Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 116 razy
"TERCJARZ" - 02/2010MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 02/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lutym 2010 roku:

„O błogosławieństwo dla wspólnoty FZŚ Toruń Podgórz (OFM),
O zdrowie i opiekę Najwyższego dla chorych i samotnych tercjarzy,
członków naszej wspólnoty.”
Odkrywajmy na nowo Boga – formacja duchowa
i życie modlitwy.


Życie franciszkanów świeckich polega przede wszystkim na naśladowaniu Chrystusa według wzoru ukazanego przez św. Franciszka. Stąd też franciszkanie świeccy, idąc za swym św. ojcem Franciszkiem starają się coraz lepiej poznać Dzieło Chrystusa poprzez częste czytanie i rozważanie Pisma Świętego zwłaszcza Ewangelii. Art. 9 Konstytucji Generalnych w p.1 mówi, iż duchowość franciszkanina świeckiego jest raczej sposobem życia skoncentrowanym na osobie Jezusa Chrystusa i Jego naśladowaniu, niż szczegółowym programem, który należy realizować. W punkcie 2 Konstytucji Generalnych czytamy, iż franciszkanin świecki zaangażowany w naśladowanie przykładu i nauk Chrystusa, ma obowiązek osobistego i nieustannego studiowania Ewangelii i Pisma świętego. Wspólnota i odpowiedzialni za nią niech popierają miłość do słowa ewangelicznego i wspomagają braci w poznawaniu go i zrozumieniu tak, jak ono z pomocą Ducha jest głoszone przez Kościół. Wpatrując się w św. Franciszka, który nie tyle był człowiekiem modlącym się, co sam stał się modlitwą, winniśmy rozwijać sobie ducha świętej modlitwy i pobożności. W modlitwie wspólnotowej, zgodnie z par. 9 Statutu FZŚ winna mieć pierwszeństwo modlitwa Liturgią Godzin. Zgodnie z Regułą FZŚ franciszkanie świeccy „niech włączają się w modlitwę liturgiczną według jednej z form wskazanych przez Kościół, przeżywając w ten sposób tajemnice życia Chrystusa.

Codzienna zaś modlitwa indywidualna powinna być dobrana wg własnego uznania, o czym mówi również Rytuał FZŚ w par. 27, dod.1 i przyjmować jedną z form:
- Jutrznię i Nieszpory z Liturgii Godzin Kościoła;
- albo Oficjum Męki Pańskiej św. Franciszka;
- lub tzw. Oficjum 12 Ojcze nasz, wzbogacone krótkimi
tekstami biblijnymi i dostosowane do Liturgii Godzin;
- czy Małe Oficjum o Matce Bożej.


W K.G. czytamy: „Prawdziwi czciciele Ojca, mogą w każdym miejscu i w każdym czasie oddać kult i modlić się do Niego, jednakże bracia i siostry niech się starają znajdować czas na milczenie i skupienie, poświęcając się wyłącznie modlitwie”. Z obowiązujących nas przepisów wynika więc, iż naśladowcy św. Franciszka powinni szczególnie rozumieć sens modlitwy i żyć modlitwą. Gdy zanosimy do Boga modlitwę błagalną ofiarujemy ją przede wszystkim za cały Kościół Święty, ojczyznę, naszych bliźnich, za wielką Rodzinę Franciszkańską, za wspólnotę FZŚ i o nowe powołania do niej, ufając Bogu, że jeśli to zgodne z Jego wola, to nas wysłucha. Pamiętamy też o zmarłych bliskich i tercjarzach.

Franciszkanie świeccy za wzorem św. Franciszka i zgodnie z regułą winni naśladować Maryję w Jej całkowitym poddaniu się woli Bożej oraz zanosić do Niej ufną i żywą modlitwę. Najbardziej znanymi formami modlitwy do Matki Najświętszej są:
- Koronka do czci siedmiu radości NMP;
- Różaniec; Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
- Litania Loretańska.

Oprócz modlitwy indywidualnej duże znaczenie w doskonaleniu duchowym ma udział w nabożeństwach kościelnych w ciągu roku liturgicznego:
- w okresie Adwentu – udział w Mszach świętych zw. Roratami, Nowennie do Niepokalanego Poczęcia NMP,
- w okresie Wielkiego Postu – w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach.
W Kościołach Franciszkańskich – we wszystkich obchodzonych świętach ku czci św. Franciszka i innych świętych franciszkańskich, a szczególnie przed uroczystością św. Franciszka udział w Transitus.

Ponadto franciszkanin świecki powinien codziennie uczestniczyć we Mszy świętej. Tercjarze winni również uczestniczyć w organizowanych przez Wspólnoty wszystkich poziomów struktur FZŚ rekolekcji, dni skupienia oraz pielgrzymek. Udział w tych formach doskonalenia duchowego powinien wynikać nie tyle z obowiązku, co głębokiego przekonania o randze tego rodzaju pomocy na drodze uświęcenia.

------------------------------

Zbliżający się Okres Wielkiego Postu, rozpoczynający się Środą popielcową, jest czasem pokuty i nawrócenia, rekolekcji, rozważań i refleksji nad sensem istnienia. Skłania nas do podejmowania pewnych wyrzeczeń i postanowień, sprzyja przewartościowaniom - odnowieniu życia w kontekście padających słów: prochem jesteś i w proch się obrócisz.

Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam: modlitwa, post i jałmużna. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.

AKTUALNOŚCI


27 grudnia 2009 roku wspólnota FZŚ wraz Asystentem i Rycerzami św. Franciszka spotkała się w refektarzu klasztornym na spotkaniu opłatkowym. Po złożeniu życzeń i symbolicznym przełamaniu się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, biesiadując przy kawie i cieście.


* * *

29 grudnia 2009 roku odeszła do Pana tercjarka śp. Zofia Kowalczyk, która miałaby 08 stycznia 2010 roku 100 lat. Do FZŚ należała 52 lata. Delegacja miała w zamiarze pójść do niej, aby dziękować za 100 lat życia, jednak Pan zdecydował inaczej i delegacja udała się do śp. Zofii ale na pogrzeb. Polecajmy Panu Bogu w modlitwie zmarłą siostrę, bo zapewne ona modliła się za naszą wspólnotę.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.02. - Święto Ofiarowania Pańskiego.

17.02. - Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu.

22.02. - Święto Katedry św. Piotra Apostoła.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Litania ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św.
modlitwa brewiarzowa z Ojcami.


03.02. – po wieczornej Mszy św. spotkanie Ewangeliczne.

14.02. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

18.02. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

28.02. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz.16.00 - Msza św. wspólnotowa.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394264 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |