Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 92 razy
"TERCJARZ" - 10/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 10/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w październiku 2010 roku:

„O wierną i rzetelną służbę franciszkanów świeckich w Kościele, o błogosławieństwo Boże dla wspólnot franciszkańskich i wspólnoty Toruń - Podgórz.”Misja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


Świeckie powołanie franciszkańskie polega na zachowywaniu Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu (Reg.4). Jego wyrazem jest włączenie w rzeczywistość doczesną i poprzez uczestnictwo w działalności ziemskiej (ChL 17). Powołaniem franciszkanów świeckich jest realizacja misji Kościoła przez przykład życia i głoszone słowo w środowisku, w którym na co dzień żyją (por. LG 35). Podkreślany szczególny charakter misji w charyzmacie FZŚ wynika z miejsca, jakie osoba świecka w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego i Adhortacji apostolskiej o powołaniu i misji świeckich w kościele w świecie – Christifideles laici zajmuje lub powinien zajmować w Kościele. Bogate w treść i zawierające konkretne wskazania artykuły drugiego rozdziału Reguły uzupełniają Konstytucje generalne, w których podkreśla się szczególnie dwa aspekty:

- umiejętność czynnego wsparcia inicjatyw służących dla ochrony i stworzenia i tworzenia warunków życia i środowiska, które nie stanowiłyby zagrożenia dla człowieka (KG 18,4);

- życie duchem franciszkańskim w środowisku rodzinnym (por. KG 24,1), ożywianie zbliżenia się do różnych osób, które – samotni, będący w separacji, rozwiedzieni - żyją w trudnych sytuacjach i warunkach (KG 24,2). Ludzkie i chrześcijańskie ciepło może pomóc w poznaniu i zagojeniu ran, które nie zawsze mogą być uleczone w duchu Błogosławieństw (por. Reg. 11).


Uczestnictwo franciszkanów świeckich w misji Kościoła

Realizując swoją szczególną misję franciszkanie nie mogą uważać, że są poza Kościołem i jego misją. Szczególny przykład daje tu św. Franciszek. Ma on świadomość, że jego misją jest naprawa Kościoła i rozszerzanie Kościoła przez głoszenie Ewangelii także poza jego granicami instytucjonalnymi. Jest on też w tej perspektywie świadomy obowiązku przemiany samego siebie i ciągłego nawracania się. Franciszkowi misja w Kościele i dla Kościoła ma swoje korzenie w nieustannym poszukiwaniu przez kontemplację woli Bożej. To co on proponuje nie wynika z jego pragnień i planów, lecz z chęci stania się skromnym narzędziem w rękach Boga. Na tej podstawie św. Franciszek rozpoczyna proces odbudowy Kościoła, który przez odnowę kultury, prowadzi do odnowy także instytucji. Będąc założycielem, św. Franciszek pozostaje wzorem do którego powinni się odnosić wszyscy franciszkanie. Nie chodzi tu o zwykłe odtwarzanie tego, co on uczynił, ale o nowe odczytanie wzorca w aktualnym kontekście kościelnym i kulturalnym.

W wymiarze kościelnym nie można pominąć nauki II Soboru Watykańskiego i zapoczątkowanego przez niego procesu odnowy. W aspekcie społeczno-kulturowym należy pamiętać, że św. Franciszek żył i działał w kontekście christianitas, my natomiast musimy żyć i działać w kontekście schyłku christianitas, w trzecim tysiącleciu cechującym się głębokimi i globalnymi przemianami. W obecnym okresie trudno jest być i żyć jako chrześcijanie – nie mamy jednak innego wyboru. Musimy umieć poznać wiarę i rzeczywistość społeczno-kulturową, w której przyszło nam żyć. W nauczaniu ostatnich papieży akcentowana jest konieczność uświadomienia sobie własnej odpowiedzialności za misję, którą mamy do wypełnienia, i odnowę naszego charyzmatu. Współczesny świat patrzy na św. Franciszka najpierw jako na człowieka a następnie jako chrześcijanina.

W tym kontekście szczególny charakter charyzmatu franciszkańskiego może być jedynie zrozumiały w perspektywie całego ruchu franciszkańskiego łączącego zakonników, siostry zakonne i świeckich. Podobnie jak w kościele, tak też i dla ludzkości należy uznać szczególną rolę świeckich franciszkanów, dzięki którym będzie można lepiej poznać i zrozumieć pierwotny charyzmat św. Franciszka, a bez których nie będzie możliwe przeniknięcie dzisiejszego świata duchem św. Franciszka i rozwinięcie misji franciszkańskiej. Z tego powodu w formacji franciszkańskiej należy uznać i uszanować autonomię Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, unikać wszelkich manipulacji i ewentualnego podporządkowania. Franciszkanie świeccy mogą znacznie przyczynić się do skonkretyzowania ekumenizmu franciszkańskiego. Nie ciąży nad nimi burzliwa historia zakonów. Mniej są także ograniczeni wszelkimi prawami normatywnymi. Autonomia franciszkanów świeckich może być widziana i przeżywana jako jeden ze znaków czasu i stanowić novatis franciscana. Należy tu podkreślić, iż franciszkanie świeccy mają istotny wkład w misję Kościoła we współczesnym świecie.

Konstytucje Generalne mówią: Wierność własnemu charyzmatowi, franciszkańskiemu i świeckiemu, oraz świadectwo szczerego i otwartego braterstwa są ich główną posługą dla Kościoła, który jest wspólnotą miłości. Niech będą w nim rozpoznawani po ich sposobie bycia, a którego wypływa ich misja (KG 100,3). Jeżeli charyzmaty są darami, którymi Duch Święty obdarza swój Kościół dla dobra wspólnego, franciszkanie świeccy powinni czuć obowiązek, by dar ten rozbłysnął w Kościele miejscowym, w którym żyją i działają. Należy dać pierwszeństwo byciu przed działaniem.

Kościół wzywa franciszkanów świeckich do pogłębiania franciszkańskiego powołania świeckich, by wytworzyła się harmonijna więź między świadomym przeżywaniem własnej tożsamości jako członków wspólnoty i szczerą, aktywną braterską obecnością w Kościele miejscowym, która winna wynikać z daru powołania. Wspólnotowa komunia braterska jest apostolatem i wnosi swój wkład w dzieło ewangelizacji.

AKTUALNOŚCI

W dniach 10 – 12 września wspólnota franciszkańska uczestniczyła w zamkniętych rekolekcjach FZŚ organizowanych przez Radę Regionu Gdańskiego FZŚ w Diecezjalnym Centrum Rekolekcyjnym w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia. W rekolekcjach uczestniczyła 9 osobowa grupa z wspólnoty FZŚ z Brodnicy. Rekolekcje poprowadził O. Robert OFM, gwardian i asystent wspólnoty FZŚ Toruń Podgórz.

Program rekolekcji był napięty lecz jak stwierdzili sami uczestnicy, przyniósł obfite owoce, które uczestnicy zawiozą do swoich wspólnot by dzielić się z tymi, którym obowiązki dnia codziennego nie pozwoliły na uczestnictwo w rekolekcjach.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.10. - Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.

04.10. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, diakona, założyciela trzech zakonów.

05.10.
- Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy.

07.10. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

18.10. - Wspomnienie św. Łukasza, Ewangelisty.

26.10. - Święto św. Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza.

31.10. - Uroczystość poświęcenia własnego Kościoła.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


03.10. – post dla FZŚ, po wieczornej Mszy św. złożenie 2 profesji wieczystych i czasowej tercjarek FZŚ

04.10. – uroczystość św. ojca Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela trzech zakonów – odpust parafialny – udział FZŚ w uroczystości, poczet sztandarowy – godz. 18.00, 25-lecie przynależności do FZŚ siostry Ireny.

06.10. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne.

10.10. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

21.10. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

24.10.– przedostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.30 spotkanie wspólnotowe, agapa, godz. 16.00 - Msza św. wspólnotowa.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia – materiały formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394239 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |