Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 128 razy
"TERCJARZ" - 08/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 08/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2010 roku:

„O powołania kapłańskie i zakonne, o dary dla powołanych pasterzy.”
Tożsamość Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


Powołanie franciszkanów świeckich wynika z powszechnego powołania do świętości. Mówi nam o tym Katechizm Kościoła Katolickiego: Świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa; coraz bardziej z Nim zjednoczeni pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, do której są wezwani wszyscy ochrzczeni (KKK94). Franciszkanie świeccy dążą do nawrócenia serca, gdyż jedynie dzięki temu, że Bóg, który jest samą świętością, napełni ich samym sobą. Św. Franciszek w Liście do wiernych, czyli Zachęcie dla braci i sióstr pokutujących, przedstawia czynienie pokuty jako drogę życia chrześcijańskiego polegającego na pełnieniu woli i dzieł Ojca. W Testamencie, w prostych słowach opisuje swoje nawrócenie: Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała (T 1-3). Nawracanie się, codzienne uaktualniania jest istotnym elementem życia pokutnego. Proces nawrócenia rozpoczyna Bóg: Mnie bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty. Jest to wezwanie i powołanie pokutnika. Bóg prowadzi pokutnika tam, gdzie on sam nie chce być, jednak upływ czasu i okoliczności powodują w nim wzrost zaufania Bogu. Czyniący pokutę przyjmuje to wszystko, oddaje się posłudze innym i akceptuje samego siebie: …i okazywałem im miłosierdzie. Wynikiem tego wszystkiego jest osiągnięcie szczęścia: …to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło się w słodycz duszy i ciała.

Pokuta jest drogą do świętości, pokutnikami zaś, są wszyscy, którzy pragną otworzyć swoje serca dla Boga. Żyją oni wśród ludzi, którzy często, nie widząc potrzeby nawrócenia serca, tęsknią za szczęściem. Franciszkanie, zakonnicy i świeccy, biorą na siebie odpowiedzialność, by słowem i przykładem uczyć, że pokuta (metanowa) jest pozytywnym aktem samorealizacji i przemiany serca, które zjednoczone przez Ducha Świętego z Chrystusem otwiera się na działającego w nas Boga. Niestety, jesteśmy skłonni mylić pojęcie pokuty z uczynkami pokutnymi. Tradycyjne dzieła pokutne, do spełnienia których jesteśmy wezwani, takie jak post, jałmużna i modlitwa, wynikają z otwarcia naszego serca na Boga. Same w sobie nie prowadzą do Boga czy do nawrócenia, choć jemu sprzyjają. Czemu służy post, jeżeli nie praktykuje się go z zamiarem większego otwarcia się na Boga? Mamy wówczas do czynienia, pod pozorem szlachetnej motywacji – ze swego rodzaju dietą. Jeżeli, do czego Pan nas zachęca, czynimy jałmużnę lub pomagamy ubogim wybiórczo, lub tym, którzy na to zasługują, jakże możemy otworzyć serce na zaufanie w moc Boga? Franciszkanie świeccy czerpią z charyzmatu św. Franciszka z Asyżu, który niewątpliwie jest Bożym darem dla Kościoła i świata. Żyjąc charyzmatem ewangelicznym, pozostawił go swoim naśladowcom, wśród których są także franciszkanie świeccy. Ich reguła w prostych słowach mówi, że: pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła (Reg. 1). Franciszkanie świeccy kroczą Franciszkowi drogą naśladowania Jezusa polegającą na zharmonizowaniu naszego człowieczego jestestwa z Jego jestestwem, z tym, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, żyjącym wśród nas. Naśladowanie nie jest kopiowaniem. Tak jak Franciszek był odbiciem Chrystusa, tak i w naszym życiu ma uwidaczniać się Pan nasz Jezus Chrystus.

Franciszkanie świeccy idą za Jezusem z Ewangelii, który był w centrum życia św. Franciszka. Jeżeli będą umieli dzielić się ze światem pierwotnym charyzmatem franciszkańskim, staną się w nim apostołami doskonałej radości. Franciszkanie świeccy, jako ochrzczeni w Kościele powinni dać przykład życia prostego ujawniającego się w wielu wartościach, miedzy innymi takich jak w uległości Duchowi Świętemu, w modlitewnym zaufaniu Opatrzności Bożej, we wdzięczności i w prostym korzystaniu z darów otaczającego nas świata, w radosnej kontemplacji otaczających dzieł Bożych, w radości bycia chrześcijanami w Kościele, we wdzięczności za dar pracy, w gotowości do pomagania innym. Jak wszyscy wierzący, franciszkanie powinni być żywym świadectwem Wcielenia i głosicielami w świecie Królestwa Bożego.

Od chwili, kiedy ochrzczony jest z Jezusem, czy jest coś, co może wyrządzić mu krzywdę? Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?(Rz 8,35). Św. Franciszek tak nam przekazał pisząc: Gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani niewiedzy. Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma gniewu ani zamętu, gdzie jest ubóstwo z radością, tam nie ma ani chciwości, ani skąpstwa. Gdzie jest pokój i rozmyślanie, tam nie ma ani zatroskania, ani roztargnienia. Gdzie jest bojaźń Pańska, która strzeże domu swego, tam nieprzyjaciel nie ma możliwości wejścia. Gdzie jest miłosierdzie i delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca(Np 27).

Franciszkanie świeccy w swym codziennym życiu żyją tak jak inni świeccy chrześcijanie, idąc za św. Franciszkiem. naśladując Jezusa, składając światu dar z samych siebie, pełni nadziei i radości franciszkańskiej. Bogactwo duchowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wyróżnia wspólnotę, zaś powołanie do życia Ewangelią, zgodnie z duchem charyzmatu św. Franciszka czyni go odpowiedzialnym wraz z Kościołem za świat i głoszenie w nim Ewangelii dla zbawienia wszystkich. To powołanie i zobowiązanie, odwołując się do doświadczeń św. Franciszka, zachowując obowiązki swojego stanu, jawi się franciszkanom świeckim jako ich wyznacznik na życie we właściwych relacjach z Bogiem, ludźmi i stworzeniem tego świata. Reguła FZŚ nie zapomina, że ludzie w swoim niestrudzonym poszukiwaniu Boga napotykają na przeszkody ze strony zła, które ich otacza i niszczy całą rzeczywistość.

Zło pokonał Chrystus, który przez swoją zbawienną dla człowieka śmierć na krzyżu przywrócił komunię życia i łaski jako fundament naszego zbawienia.

AKTUALNOŚCI

4 lipca 2010 roku przedstawiciele wspólnoty uczestniczyli w Regionalnym dniu skupienia w Chełmnie.
KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.08. - Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli

06.08. - Święto Przemienienia Pańskiego

11.08. - Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy

14.08. - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

25.08. - Wspomnienie św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ

26.08. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


02.08. – Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli – udział FZŚ

04.08. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne.

08.08. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

19.08. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

29.08. – godz. 14.45 spotkanie w salce, godz. 16.00 - Msza św. wspólnotowa.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia – materiały formacyjne FZŚ)
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394277 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |