Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 138 razy
"TERCJARZ" - 07/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 07/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2010 roku:

„O silną, niezachwianą wiarę.”
Czym jest dla nas wiara? - zapewne znajdziemy wiele definicji, z których wyłania się nam główna myśl stanowiąca, iż wiara jest jednym z najwspanialszych darów, jakimi człowiek został obdarowany przez Boga. Jest ona naczelną zasadą w życiu chrześcijan, jest ufnym i posłusznym zawierzeniem mocy i miłości Bożej. Zgodnie z wiarą objawioną nam mamy żyć, odnosić się do Boga i bliźnich. Jest rzeczą ważną, by nie mylić wiary z intelektualnym przekonaniem, gdyż wiara, jako dar Boży, jest głęboko zakorzenioną pewnością wypływającą z wnętrza człowieka, dzięki której, wierzymy w Jego istnienie, ufamy i odczuwamy Jego obecność, nie widząc Go.

Wiara jest tajemnicą wykraczającą poza ludzkie rozumowanie, jest poręką i gwarantem ludzkiego bytu wzbudzonego przez wkroczenie Boga w historię człowieka: Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Zagadnienie wiary wzbudza zapewne refleksję nad własnym życiem, nad jego bogactwem i przede wszystkim nad Źródłem tego bogactwa i płynącej z Niego łaski. Obdarowani bezgraniczną miłością Bożą, ufni w Boże Miłosierdzie, dzielimy się ową bezinteresowną miłością: Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować, bo tak nas nauczył Pan Jezus, a myśmy uwierzyli, miłując Go, bo kto miłuje, miłuje również Boga: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W dobie konfliktów społecznych wielu zadaje sobie pytanie: skąd tak wiele nienawiści jest w człowieku, ale i również: skąd jest jeszcze tak wiele miłości w drugim człowieku.

To silna, bezgraniczna wiara w Boga, w nieskończone Miłosierdzie, nieograniczona Miłość miłosierna, może być źródłem bezgranicznej miłości do bliźniego, a przede wszystkim do samego Boga. Bo tylko dzięki wierze może dokonać się w człowieku niewyobrażalna przemiana, całkowita zmiana mentalności i dotychczasowego postrzegania świata, myślenia, odczuwania czy przeżywania.

Żyć wiarą, to umieć dostrzec tą ciągle otaczającą nas obecność Bożą, będącą dla nas światłem na drodze do celu w naszej egzystencji. Wszystko co nas spotyka, związane jest z miłością kochającego Boga, z Jego pragnieniem naszego dobra. To dzięki wierze możemy dostrzegać wszędzie ślady działania Boga, doznawać jego obecności w nas i w naszym życiu.

Wewnętrzne odczuwanie Boga daje nam poczucie bezpieczeństwa, ubogaca nas, a nasza modlitwa staje się modlitwą wiary, będącą początkiem osobowej komunii z Bogiem. Apostołowie, by pójść za Chrystusem musieli wyrzec się wszystkiego. Tak więc i my winniśmy pozbyć się przywiązania do rzeczy ziemskich, do tego co nas zniewala, by Bóg był dla nas zawsze na pierwszym miejscu – Bo gdzie twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Wiara to bezwarunkowe uczestnictwo w życiu Boga, zawierzenie się Jemu, przylgnięcie do Niego, jako jedynego Pana. Oddanie się i bezgraniczna ufność Chrystusowi jest dowodem, iż Bóg jest jedynym oparciem dla człowieka.

Człowiek, tracąc wszystko, któremu nie pozostaje nic, ma do wyboru: rozpacz i depresję lub wiarę i ufność Bogu. Dla tych, dla których Bóg jest wszystkim, wszystkie dobra nie mają większego znaczenia. Wiara w Boga i całkowite Jemu zawierzenie staje się wówczas jedynym trwałym oparciem, zaś tym, którzy cenią sobie nade wszystko dobra materialne tego świata, pozostaje rozpacz i dramat osobisty, którego skutkiem bywa niekiedy samounicestwienie.

Tak więc, nie ma innej drogi, jak tylko zawierzenie i zdanie się na wolę Boga, na Jego miłość. Ogołocenie się na rzecz miłości Bożej i bezgraniczne zawierzenie to najwyższa forma zawierzenia, jaką możemy złożyć Bogu wyzwalając się z tego co doczesne, oddając Bogu wszystko. Bo przecież Chrystus w swej nieskończonej miłości do człowieka, ogałacając się ze wszystkiego, oddał za nas swoje życie, ponosząc krzyżową śmierć odkupieńczą.

Zadając sobie pytanie: czy potrafimy chociaż w części kochać tak bezgraniczną miłością? Tylko silna i prawdziwa wiara może być źródłem takiej miłości, uświadamiając sobie swoją słabość.

Świadomość tej słabości, ludzkiej ułomności skłania człowieka do pracy nad sobą, nad swymi niedoskonałościami, będącymi także darem Bożym. Każdy dar Boży winniśmy przyjmować z taką samą, szczerą, dziecięcą wręcz wdzięcznością. To brak ufności, tej prostej, nieskalkulowanej dziecięcej ufności powoduje powstawanie lęków, niepewności, stanu zagrożenia.

Skutkiem tego staje się nierozsądne, często wręcz paniczne działanie człowieka, będące równie często podłożem grzechu. Powstaje wówczas furtka dla podstępnego, niezauważalnego działania szatana. Człowiek powoli pogrąża się w grzechu ulegając powstającej w podświadomości nieufności, stopniowo zamykając się na łaskę Bożą. Osaczony, wyniszczany przez grzech, w obliczu zagrożenia, sam staje się zagrożeniem zarówno dla siebie jak i dla drugiego człowieka.

Rodzi się tu następne pytanie: jak walczyć z osaczającym nas lękiem będącym zazwyczaj skutkiem grzechu? Samotna walka wprost z góry skazana jest na niepowodzenie. Pokora, przyjęcie odkupieńczego działania Chrystusa, wzbudzenie w sobie aktów wiary i oddanie się bez reszty w ramiona miłującego Ojca, to jedyna droga uwolnienia.

Wiara, będąca wyrazem naszej relacji do Boga podlega ciągłym zmianom i procesom nie zależnym od nas samych. Proces ten dokonuje się z inicjatywy Boga, będący również wynikiem, zawierającej zawierzenie Bogu odpowiedzi człowieka.

Decydującym tu i podstawowym czynnikiem jest nasze nawrócenie, zażegnanie zła, zwrócenie się ku Bogu. Wiara to ciągły, nieustanny proces nawracania się. Wzrastając w wierze, stawiamy trwałe podwaliny dla dalszego, stabilnego, uporządkowanego życia, gotowego na stawienie czoła sytuacjom trudnym i niebezpiecznym, nieoczekiwanym próbom wiary.

Każda sytuacja w życiu człowieka ma sens, jest przejściem Boga niosącym wielką łaskę. W sytuacjach trudnych człowiek powinien kierować się ku Bogu. Postawa wiary, to również modlitwa wiary, wyrażająca się spokojem w chwilach zagrożenia. Chodzi tu o pokój duchowy, gdyż w sferze psychiki człowiek nie ma wielkiego wpływu. Ważne jest by nie poddać się negatywnym emocjom, powodującym niekiedy zmiany postaw człowieka.

Bóg jest zawsze przy nas, jest zawsze obecny, także w nas. Pokój, jaki niesie nam wiara umacnia nas. Słowa: pokój wam, to pozdrowienie niosące pokój z intymnej komunii z Bogiem. Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy pozdrawiał uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.

Umocnieni próbą wiary, napełnieni pokojem Chrystusowym płynącym z Jego obecności jesteśmy otwarci na Jego przyjęcie, otwierając drzwi naszych serc Chrystusowi. Jest to owoc naszego życia wewnętrznego przepojonego miłością do Chrystusa będący owocem naszego wyboru i łaski otrzymanej od Boga.

Świadomi, iż wiara powinna przenikać całe nasze życie, wypełniać naszą codzienność pozostajemy w komunii z Bogiem. Obdarowani wiarą na chrzcie świętym, będącym źródłem wiary, zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa – zanurzeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, staliśmy się dziećmi Chrystusowymi powołanymi do świętości, do nowego życia, życia nadprzyrodzonego.

To dzięki otrzymanym sakramentom, wcieleni w społeczność Kościoła, możemy w sposób szczególny łączyć się z Chrystusem, odkrywać nasze powołania do zjednoczenia z Bogiem i życia w nim razem z Chrystusem. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, zaś umacniani, przez bierzmowanie i Eucharystię.

Wzrastającą w nas obecnością Chrystusa powinniśmy dzielić się z innymi, podejmując się w ten sposób kapłaństwa wiernych, przyjmując tym samym funkcję sprawowania apostolatu i ewangelizacji. Umacniani tekstami Pisma Świętego, będącego literaturą dnia codziennego, przyjmujemy Słowo Boże tak, byśmy byli gotowi na przyjęcie Pana, umacniając tym samym naszą wiarę w naszym codziennym nawracaniu się i realizowaniu naszego powołania. Zatopieni w Słowie Bożym spotykamy się z Chrystusem żywym i prawdziwym.

Nie jest to naszą zasługą. To On sam, udzielając nam daru wiary, udziela samego siebie w objawionym Słowie Bożym i sakramencie Eucharystii, karmiąc nas swym Ciałem i Krwią Przenajświętszą. Biorąc do ręki Pismo Święte róbmy to ze czcią, szacunkiem i głęboką wiarą, ponieważ jest to nasz kontakt z Bogiem, który w tym momencie obdarowuje na nas swoją łaską.

Ten żywy kontakt z obecnym w Słowie Bożym Chrystusem sprawia, iż stajemy się za każdym razem bardziej z Nim zjednoczeni, a rozważane teksty zapadają głęboko w naszych sercach.

Napełnieni Chrystusem, otrzymujemy dar głębokiej i prawdziwej modlitwy przepojonej Słowem Bożym zbliżającym nas do doskonałości, kontemplacji Boga, nasycenia Jego Miłością. Modlitwa, to nic innego jak spotkanie z Bogiem w wierze. Jest ona zawsze wyrazem naszej miłości do Chrystusa, urzeczywistnieniem naszej wiary.

Dlatego pozostaje ona zawsze w ścisłym związku z wiarą. Jej gorliwość wzrasta zawsze z dynamizmem wiary, z jej wzrostem, zajmując coraz więcej miejsca w naszym życiu.

Modląc się nie tylko składamy hołd Chrystusowi, lecz wielbimy go nie tylko w swoim imieniu, lecz w imieniu całej ludzkości, także tych, co w ogóle się nie modlą. Jesteśmy na tyle chrześcijanami, na ile potrafimy się modlić, bo modlitwa to wyraz naszej więzi z Bogiem. Na ile otwieramy się na Chrystusa, na tyle jesteśmy gotowi na przyjęcie Jego Miłości, na tyle pozwalamy Mu nas kochać.

Otwarcie się na Chrystusa jest naszym gwarantem, naszym fundamentem wiary, dzięki której jednoczymy się z Nim i możemy mówić za świętym Pawłem: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, gdyż Chrystus chce kochać miłością właściwą każdego z nas. Zależy to także od nas, lecz: To Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą.

Jeżeli przez wiarę otwieramy się na Chrystusa, On staje się wówczas naszą: drogą, prawdą i życiem, udzielając nam nadprzyrodzonego światła, zbliżając nas do siebie i napełniając nasze serca miłością, którą w imię Chrystusa dzielimy się z drugim człowiekiem.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


03.07. - Święto św. Tomasza, Apostoła.

16.07. - Wspomnienie Najświętszego Maryi Panny z Góry Karmel (Szkaplerznej).

26.07. - Wspomnienie Św. Rodziców NMP Joachima i Anny.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństwa odprawianego przed Mszą świętą.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa.


03.07. – Regionalny Dzień Skupienia w Chełmnie.

07.07. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne.

11.07. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

15.07. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

25.07. – ostatnia niedziela miesiąca - godz.16.00 - Msza św. Wspólnotowa, po Mszy św. spotkanie rekreacyjne przy grilu w ogrodzie klasztornym.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394288 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |