Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 89 razy
"TERCJARZ" - 05/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 05/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w maju 2012 roku:

„O nowe powołania do FZŚ, FRA, Rycerstwa św. Franciszka
i błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich,
w tym dla Wspólnoty z Kościerzyny.”


„Błogosławieni” - jaka treść zawarta jest w tym słowie.
Nauka Kościoła odnosząca się do rozumienia słowa:
„błogosławieństwo”, „błogosławiony”.


Analizując treść słowa „błogosławieni”, zwróćmy uwagę na to, kogo Pan Jezus nazywa „błogosławionym”, „błogosławionymi”? Błogosławionymi nazywa oczy człowieka, które są świadkami Jego działania, i uszy, które mogą słuchać Jego orędzia (Mt 13,16n). Błogosławionym jest ten człowiek, który z wiarą przyjmuje nauczanie Jezusa Chrystusa i nim się nie gorszy (Mt 16,17). Błogosławionymi są szczególnie ci, „którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Błogosławieństwa są również odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia (KKK 1718).

W ścisłym znaczeniu teologiczno-chrześcijańskim błogosławieństwo jest szczęściem z nieba i w niebie, właściwe bytom niebieskim, jako uczestnikom szczęśliwości Boga.. W tym znaczeniu mówimy o „błogosławionych” i „świętych” w niebie, o błogosławionym (a nawet „przebłogosławionym”) i świętym Franciszku (por. LDF s.35). Paradoksem tej „szczęśliwości” jest to, że Pan Jezus obiecuje ją biednym i uciśnionym, którzy w oczach ludzi uchodzą za godnych pożałowania. Jednakże im właśnie przynosi Chrystus swoją „radosną nowinę”. Kto zatem przyjmuje Ewangelię i żyje nią, ten może być nazwany błogosławionym. Wszystkie błogosławieństwa obiecują przyszłe zbawienie, doskonałe królestwo Boże, które jednak przyobiecane jest już teraz, do którego można być „zapisanym w niebie”. Warto w tym miejscu dodać, że Pismo Święte nie nazywa błogosławionym stanu doskonałości, czy dopełnienia, lecz człowieka, który do niego zmierza, który znajduje się w drodze, między powołaniem a okazaniem się doskonałym (por. Praktyczny Słownik Biblijny, s. 118). Taka oto jest nauka Kościoła, przedstawiona w skrócie, dotycząca rozumienie słowa: „błogosławiony”.


„Błogosławieństwa” w pismach i życiu św. Franciszka

Synonimami słowa „błogosławieństwo” są „szczęście” i „pomyślność”. Franciszek zatem wierzy, że Bóg znajduje się przede wszystkim w niebie w aniołach i świętych, których On oświeca, rozpala, zamieszkuje i napełnia „dla ich uszczęśliwienia”, żeby stali się błogosławionymi. A zatem szczęśliwość człowieka polega zasadniczo na wielorakim uczestnictwie w naturze Boga, pojmowanym z tego powodu jako najwyższe dobro i źródło wszelkiego dobra. Jesteśmy przekonani, że poprzez tę koncepcję św. Franciszek dał początek nauczaniu, które stanie się charakterystyczne dla środowiska franciszkańskiego. Chcemy teraz zastanowić się nad zagadnieniem: czy Franciszek był „błogosławiony”. To pytanie nie odnosi się do sytuacji św. Biedaczyny po śmierci, ale do Franciszka historycznego, błogosławionego za życia naturalnego. Odpowiedzi na to powinni udzielić biografowie. Oni nazywają go niezliczoną ilość razy błogosławionym i przebłogosławionym, ale przede wszystkim pośmiertnie. My natomiast pytamy, czy Franciszek był błogosławiony albo szczęśliwy już na tej ziemi. Chcemy dowiedzieć się, jak Franciszek przeżył proces swojej rzeczywistej szczęśliwości, swojego „stawania się błogosławionym”, ćwicząc się w ubóstwie, w pokojowym nastawieniu, w czystości, w pokorze, w posłuszeństwie, w skromności w słuchaniu Słowa, w wyrzeczeniu, w miłości, cierpliwości itd.


Jaka jest możliwość realizacji błogosławieństw w życiu?

Jest zrozumiałe na podstawie tego, co już dotychczas powiedzieliśmy, że „stać się błogosławionym” nie jest łatwo. A ta "niełatwość" pochodzi stąd, że człowiek musi się „stać”, czyli musi podejmować wysiłek współpracy z łaską Bożą tak, jak czynił to św. Franciszek. Dlatego przykład św. Franciszka staje się dla ludzi wielkim przesłaniem nazwanym „przesłaniem błogosławieństw”. A przesłanie to jest następujące: Błogosławionym staje się ten: Kto praktykuje miłość wobec Boga i braci; Kto się odsuwa od świata i wyrzeka się interesów osobistych; Kto wprowadza w czyn dyskrecję, pokorę, posłuszeństwo, pokój, cierpliwość, pokutę, czystość, ubóstwo; Kto dochowuje wierności kapłanom i Kościołowi rzymskiemu.
„Stać się błogosławionym” w taki sposób nie jest łatwe, a niekiedy może stać się paradoksalne (są błogosławieni, ponieważ są ubodzy, cierpiący, prześladowani, wystawiani na próby itd.), ale prowadzi właśnie do pełnej i obiektywnej szczęśliwości, którą Franciszek stawia często przed oczyma swoich naśladowców uczniów, nazywając ją również chwałą, królestwem, nagrodą w niebie. Nie dziwi zatem, że błogosławieństwo stało się uprzywilejowanym tematem apostolatu Franciszka, przez który wzywał do wysiłku i dodawał otuchy swym naśladowcom. Franciszek wiedział, że do szczęśliwości wiecznej dochodzi się przede wszystkim za pośrednictwem sakramentów Kościoła, które bardzo zalecał (LDF s.37).

Podsumowując zagadnienie, należy stwierdzić, że św. Franciszek wiedział i obficie doświadczał, że do szczęśliwości dochodzi się przez drogę „krzyża”, naśladując także w tym naszego Pana. Franciszek wierzył w szczęście wieczne, ale odróżniał je od ”błogosławieństw” nauczanych w Ewangelii i przeżywanych heroicznie do tego stopnia, iż stał się ich wielkim interpretatorem i apostołem. Stał się on „błogosławiony” przede wszystkim przez dzieło łaski Boga, ale wiadomo, że współpracował on w sposób najwierniejszy z tą samą łaską: w codziennym nawracaniu się, w radosnej i optymistycznej wdzięczności na rzecz królestwa Bożego, do którego dążył za cenę męczeństwa (LDF, s. 38).


Własne refleksje na temat możliwości życia błogosławieństwami dzisiaj

W końcu trzeba zapytać o możliwość życia według błogosławieństw dzisiaj, w naszych czasach, które są takie, jakie są, tzn. ani gorsze, ani lepsze, chociaż lubimy mówić, że są niełatwe. Odpowiedź jest prosta: wszystko jest możliwe dla kogoś, kto chce nie tylko teoretycznie rozważać o tych sprawach, ale tak naprawdę chce podjąć wysiłek wejścia, za przykładem św. Franciszka, na drogę życia ewangelicznego.

A jak to jest w życiu Franciszkanów Świeckich? Każda wspólnota i każdy indywidualnie powinni zbadać, jak to jest realizowane w ich życiu. Trzeba jednak być realistą i zapytać, jakie są możliwości życia według ducha błogosławieństw, kiedy ma się lat sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, czy nawet osiemdziesiąt…

Niektóre z błogosławieństw zachowuje się z przyzwoitości, czy nawet z konieczności. Wiadomo też, że w podeszłym wieku niewiele można już zrobić, bo nie pozwala na to stan zdrowia i uwarunkowania tego wieku oraz życie w rodzinie czy w społeczeństwie. Być może, że po zrobieniu rachunku sumienia dojdziemy do przykrego stwierdzenia, że zbyt mało troski włożyliśmy w to, aby żyć duchem błogosławieństw ewangelicznych w swoim życiu. W tym przypadku mamy jedynie taką szansę, aby wyrazić skruchę wobec Pana Boga i liczyć na Boże Miłosierdzie, a dalej robić to, co jest możliwe, licząc na Bożą łaskę, a także na pomoc w znoszeniu trudów i chorób tego wieku oraz cierpliwość w niesieniu swego krzyża.

Opracował O. Gabriel Kudzia OFMKALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


03.05. – Uroczystość NMP, Królowej Polski,

08.05. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski,

14.05. – Święto św. Macieja, Apostoła,

20.05. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,

23.05. – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. ojca Franciszka z Asyżu,

27.05. – Uroczystość Zesłania Ducha św.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa (w okresie Wielkiego Postu o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa).


02.05. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne,

05.05. – Regionalny dzień Skupienia w Rywałdzie – wyjazd spod klasztoru o godz. 9.00

15.05. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

27.05. – 14.45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św.
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ – "Życie i działalność franciszkanów świeckich w świetle Konstytucji Generalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.")
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394236 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |