Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 91 razy
"TERCJARZ" - 11/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 11/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w listopadzie 2011 roku:

„O opiekę Ducha św. i pomyślny przebieg wizytacji naszej wspólnoty,
o błogosławieństwo Boże dla wspólnot franciszkańskich
i wspólnoty Gdańsk - Port.”Apostolat świeckich - c.d.


Franciszkanie świeccy, jako chrześcijanie mają do spełnienia podstawowe posłannictwo zarówno w Kościele jak i w świecie, jest nim działalność zmierzająca do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi, która nakłada odpowiedzialność za losy Kościoła i dotarcie orędzia zbawienia do współczesnego człowieka. Te zadania wyznacza dzisiaj Kościół każdemu, kto przyjął sakrament chrztu, kto przez wiarę wyznaje, że chce przynależeć do Boga, a tu na ziemi (potem także w wieczności) do mistycznego Ciała Chrystusa. Istotą powołania świeckiego jest sposób odpowiedzi na zawarte we chrzcie powołanie do życia i głoszenia Ewangelii pośród świata. Franciszkanie świeccy z racji przynależności do FZŚ i składanej profesji, czyli przyrzeczenia życia ewangelicznego i franciszkańskiego, jednoczą się jeszcze bardziej z całym Kościołem, aby – jak czytamy w Regule FZŚ – „na mocy powołania pójść za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu”.


Apostolat według Reguły i Konstytucji FZŚ

Franciszkanie świeccy, jako żywi członkowie Kościoła mają być świadkami i narzędziami misji Chrystusa wśród ludzi świadcząc o Nim życiem i słowem (por. Reg FZŚ 6). W artykule 17 KG FZŚ pkt. 1 czytamy: „Wezwani do współpracy w budowaniu Kościoła jako sakramentu zbawienia dla wszystkich ludzi oraz stawszy się przez chrzest i profesję „świadkami i narzędziami jego misji”, franciszkanie świeccy głoszą Chrystusa życiem i słowem. Ich apostolatem pierwszoplanowym jest świadectwo osobiste w środowisku, w którym żyją, i posługa w budowaniu Królestwa Bożego w rzeczywistości ziemskiej. Współczesny człowiek chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, czyni to dlatego, że są świadkami.” (papież Paweł VI, 1974 r.). W dzisiejszych czasach świat potrzebuje nowego i bardziej przekonywującego świadectwa wiary. Jest to zadanie i wyzwanie dla każdego brata i siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Łaska Ducha Świętego oraz przykład i pisma św. Franciszka mają być inspiracją, natchnieniem dla apostolatu franciszkanina świeckiego. Ma on dawać (franciszkanin świecki) przed ludźmi świadectwo swojej wiary: w życiu rodzinnym, w pracy, w radości i cierpieniach, w spotkaniach z ludźmi, w obecności i udziale w życiu społecznym, w braterskim stosunku do wszystkich stworzeń (por. KG FZŚ 12,1, SN FZŚ §11 ).


W Kościele

Franciszkanie świeccy żyją i pracują w środowisku świeckim, czyli pośród zwykłych, bieżących i codziennych wydarzeń. I tu, przynaglani miłością chrześcijańską powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła. Z tego rodzi się wezwanie do dobrego poznania Kościoła w jego tajemnicy i rzeczywistości oraz utożsamiania się z zadaniami współczesnego Kościoła. Charakteryzują ją następujące elementy duchowości franciszkańskiej: wyczucie, gdzie jest potrzeba ich obecności, promocja pokuty (stałego nawracania)i pojednania, promocja współpracy i dialogu, niesienie pokoju i jednoczesne trwanie w łonie Kościoła. W swojej misji apostolskiej pragną oni być silnym oparciem dla Kościoła. Zgodnie z wezwaniem Jezusa skierowanym do św. Franciszka: „Idź i odbuduj mój dom” franciszkanie świeccy widzą swoje apostolstwo w nieustannym odnawianiu Kościoła, poprzez świadectwo życia i głoszone słowo (na sposób zaczynu). „Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, (…) starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami, podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi owoce apostolskie” (por. RegFZŚ 6) W współczesnym świecie, w którym coraz częściej niekatolickie zwyczaje wdzierają się do Kościoła, w którym coraz częściej i odważniej atakowana jest hierarchia, franciszkanie świeccy pragną okazywać szacunek dla Kościoła i jego pasterzy. Łatwo jest bowiem, stanąć „na uboczu”, krytykować i podawać w wątpliwość to wszystko co wydaje się niewłaściwe, błędne, złe. Za przykładem św. Franciszka, który z pewnością dobrze widział braki w ówczesnym Kościele, a który mimo to nigdy przeciw nikomu nie wystąpił, franciszkanin świecki będzie zawsze w pełnej łączności z Papieżem, będzie ułożony u jego stóp, pełen szacunku, gotowy do całkowitego posłuszeństwa, szanujący instytucje kościelne, uważający kapłanów i biskupów za swoich „panów” Bogu pozostawiając ocenę ich działalności.


W rodzinie

Reguła FZŚ (17) w artykule poświęconym rodzinie podkreśla ogromną rolę rodzin jako podstawowej komórki Kościoła – Ludu Bożego. „Niech w rodzinach żyją franciszkańskim duchem pokoju, wierności i poszanowania życia, czyniąc z niego znak odnowy dokonanej w świecie przez Chrystusa. Małżonkowie zwłaszcza żyjąc łaską sakramentu małżeństwa niech dają w świecie świadectwo Chrystusowej miłości dla Jego Kościoła”. Dziś rodzinie zagraża wiele niebezpieczeństw. Życie w napięciu, problemy bytowe, zawodowe, rosnące pragnienie posiadania, dominowania, egoizm, hedonizm wywołują konflikty często przyczyniają się do rozbicia rodziny. Dzisiaj hałaśliwa reklama propaguje model życia „na luzie”, w niczym nie skrępowanej wolności, jakby Boga nie było, a człowiek był panem i prawodawcą. Budowanie pokoju w rodzinie dla franciszkanina świeckiego jest zadaniem życiowym i koniecznym, oparty jest na duchu miłości, tolerancji, wyrozumiałości, na umiejętności dawania i służenia bez wzajemności Optymizm franciszkański wobec życia inspiruje szacunek do życia, który wymagany jest w różnych jego okolicznościach: w zdrowiu i chorobie, w dzieciństwie i starości „od jego poczęcia i w każdej sytuacji aż do śmierci” (KG FZŚ 24,1). Przykładowo: przyjmując dziecko, którego być może nie pragnął, z taką samą miłością jak dziecko chciane i oczekiwane; akceptując powołanie dzieci, nawet jeśli ono nie zgadza się z jego pragnieniami. Apostolstwem będzie również szczere i otwarte wychowanie katolickie dzieci, niesienie pomocy rodzinom i małżeństwom znajdującym się w trudnej sytuacji, chrześcijańskie spojrzenie na problemy rodzinne pomoc w rozwijaniu i wspieranie powołań do służby Bożej. Na miarę otrzymanych talentów i darów prowadzenie katechezy rodzinnej i parafialnej, poradnictwa rodzinnego. Konstytucje Generalne (24,3) przypominają: „Bracia niech współpracują w wysiłkach podejmowanych w Kościele i w społeczeństwie dla potwierdzenia wartości i szacunku dla życia oraz dania odpowiedzi na problemy społeczne rodziny”.
A K T U A L N O Ś C I


W dniu 25 września 2011 roku nasza wspólnota świętowała 25 – lecie przynależności do FZŚ dwóch braci. Uczciliśmy to wspólnie przy kawie i cieście, a następnie dziękowaliśmy Panu Bogu podczas Mszy św. za dar braci, życząc im wielu łask na dalszej drodze w duchu św. Franciszka.
3.10.2001 roku po Mszy św. wieczornej jedna siostra ponawiała przyrzeczenia życia Ewangelią na kolejny rok.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych,

02.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny),

03.11. – Wspomnienie Zmarłych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Serafickiego,

09.11. – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

17.11. – Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ,

20.11. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


02.11. - 08.11. – po wieczornej Mszy św. modlitwy za zmarłych na cmentarzu,

12.11. – wizytacja z Regionu Gdańskiego – godz. 14.00 Msza św., po niej spotkanie w salce,

13.11. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP,

15.11. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

27.11. – godz. 14.45 – spotkanie formacyjne w salce, 16.00 – Msza św.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394238 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |