Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 80 razy
"TERCJARZ" - 01/2011


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 01/2011

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2011 roku:

„O godne przyjęcie kapłana podczas odwiedzin duszpasterskich
w naszych rodzinach.”Ewangeliczne życie –
duchowość rodziny franciszkańskiej


Wybór życia Ewangelią, w ubóstwie i pokorze, którego dokonał Franciszek i zaproponował swoim braciom, stał się drogą i szkołą świętości dla braci i wiernych pragnących kroczyć w ślad za Franciszkiem, późniejszym świętym, wzorem życia ewangelicznego dla wielu. Św. Franciszek w swojej Regule proponuje ideał życia, polegający na naśladowaniu Chrystusa w ubóstwie i pokorze, zgodnie z Ewangelią. Ideał ten realizuje każdy brat, zobowiązując się do życia w braterstwie i małości wespół z braćmi, zjednoczonymi tym samym powołaniem i z wszystkimi ludźmi. Jest to także ideał braterstwa z całym stworzeniem, pod ojcowską Bożą opieką. Franciszek doszedł do spotkania z Chrystusem ubogim i ukrzyżowanym poprzez spotkanie z cierpiącym, trędowatym, człowiekiem. I to właśnie Chrystus-brat doprowadził go do odkrycia Boga jako najwyższego dobra, źródła wszelkiego dobra, Boga, który objawia się jako Miłość, w ustawicznym dawaniu siebie ludziom. Właśnie dlatego modlitwa Franciszka jest prawie wyłącznie modlitwą uwielbienia, dziękczynienia, wychwalania Boga Najwyższego, którego dobroć ubogaca każde stworzenie. Jedyną ważną rzeczą jest służyć Mu z czystym umysłem i czystym sercem, okazując pełne posłuszeństwo Duchowi Pańskiemu i Jego świętemu działaniu, nie będąc niewolnikiem litery, która zabija, ale okazując pojętność wobec Ducha Świętego, który daje życie. Franciszkański zryw ku Bogu charakteryzuje się spontanicznością i wolnością ducha.

We franciszkańskim ideale świętości, Chrystus-brat staje się centrum kontemplacji uczuciowej, towarzyszem, z którym dzieli się ubóstwo, upokorzenie, radość i cierpienie, wynikające zwłaszcza z Męki krzyżowej. Tak więc, duchowość franciszkańska ma swój ugruntowany chrystocentryczny charakter, gdzie miłość jest podłożem stanowiącym podwalinę w kształtowaniu właściwych postaw człowieka. Wszystkie te cechy sprawiły, iż całemu franciszkanizmowi przypisano określenie seraficki. Z miłością związane są cnoty zdecydowanie ewangeliczne: pokora, prostota, zdanie się na Bożą opatrzność, radość, optymizm życiowy. Usuwają one niebezpieczeństwo subiektywizmu, który wiąże się z każdą duchowością opartą na osobistym doświadczeniu mistycznym. Autentyczny duch franciszkański jawi się zawsze głęboko wcielony w rzeczywistość.

Wśród wielkich mistrzów duchowości franciszkańskiej, pierwszym i najważniejszym jest św. Bonawentura. Nauka duchowa św. Bonawentury może być streszczona w następujących podstawowych punktach: Człowiek jest obrazem Boga poprzez naturalną część swojej istoty i podobieństwem poprzez nadnaturalną część swojej istoty. Grzech pierworodny przekreślił podobieństwo, a zachował jedynie obraz Boga, chociaż okaleczony i zaćmiony, jako że człowiek oddalił się od Boga i zwrócił się do istot stworzonych. Dlatego życie duchowe musi zacząć się od nowego stworzenia - odrodzenia duszy. To nowe stworzenie rozpoczęło się z przyjściem Chrystusa i polega na wlaniu łaski uświęcającej, której towarzyszą cnoty wlane, łaska sakramentalna, dary Ducha Świętego i błogosławieństwa, w oparciu o wypełnianie Bożych Przykazań. Dusza, w ten sposób odrodzona, przygotowuje się do zjednoczenia z Bogiem. Nasze życie na ziemi ma być antycypacją (wyprzedzeniem), początkiem chwały niebieskiej. Tak jak życie w niebie składa się z trzech elementów, a mianowicie, z doskonałego posiadania pokoju, doskonałego oglądania prawdy i doskonałego kosztowania miłości, tak samo życie duchowe na ziemi musi być drogą prowadzącą do odpocznienia w pokoju, do blasku prawdy i cieszenia się miłością. Stąd trzy drogi: oczyszczająca, oświecająca i jednocząca, gdzie oczyszczenie prowadzi do pokoju, oświecenie do prawdy, doskonałość do miłości. Wpływ św. Bonawentury tak w jego czasach, jak i w wiekach późniejszych, był naprawdę wielki, zarówno wewnątrz zakonu, jak i poza nim.

Ogromny wkład w rozwój duchowości franciszkańskiej miały również dzieła i traktaty wielu innych wybitnych przedstawicieli podejmujących się własnej interpretacji. Współczesnym św. Bonawenturze był Dawid z Augusta, który napisał wiele traktatów duchowych. Mistyka franciszkańska, pod koniec wieku XIII, znalazła również wspaniałą żeńską interpretację u ekstatycznej franciszkanki, Anieli z Foligno (+1309), która zgromadziła wokół siebie sporą liczbę uczniów, wśród których był sam Ubertino z Casale, a której pisma i doświadczenia mistyczne są dziś przedmiotem studiów.

Prawdziwą historię duchową stanowi jednak nie historia literatury duchownej czy też historia podejmowanych działań wychowawczych. Jest nią historia bardziej ukryta, dotycząca osobistego uświęcenia. Dostarcza nam ona długiego wykazu świętych i błogosławionych. Są oni najwymowniejszym świadectwem uświęcającej mocy franciszkańskiego ideału. Wykaz świętych otwiera pięciu męczenników z Maroka, którzy oddali swoje życie w roku 1220 oraz siedmiu męczenników z Ceuty, którzy ponieśli śmierć w roku 1227. Z męczeństwem pierwszych związane jest niezrównane życie św. Antoniego z Padwy (+ 1231), doktora ewangelicznego, człowieka na miarę serca Franciszkowego. Innym świętym pierwszej wielkości jest św. Bonawentura z Bagnoregio (+ 1274). Mamy jeszcze innych z pierwszego wieku franciszkańskiego: św. Benwenutego z Ankony, biskupa (+ 1282) oraz innego biskupa, św. Ludwika z Tuluzy (+ 1297), odznaczającego się wielką cnotą czystości, księcia z domu Andegaweńskiego, zmarłego na tyfus w wieku 24 lat. Z 25 błogosławionych, którzy żyli w wieku XIII, czterej są męczennikami. Pozostali zaś byli czczeni po śmierci przez lud, a kult ten został potwierdzony przez Kościół. Na wspomnienie zasługują: Idzi z Asyżu (+1262), jedyny z towarzyszy św. Franciszka, który dostąpił chwały ołtarzy; Jan z Parmy (+ 1289), minister generalny; Konrad z Offidy (+ 1306).

AKTUALNOŚCI


Delegaci Kapituły wybrali nową Radę Regionu Gdańskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W skład Rady weszli:

> Przełożona Regionalna - s. Daniela Komosińska z Wejherowa

> Zastępca Przełożonej - br. Michał Rynkowski z Grudziądza

> Sekretarz - s. Krystyna Kokorczak z Gdańska Przymorza

> Skarbnik - s. Bernadeta Nowak z Gdańska Moreny

> Odpowiedzialna za formację - s. Teresa Sobol z Gdyni

> Radna ds. kontaktów - s. Ewa Janicka z Torunia Podgórz

> Radna ds. Młodzieży FRA - s. Mariola Zorgiel z Brodnicy (animatorka grupy Rycerzy św. Franciszka)


Życzymy członkom nowej Rady owocnej pracy i błogosławieństwa Bożego.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


06.01. - godz. 14.15 - spotkanie opłatkowe, o godz. 16.00 Msza św. Wspólnotowa.

09.01. - godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

18.01. - po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

30.01. - ostatnia niedziela miesiąca - 14.45 spotkania wspólnotowe, o godz. 16.00 Msza św.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397626 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |