Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 78 razy
"TERCJARZ" - 07/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 07/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2011 roku:

„O wierną i rzetelną służbę franciszkanów świeckich w Kościele,
o błogosławieństwo Boże dla wspólnot franciszkańskich
i wspólnoty Gdańsk - Port”„O miłosierdzie Twe Panie dla chorych i cierpiących”
Refleksje rekolekcyjne FZŚ
Zamek Bierzgłowski '2011


ierpienie, jak wiemy, towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Człowiek zmagając się z cierpieniem, wciąż szuka przyczyn i stara się odpowiedzieć, dlaczego cierpi i jaki jest sens jego cierpienia. Jesteśmy świadkami cierpienia zarówno fizycznego jak i duchowego, nie wiedząc, kiedy sami go doświadczymy. Czy będziemy zdolni i na tyle silni by przyjąć własne cierpienie, zaakceptować je wiedząc, iż jest ono nierozłącznym elementem naszego życia. Pytamy zatem ponownie: jaki jest jego sens? Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?


Wyjaśnienie sensu cierpienia przynosi nam Jezus Chrystus w swojej zbawczej dla nas historii. W nauczaniu swym nawoływał nas: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Przestrzegał również: Kto nie bierze tego krzyża a idzie za mną, ten nie będzie mógł być Moim uczniem. Nie będziemy współuczestniczyć w zbawieniu, jeżeli będziemy uciekać od cierpienia nie podejmując krzyża. Nasza droga, to droga z krzyżem. Chrystus przez krzyż dokonał odkupienia. My również powinniśmy przez krzyż dążyć do zbawienia. Zrozumieć i przyjąć cierpienie jest wielką łaską. Chrystus cierpiał na krzyżu aby nas zbawić. Św. Franciszek upodobnił się bardzo do Chrystusa. Chrystus obdarzył św. Franciszka cierpieniem i znakiem Jego, z miłości do niego. Każdy z nas wezwany jest do naśladowania Chrystusa. Chrystus podejmując swój krzyż, ofiarował się za nas z miłości do nas.


Kiedy daje nam swój krzyż, należy Go przyjąć. Czy mamy tyle miłości by iść drogą, którą wskazuje nam sam Chrystus? Czy jesteśmy gotowi, by z pokorą przyjąć cierpienie jakiego doświadczamy i ofiarować go Chrystusowi? Dopóki żyjemy z Chrystusem i w Chrystusie, umiemy zrozumieć cierpienie i znosić trudy życia codziennego. Nie czyńmy postanowień, których nie możemy zrealizować, nie dajmy się ponieść pokusom szatana. Każdy z nas drży na wieść o cierpieniu. Również sam Chrystus w Ogrodzie Oliwnym drżał na myśl o cierpieniu, wiedząc, że go nie ominie. Św. Franciszek w swoim życiu również wiele cierpiał, przechodząc różne choroby i trudy życia żebraczego. Najbardziej jednak cierpiał otrzymując stygmaty. Franciszek mężnie znosił cierpienie, bo kochał Chrystusa. Gdy kochamy Jezusa, przez miłość jesteśmy z Nim zjednoczeni. Z Jego ran wytryska życie i radość cierpienia. RADOŚĆ + CIERPIENIE = MIŁOŚĆ, bo miłość to ofiarowanie samego siebie i swego cierpienia Jezusowi. Własna ofiara z miłości i ufność Chrystusowi w sytuacji cierpienia, czyni z nas Jego współpracownikami w dziele odkupienia, Jego najdroższych i zaufanych naśladowców, przez co stajemy się także uczestnikami zbawczego daru cierpienia.


Droga, którą podążamy, to droga prowadząca do życia wiecznego, którą nam wskazał sam Jezus Chrystus. Podczas głoszenia Dobrej Nowiny przez Pawła i innych Apostołów, wielu słuchających uwierzyło. Jednak byli i tacy, którzy nie uwierzyli, twierdząc, iż: jak można zabić tego, który mówił o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Chrystus po to przyszedł, byśmy mogli poznać Jego i zaufać Mu. Wielu jednak do dnia dzisiejszego nie uwierzyło w Chrystusa. Niech nas nie dziwi, że czasami również i my nie możemy zrozumieć pewnych tajemnic wiary. Apostołowie, chodząc za Jezusem mieli także wątpliwości, gdyż do końca, jako ludzie, wszystkiego nie rozumieli. Bez pewności w wierze, nie ma wiary. Musimy być silni w wierze, przyjmując ją bezwarunkowo, a wiara nasza ma być trwała i niezachwiana, gdyż to poprzez wiarę poznajemy prawdy objawione nam przez Chrystusa. Przez wiarę, człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu. Dlatego też człowiek wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. Chcąc zjednoczenia z Bogiem, musimy zawierzyć Bogu. Dlatego wiara musi być niezachwiana. Mamy jej strzec. Musimy mieć nadzieję, bo wierząc, pokładamy nadzieję w Bogu. Darząc Go miłością, otrzymujemy po stokroć więcej, bo Bóg sam jest Miłością. Ufni w Bogu, módlmy się zatem o łaskę wytrwania w cierpieniu. Czyńmy dobro drugiemu człowiekowi, ofiarując siebie w miłości do drugiego człowieka. By wiara nasza nie byłą martwą, ofiarujmy nasze cierpienie za siostry i braci, bo Chrystus, nasz Zbawiciel ofiarował siebie za nas. Bądźmy miłosierni, jak Pan nasz jest miłosierny. Z miłości do Boga, w służbie bliźniemu, nieśmy pomoc wszędzie tam, gdzie jest oczekiwana. Członek FZŚ nie może zamknąć się w sobie, musi on być zawsze w kontakcie z innymi, musi patrzeć w przyszłość, wypłynąć na głębię, wiernie służyć w charyzmatycznej jedności z Chrystusem drugiemu człowiekowi.

/Streszczenie Słowa Bożego
wygłoszonego w trakcie Rekolekcji FZŚ
w Zamku Bierzgłowskim/


A K T U A L N O Ś C I
W dniach od 20 do 22 przedstawiciele brodnickiej wspólnoty FZŚ brali udział w rekolekcjach wspólnotowych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Gdańskiego w Zamku Bierzgłowskim.


* * *

Niedziela - 26 czerwca, była niedzielą powołaniową, gdzie głoszone Słowo Boże zachęcalo do realizacji swego powołania we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, Franciszkańskim Ruchu Apostolskim i Rycerstwie św. Franciszka. Głosicielem Słowa Bożego był o. Joel z Olsztyna.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.07. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.07. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Szkaplerznej)

26.07. – Wspomnienie Świętych Rodziców NMP Joachima i Anny

29.07. – Wspomnienie św. Marty
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


04.07. – Dzień Skupienia w Chełmnie

06.07. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne

10.07. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP

19.07. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady

31.07. – Godz. 16.00 – Msza św., po Mszy św. spotkanie rekreacyjne w ogrodzie klasztornym.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397624 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |