Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 54 razy
"TERCJARZ" - 03/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 03/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2011 roku:

„O powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.”CHRZEŚCIJAŃSKIE DOŚWIADCZENIE DUCHOWE


Zapewne wszyscy zgodzimy się z tym, iż mówiąc o życiu duchowym człowieka, stawiamy na pierwszym miejscu Boga ze swoim Słowem, które ciałem się stało - Chrystusem, z Jego bezgraniczną miłością do człowieka. I dobrze, gdyż wszelkie nasze refleksje zacząć trzeba od Miłości, odwiecznej miłości Boga do człowieka. To ona zaprasza do osobowych relacji i do odpowiadania miłością na miłość. To ona skłania, by o tej miłości rozmyślać. Tak więc rozważania nasze kierują nas ku życiu we wspólnocie z Bogiem, a to jest cel Objawienia. Kiedy sięgniemy do Pisma św. zobaczymy momenty, w których Bóg zawiera przymierze z człowiekiem.. Zawarcie tego przymierza przekonuje nas, że wspólnota z Bogiem, to wielki dar Boży. Bóg zobowiązuje się do wierności po wszystkie czasy i Boże słowo jest niezmienne, lecz człowiek nie jest i nigdy nie będzie równorzędnym partnerem Boga i nie potrafi dochować trwałej wierności temu przymierzu. Wierność Boga jest jednak gwarancją budowania wspólnoty z Nim, jest to przymierze wieczne. Jego realizacją jest wcielenie Syna Bożego. To przymierze ma wieczną trwałość, ponieważ zawiera je wieczny Kapłan. To przymierze daje możliwość wejścia w osobową relację z Bogiem, niesie z sobą wyzwolenie z grzechów, rozlewa w sercach Bożą miłość. Zawarte zostaje na krzyżu. Jezus w momencie swojej śmierci jednoczy wszystkich ludzi z Bogiem i każdemu daje możliwość zjednoczenia z Nim. Ta jedność Boga z człowiekiem zawiązuje się wpierw w czasie Chrztu, który jest łaską nowego przymierza, a następnie Eucharystii, która jest szczytem komunii Boga z człowiekiem. W świetle tego przymierza możemy w pełni odczytać możliwości, jakie od tej pory otwierają się przed człowiekiem, gdzie człowiek wierzący decyduje się pod wpływem łaski Bożej, na powierzenie całego swojego życia Bogu.

Otrzymanie Bożego życia jest równoznaczne z obdarowaniem miłością, a zatem zdolność do życia na podobieństwo samego Boga polega na darze miłości. Jest to możliwe dzięki Wcieleniu i Odkupieniu. Przez Chrzest staliśmy się synami w Synu. Ojciec patrząc na Syna widzi w Nim każdego z nas. My natomiast, będąc jedno z Chrystusem możemy Boga nazywać swoim Ojcem. Sprawcą tej wielkiej godności chrześcijanina jest Duch Święty. Życie to dar, ale także świętość, która jest dziełem Boga. Jest zatem osobową relacją Boga z człowiekiem zapoczątkowaną, podtrzymywaną i pogłębianą wyłącznie z Jego łaski. Życie chrześcijanina jest życiem w Duchu Świętym. Opiera się na fundamencie Słowa Bożego, przez które Bóg wzywa człowieka do wspólnoty miłości i przyjaźni oraz wiary, która ze strony człowieka jest rozpoznaniem i przyjęciem tego wezwania. Tylko wtedy, gdy człowiek w sposób wolny, wiarą, nadzieją i miłością odpowie na dany mu przez Boga dar, mamy wówczas do czynienia z życiem duchowym w ścisłym znaczeniu.

W chrześcijaństwie zwykle utożsamia się duchowość z życiem duchowym, czy wewnętrznym. Duchowość oznacza zarówno praktykę życia duchowego jak i teorię o życiu duchowym. W sensie ogólnym duchowość to osobiste życie duchowe wierzącego, który wchodzi w osobową relację z Bogiem. W tym znaczeniu jest ona synonimem pobożności, a na gruncie chrześcijańskim może być utożsamiona ze świętością. I jest to bardzo konkretna forma świętości, w zależności od warunków, w jakich żyją ci, którzy ją realizują. O chrześcijańskim doświadczeniu duchowym mówimy wtedy, gdy człowiek odpowiedział wiarą, nadzieją i miłością na miłość Boga udzielającą mu się w Chrystusie. Zawarta jest w nim rzeczywistość kształtowana wewnętrznym przeżywaniem wiary, gdyż przedmiot tego doświadczenia, jakim jest zbawcze misterium Chrystusa, dostępny jest człowiekowi tylko przez wiarę. Dojrzałym wyrazem doświadczenia duchowego jest doświadczenie mistyczne. Mistyk doświadcza w sobie całej głębi rzeczywistości Misterium Chrystusa. To doświadczenie jest wynikiem działania Bożego i napełnia człowieka Bożą mądrością, mądrością miłości. Chrześcijanin powinien być zawsze i przede wszystkim zainteresowany komunią z Bogiem, w której może wzrastać dzięki cnotom wiary, nadziei i miłości. Dlatego ważne jest, by nie tyle skupiać się na własnych doświadczeniach duchowych, ale dążyć do istoty rzeczy, do odrywania umysłu i serca od wszystkiego, co nie jest Bogiem.

Podstawowym źródłem jest oczywiście Pismo święte. Jest ono źródłem łaski. Zawiera wiedzę o Bogu i Jego dziełach, modlitwy dla ożywienia naszej pobożności i naszego życia duchowego. Można w nim znaleźć przykłady pobożnego życia. Całe więc Pismo święte jest źródłem życia duchowego i teologii komunii z Bogiem. Ważna jest też lektura duchowa odsłaniająca różne sensy Pisma świętego. Kolejnym źródłem duchowości jako dyscypliny teologicznej jest nauczanie Ojców Kościoła. Stanowi ono część duchowej tradycji chrześcijańskiej. Do najbardziej znanych Ojców Kościoła tworzących komentarze biblijne jeszcze przed podziałem teologii na poszczególne dyscypliny należą: Orygenes, św. Grzegorz z Nysy, św. Grzegorz Wielki, św. Bazyli Wielki i inni. Kolejne źródło to liturgia. Ukazuje ona, jak konkretnie Kościół żyje, wierzy, uświęca się, głosi Słowo Boże, itd., a tym samym jak karmi i ożywia wiarę oraz duchowe doświadczenie poszczególnych wierzących. Dalej Magisterium Kościoła, a więc różne dokumenty o charakterze dogmatycznym i moralnym i sama teologia. Poszczególne dyscypliny teologiczne pomagają duchowości z tej racji, że dotyczą tego samego Misterium i zgłębiają podobne tematy. Na koniec trzeba wymienić nauki pomocnicze, które choć z innego punktu widzenia patrzą na rzeczywistość niż duchowość, jednak przyczyniają się do lepszego jej rozumienia.

A K T U A L N O Ś C I

Dnia 11 lutego obchodziliśmy XIX Światowy Dzień Chorego. Członkowie Franciszkańskiego zakonu Świeckich wraz z młodzieżą Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego odwiedzili chorych, cierpiących i samotnych w Brodnickim Domu Opieki Społecznej. Spotkanie rozpoczęte Mszą Świętą i przyjęciem Sakramentu Chorych przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Życzeniami i drobnym upominkiem obdarowano wszystkich pensjonariuszy. Wzruszające to były dla każdego chwile, gdyż w wielu przypadkach polały się łzy radości a z ust wypływały bardzo ciepłe słowa.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


09.03. – Środa Popielcowa,

19.03. – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego,

25.03. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


02.03. – po wieczornej Mszy św. spotkanie ewangeliczne,

06.03. – godz. 11.00 uroczyste przyjęcie dzieci do Rycerstwa św. Franciszka,

09.03. – Środa Popielcowa – Rozpoczęcie Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych,

13.03. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP,

15.03. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

27.03. – ostatnia niedziela miesiąca – 14.45 spotkanie wspólnotowe, o godz. 16.00 Msza św.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397600 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |