Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 56 razy
"TERCJARZ" - 8/2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 8/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2009 roku:

„O duchowy rozwój naszej Wspólnoty FZŚ, Wspólnoty w Wejherowie i Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz powołania do trzech zakonów”

Świat udzielający ludziom lekcji pokory
według św. Franciszka


W dzisiejszym życiu jak trudno każdemu z nas być pokornym. To jest chyba najtrudniejsze zadanie dla nas żyjących, niezależnie w jakim stanie, w jakim wieku, pod warunkiem dobrze rozumianej pokory. Przykładem życia w pokorze był św. Franciszek, który mimo że pochodził z bogatej, kupieckiej rodziny mieszkającej w Asyżu, wybrał drogę życia ubogiego, pokornego, przeżywając przełom wewnętrzny i głębokie nawrócenie się ku Bogu. Jego nowa postawa, nazwana później postawą franciszkańską, charakteryzowała się miłością wobec każdego żywego stworzenia, radością czerpaną z życia, szacunkiem wobec siebie i innych, ubóstwem, pokorą i wypełnianiem nakazu Chrystusa o pozostawieniu wszystkiego i pójściu za Nim. Wiele proponowanych przez św. Franciszka idei byłoby w naszych czasach przydatne. Na przykład skromność. Wielu ludzi poświęca zbyt wiele czasu i energii na eksponowanie posiadanych przez siebie dóbr materialnych, przywiązując do nich ogromną wagę, zupełnie jakby stanowiły o sensie życia. A przecież w życiu liczy się raczej "być" niż "mieć", choć w biegu codziennego dnia często o tym zapominamy. Trochę skromności, zwłaszcza w spojrzeniu na siebie, na pewno nie pogorszyłoby naszego życia, a ulepszyłoby nas samych. Niestety dużo osób jest przekonanych, że tylko tupetem i brakiem skrupułów można coś osiągnąć. Najsmutniejsze jest to, że podobną postawę przekazują oni swoim dzieciom, i w ten sposób wzorzec ciągle się powiela. Warto byłoby przypomnieć sobie o franciszkańskich wartościach w ciągłej pogoni za sukcesami. Inne cenione przez św. Franciszka idee i postawy to radość czerpana z samego faktu istnienia oraz akceptacja samego siebie.

Współcześni ludzie często nie potrafią cieszyć się z tego co mają. Nieustannie zazdroszczą innym tego, co w ich przekonaniu jest lepsze - tak naprawdę wydaje im się, że to jest lepsze, bo tego nie mają. Tymczasem, jak to pokazywał franciszkanizm, radość czerpać można ze wszystkiego, nawet z samego faktu, że się po prostu żyje. Ludzie zaś często sami sobie stwarzają problemy, albo szukają szczęścia tam, gdzie się go na dłuższą metę nie da znaleźć: w pijaństwie czy narkotykach. Mało kto potrafi naprawdę korzystać z życia i radować się każdym jego przejawem. Św. Franciszek umiał także żyć w zgodzie i miłości z naturą. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, w dobie częstych zagrożeń ekologicznych, które wynikają z naszej lekkomyślności i niewiedzy. Ziemia jest już bardzo zanieczyszczona i zdewastowana - przez ludzi, którzy, łamiąc prawa natury, szkodzą jej, sobie i nam. Nadmierne wykorzystywanie ziemskich zasobów musi prowadzić do katastrofy. Wiele osób nie traktuje także z szacunkiem zwierząt, np. oddając je do schroniska gdy im się znudzą. Takim ludziom przydałby się franciszkański namysł nad tym, że zwierzęta to też nasi "bracia" i "siostry". Zastanówmy się nad tym, czy franciszkańska idea pokory ma jakąś racje bytu w dzisiejszych czasach? Zastanówmy się, jak właściwie franciszkanie rozumieli pokorę. Ta cecha była dla nich tożsama ze skromnością, cnotliwością, czystością, cierpliwym znoszeniem ubóstwa i cierpień w imię pokuty za swoje grzechy. Człowiek pokorny charakteryzował się także małymi wymaganiami co do własnej osoby: nie chciał posiadać niczego na własność i był wdzięczny Bogu za wszystko, co go spotykało. Łączy się to z koncepcją Radości Doskonałej, która była w ujęciu św. Franciszka dosyć skrajnie sformułowana. Tak więc wszystkie cierpienia i poniżania można wg franciszkanizmu znosić z cierpliwością, a nawet z uśmiechem, jeśli zaofiaruje się je cierpiącemu na krzyżu Chrystusowi. Taka pokora równoznaczna jest z przyjmowaniem prześladowań jako kary za własne winy, od których żaden człowiek nie jest wolny. Prowadzi to nawet do skrajnego samopotępienia i samoponiżania. Współcześnie pojmuje się pokorę w zupełnie inny sposób. Raczej nie ma tu za wiele wspólnego z ideą umartwiania ciała i duszy, przy zachowaniu jednak wyraźnych wpływów chrześcijaństwa. Dzisiejszy człowiek kierujący się w życiu pokorą także jest gotów znosić cierpliwie przeciwieństwa losu, lecz raczej nie w odniesieniu do cierpienia fizycznego (poza chorobami, jednak też nie zawsze). Przyczyną jest zmiana współczesnego statusu wiary. Religia nie funkcjonuje już dzisiaj we wszystkich dziedzinach życia osobistego, społecznego czy kulturowego. Ludzie pokorni starają się co prawda przestrzegać skromności i uczciwości w codziennym życiu, lecz cierpienia i chorób nie postrzega się jako kary za swoje winy. W ten sposób myślą jedynie niektórzy, głębiej wierzący, ale też nie zawsze. Dlatego też różnice między naszymi czasami a średniowieczem uniemożliwiają już pojmowanie pokory na sposób franciszkański. Tym bardziej, że współcześnie dominuje raczej światopogląd materialistyczny, charakteryzujący się dążeniem do zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka, szczególnie materialnych i fizycznych. Nie dąży się już świadomie do cierpień w imię jakiejś idei - taka postawa kojarzy się niebezpiecznie z fanatyzmem, którego współcześni ludzie starają się wystrzegać. Poza tym żyjemy w czasach pokojowego współistnienia różnych religii i wyznań, a wiele z nich nie wymaga od wiernych pokuty i cierpień jako drogi do wiecznej szczęśliwości. O wiele więcej jest tez ludzi niewierzących. Większość z nas stara się zapewnić sobie i bliskim godne warunki bytowania, walcząc w tym celu z przeciwnościami losu, zamiast przyjmować je pokornie czy wręcz dobrowolnie ich szukać. Niestety niektórzy w imię tej walki rezygnują z uczciwych sposobów, podważając tym samym ostatni zawsze aktualny element franciszkańskiej idei pokory. Powyższe argumenty wyraźnie wskazują na to, że idea pokory sformułowana przez św. Franciszka, chociaż budująca i bardzo popularna w epoce średniowiecza, dzisiaj nie trafia nikomu do przekonania i przechodzi bez echa. Wynika to ze zmian społeczno-kulturowych, jakie miały miejsce od tego czasu i spowodowały spadek znaczenia religii. Cierpienie raczej rzadko propaguje się jako drogę doskonalenia duchowego, a nieustająca pokuta i żal za grzechy nie brzmią we współczesnych czasach atrakcyjnie.
AKTUALNOŚCI


4 lipca 2009 roku nasza Wspólnota uczestniczyła w Regionalnym Dniu Skupienia w Chełmnie. W drodze powrotnej odwiedziliśmy naszą siostrę Barbarę Żylewicz, która mieszka u sióstr w Zamku w Jabłonowie Pomorskim. Wspólnie wraz z siostrą posiedzieliśmy przy kawie, ciastkach, słuchając głównie opowieści o życiu naszej siostry Barbary. Mimo sędziwego wieku siostra jest osobą radosną, pełna pokory, prostoty franciszkańskiej. Pełni radości powróciliśmy do domu.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


02.08. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z PORCJUNKULI.

06.08. - Święto Przemienienia Pańskiego.

11.08. - Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy.

14.08. - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.

15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

22.08. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

24.08. - Święto św. Bartłomieja, Apostoła.

25.08. - Wspomnienie św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ.

26.08. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka

W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
i Litania ku czci św. Franciszka.


02.08. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z PORCJUNKULI.

09.08. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

20.08. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

30.08. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz. 16.00 - Msza św. wspólnotowa.

W okresie wakacyjnym nie ma modlitwy brewiarzowej.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397602 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |