psychologicznego punktu widzenia. Biblia zamiast terminu „szczęśliwy”, używa słowa „błogosławiony”. Tak zaczyna się Kazanie na górze (por. Mt 5,1nn). Egzegeci mówią, iż w języku hebrajskim błogosławiony oznacza człowieka, który ma pewność, iż kroczy po właściwej drodze. Podczas wędrówki może wydarzyć się wiele rzeczy, może spaść deszcz czy doskwierać niemiłosiernie słońce, ale ten, kto wie, że idzie w dobrym kierunku, nie zawraca, nie zmienia trasy. Ta pewność jest dobrą nowiną, jest nią wskazanie celu, dla którego zostaliśmy stworzeni i do którego w głębi naszego serca wzdychamy. Dobrą nowiną jest Królestwo Boże, czyli realizacja całego dobra i piękna, za którym nieustannie tęsknimy.


Praktyczne zastosowanie w życiu Franciszkanina Świeckiego:

* Staraj się szukać prawdziwego szczęścia w: ubóstwie, bólu,
przebaczeniu, czystości swojego serca....

* Nie szukaj szczęścia w rzeczach tego świata: pieniądzach, rozrywce, władzy, przemocy...

* Zastanów się, jaka jest Twoja osobista hierarchia wartości?


Pamiętaj, jak wielka nagroda czeka Cię w niebie.


O. Ryszard Śliwka OFMConv


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 05 maja 2012 roku przedstawiciele naszej wspólnoty brali dział w Regionalnym Dniu Skupienia w Rywałdzie.
KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


03.06. – Uroczystość Najświętszej Trójcy,

07.06. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

13.06. – Święto św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła,

15.06. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

24.06. – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,

29.06. – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa (w okresie Wielkiego Postu o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa).


07.06. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – udział w procesji,

13.06. – Święto św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła - odpust parafialny – udział w procesji,

19.06.
– po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

24.06. – 14,45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ – "Błogosławieni – materiały do formacji ciągłej FZŚ")
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394306 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |