Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 19 razy
"TERCJARZ" - 05/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 05/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w maju 2010 roku:

„O wiarę i miłość, o jedność w narodzie.”
Maj - miesiącem Matki Bożej


Z nastaniem maja w całej Polsce rozbrzmiewają przepiękne pieśni Maryjne. Wczesnymi wieczorami "po górach, dolinach" rozlega się głos sławiący Matkę Bożą - wszystko "co czuje i co razem żyje sławi Maryję". Przepiękną formą sławienia Królowej Polski są właśnie nabożeństwa majowe, odprawiane w kościołach, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych, szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym miesiącu. Jest to wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki niej właśnie przetrwali burze dziejowe, nawiedzające często naszą Ojczyznę.

Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w roku 1852 w kościele Ojców Misjonarzy pw. św. Krzyża w Warszawie, a arcybiskup Szczęsny-Potocki wydał 24 kwietnia 1863 r. przepis nakazujący regularne odprawianie nabożeństwa majowego w całej archidiecezji warszawskiej, do której wówczas należała Łódź. Wkrótce celebrowano je w diecezjach sandomierskiej, włocławskiej i płockiej, a następnie w pozostałych. Na całość nabożeństwa składa się śpiewanie Litanii loretańskiej do Matki Bożej, nauka kapłana, którą można zastąpić odpowiednim czytaniem oraz zakończenie - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśni maryjne. Nabożeństwo majowe może być odprawiane zarówno rano po Mszy św. jak też po południu czy wieczorem.

Warto wiedzieć, że król Jan II Kazimierz po złożeniu ślubów (1656 r.) w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem, w czasie nabożeństwa, które odprawił nuncjusz papieski - Vidoni, proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. Tenże nuncjusz dodał do Litanii loretańskiej po raz pierwszy wezwanie: "Królowo Korony Polskiej módl się za nami", które biskup i senatorowie powtórzyli z entuzjazmem trzykrotnie. Ale dopiero papież Pius X dekretem z dnia 29 listopada 1908 r. zezwolił, aby to drogie Polakom wezwanie dołączono w Polsce do Litanii loretańskiej, a papież Benedykt XV włączył je oficjalnie w 1920 r. Najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej do dziś jest zachętą nie tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede wszystkim do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy: Ku Tobie, Matko, lud modły wznosi. I dla Ojczyzny o szczęście prosi. Bo w Twą opiekę Polska oddana.


Nasze obowiązki wobec Kościoła


Należymy do Chrystusowego Kościoła i wraz z wszystkimi ochrzczonymi stanowimy Kościół założony przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ustanawiając Kościół, Chrystus Pan najpierw nauczał ludzi, którzy pragnęli słuchać Jego przepowiadania, następnie pośród słuchaczy wybrał 72 uczniów, a z nich 12 apostołów, którzy byli świadkami jego nauki i dokonywanych cudów. Spośród 12 wybrał również Szymona, któremu nadał imię Piotr – Skała, któremu obiecał najwyższą władzę w Kościele, tzw. władzę kluczy, chwaląc jego wiarę i miłość: „Ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, skała, a na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie”. Po trzykrotnym wyznaniu swej miłości do Chrystusa, św. Piotr otrzymał najwyższą władzę w Kościele słowami Chrystusa: „Paś baranki moje, paś owce moje”.

Są to podstawowe teksty Ewangelii dotyczące ustanowienia przez Chrystusa Pana jednego i prawdziwego Kościoła. Wiemy, że Pan Jezus ustanowił Kościół po to, by był kontynuatorem Jego misji nauczającej i uświęcającej. Przed swoim wniebowstąpieniem Chrystus powiedział do Apostołów: „dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie więc wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wszyscy, którzy uwierzyli nauczaniu Apostołów i ich następców - biskupów i kapłanów, i przyjęli chrzest, weszli do Chrystusowego Kościoła.

Św. Paweł Apostoł mówił obrazowo: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy przyjęli chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca”. Kiedy indziej mówi, ze przez chrzest staliśmy się nowymi żywymi kamieniami w budowie Kościoła, który stanowi Mistyczne Ciało Chrystusowe: „Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało …, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”.

Dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich to zjednoczenie z Kościołem dokonuje się jeszcze ściślej przez złożoną profesję, która jest uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego i poświęceniem się Bogu, by używając wskazaną przez Regułę środków, wieść życie ewangeliczne i świadczyć tym samym o Kościele. Przygotowując się do profesji, powinniśmy zapoznać się z naszymi obowiązkami wobec Kościoła, o których Reguła mówi: „Pogrzebani i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, ma jeszcze bardziej złączeni z nim przez profesję, mają stawać się świadkami i narzędziami jego misji wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem.

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, „niech starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami, podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie”. Reguła podkreśla, ze Świeccy Franciszkanie „mają stawać się świadkami i narzędziami misji Kościoła wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem”.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


03.05. - Uroczystość MNP, Królowej Polski, głównej patronki Polski.
06.05. - Święto Świętych Apostołów, Filipa i Jakuba.
08.05. - Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika.
16.05. - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
23.05. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
30.05. - Uroczystość Najświętszej Trójcy.
31.05. - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Litania ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św.
modlitwa brewiarzowa z Ojcami.


05.05. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne.
08.05. – Regionalny Dzień Skupienia w Rywałdzie.
09.05. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.
20.05. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.
30.05. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz.16.00 - Msza św. wspólnotowa.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397565 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |