Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 148 razy
"TERCJARZ" - 01/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 01/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2012 roku:

„O obfitość łask Nowonarodzonego w nowym roku,
i błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich,
w tym dla Wspólnoty Gdańsk–Port.”

Profesja – przyrzeczenie życia ewangelicznego
darem Ducha św. na drodze nawrócenia


Powołanie doprowadziło nas, drodzy Bracia i Siostry, do złożenia Profesji wieczystej, dzięki której zostaliśmy powierzeni Bogu przez posługę Kościoła, a równocześnie zostaliśmy włączeni w naszą Rodzinę Franciszkańską. Stąd też Kościół myśli o nas, przede wszystkim jako o osobach oddanych Bogu w Jezusie Chrystusie, pozostających we właściwym sobie stanie - osób świeckich. Profesja określa właściwe nam miejsce w rozległej wspólnocie Kościoła – Ludu Bożego. Równocześnie zaś wprowadza ona w uniwersalne posłannictwo tego Ludu szczególny zasób duchowej i nadprzyrodzonej energii: szczególny rodzaj życia Ewangelią Jezusa Chrystusa, świadectwa i apostolatu w wierności dla posłannictwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, jego tożsamości i duchowego dziedzictwa. Uniwersalne posłannictwo Ludu Bożego zakorzenia się w mesjańskiej misji samego Chrystusa: Proroka, Kapłana i Króla, w której wszyscy na różne sposoby uczestniczą. Rodzaj uczestnictwa odpowiada rodzajowi naszego zakorzenienia w Chrystusie. O głębi i mocy tego zakorzenienia stanowi właśnie Profesja składana przez każdego z nas na ręce kapłana działającego w imieniu Chrystusa, będąca wielkim darem Ducha Świętego.

Profesja stwarza nową więź człowieka z Bogiem Trójjedynym w Jezusie Chrystusie. Więź ta wyrasta na podłożu owej pierwotnej więzi, jaka zawiera się w Sakramencie Chrztu. Profesja „korzeniami sięga głęboko w konsekrację Chrztu i pełniej ją wyraża” – w ten sposób sama ona staje się w swej konstytutywnej treści nową konsekracją, poświęceniem i oddaniem osoby ludzkiej Bogu nade wszystko umiłowanemu. Profesja w Franciszkańskim Zakonie Świeckich jest zobowiązaniem do spełniania rad ewangelicznych, zgodnie z własnym prawem Rodziny Franciszkańskiej określonym Regułą, Konstytucjami Generalnymi FZŚ, Statutem i Rytuałem.. Stąd bierze też swój kształt świadectwo i apostolstwo właściwe dla każdego, nie zależnie od stanu w jakim żyje. Jednakże korzeni szukać należy w samym świadomym i dobrowolnym poświęceniu się i oddaniu się Bogu, które poprzez Sakrament Chrztu prowadzi nas do tajemnicy paschalnej jako szczytu i centrum Odkupienia dokonanego przez Chrystusa.

Tak więc, ażeby ukazać w pełni rzeczywistość Profesji składanej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, trzeba zwrócić się do tych, przejmujących nasze serca słów Pawłowych z Listu do Rzymian: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, któreśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus”; „dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu”; „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”.

Profesja zakorzeniona na sakramentalnym podłożu Chrztu – jest nowym „zanurzeniem w śmierć Chrystusa”: nowym – poprzez świadomość i wybór, nowym – poprzez miłość i powołanie, nowym – poprzez nieustanne „nawrócenie”. Owo „zanurzenie w śmierć” sprawia, że – „pogrzebany wraz z Chrystusem” człowiek – „wkracza w nowe życie jak Chrystus”. W Chrystusie ukrzyżowanym znajduje swą integralną podstawę konsekracja Chrztu, i z kolei Profesja rad ewangelicznych, która – wedle słów Vaticanum II – „stanowi jakąś szczególną konsekrację”. Konsekracja ta jest równocześnie śmiercią i wyzwoleniem. Św. Paweł pisze: „umarliście dla grzechu”, a tę „śmierć” nazywa równocześnie „wyzwoleniem grzechu”. Tak więc, Profesja stanowi dla nas: nowe „życie dla Boga w Jezusie Chrystusie”. Tak oto, wraz z profesją rad ewangelicznych, w sposób daleko dojrzalszy i bardziej świadomy stajemy się nowym człowiekiem, stając się zarazem świadomym i oddanym członkiem wielkiej Wspólnoty franciszkańskiej – członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Drodzy Bracia i Siostry – wszyscy, którzy żyjemy ewangelicznym przymierzem Profesji rad ewangelicznych, miejmy świadomość naszego szczególnego uczestnictwa w krzyżowej śmierci Odkupiciela – uczestnictwa, poprzez które wspólnie z Nim zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Pan mówi do każdego i każdej z nas tak, jak przemówił kiedyś przez Izajasza proroka: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu: tyś moim!”.

Ewangeliczne wezwanie: „Jeśli chcesz być doskonały (…) chodź ze Mną” prowadzi nas światłem słów Boskiego Mistrza. Z głębi Odkupienia przychodzi wezwanie Chrystusa, poprzez tę głębię trafia do duszy człowieka, dzięki łasce Odkupienia przyobleka się to zbawcze wezwanie w duszy wezwanego w realny kształt Profesji rad ewangelicznych. W tym kształcie zawiera się nasza odpowiedź na wezwanie miłości odkupieńczej – a jest to również odpowiedź miłości: miłości oddania, która jest duszą konsekracji czyli poświęcenia osoby. Tę to właśnie miłość – miłość szczególnego poświęcenia się Bogu – zdają się pieczętować Izajaszowe słowa: „wykupiłem cię – jesteś moim”. W ten sposób kształtuje się szczególne przymierze miłości oblubieńczej. W Profesję wpisuje się podobieństwo tej miłości, która w Sercu Chrystusa jest odkupieńcza i oblubieńcza zarazem. I taka miłość ma w każdym z nas, drodzy Bracia i Siostry, wyrastać z samego źródła - owej szczególnej konsekracji, która – na sakramentalnym podłożu Chrztu Świętego – jest początkiem naszego nowego życia w Chrystusie i Kościele.

Niechże, wraz z tą miłością, pogłębia się w każdym i każdej z nas radość, że należymy wyłącznie do Boga, że jesteśmy szczególnym dziedzictwem Trójcy Przenajświętszej, Ojca – Syna – Ducha Świętego. Powtarzajmy wspólnie z Psalmistą te natchnione słowa: „Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki”. Albo też: „Mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą»... „Pan częścią dziedzictwa mego i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz”.

Pwiadomość przynależenia do Boga samego w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu świata i Oblubieńcu Kościoła, niech pieczętuje nasze serca, wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki, znamieniem biblijnej oblubienicy. Wiemy o tym, że to serdeczne i dogłębne poznanie Chrystusa dokonuje się i pogłębia z każdym dniem coraz bardziej dzięki życiu modlitwy osobistej i wspólnotowej. Franciszkanie świeccy całkowicie oddani modlitwie stanowią istotną pomoc i zachętę dla swych braci i sióstr zajmujących się dziełami apostolskimi. Niech ta świadomość przynależności do Chrystusa otwiera nasze serca, myśli i uczynki, i będzie kluczem tajemnicy Odkupienia, lekarstwem na wszystkie cierpienia, potrzeby i nadzieje ludzi i świata, pośród których nasza ewangeliczna Profesja została zaszczepiona jako szczególny znak obecności Boga, „dla którego wszyscy żyją”, ogarnięci niewidzialnym wymiarem Jego królestwa.

Słowa: „Pójdź za Mną”, wypowiedziane przez Chrystusa, kiedy „spojrzał z miłością” na każdego i każdą spośród nas, drodzy Bracia i Siostry, mają takie również znaczenie: weźmy udział w sposób możliwie najbardziej pełny w kształtowaniu tego „nowego stworzenia”, które ma się wyłonić z Odkupienia świata poprzez moc Ducha Prawdy, działającego z obfitości paschalnej tajemnicy Chrystusa.

Ewangeliczne rady są wskazaniem ofiarowania się dla Królestwa niebieskiego, będącego charyzmatycznym wyborem Chrystusa. Wybór ten nie tylko przybliża eschatologiczne królestwo Boga do życia wszystkich ludzi w warunkach doczesności, ale czyni je w pewien sposób obecne pośród świata. Żyć Ewangelią, to iść własną drogą uświęcenia, by zasłużyć na własny udział w Chrystusowym Odkupieniu.

Zatrzymajmy się więc na chwilę nad słowami: „W owym czasie Piotr rzekł do Jezusa: - Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: - Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


01.01. – godz. 14.30 – spotkanie opłatkowe, 16.00 Msza św.

17.01. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

29.01. – 14.45 – spotkanie w salce, godz. 16.00 – Msza św.
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: ze wskazań Jana Pawła II w Adhortacji apostolskiej Redemptionis Donum.)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394298 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |