Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 94 razy
"TERCJARZ" - 04/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 04/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w kwietniu 2010 roku:

„O głębokie przeżywanie Zmartwychwstania Pańskiego.”Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał.
Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja.
Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy wspólnocie FZŚ,
młodzieży FRA,
Rycerzom św. Franciszka
aby Chrystus Zwycięzca
był dla wszystkich źródłem nadziei,
mocy i siły we wszystkich trudach życia.
Niech radość Wielkanocnych Świąt
dotrze do każdego ludzkiego serca
spragnionego prawdy i miłości.
Niech ona będzie zapowiedzią
wiecznego świętowania
ze Zmartwychwstałym Panem.Asystent wspólnoty O. Florentyn Nowak OFM
i Rada Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


Święte Triduum Paschalne


Poprzedzone okresem Wielkiego Postu Święte Triduum Paschalne obchodzone na pamiątkę zbawczych wydarzeń Męki Śmierci i Zmartwychwstania rozpoczyna się Mszą świętą w Wielki Czwartek, a kończy się nabożeństwem nieszporów z Niedzieli Wielkanocnej. Nazwa Triduum Paschalne nie jest nazwą, która funkcjonowała od samego początku. Pierwotnie przed 1929 rokiem używano nazwy Triduum sacrum- trzy święte dni. Z języka łacińskiego słowo triduum oznacza trzy dni. Jednak tradycja Kościoła Katolickiego pozwala na rozumienie Triduum jako trzech faz misterium Odkupienia: Ostatnia Wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie do grobu i Zmartwychwstanie. Święta Wielkanocne nawiązują do Paschy, czyli największych uroczystości świąt religii żydowskiej. Słowo pascha z języka hebrajskiego oznacza przejście.

Wielki Czwartek - podczas Mszy Świętej wspomina się wydarzenia z wieczernika, ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Nawiązują do tego czytania z Księgi Wyjścia, z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian i z Ewangelii św. Jana. Pierwsze czytanie jest o święcie Paschy i spożyciu baranka - jest to nawiązanie do Ostatniej Wieczerzy, którą odbył Jezus wraz ze swoimi uczniami. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa, które wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: To jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę … Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę… W ten sposób Chrystus ustanowił Eucharystię, a przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Ewangelia zaś przypomina nam umycie nóg apostołom. Ten, którego uczniowie nazywali Nauczycielem i Panem, uniżył się do czynności, którą zwykle czynił sługa i polecił, aby i apostołowie czynili podobnie. Po uroczystości przenosi się Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji. Tabernakulum zostaje opróżnione i otwarte, ołtarz całkowicie obnażony, wchodzimy w czas Bożej męki.

Wielki Piątek - Męka i śmierć Jezusa na Krzyżu - jest najsmutniejszym dniem w ciągu całego roku liturgicznego, obnażone ołtarze, puste tabernakulum, milczące dzwony i matowy głos kołatek. Kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa nie sprawował nigdy w tym dniu Eucharystii. Podobnie jest dziś. Na liturgię wielkopostną składają się: liturgia słowa, Adoracja Krzyża i Komunia św. Liturgia rozpoczyna się od cichego wejścia kapłana wraz z asystą. Po dojściu do ołtarza kapłan pada na twarz, wszyscy klękają. Wobec Męki Chrystusa cisza mówi dużo więcej niż najpiękniejsze słowa. Pierwsze czytanie mówi o cierpieniu Mesjasza za nasze grzechy, Ewangelia jest już tego wypełnieniem. W Wielki Piątek czyta się Pasję czyli opis pojmania, procesu, biczowania i śmierci na krzyżu. Jeżeli chodzi o modlitwę wiernych w tym dniu ma ona szczególny charakter: składa się na nią 10 wezwań, w których modlimy się w najważniejszych intencjach Kościoła i świata. Następnie rozpoczyna się adoracja Krzyża, kapłan śpiewając trzy razy Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, odsłania zasłonięty dwa tygodnie wcześniej krzyż, który następnie jest podany ludziom do adoracji. Pomimo, że Kościół nie sprawował nigdy w tym dniu Eucharystii pragnie karmić ludzi ciałem Chrystusa. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.

Wielka Sobota - złożenie do grobu i Zmartwychwstanie. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiąca centralny fragment Triduum, składa się z czterech zasadniczych części. Obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozpoczynają się po zapadnięciu zmroku. Tym silniejszą wymowę zyskują obrzędy liturgii światła. Przed kościołem rozpala się ognisko, którego płomienie zostają poświęcone przez kapłana ubranego w białe, radosne szaty. W uroczystej procesji paschał zostaje wniesiony do świątyni. Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana. W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu. Przypominają one ważne momenty w całej historii zbawienia. Po radosnym Alleluja odśpiewanym po raz pierwszy od czterdziestu dni, wysłuchujemy tzw. Ewangelii o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia. Kolejna, trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej poświęcona jest tajemnicom sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną otwiera odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, podkreślającej jedność całego Kościoła. Celebrans poświęca wodę chrzcielną. Liturgię chrzcielną kończy modlitwa wiernych. Uroczystości Wigilii Paschalnej ukoronowane są komunią i uroczystym błogosławieństwem. Zdawało się, że wraz ze śmiercią wszystko się zakończyło. Jednak pusty grób, leżące chusty, a co najbardziej charakterystyczne powtórne łamanie chleba dla zasmuconych uczniów wędrujących do Emaus, stały się znakiem Zmartwychwstania Jezusa.

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja i uwierzyli w niego jego uczniowie, Alleluja.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
01.04. – WIELKI CZWARTEK
02.04. – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
03.04. – WIELKA SOBOTA
04.04. – NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Z OKTAWĄ
11.04. - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (BIAŁA)
23.04. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Litania ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św.
modlitwa brewiarzowa z Ojcami.


04.04. - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – udział w procesji Rezurekcyjnej

07.04. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Ewangeliczne,

11.04. – godz. 7.30 - godzinki ku czci NMP,

22.04. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

25.04. – ostatnia niedziela miesiąca
- godz. 14.15 wielkanocne spotkanie wspólnoty – agapa,
- godz. 16.00 - Msza święta wspólnotowa.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394241 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |