Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 105 razy
"TERCJARZ" - 03/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 03/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2010 roku:

„O głębokie przeżywanie Wielkiego Postu, nasze i bliźnich nawrócenie.”
DUCHOWOŚĆ
FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH


Świecka duchowość franciszkańska jest doświadczeniem chrześcijańskim, które przeżywają i któremu dają świadectwo świeccy franciszkanie korzystając z inspiracji chrześcijańskiej i ewangelicznego doświadczenia sw. Franciszka. Jej źródłami są, obok duchowości świeckiej opartej na powszechnym powołaniu do świętości, życie św. Franciszka, prawodawstwo Trzeciego Zakonu (Reguła FZŚ i Konstytucje Generalne) oraz wielowiekowa tradycja ruchu tercjarskiego. Dążenie człowieka do Boga, do świętości, może dokonywać się na różny sposób. Św. Franciszek z Asyżu wypracował swoistą duchowość, którą nazywamy duchowością franciszkańską. Nie jest to droga wyłącznie dla franciszkanów, lecz także dla ludzi świeckich podążających do Boga, kroczących drogą duchowości franciszkańskiej.

Franciszkanin świecki to osoba świecka przez chrzest włączona do Kościoła i powołana do kontynuowania potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej – składania Bogu należnych ofiar i uświęcania; królewskiej – kierowania światem według Bożych kryteriów; i prorockiej – głoszenie Królestwa Bożego. Misję a raczej drogę do świętości, realizuje w środowisku, w którym żyje jako osoba niekonsekrowana i nieprzynależąca przez sakrament do duchowieństwa. Według sobie właściwego sposobu życia może podejmować działania w swoim środowisku czy Kościele. Franciszkanów świeckich, od pozostałych chrześcijan odróżnia to, że pragną swoje świeckie powołanie realizować w oparciu o duchowość franciszkańską, czerpiąc ze wskazań św. Franciszka i z całej wielowiekowej tradycji ruchu franciszkańskiego.
Jednakże należy pamiętać, by nie przenosić szeroko rozumianego życia zakonnego poza mury klasztoru. Dlatego też życie franciszkanów świeckich winno odnosić się tylko do wskazań własnej Reguły i tradycji FZŚ a dopiero w dalszej kolejności do doświadczeń Pierwszego i Drugiego Zakonu, pod warunkiem że nie są sprzeczne ze świeckim powołaniem franciszkanów świeckich (np. do życia w rodzinie).

Elementy konstytutywne świeckiej duchowości franciszkańskiej

Pójście za Chrystusem na wzór św. Franciszka, to pójście za pokorą i ubóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Całe życie św. Franciszka było konsekwencją pójścia za Chrystusem: który dla nas stał się ubogi, który przyszedł aby służyć, był pokorny, posłuszny, posłał na cały świat apostołów, został ukrzyżowany, pozostał w Eucharystii i jest drogą do Ojca.

Zachowanie Ewangelii. Kto chce dojrzeć, zrozumieć i naśladować Chrystusa, życie i drogę do Ojca, musi szukać Go w Piśmie świętym, a szczególnie w Ewangelii. Słowo Boże staje się duchem i życiem (J 6,63). Zrozumiał to Franciszek, którego największym zamiarem, głównym pragnieniem i najszczytniejszym postanowieniem było zachowanie we wszystkim i poprzez wszystko świętej Ewangelii oraz doskonałe naśladowanie nauki i postępowania Pana naszego Jezusa Chrystusa… .

Miłość Boga i bliźniego. Franciszkanin świecki za przykładem świętego Franciszka czyni z Ewangelii Regułę życia i zobowiązuje się do jej poznania. Częsta lektura, słuchanie i medytacja prowadzą do uformowania jego postawy. Jezus na pytanie uczonego w prawie, które przykazanie jest największe, odpowiedział: Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,37-39).
Stąd też Bóg i to, co Boże, w duchowości franciszkańskiej znajduje się na pierwszym miejscu. Święty Franciszek nawiązując do przykazania wzywa wszystkich do miłowania Boga ponad wszystko i uzasadnia tę miłość wdzięcznością za dzieło stworzenia, odkupienia i pozostania w Eucharystii: Z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej siły i mocy, całym wysiłkiem, całym uczuciem, całym wnętrzem, wszystkimi pragnieniami i całą wolą kochajmy wszyscy Pana Boga, który dał się nam i daje nam wszystkim całe ciało, całą duszę i całe życie, który nas stworzył, odkupił i zbawił nas tylko ze swego miłosierdzia, który nam nieszczęsnym i nędznym, zepsutym i cuchnącym, niewdzięcznym i złym wyświadczył i wyświadcza wszelkie dobro (1Reg 23,8).
Odpowiedzią jest szczególne miejsce Eucharystii w życiu franciszkanów świeckich, ich uczestnictwo w liturgii Kościoła i modlitwa (Reg 5).
Konsekwencją miłości Boga jest miłość bliźniego: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Dla Franciszka bliźnim , którego należy miłować i przyjąć uprzejmie, jest każdy człowiek: trędowaty, współbrat, ubogi, bogaty, przyjaciel czy wróg, złodziej czy łotr (1Reg 7,13). Najczęściej cytowanym przez Franciszka fragment Pisma św. jest: Wszystko to, co chcielibyście, by wam uczynili, im czyńcie (Mt 7,12), leżący u podstaw stosunków międzyludzkich. Odzewem jest zaangażowanie się franciszkanów świeckich na rzecz rodziny, wspólnoty i wszystkich ludzi (Reg 13-17,19).

Pokutę i nawrócenie św. Franciszek widzi u tych: którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy miłują bliźnich… , i opierają swe życie na przykazaniach miłości Boga i bliźniego, na walce z grzechem i wadami swymi, na wyrzeczeniach i uczestnictwie w życiu sakramentalnym i wydaniu owoców godnych pokuty, przez co św. Franciszek rozumiał spełnianie uczynków miłosierdzia.

Duch modlitwy – modlitwa jest głównym przejawem życia religijnego, jest jego sercem i centralnym punktem odniesienia stanowiąc jakby kryterium odróżniające człowieka religijnego od niereligijnego. Za św. Janem Damasceńskim jest określana jako wzniesienie duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Modlitwa wysuwała się na pierwszy plan w życiu sw. Franciszka, który modlił się w każdej chwili siedząc, chodząc, jedząc, pijąc (1C 71). Cały stawał się nie tylko modlącym, co samą modlitwą (2C 95), zachęcając braci by służyli Bogu i czcili Go nie gasząc ducha świętej modlitwy i pobożności. Za Jezusem powtarzał braciom: A gdy staniecie do modlitwy, mówcie Ojcze nasz (1Reg 22, 26). Stąd też świeccy naśladowcy św. Franciszka wezwani są do uczynienia z modlitwy rozważania duszy, czyli serca ich życia i działania oraz włączenia się do jednej z zatwierdzonych form modlitwy liturgicznej Kościoła, wśród których pozostało sięgające tradycji Oficjum Dwunastu Ojcze nasz.

Duch rad ewangelicznych – zachowanie mających swe podstawy w Ewangelii – rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości określanych jako wyrzeczenie się dóbr naturalnych, które stają na drodze zjednoczenia z Bogiem, widziane było jako droga doskonałości realizowanej przez osoby zakonne. Jest rzeczą oczywistą, że franciszkanie świeccy jako ludzie świeccy nie zobowiązują się uroczyście jak zakonnicy do ich zachowania, a jedynie są zobowiązani w swoim świeckim stanie do życia ich duchem a przez to do przyczyniania się do rozwoju miłości w całym Kościele. W takim duchu rady ewangeliczne interpretuje Reguła FZŚ.

Ubóstwo. Bogactwo dla tych, którzy są do niego przywiązani, staje się przeszkodą na drodze doskonałości (Mt 19,16-25). Dla św. Franciszka wybór ubogiego życia był konsekwencją naśladowania życia i ubóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego ubogiej Matki. Stąd też przestrzega św. Franciszek przed zawłaszczeniem sobie dóbr materialnych, które ostatecznie nie należą do człowieka a do Boga i zachęca, by na świecie być podobnym do pielgrzymów i obcych (2reg 6,2). W tym duchu świeccy franciszkanie mają się kierować umiarem w korzystaniu z potrzebnych dóbr materialnych oraz oczyścić serce z nieuzasadnionej żądzy posiadania i panowania (Reg 11).

Posłuszeństwo. Św. Franciszek widział posłuszeństwo w świetle pójścia za Chrystusem ubogim i ukrzyżowanym, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej (Flp 2,7-8). Dlatego też ci, którzy idą za posłusznym Chrystusem, mają spełniać wolę Pana i Jemu samemu się podobać (1Reg 22,9). Na pierwszym miejscu należy być posłusznym Bogu i tym, przez których On swoją wolę wyraża. Z tego wynika wierność w wypełnianiu obowiązków własnego stanu: wówczas, gdy ma się nad sobą zwierzchnika i wówczas, kiedy została powierzona funkcja kierowania innymi, która, jak mówi św. Franciszek, na wzór Chrystusa ma być posługą umywania nóg braciom.

Czystość. Choć niektórzy tylko zobowiązują się przez ślub do zachowania czystości, wszyscy zobowiązani są do przestrzegania szóstego przykazania i korzystania z praw małżeńskich w takim zakresie, jaki jest określony przez prawo naturalne i naukę Kościoła.
W Piśmie Świętym czyści sercem (Mt 5,8) to ci, którzy kierują się miłością i nieskażeni dwulicowością, obłudą i fałszem czystymi intencjami. Dla św. Franciszka czystość serca jest synonimem zdystansowania, wyzwolenia i odwrócenia się od tego wszystkiego, co tu na ziemi mogłoby stanowić przeszkodę dla lotu ducha; tak wolne serce ma wypełnić się wyłącznym poświęceniem dla Boga i braci.

Apostolat. Franciszkanie świeccy będący żywymi członkami Kościoła w łączności z hierarchią uczestniczą w jego nakazanej przez Chrystusa misji nauczania i uświęcania, czyli w tym, co określane jest jako apostolat. Stanowi on również jedną z konstytutywnych cech Trzecich Zakonów jako takich, które prowadzą życie apostolskie (KPK kan.303). Apostolat może przyjąć różne formy: apostolat przykładu, gdzie samo świadectwo życia chrześcijańskiego i franciszkańskiego zgodnie z Ewangelią, jest wyzwaniem rzuconym współczesnemu światu; apostolat słowa, do którego zalicza się pouczenie indywidualne, katechizację, słowo pisane,. Rekolekcje, wypowiadanie się w środowisku w duchu chrześcijańskim; apostolat dzieł miłosierdzia, najbardziej znana forma apostolatu tercjarskiego przejawiająca się w opiece nad chorymi, wszelkiej pomocy potrzebującym i ubogim, pracy charytatywnej; apostolat na rzecz misji, organizowanie pomocy materialnej na rzecz misji, modlitwa w intencji misji i misjonarzy, itd.; apostolat przekształcania rzeczywistości ziemskich w duchu chrześcijańskim, budowa świata bardziej ewangelicznego i braterskiego, troska o tworzenie bardziej ludzkich warunków życia poprzez szerokie zaangażowanie społeczne, działanie na rzecz pokoju i sprawiedliwości, służenie innym.

Miłość i wierność Kościołowi. Św. Franciszek, Kościół nazywał swoją matką, którą należy czcić i szanować, będąc całkowicie wiernym i poddanym Stolicy Świętej – Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchowieństwa uczciwie żyjącego według zasad Kościoła rzymskiego. A biada tym, którzy nimi gardzą… W tym duchu Reguła mówi o życiu w pełnej łączności z Papieżem, biskupami i kapłanami (Reg.6).

Maryja w duchowości franciszkanów świeckich. Pójście za Chrystusem łączył św. Franciszek z pójściem za Jego ubogą Matką: Ja, maluczki brat Franciszek, pragnę naśladować życie i ubóstwo najwyższego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki (OWKI 1). Dla św. Franciszka Maryja jest córką i służebnicą najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, najświętszą Matką Jezusa Chrystusa i Oblubienicą Ducha Świętego. To szczególne odniesienie do osób Trójcy Świętej stanowi o Jej wyróżnionym miejscu w historii zbawienia. Stąd też szczególna miłość Franciszka do Maryi, Jej zawierzenie całego Zakonu, czego świadectwem są jego pisma. Dla naśladowców św. Franciszka oznacza to zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego uznanie szczególnej roli, jaką Maryja spełniła w historii zbawienia, naśladowanie Jej cnót w tym zawierzenia Bogu.

Obecność w życiu społecznym. Wrażliwość i działanie franciszkanów świeckich na polu działalności społecznej wynika z ich powołania, misji w Kościele i wrażliwości na drugiego człowieka, co potwierdza zarówno Reguła jak i Konstytucje tercjarskie. Już papież Leon XIII zauważał działalność tercjarzy wśród klasy robotniczej cierpiącej nędzę i nękaną wyzyskiem niesprawiedliwego pracodawcy, biorących losy ubogich rodzin w swoje ręce. Franciszkanie świeccy widzieli szczególne miejsce rodziny w społeczeństwie uwzględniającej chrześcijańskie wychowanie dla poszanowania godności człowieka.

Szacunek dla wszelkiego stworzenia. Św. Franciszek otaczał wszelkie stworzenie wielką miłością wyznając jasną hierarchię wartości: Bóg, człowiek świat, gdyż Bóg jest Stwórcą wszelkiego stworzenia i On to ofiarował człowiekowi, co powinno w nim budzić postawę wdzięczności. Dla św. Franciszka oznaczało to wielką więź braterską ze wszystkimi stworzeniami, czując się za nie odpowiedzialnym, mając na uwadze dobro wynikające z tej więzi, zobowiązujące człowieka do poszanowania wszelkiego stworzenia.

Budowanie w świecie pokoju jest jednym z podstawowych obowiązków człowieka. W każdym kazaniu św. Franciszek nawoływał do budowania pokoju, uznając, iż pokój jest wartością wewnętrzną i jest owocem miłości, pokory, radości i wyrzeczenia się panowania nad innymi. W wielu przypadkach, za przyczyną św. Franciszka był przywracany pokój (w Arezzo, w Sienie, między podestą a biskupem w Asyżu, próba pogodzenia chrześcijan i Saracenów). Reguła pragnie, by Franciszkanie byli heroldami pokoju, który osiąga się przez szukanie jedności, dialog, zgodę i braterstwo.
Radość franciszkańska. Św. Franciszek pragnął, by jego ubodzy, pokorni bracia byli zawsze radośni w Panu, ludźmi pogodnymi i życzliwymi (1Reg 7,16) pełni radości duchowej, będącej jednym z owoców Ducha świętego, będącej również lekarstwem na pokusy wroga. Doskonałą radość rozumiemy przez pozbycie się niepotrzebnych pragnień, umiejętność zadowolenia z małych rzeczy, wyzwolenie z niewoli pieniądza i jego siły, dostrzeżenie cierpiącego przyjaciela, pogodzenie z wolą Bożą na wzór ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa.

Wspólnota braterska. Franciszkanie świeccy są powołani do życia Ewangelią we wspólnocie braterskiej (KG 3,3) budowanej na wzór św. Franciszka. Inspiracją dla św. Franciszka w tworzeniu wspólnoty braterskiej była wspólnota stworzona przez Chrystusa i apostołów. Z tego wzoru powinna czerpać również wspólnota FZŚ, którego centrum jest oczywiście sam Jezus Chrystus. Budulcem wspólnoty jest Słowo Boże jak i kierowane miłością słowo ludzkie w łączności z Duchem świętym. Każda wspólnota karmi się modlitwą a relacje wewnątrzwspólnotowe przepełnione są miłością, której wzorcem jest miłość Boga do człowieka, a przykładem miłość matki do dziecka: jak matka kocha i karmi swego syna, tak niech każdy kocha i karmi swego brata (1 Reg 9,11). Wspólnota franciszkańska, w której wszyscy są sobie równi, przełożeni i osoby funkcyjne pełnią w niej funkcję służebną łączy wszystkich tercjarzy w jedności z Duchem świętym. Ważną rolę w budowaniu braterstwa odgrywają zebrania wspólnoty, gdzie siostry i bracia, oprócz spotkania się podejmują dzieło na wzór sw. Franciszka łącząc się we wspólnej modlitwie i dialogu jednoczącym i umacniającym całą wspólnotę.

AKTUALNOŚCI

Z okazji Światowego Dnia Chorych, tradycyjnie jak każdego roku przedstawiciele wspólnoty FZŚ wraz z Ojcem Honoratem odwiedzili pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. Dzięki życzliwości i otwartego serca sponsorów, między innymi naszej siostry ze wspólnoty, mogliśmy obdarować wszystkich mieszkających w DPS drobnymi upominkami w postaci słodyczy. Jak zawsze były to dla niektórych chorych niezwykłe odwiedziny. Wyrazem wdzięczności z ich strony były uściski, wzruszenie i łzy radości.
KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


19.03. - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego.

25.03. - Uroczystość zwiastowania Pańskiego.

28.03. - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

29.03. - Wielki Poniedziałek.

30.03. - Wielki Wtorek.

31.03. - Wielka Środa.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Litania ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św.
modlitwa brewiarzowa z Ojcami.


03.03. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne.

14.03. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

18.03. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

28.03. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz. 16.00 - Msza św. wspólnotowa.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394253 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |