Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 102 razy
"TERCJARZ" - 10/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 10/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w październiku 2011 roku:

„O miłość braterską wewnątrz wspólnoty,
o błogosławieństwo Boże dla wspólnot franciszkańskich
i wspólnoty Gdańsk – Port”
Działalność apostolska
franciszkanów świeckich


(Ludzie świeccy) żyją w świecie (...), kształtują świat. Kształtują przede wszystkim przez małżeństwo i rodzinę (...), przez swoją pracę, przez swoją twórczość, przez różne zaangażowanie. Przez całą swoją ziemską egzystencję kształtują świat i od nich zależy, jakie znaczenie ten świat będzie posiadał: przede wszystkim w nich samych, a następnie w zasięgu ich promieniowania. Czy się w tym świecie coraz bardziej będzie ujawniał, negatywny duch tego świata jako przeciwieństwo Ducha Świętego, czy też będzie coraz bardziej odsłaniało się znaczenie pozytywne - cała doskonałość stworzenia, jego piękno, dobro, to wszystko zależy od świeckich.

Ks. Kard. Karol Wojtyła
Fragment przemówienia na sympozjum w Gdańsku:
"Świeccy w apostolstwie Kościoła" - 28 IV 1974 r.

Apostolat świeckich


Istnieje w Kościele różnorodność posługiwania, ale jedność posłannictwa. Apostołom i ich następcom powierzył Chrystus urząd nauczania, uświęcania i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą. Jednak i ludzie świeccy, stawszy się uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i na świecie. I rzeczywiście sprawują oni apostolstwo przez swą pracę zmierzającą do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi i do przepajania duchem ewangelicznym oraz doskonalenia porządku spraw doczesnych tak, że ich wysiłek w tej dziedzinie daje jawnie świadectwo o Chrystusie i służy zbawieniu ludzi. Ponieważ zaś właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie.

Powołanie chrześcijańskie jest z natury swojej również powołaniem do apostolstwa, a obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem - Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. Dostępują poświęcenia na królewskie kapłaństwo i święty naród (por. 1P 2,4-10), by przez wszelkie uczynki składać duchowe ofiary i po całej ziemi dawać świadectwo Chrystusowi. Sakramenty natomiast, zwłaszcza Eucharystia, udzielają i wzmagają ową miłość, która jest jakby duszą całego apostolstwa. Dekret o Apostolstwie Świeckich 2,3APOSTOLSTWO.

Termin pochodzi od greckiego słowa „apostólos”, odpowiednika hebrajskiego liszloach i znaczy wysłać, posłać. W Starym Testamencie „posłanymi” Boga, czyli ludźmi obdarzonymi szczególną misją, byli prorocy. "będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego (szelachu) przez Pana" (Jr 28,9). Gromili grzechy ludu Izraela, prostowali jego ścieżki, zapowiadali przyjście królestwa i czasów mesjańskich. Człowiekiem" wysłanym (apestalmenos) od Boga" jest nazwany Jan Chrzciciel (J 1,6). Pismo Święte Apostołem nazywa samego Jezusa (Hbr 3,1), gdyż to Bóg posłał (apesteilen) swego Syna z misją zbawienia świata (por. J 3,17). Pragnąc zwielokrotnić swoją obecność i rozprzestrzenić swoją naukę Jezus powołał spośród swoich uczniów "dwunastu, których też nazwał apostołami" (Łk 6,13). Następnie wyposażywszy ich w moc nad złymi duchami i władzę leczenia chorób, „wysłał (apesteilen) ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych" (Łk 9,2). To samo słowo apesteilen jest użyte dalej, w Łk 10,1, gdy mowa jest o wysłaniu siedemdziesięciu dwóch. To posłannictwo rozszerza się na wszystkich uczniów Jezusa. Dziś misję Apostołów kontynuują wszyscy chrześcijanie.APOSTOLSTWO ŚWIECKICH.

O apostolacie ludzi świeckich mówią nam podstawowe dokumenty soborowe Soboru Watykańskiego II, są to konstytucje Dogmatyczna i Duszpasterska o Kościele, Dekret o Apostolstwie Świeckich, a także adhortacja Christifideles laici. Według Konstytucji dogmatycznej o Kościele zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością ukazywali innym Chrystusa" (KK 31 ). Nieco dalej czytamy: „Ludzie świeccy są szczególnie powołani do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK 33). W takich miejscach i w takich okolicznościach. To jest więc pole apostolatu świeckiego, każdego człowieka świeckiego. „Wszystkie (...) ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, (..) stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa, (1P 2,5).

Myśl o powszechnym powołaniu ludzi ochrzczonych do apostolstwa została zawarta w Lumen gentium w sformułowaniu: "ludzie świeccy (...) mogą i powinni prowadzić cenną działalność mającą na celu ewangelizację świata (...) Ta ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusa dokonywane zarówno świadectwem życia, jak i słowem, nabierają swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu" (KK 35). (...) "niebezpieczeństwa i utrapienia nie powinny im być przeszkodą w uświęcaniu się, ale raczej dzięki nim mają wznosić się na wyższy stopień świętości, żywiąc i wspierając swą działalność obfitością kontemplacji na pociechę całemu Kościołowi Bożemu" (KK 41). Lumen gentium tak widzi apostolstwo świeckich: "Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego. Wszyscy razem i każdy z osobna winni żywić świat owocami duchowymi (por. Ga 5,22) i napełniać go takim duchem, jakim ożywieni są owi ubodzy, łagodni i pokój czyniący, których Pan nazwał w Ewangelii błogosławionymi (por. Mt 5,3-9).KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.10. – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

04.10. – Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela trzech zakonów,

05.10. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy,

07.10. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,

15.10. – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa. Dziewicy i doktora Kościoła,

18.10. – Święto św. Łukasza Ewangelisty,

28.10. - Święto św. Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza.


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


05.10. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne,

09.10. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP,

18.10. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

30.10. – Godz. 14.45 – spotkanie formacyjne w salce, godz. 16.00 – Msza św..TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394250 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |