Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 160 razy
"TERCJARZ" - 06/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 06/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w czerwcu 2011 roku:

„O powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”

Słowo Boże wygłoszone podczas Dnia skupienia FZŚ w Rywałdzie
14 maja 2011 roku


awiązując do liturgii słowa, mówiącej o uzupełniającym powołaniu apostoła Macieja po śmierci Judasza, który dołączył do grona Dwunastu wybranych przez samego Jezusa, można by powiedzieć, iż Franciszkański Zakon Świeckich jest również „uzupełnieniem” w łączności wiernych świeckich z Kościołem. FZŚ jest także takim uzupełnieniem, jakim dla Adama była Ewa, których Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę.

Św. Franciszek założył pierwszy zakon dla mężczyzn i drugi dla kobiet. Uzupełnieniem służebności tychże zakonów jest trzeci zakon dla świeckich osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet, przejawiający swe uzupełnienie w modlitwie i służbie Panu.

Żeby zostać przyłączonym do Chrystusa trzeba być, jak apostoł Maciej, który był świadkiem życia i zmartwychwstania Jezusa. Większość we wspólnocie FZŚ sióstr i braci, to osoby starsze. To właśnie oni, naśladowcy św. Franciszka, w swej modlitwie i pełnym, niezachwianym zaufaniu Bogu, świadczą o Chrystusie, który przeprowadził nas ze śmierci do życia.

Nie można ujrzeć zmartwychwstania Chrystusa bez uchwycenia pełną dłonią Krzyża, także krzyża cierpienia. Na pewno wielu z nas doświadcza krzyża cierpienia każdego dnia poprzez chorobę, nasze zmartwienia, czy bolesną dla nas śmierć bliskiego. Przyjmujmy z pokorą nasz krzyż, bo to właśnie ze śmierci wyprowadza Chrystus zmartwychwstanie.

Bóg pokonał śmierć dla nas, bo kocha nas grzeszników. My, przynależni do FZŚ, często jako osoby starsze, mamy pokazać młodym, że Chrystus zwyciężył śmierć. Swym przykładem starajmy się pokazać jak zrozumieć cierpienie czy strach przed trudami życia bez narzekania, zniechęcenia czy zwątpienia, bo taka postawa, to światło zmartwychwstałego Chrystusa. Trzeba nam przyjąć postawę przyjazną dla wszystkich, szczególnie dla cierpiących, choćbyśmy sami cierpieli. Wydawałoby się, że są to sprawy błahe, że każdy z nas ma jakieś dolegliwości, ale to również w małych rzeczach odczytuje się wielkość tajemnicy zmartwychwstania.

"Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem” - to słowa samego Jezusa Chrystusa. Ta Miłość została ukrzyżowana za swą bezgraniczną miłość do człowieka. Wszyscy w jakiś sposób cierpimy, jednakże żadne ludzkie cierpienie nie może równać się cierpieniu Miłosiernej Miłości Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus wprowadza nas w Tajemnicę Paschalną ale nie po to, aby cierpieć, ale aby nas wyprowadzić ze śmierci do życia.

W najtrudniejszych momentach życia Chrystus nas wypełnia, bo nas kocha. Sensem ludzkiego życia nie jest cierpieć ale miłować, trwać w Chrystusowej Miłości. Z każdego cierpienia Bóg chce wyprowadzić Dobro - przejście ze śmierci do życia.

Bóg nam dał przykazania, aby je zachować. Jednak człowiek, sam w sobie nie jest w stanie zachować ich, bowiem jesteśmy grzesznikami.

Wśród apostołów też nie było wytrwania w miłości Chrystusowej, bowiem tak jak i my, byli grzeszni i słabi. Jednakże ludzie otrzymali „wskazówki” by ustrzec się przed złem. Przykazania to nie tylko „Dekalog”, lecz cała historia naszego życia, to, co Bóg objawił w życiu każdego z nas.

Jeżeli na co dzień cieszymy się, akceptujemy kogoś, pomagamy mu, to zachowujemy przykazania Boże. Nigdy nie jest tak jak my chcemy, to Bóg jest Panem naszego życia. Jednakże to z naszej woli żyjemy w egzystencji grzechu zniewalającego człowieka, lecz Bóg kocha nas swą wielką miłością, okazując nam swe nieskończone Miłosierdzie.

Bóg nie chce abyśmy się cieszyli z tego, co daje człowiek, ale z tego, co daje Bóg. Dlatego my, członkowie wspólnoty franciszkańskiej, mamy odnaleźć się w misji Jezusa Chrystusa abyśmy uzupełniali wszystkie słabości nasze, słabości naszych współbraci i sióstr. Jako tercjarze winniśmy dawać świadectwo swoim życiem, byśmy byli świadkami Chrystusa każdego dnia.


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 14 maja bieżącego roku przedstawiciele brodnickiej wspólnoty FZŚ brali udział w Dniu Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Gdańskiego w Rywałdzie Królewskim jak również, w regionalnych rekolekcjach zamkniętych FZŚ w Zamku Bierzgłowskim w dniach od 20 do 22 maja.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


05.06. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,

12.06. – Zesłanie Ducha Świętego,

13.06. – Święto św. Antoniego z Padwy, doktora i prezbitera Kościoła – Odpust parafialny,

19.06. – Uroczystość Najświętszej Trójcy,

23.06. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,

24.06.
– Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,

29.06. – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


01.06. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne,

12.06. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP,

13.06. – Święto św. Antoniego z Padwy, doktora i prezbitera Kościoła – Odpust parafialny,

21.06. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady;

23.06. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – udział wspólnoty w uroczystej Procesji,

26.06. – 14.45 - spotkanie w salce, o godz. 16.00 – Msza św.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394312 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |