Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 136 razy
"TERCJARZ" - 02/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 02/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lutym 2012 roku:

„O nowe powołania do FZŚ, FRA i Rycerstwa św. Franciszka.”

Konstytucje Generalne FZŚ
w ujęciu prawnym
O. dr Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

Człowiek zgodnie ze swoją naturą odczuwa potrzeby rozwoju i doskonalenia siebie. Realizuje je nie tylko poprzez działanie indywidualne, ale przede wszystkim wykazując aktywność w społeczności. Zasadnicze korzyści osiąga się żyjąc we wspólnotach, które są organiczną całością wielu osób oraz ich działań. Takimi grupami społecznymi są np. rodziny, wspólnoty, regiony, narody, państwa czy Kościół. Człowiek pragnie w ramach działalności zbiorowej osiągnąć wartości szczególne. Poprzez zespolenie aktywności wiernych można osiągnąć ważne cele w dzisiejszym apostolstwie, a w czasie zagrożenia także obronić jego owoce. FZŚ jest przeznaczony dla osób, które z powodu obowiązków stanu małżeńskiego bądź zawodowego nie mogą wstąpić do instytutu zakonnego, a pragną za wzorem św. Franciszka z Asyżu prowadzić życie według Ewangelii. Mogą do niego należeć zarówno świeccy, jak i duchowni diecezjalni, osoby stanu wolnego, małżonkowie oraz całe rodziny. Wspólnota franciszkanów świeckich jest otwarta na katolików każdego obrządku i stanu. Należą oni do chrześcijan żyjących w świecie uczestniczących w duchowości instytutu zakonnego i pod jego kierownictwem.1. Cel i zadania Konstytucji Generalnych

Franciszkański Zakon Świeckich, po Soborze Watykańskim II przeszedł poważne przeobrażenie. Obecnie jawi się nam w nowych formach, nie tyle od strony treści życia ile bardziej w zakresie organizacji i struktur. Reguła i Konstytucje Generalne wnoszą wiele nowego, przy zachowaniu tego, co dawne i zarazem istotne, w pełnym blasku ukazując franciszkańską duchowość Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W konstytucji powinno być ujęte przede wszystkim zasadnicze dziedzictwo stowarzyszenia, a więc myśli i zamierzenia Założyciela św. Franciszka z Asyżu, zatwierdzone przez władzę Kościoła; zamierzenia dotyczące celu, natury, ducha i charakteru Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, jak i zdrowych tradycji. Przez zdrowe tradycje rozumie się nie owe zwyczajne praktyki utrwalone w życiu wspólnoty, ale te elementy, które z biegiem czasu zostały prawowicie włączone do spuścizny. Te fundamentalne normy, jakimi są Konstytucje Generalne muszą uwzględnić zasady rządzenia, dyscyplinę członków, ich przyjmowanie do wspólnoty, formację i przedmiot zobowiązań wynikających z złożonej profesji.

Konstytucja pełni rolę nadrzędną, jej zadaniem jest ochrona i strzeżenie powołania oraz tożsamości wspólnoty, czyli celu i zadań. Zawiera normy stałe, określające cel oraz środki do jego realizacji, sposób wypełniania charyzmatu oraz inne wytyczne wymagane przez prawo Kościoła katolickiego. Konstytucje, nie tylko chronią cel i zadanie, ale jeśli są wiernie zachowywane stanowią bezpieczną i wypróbowaną drogę do własnego uświęcenia. Z doświadczenia wiadomo, że cel i zadania każdego stowarzyszenia mogą ulegać wypaczeniu. Dlatego musi istnieć sposób zabezpieczenia celu i zadań każdego stowarzyszenia. Rolę tę spełniają konstytucje zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną. Władza Kościoła żądając wiernego zachowywania konstytucji, których głównym zadaniem jest ochrona własnego powołania oraz identyczności poszczególnych wspólnot, troszczy się o zabezpieczenie celu i zadań poszczególnych wspólnot. Stolica Apostolska zgodnie z od dawna stosowaną przez siebie praktyką, chcąc zapobiec dowolnemu interpretowaniu konstytucji oraz wprowadzaniu do nich częstych, mało przemyślanych i przeciwnych nauce Kościoła zmian, wymaga zatwierdzenia przez kompetentną władzę kościelną.2. Treść Konstytucji Generalnych

Franciszkanin świecki powinien popierać wszelkie inicjatywy promujące rodzinę, obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, brać czynny udział w życiu społecznym, zawsze postępując zgodnie z nauką Kościoła. Do nich należą odważne inicjatywy dotyczące przeciwstawieniu się wszystkiemu, co jest szkodliwe w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Także środowisko pracy jest miejscem działalności apostolskiej. Zakłady pracy to miejsca, gdzie należy świadczyć o Chrystusie, by dobrze to zadanie wypełnić. Franciszkanie świeccy powinni być wzorem pracowitości, fachowości, sumienności i uczciwości. Powyższe kwestie są normowane między innymi w Konstytucjach Generalnych FZŚ. Konstytucje nie są tak stałe jak reguła, stąd mogą się zmieniać częściej, stosownie do wymagań czasu. Konstytucje określają regułę i dostosowują ją do praktyki życiowej danego stowarzyszenia. W zakonie franciszkańskim reguła oznaczała prawo zasadnicze, podstawowe. Konstytucje Generalne określają zwłaszcza organizacyjną stronę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i działanie członków. Zostały one zaaprobowane i zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego 8 grudnia 2000 r. Konstytucje Generalne składają się z trzech rozdziałów, oparte o podział i treść Reguły. Zawierają ogólne normy dotyczące Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, przepisy dotyczące formy życia i działalności apostolskiej, aktywną obecność w Kościele katolickim i w świecie, wskazania ogólne życia we wspólnocie braterskiej, wstąpienie do zakonu i formacja, przepisy dotyczące wspólnot różnych stopni, wybór na urzędy i ich wygaśnięcie, asystencja duchowa i pasterska Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, przepisy dotyczące wizytacji braterskiej i pasterskiej, przepisy dotyczące młodzieży franciszkańskiej oraz normy dotyczące komunii z Rodziną Franciszkańską i z Kościołem katolickim. Oprócz konstytucji obowiązujących stowarzyszenie powinny być w poszczególnych wspólnotach statuty. Sposób uchwalania oraz ich wartość prawną określają przepisy zawarte w konstytucji. Statuty nie mogą się sprzeciwiać normom zawartym w konstytucji, lecz powinny je uzupełniać i bardziej dostosowywać do życia praktycznego.

Reasumując - Przynależność do FZŚ to szczególnie życie duchowe, polegające na nieustannym ożywianiu osobistej więzi z Bogiem poprzez pielęgnowanie duchowości właściwej charyzmatowi św. Franciszka z Asyżu. W centrum duchowości franciszkańskiej znajduje się Jezus Chrystus. Dlatego franciszkanie świeccy są zachęcani do częstego studiowania słowa Bożego, pism św. Franciszka oraz prawa Kościoła. W przeciągu ośmiu wieków istnienia duchowości franciszkańskiej, polegającej na wiernym kroczeniu za Jezusem Chrystusem na wzór św. Franciszka z Asyżu, wielu uświęciło się i stało się inspiracją dla innych w dążeniu do Zbawiciela. Przed franciszkaninem świeckim wraz z innymi Rodzinami franciszkańskimi (instytutami zakonnymi) stoi wielkie zadanie apostolstwa w ramach misji Kościoła katolickiego, głoszenia Chrystusa Zmartwychwstałego,
szczególnie własnym przykładem życia. Z rozważań przedstawionych wynika, że Konstytucje Generalne i pozostałe zbiory prawa kanonicznego są ważne, by istniała i rozwijała się wspólnota. Konstytucje wyznaczają nie tylko cel i zadania oraz właściwy sposób postępowania, ale także gwarantują autentyczność wybranej drogi życia prowadzącej do świętości.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


01.02. – po Mszy św. wieczornej – spotkanie biblijne,

21.02. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

26.02. – 14.45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394285 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |