Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 124 razy
"TERCJARZ" - 08/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 08/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2011 roku:

„O wierną i rzetelną służbę franciszkanów świeckich w Kościele, o błogosławieństwo Boże dla wspólnot franciszkańskich i wspólnoty Gdańsk - Port”


„O błogosławieństwo Boże dla Tercjarzy i ich rodzin”
Refleksje rekolekcyjne FZŚ
Zamek Bierzgłowski '2011 (c.d.)Kościół – Jezus podczas nauczania pytał kiedyś Apostołów: za kogo mnie uważacie. Padały różne odpowiedzi. Jedni odpowiadali: za Jana Chrzciciela, za Jeremiasza. Odpowiedź Piotra była jednooczna – Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tych słów nie wymyślił sam Piotr, tylko Ojciec w Niebie mu je objawił. Jezus odpowiedział Piotrowi: ty jesteś Piotr, Opoka, tobie dam klucze, a bramy piekielne cię nie zwyciężą. Tobie dam klucze. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w Niebie.

Klucze są symbolem władzy, to nadzorowanie nad Kościołem. Kościół zatem to sam Jezus Chrystus. Chrystus dał nam w ręce klucze, które pozwalają nam wejść do Nieba. Pan Bo nikogo nie potępia, każdego kocha, każdemu daje szansę zbawienia. Jezus rzuca swoje Słowo na przygotowaną ziemię, aby wydało plon. Zagubione owce mamy odszukać, bowiem z jednej odnalezionej owcy jest radość większa w Niebie, niźli z 99 sprawiedliwych. Jezus jest Siewcą, On daje nam wzrost. Jezus towarzyszy zawsze z Duchem św. grzech każdego z nas rani Kościół, czyniąc go targowiskiem.

My nie należymy do Kościoła, my jesteśmy z Chrystusem i Duchem św. wędrujący do Ojca, my jesteśmy KOŚCIOŁEM. Nasz Kościół rozrywa grzech. Bycie w Kościele przysługuje każdemu człowiekowi. Podczas chrztu św. otrzymaliśmy ogromne dary. Od chrzestnych wymaga się, aby byli ludźmi wierzącymi, praktykującymi katolikami. Paląca się świeca uobecnia samego Chrystusa, a biała szata to symbol łask otrzymanych od Boga. Być w Kościele przysługuje każdemu z nas. Być – to służyć. Czy jesteśmy w samym sercu wspólnoty, czy kochamy ją, czy też urzekamy, jak się czuje wspólnota z każdym z nas, czy pielęgnujemy ja, czy dbamy o swą zagrodę, owczarnię. To pytania do każdego z nas. Zapytajmy się, czy należymy do Kościoła, czy jesteśmy Kościołem.

Powołanie - Podczas spotkania kolejne z Apostołami, padło do Jezusa pytanie, aby Jezus pokazał im Ojca. Człowiek to taka natura, która chce wszystko zobaczyć naocznie. Wiara to coś, czego nie można zobaczyć, udowodnić, trzeba po prostu wierzyć.

Papież jest widzialnym następcą Jezusa Chrystusa, Piotrem naszych czasów. My Polacy cieszyliśmy się z następcy Piotra Jana Pawła II, który był naszym rodakiem. To był człowiek wiary. To człowiek, który umiał rozmawiać z każdym człowiekiem. Piotr, który wydawałoby się był wierny Chrystusowi, trzy razy się Jego zaparł, a jednak Chrystus mu przebaczył i uczynił go namiestnikiem swoim.

Pszeniczne ziarno wiele kosztuje, a plewy nic nie znaczą. To co piękne, wiele kosztuje, to słowa Jana Pawła II. W naszym życiu też są trudne chwile, których nie rozumiemy, których może nie chcielibyśmy. Zrozumienie trudnej drogi jest wielką łaską. Droga za Chrystusem nie jest drogą łatwą. Powołanie do służby Bożej jest również wielką łaską, jest tajemnicą Bożego wyboru. Nasze życie małżeńskie, czasami przysparzające wiele cierpień, braku zrozumienia, czy też choroba, czy inne trudności są tajemnicą Boga.

Nie należy pytać, dlaczego tak jest, dlaczego tak musi być, bowiem w Bożych planach to jest tajemnica. Należy nam zatem dziękować za to, co mamy, bowiem to Bóg tak chce, aby Mu służyć.

Bóg w człowieku wpisuje odpowiedzialność za miłość i wspólnotę. Miłość jest wszczepiona w nas. Miłość nigdy nie ustaje, jest łaskawa. Naszym zadaniem jest iść przez życie tak, aby osiągnąć Ojczyznę Ojca Niebieskiego.

To nie Wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Chrystus o swoim odejściu mówił i aby powtórnie przyjść musiał umrzeć na krzyżu. Z wieczernika droga prowadzi na Kalwarię.

Nasze życie to też droga prowadząca na kalwarie, czasami z góry, czasami pod górę. Każdy z nas musi mieć swój Duchowy Dom, bo bez niego jesteśmy zagrożeni. W Domu Ojca jest mieszkań wiele, to słowa Jezusa, prawdziwe, zapewniające nam Dom naszego życia. Kiedy Dom naszego życia się chwieje, bark nam sensu życia, robi się pustka. To samo dzieje się we wspólnocie.

Musimy pamiętać, że Dom Nauczyciela z Nazaretu zawsze jest otwarty, zawsze na ten Dom możemy liczyć, drzwi są zawsze otwarte, tylko my musimy chcieć z Niego skorzystać. Jezus ciągle nas do siebie zaprasza. Z jakiego budulca budujemy nasz Dom.

Niech to będzie trwały budulec, którego nikt nie zdoła przewrócić. Do pomocy Chrystus daje nam swego Pocieszyciela, jakim jest Duch św.

Nie szukajmy znaków, objawień lecz wierzmy głęboko i wierzmy w nasze zbawienie.

/Streszczenie Słowa Bożego
wygłoszonego w trakcie Rekolekcji FZŚ
w Zamku Bierzgłowskim/


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 16 lipca 2011 roku nasza siostra Lucyna zawarła związek małżeński. Lucyno i Marku życzymy Wam wszelkich łask od Jezusa Miłosiernego. Niech ster łodzi małżeńskiej, który objęliście zaprowadzi Was do zbawienia wiecznego. Pokój i Dobro!


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.08. – Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli,

06.08. – Święto Przemienienia Pańskiego,

11.08. – Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy,

15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

22.08. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,

24.08. – Święto św. Bartłomieja, Apostoła,

25.08. – Wspomnienie św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ,

26.08. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


02.08. - Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli – odpust parafialny,

03.08. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne,

14.08. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP,

17.08. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady;

28.08. – Godz. 14.45 spotkanie formacyjne w salce, 16.00 – Msza św.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394273 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |