Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 66 razy
"TERCJARZ" - 02/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 02/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lutym 2011 roku:

„O silną, niezachwianą wiarę wspólnoty franciszkańskiej.”Wymiar świecki charyzmatu franciszkańskiego


Rodzina franciszkańska jest jedną z rodzin duchowych wzbudzonych przez Ducha Świętego w Kościele, łączącą tych wszystkich członków ludu Bożego: świeckich, zakonników i kapłanów, którzy czują się powołani do naśladowania Jezusa na wzór św. Franciszka z Asyżu. Na różne sposoby pragną oni uobecniać charyzmat franciszkański w życiu i posłannictwie Kościoła. W łonie tej rodziny szczególne miejsce zajmuje Franciszkański Zakon Świeckich. FZŚ, który kieruje się specyficzną duchowością, czyli sposobem życia chrześcijańskiego. Nazywamy ją duchowością Franciszkanów Świeckich a nie franciszkanina świeckiego. Wyrażamy w samym pojęciu, że chodzi o duchowość, którą żyje się we wspólnocie. W opisie tej duchowości będzie zasadne posłużenie się Regułą FZŚ jako tekstem wyjściowym, gdyż stanowi ona dobrze opracowaną syntezę duchowości franciszkańskiej w jej świeckim wymiarze, czyli tej, którą żyje wierny świecki. Reguła zawiera świecką duchowość franciszkańską dostosowaną do naszych czasów. Jest to konkretna, indywidualna i wspólnotowa droga życia ewangelicznego. FZŚ jest autonomiczny w swojej duchowości, która nie może być odbiciem duchowości zakonnej. Jest autonomiczny w apostolacie, który jest jej częścią integralną i ważną dla jego duchowości, czyli życia. Pojęcie duchowości nie ogranicza się tylko do modlitwy czy życia sakramentalnego, lecz zawiera całe doświadczenie chrześcijańskie tak osobiste, jak i wspólnotowe. Pojęcie to oznacza życie i doświadczenie chrześcijańskie, jak również poszczególne sposoby życia chrześcijańskiego. Duchowość franciszkańska, to ta duchowość, która wywodzi się z charyzmatu św. Franciszka i jest częścią życia Kościoła. Duchowość franciszkanów świeckich jest duchowością wiernych świeckich. Sposób życia franciszkanów świeckich w swojej istocie charakteryzuje świeckość i ich sposób życia w świecie. Są oni wiernymi świeckimi, którzy czują Boże powołanie do życia Ewangelią na sposób św. Franciszka z Asyżu, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii (Reg 4). Są powołani do konfrontowania się z Ewangelią, która staje się dla nich światłem dla codziennych pytań. Członkami FZŚ są bracia i siostry natchnieni przez Ducha Świętego do osiągnięcia doskonałości w swoim świeckim stanie (Reg 2), w rodzinie, środowisku kulturalnym, działalności gospodarczej czy życiu publicznym. O wszystkie sprawy, które są częścią rzeczywistości doczesnych, troszczą się wierni świeccy z niemniejszym zaangażowaniem niż pozostali, gdyż są obywatelami świata i w pełni chrześcijanami. Bywa też, iż jest wskazana pewna formacja społeczna franciszkanów świeckich, której zadaniem jest lepsze poznanie sytuacji społeczeństwa, w którym żyjemy. Powołanie franciszkanów świeckich jest bowiem uczestnictwem w charyzmacie św. Franciszka, w charyzmacie pokutnym, który ma swoje korzenie w średniowiecznych ruchach pokutnych, w których zrodził się także charyzmat Franciszka. Charyzmat ten jest darem Ducha, który zostaje udzielony danej osobie i jej naśladowcom dla dobra Kościoła. Sercem duchowości świeckich jest uczestnictwo poprzez codzienne i zawodowe życie w urzędzie kapłańskim, prorockim i królewskim Chrystusa, głoszenie Królestwa Bożego słowem i świadectwem własnego życia. Wskazówki odnajdujemy w jasnych sformułowaniach Reguły FZŚ (art.6-8,10). Charyzmat św. Franciszka był i jest źródłem duchowości franciszkanów świeckich, stanowi razem wzięte, wynikające z drogi poszukiwania Boga, doświadczenie duchowe, nawrócenie i życie duchowe jego samego i we wspólnocie z braćmi. Franciszkanie czują się powołani do sposobu życia upodabniającego się do życia św. Franciszka. W konsekwencji wszystkie przejawy jego charyzmatu znaczą także życie franciszkanów zarówno zakonników, jak i świeckich. Źródłem charyzmatu Franciszka jest odkrycie na nowo Boga Ojca, poczucia się synem Bożym i przede wszystkim naśladowanie Chrystusa. Zatem regułą i życiem franciszkanów świeckich jest zachowywanie Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu (Reg 4). Chodzi o oparte na doświadczeniu Franciszka odczytanie Ewangelii. Jest powołaniem do życia Ewangelią we wspólnocie.

Rozpatrując charyzmat franciszkański odczytany z perspektywy świeckich, zauważamy, iż wszystkie jego aspekty znajdujemy w Regule. Duchowe doświadczenie św. Franciszka, z czasem stało się charyzmatem franciszkańskim i natchnieniem dla życia franciszkanów świeckich. Odkrywanie Boga, odnowione poczucie synostwa Bożego, modlitwa, wybór Ewangelii i pójście za Chrystusem, surowość życia, posłuszeństwo Kościołowi, duch radosnej służby Bogu i życia wspólnotowego, otwierały drogę wszystkim ludziom pragnącym poznać Chrystusa, idąc w ślad za św. Franciszkiem. Doświadczenie duchowe uzdalniało współbraci Franciszka do misji odnowienia Kościoła i głoszenia Ewangelii. Żyć i głosić Ewangelię, to dwa elementy, które w duchowości św. Franciszka są nierozłączne. Apostolat obejmujący uczestnictwo w misji Kościoła stał się także apostolatem dla świeckich naśladowców św. Franciszka. Świadectwo życia, miłość Boga i bliźniego, przynosiły owoce w postaci powołań franciszkańskich, będących zalążkiem jakże licznej dziś w świecie Rodziny Franciszkańskiej.

Powołanie do życia franciszkańskiego jest jednym z wezwań, które Bóg kieruje do człowieka. Każdy człowiek posiada jakieś powołanie. Franciszkanie świeccy żyją nim na sposób franciszkański. Jest łaską osiągnięcie chwili, kiedy można złożyć profesję. Profesja jest publiczną i składaną wobec Kościoła deklaracją życia według Reguły FZS. Jej treścią jest odnowienie obietnic chrztu świętego, zobowiązanie się do życia na sposób św. Franciszka, stanie się aktywnym członkiem wspólnoty i zachowanie Reguły. Profesja nie jest ślubami zakonnymi, lecz zobowiązaniem się do życia w świecie duchem błogosławieństw - ubodzy w duchu, łagodni, spragnieni sprawiedliwości, miłosierni, czyści sercem, czyniący pokój, którzy się smucą (Mt 5, 1-12). Ponadto: cieszcie się i radujcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie. Przynależność do FZŚ jest realizacją prawdziwego powołania. Bóg ich powołał, zostali natchnieni przez Ducha Świętego - jak mówią słowa zawarte w Rytuale FZŚ.
Oznaki powołania franciszkańskiego są ostatecznymi kryteriami rozpoznania, których oceny dokonuje rada wspólnoty, nim kandydat zostanie do niej przyjęty. Przez posługiwanie się pojęciem zakon, według Pawła VI, pragnie się podkreślić, że FZŚ jest pewną formą życia ewangelicznego. Ponadto FZŚ jest nazywany zakonem, gdyż łączy wszystkie wspólnoty. FZŚ nie jest pobożnym bractwem, lecz zakonem we właściwym słowa tego znaczeniu ordo veri nominis (Leon XIII, Benedykt XIV), odróżniającym się jednak od instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

A K T U A L N O Ś C I

Dnia 06 stycznia 2011 roku Wspólnota wraz z młodzieżą FRA i Rycerzami św. Franciszka miała spotkanie opłatkowe z udziałem Asystenta FZŚ i Asystenta FRA. Wspólnie dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, ucztowaliśmy przy kawie i cieście, śpiewając kolędy.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.02. – Święto Ofiarowania Pańskiego,

14.02. – Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy,

22.02. – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


02.02. – po wieczornej Mszy św. spotkanie ewangeliczne.

13.02. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

15.02. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

27.02. – ostatnia niedziela miesiąca – 14.45 spotkania wspólnotowe, o godz. 16.00 Msza św.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397612 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |