Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 127 razy
"TERCJARZ" - 01/2010


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 01/2010

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2010 roku:

„O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty i ich rodzin.”
Odkrywajmy na nowo Boga


Już wkrótce powitamy Nowy Rok w radości i szczęściu, w nadziei, że ów rok będzie dla nas łaskawy. Jednak z pewną dozą ciekawości zadajemy sobie pytanie: jak potoczą się nasze dalsze losy, cóż ten rok nam przyniesie?. Oczekując na przyjście Pana, mieliśmy czas na własne przemyślenia, na zastanowienie się i zrobienie bilansu strat i zysków minionego roku – rachunku sumienia naszego życia.

W naszym wspólnym zastanawianiu się spróbujmy odnaleźć radość naszego życia, skupmy się na odnalezieniu źródła prawdziwej radości. Charakter naszego życia ewangelicznego zapewne szybko doprowadzi nas do tej prawdziwej radości – radości franciszkańskiej. Odkryjmy więc na nowo św. Franciszka, by wspólnie z nim odkrywać na nowo Boga, by wspólnie z nim przeżywać nasze nawrócenie.

Odkrywając Boga, św. Franciszek zmienił swoje dotychczasowe życie. Dostatek i beztroskie życie nie dawały mu tyle radości, ile otrzymał służąc swemu Panu. Pragnienie służby Bogu wśród trędowatych stało się dla niego słodyczą duszy i ciała, pozwalając duszy cieszyć się z rzeczy najbardziej prostych, gdyż okazują się one być najbliższe i chciane przez Boga. Sposób widzenia świata zmienił się dla Franciszka w chwili ujrzenia Chrystusa, a Krzyż Pański odczytał bowiem jako symbol zbawienia i odkupienia dla każdego człowieka. Odkrył wówczas, iż męka i cierpienie Chrystusa były wolą Ojca, odczytując to także dla siebie.

Dostrzegł tajemniczą więź pomiędzy radością a cierpieniem, połączonych ze sobą w planach Bożych.

Cierpienia św. Franciszka, jakie towarzyszyły mu za życia, jego choroby czy stygmaty, jakie otrzymał zbliżały go do cierpień samego Chrystusa.

Przyjmował je pokornie, jako zesłane przez Najwyższego, co jeszcze bardziej utwierdzało go w pokorze i wspomagało w wyzbyciu się pychy. Św. Franciszek pełnię swej radości odnalazł w Oficjum Męki Pańskiej, zaś jego największym pragnieniem było celebrowanie i przeżywanie misterium Odkupienia – od momentu Wcielenia aż po Wniebowstąpienie Chrystusa.

Wyrazem jego wielkiej radości była także szopka bożonarodzeniowa w Greccio, dająca radość po dzień dzisiejszy, będąca żywym obrazem i przekazem prawdy, że Bóg stał się człowiekiem by nas odkupić. Biedaczyna kontemplował ogołocenie i poniżenie Najwyższego, który w osobie Syna uniżył się i przyjął ciało ludzkie, by w nim cierpieć i zbawić ludzkość.

Umiłowany w Bogu Ojcu, wdzięczny za nieskończone miłosierdzie Pana, któremu całe istnienie ludzkie można powierzyć, św. Franciszek odkrył w swym sercu, że każde dobro należy do Boga, że wszystko jest Jego darem dla człowieka. Każdy człowiek winien więc oddawać Bogu cześć za dobro, które każdego dnia otrzymuje od Boga – „bo Ty Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra”. Głębokie doświadczenie świętości Boga zdobyte dzięki mozolnej drodze modlitwy i kontemplacji sprawiło w św. Franciszku, iż bardzo boleśnie odczuwał własną niegodność, co jeszcze bardziej wzmagało jego uwielbienie i podziw dla darów Boga. Prosił wręcz, wzywając wszystkich, by niestrudzenie wytrwali w wierze i pokucie, gdyż inaczej nie można być zbawionym. Z całego serca, z całej duszy i z całych sił, całym swoim życiem kochajmy wszyscy Pana Boga, który dał nam duszę i ciało, który zbawił nas tylko ze swego miłosierdzia, który nam wyświadcza wszelkie dobro.

Widzimy więc, że prawdziwa radość chrześcijanina wyraża się tylko dzięki odkryciu, że Bóg jest prawdziwie dobry. Jedynie w Bogu posiada się prawdziwą radość, gdyż jedynie On jest prawdziwą radością, prawdziwym dobrem i pięknem. Prawdziwa radość franciszkańska jest doskonałą wolnością po całkowitym życiowym wyborze Boga, wyborze, który dokonał się w Chrystusie, przez Chrystusa i z Chrystusem.

Niczym więc są dla św. Franciszka i jego wspólnoty obawy i kłopoty tego świata. Radość franciszkańska dokonuje się jako znak wspólnoty franciszkańskiej i w duchu braterstwa.

Niech zatem towarzyszy nam zawsze radość Boża, mimo różnych trudności życiowych, a Nowy Rok niech będzie dla nas wszystkich nadzieją na przybliżanie się coraz bardziej do Pana Boga.

AKTUALNOŚCI


Dnia 28 listopada 2009 roku miała miejsce w naszej wspólnocie kapituła, w trakcie której wybrano nową Radę wspólnoty. Kapitułę poprowadził br. Michał Rynkowski – delegat przełożonej Rady Regionu Gdańskiego, będący również przełożonym wspólnoty FZŚ w Grudziądzu.


W skład Rady weszli:


Przełożona wspólnoty - s. Bożenna Chełkowska
Zastępca przełożonej - s. Celina Wałdowska
Sekretarz - br. Krzysztof Wiśniewski
Skarbnik - s. Zofia Wróblewska
Radny ds. formacji - br. Stefan Jakubowski
Radna ds. MF - s. Mariola ZorgielKALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.01. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

06.01. - Uroczystość Objawienia Pańskiego.

10.01. - Święto Chrztu Pańskiego.

16.01. - Wspomnienie św. Bernarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskichKALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania ku czci św. Franciszka.
W każdy piątek o godz. 17,30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa z Ojcami.

11.01. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

21.01. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

31.01. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz.16.00 - Msza św. wspólnotowa.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394276 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |