Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 113 razy
"TERCJARZ" - 09/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 09/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę we wrześniu 2011 roku:

„O wierną i rzetelną służbę franciszkanów świeckich w Kościele,
o błogosławieństwo Boże dla wspólnot franciszkańskich
i wspólnoty Gdańsk - Port”


„O błogosławieństwo Boże i wypełnienie woli Bożej
dla tercjarki Krystyny”
Życie we wspólnocie braterskiej (KG FZŚ 37-45) jest jedną ze specyficznych i fundamentalnych wartości franciszkańskich. Dzięki głębokiemu doświadczeniu ojcostwa Boga św. Franciszek "odkrył" braterstwo. Wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi, bo mamy jednego Ojca w niebie. W szerszym znaczeniu naszymi braćmi i siostrami są także wszelkie stworzenia, gdyż i one pochodzą od tego samego Stwórcy. Idea powszechnego braterstwa naznaczyła całe życie Franciszka po nawróceniu. Słowa "brat", "braterstwo", czyli wspólnota braci, należą do najczęściej występujących w pismach Świętego. Świadectwo życia prawdziwie braterskiego to jest również to, czego współczesny świat oczekuje od naśladowców św. Franciszka. Obyśmy nie zawiedli tych nadziei i oczekiwań. Franciszkanie świeccy są także powołani do życia we wspólnocie. Każdy z nich musi należeć do jakiejś konkretnej wspólnoty. Każda z kolei wspólnota jest związana z inną lub innymi. Między poszczególnymi wspólnotami istnieje związek natury moralnej, religijnej i prawnej. Dzięki temu każda wspólnota czuje się częścią rodziny o coraz szerszym wymiarze i bogatszej duchowo. Wspólnota jest środowiskiem uprzywilejowanym dla formacji i wzrostu duchowego dla każdej osoby powołanej do życia franciszkańskiego. Jest to miejsce, w którym człowiek czuje się w pełni zaakceptowany i znajduje warunki do rozwoju własnej osobowości. Ma być ono przepojone duchem rodzinności, serdeczności, radości. We wspólnocie istnieje współodpowiedzialność wszystkich jej członków. Kolegialnie (Rada z przełożonym) zostaje podejmowana decyzja o przyjęciu kandydata do Zakonu i o jego dopuszczeniu do profesji, a także w innych sprawach. Po złożeniu profesji nie tylko neoprofes ma obowiązki wobec wspólnoty, ale również ona wobec niego, biorąc na siebie troskę o jego "pomyślność ludzką i zakonną", czyli jego formację ciągłą. Aktywny udział w życiu wspólnoty, jej zebraniach, modlitwie, działalności apostolskiej jest nieodzownym warunkiem trwania i pogłębiania otrzymanej od Pana łaski świeckiego powołania franciszkańskiego. "I gdy Pan dał mi braci..." pisze św. Franciszek w Testamencie. Franciszek ich nie szukał, to sam Pan posłał mu ich. Byli więc Jego darem, który on przyjął z wdzięcznością. Święty doceniał każdego swego brata. Każdy był żywą i niepowtarzalną obecnością w jego wspólnocie, przedmiotem miłości i pełnego szacunku. Do każdego podchodził z rycerską uprzejmością. Polecał im okazywać sobie wzajemną miłość nie tylko słowami, ale i czynami, proponując przykład matki: "jeśli matka karmi i kocha syna swego cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego" (Reguła Pierwszego Zakonu). W sumie walorów osobistych wszystkich poszczególnych braci Franciszek rozpoznawał profil prawdziwego brata mniejszego. Każdy więc z nich miał swoją niezastąpioną cząstkę w tym idealnym wizerunku naśladowcy Świętego z Asyżu. Nam również Bóg nie przestaje ciągle posyłać nowych sióstr i nowych braci. Oni wszyscy są Jego darem i znakiem łaskawości. Dar ten należy przyjmować z wdzięcznością i odpowiedzialnością, aby mógł się rozwinąć i przynosić owoce na chwałę Boga oraz dla dobra Kościoła i społeczeństwa. Czy tak się dzieje, zależy od wszystkich i każdego z osobna, którzy należą do wspólnoty FZŚ. Formacja kapłanów i osób zakonnych jest sprawą priorytetową w Kościele. Od niej bowiem zależy w dużej mierze jego przyszłość oraz jakość ewangelicznej posługi głoszenia Dobrej Nowiny. Franciszkański Zakon Świeckich kładzie także duży nacisk na odpowiednią formację swoich członków, aby mogli coraz pełniej żyć charyzmatem św. Franciszka we współczesnej rzeczywistości. Konstytucje przedstawiają i omawiają poszczególne etapy formacji. Są one następujące: okres wprowadzenia, okres właściwej formacji początkowej, zakończony profesją, która może być czasowa lub od razu wieczysta, i formacja ciągła, która winna trwać aż do końca życia. Każdy z nich ma swoje znaczenie i jest niezbędny dla harmonijnego rozwoju łaski powołania. "Głównym czynnikiem formacji jest Duch Święty". On podejmuje inicjatywę, towarzyszy i prowadzi do wypełnienia swego dzieła. Trzeba z Nim współpracować, otwierając się na Jego natchnienia. Dlatego św. Franciszek zachęca, aby nade wszystko "pragnąć Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem". Odpowiedzialną za swoją formację jest przede wszystkim sama zainteresowana osoba (kandydat, profes). Wywiązuje się ona z tego zadania, kiedy uważnie wsłuchuje się w głos Pana, czynnie uczestniczy w życiu i działalności wspólnoty, przyjmując od niej wszystkie wsparcia formacyjne. Na etapie formacji początkowej delikatną i ważną rolę ma do spełnienia mistrz formacji. Św. Franciszek kształtował swoich braci poprzez świadectwo własnego życia, bardziej przez przykład niż słowo. Pierwszym więc obowiązkiem mistrza jest świadectwo życia konsekwentnego i radosnego. Będzie ze czcią odnosił się do tajemnicy Boga obecnej w każdej osobie. Taka postawa radzi wyrozumiałość, szacunek, dyskrecję, cierpliwość i zdolność oczekiwania. W całym procesie formacji, początkowej i tej późniejszej, czyli ciągłej, niezastąpione miejsce zajmuje wspólnota. Liczy się nade wszystko jej życie. Konstytucje wskazują, że wspólnota wspomaga dzieło formacji swoich członków, m.in. przez "serdeczność, modlitwę i przykład". Przede wszystkim na tym polu. skupiają się zadania i misja asystenta duchowego. Nie można sobie wyobrazić wzrostu w powołaniu bez jego udziału. Jest obowiązkiem wszystkich członków wspólnoty i jest wyrazem jej żywotności. Trzeba się modlić w tej intencji. Bracia i siostry "przekonani o doniosłości i znaczeniu franciszkańskiej formy życia, proszą Boga, aby udzielił łaski powołania franciszkańskiego nowym członkom". Czymś istotnym jednak pozostaje świadectwo życia członków wspólnoty. Jak mówi przysłowie: słowa pouczają, przykłady pociągają. Przywołajmy tu św. Franciszka i jego pierwszych naśladowców. Ich radykalnie ewangeliczne życie promieniujące radością wywierało taki wpływ, że ludzie ze wszystkich stanów społecznych licznie przychodzili, aby się do nich przyłączyć.Oprócz modlitwy, świadectwa własnego życia przenikniętego duchem św. Franciszka, Rada może też podjąć - jak zalecają Konstytucje - inne stosowne środki, właściwe współczesnej mentalności, aby "popierać franciszkańskie powołania świeckie". Okres wprowadzenia i formacji początkowej ma podwójny cel: ze strony kandydata poznanie charyzmatu i życia wspólnoty, a ze strony wspólnoty poznanie kandydata i ocena jego kwalifikacji do FZŚ. Decyzję o jego przyjęciu lub nie, a także dopuszczeniu do profesji podejmuje - jak już zostało powiedziane - Rada wspólnoty. Jakie niezbędne warunki musi spełnić kandydat, ustalają Konstytucje w art. 39,2 i 41,2. (Praktyczne wskazówki zostały podane także w: Franciszkański Zakon Świeckich. Podręcznik dla przełożonych, asystentów i franciszkanów świeckich, Kraków-Warszawa 2000). Ponadto, szczególną uwagę należy zwrócić na te predyspozycje naturalne, które konieczne są do rozwijania i przeżywania w pełni charyzmatu franciszkańskiego, takie jak: równowaga fizyczna i psychiczna, pielęgnowanie życia duchowego i pragnienie ciągłego nawracania się, zdolność do braterskiego współżycia we wspólnocie, wrażliwość i gotowość do służenia i apostolstwa, pokojowe usposobienie, prostota życia, pokora, czyste intencje, optymizm. Duch braterstwa, życie we wspólnocie braterskiej to dziedzictwo zostawione nam przez św. Franciszka. Niech staje się dla nas nieustanną inspiracją w życiu i działaniu.

Wacław Michalczyk OFM


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 31 lipca 2011 roku nasza wspólnota wraz z Ojcami tutejszego klasztoru spotkała się w ogrodzie klasztornym na rekreacji przy grillu.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


08.09. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

09.09. – Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce,

14.09. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

15.09. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Bolesnej,

17.09. – Święto Stygmatów św. Franciszka Asyżu,

23.09. – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera,

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


07.09. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne,

11.09. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP,

20.09. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

25.09. – godz. 14.45 spotkanie formacyjne w salce, godz. 16.00 – Msza św..


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394261 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |