Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 70 razy
"TERCJARZ" - 7/2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 7/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2009 roku:

„O duchowy rozwój naszej Wspólnoty FZŚ, Wspólnoty w Wejherowie i Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz nowego Asystenta dla naszej Wspólnoty”
„Czym jest uwielbienie Boga?”


Na pewno słowo uwielbienia wypowiadamy wiele razy każdego dnia. Słyszymy nieraz, że ktoś „uwielbia” jeść czekoladkę, chodzić samotnie w góry lub słuchać jakiejś muzyki itd. „Uwielbienie” oznacza tyle, że ktoś bardzo lubi wykonywać pewną czynność, że sprawia mu ona wielką radość i przyjemność. Znaczenie uwielbienia może nam trochę przybliżyć rozumienie, czym jest uwielbienie Boga. Stany uwielbienia, choć są krótkimi chwilami naszego życia, nadają mu pewien niezapomniany smak, udzielają niepowtarzalnej pełni, zawierają trudny do wyrażenia słowami sens ludzkiej egzystencji. Innym obszarem codziennego mówienia o uwielbieniu są relacje między ludźmi. Uwielbienie drugiej osoby oznacza coś więcej niż prosty szacunek dla niej. Wyraża silne zafascynowanie nią, chęć bycia razem, naśladowanie.

Nasze przeżywanie uwielbienia w codziennym życiu powinno domagać się uwielbiać samego Boga. Boga można uwielbiać, chwalić, wysławiać. Uwielbiać można tylko i wyłącznie Boga. Niech naszym drogowskazem uwielbienia Boga będzie św. Franciszek, który nie tyle był człowiekiem, który się modlił, ile raczej cały stawał się modlitwą. Bóg, którego doświadcza św. Franciszek pragnie być wielbiony i adorowany. Warunkiem podstawowym jest nawrócenie, następnie ofiarowanie się działaniu Bożemu, które nierozłącznie związane jest z czystością serca i umysłu. Pana Boga według Biedaczyny należy adorować i uwielbiać w duchu i prawdzie.
Nawrócony Franciszek postępując śladami Chrystusa, porzucając siebie dąży do tego co Boże, troszczy się o sprawy Pana i jedynie w Nim upatruje sens swojego życia. Nieustannie wpatrzony w Chrystusa i na Niego ukierunkowany, ciągle powracał do modlitwy. Modląc się pragnął pozostać wolnym od wszystkiego, co jest na świecie.

Uwielbienie jest najszlachetniejszą formą modlitwy. Człowiek w uwielbienie Boga angażuje zarówno ciało jak i ducha. Uwielbiając, pochyla się przed Stwórcą, uznając Boga za początek, od którego pochodzi i któremu zawdzięcza swoje istnienie. Modlitwa uwielbienia związana z krzyżem przenosi nas do modlitwy św. Franciszka wypowiedzianej przed Ukrzyżowanym w San Damiano, która nazwana bywa "Modlitwą w godzinie nawrócenia". Słowa tej modlitwy: "Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe posłannictwo" odpowiadają sytuacji św. Franciszka poszukującego sensu życia. Modlitwa ta ma wewnętrzną dynamikę, która ujawnia, że wobec majestatu i wspaniałości Boga stoi bezradny człowiek, pogrążony w ciemnościach. Wszystko do czego zdolne jest serce i rozum może pochodzić tylko od Najwyższego i Najwspanialszego Boga i także do Niego prowadzić. Franciszek w tej modlitwie zmierza do tego, by stał się zdolny do spełnienia świętego i prawdziwego polecenia Boga. Cała pedagogia modlitwy Świętego z Asyżu sprowadza się do pragnienia, aby mieć Boga w sercu, a serce u Boga. Wiąże się to z pragnieniem, aby kierować serce do Boga i uczynić je mieszkaniem dla Boga i Jego słowa.

Biedaczyna z Asyżu w całym swoim życiu inspiracje dla modlitwy i działania czerpał z Pisma Świętego, z Ewangelii. Modląc się i medytując słowa Ewangelii odkrywał tam swojego Pana, Jezusa Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego, którego naśladował. Słowo Boże i lektura Pisma Świętego zabija więc tych, którzy szukają i studiują tylko z egoistycznych, czysto ludzkich motywów bez żadnego odniesienia do praktycznego życia duchowego, szczególnie do życia modlitwy. Natomiast ci, którzy pozwalają ożywiać się przez Ducha Świętego otrzymują jako dobro, dar inspirujący działanie Boże, praktykując Słowo Boże w życiu, dziękując i uwielbiając Dawcę. Dla Franciszka modlić się i uwielbiać oznacza otwierać się na Słowo Boże, słuchając Go i wprowadzając w życie - żyć Słowem Bożym i pozwalać, aby to Słowo działało w jego wnętrzu.

Przyjmując Słowo, ducha i życie, a więc wolnym od miłości własnej i myślenia według ciała Franciszek uwielbia Boga sercem czystym. Czystość serca jest podstawą do autentycznego życia modlitwy i uwielbienia Boga. Ważne jest i to należy podkreślić, że Franciszek prawie zawsze mówi o czystości serca w kontekście modlitwy, szczególnie modlitwy uwielbienia i modlitwy nieustannej. Im bardziej człowiek jest czysty tym bardziej jest gotowy do opuszczenia siebie ze względu na Boga, do całkowitemu podporządkowaniu się Jemu. Człowiek czysty, którym jest człowiek modlitwy skuteczniej zbliża się do zjednoczenia z Bogiem i staje się adoratorem w duchu i prawdzie. Adorując Go czystym sercem, nieustannie szuka Boga, który pierwszy ujawnia inicjatywę poszukiwania człowieka dla pozyskania prawdziwych członków Królestwa Bożego. Mieć serce zwrócone do Pana to formuła, do której Franciszek był bardzo przywiązany. Chce przez nią powiedzieć, że w człowieku najważniejsze, najgłębsze, najbardziej jednoczące jest serce. Ono musi zawsze być nastawione na pragnienie poszukiwanie i uwielbiania Boga. To pragnienie, poszukiwanie nie powinny pozostać pustymi słowami. Wyrażają się one przez wielorakie porywy i poruszenia, uwielbienie, postawa zdziwienia, wewnętrznego ukorzenia. To jest modlitwa uwielbienia czystym sercem.

Franciszek stwierdza, że prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czystym sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego. Czystość serca jest radykalnym oczyszczeniem wewnętrznym, które domaga się wykorzenienia wad i grzechów. Jest ona warunkiem oglądania i uwielbiania Boga. Im bardziej człowiek jest czysty, tym bardziej jest otwarty na Boga. Prawdziwe uwielbienie Boga realizuje się w czystym sercu. Czyste serce jest miejscem, w którym żyje Słowo Boże. Czystość serca jest koniecznym wymogiem modlitwy, podczas której objawia się ona jako całkowite otwarcie się serca na Boga w wewnętrznym dialogu, gdzie nie ma najmniejszego rozproszenia z racji osób, przedmiotów czy myśli.

Modlitwa św. Franciszka odkrywa sekret jego świętości. Życie pokuty Biedaczyny z Asyżu jako nieustanne nawracanie się, życie miłości jako wspólnota z ludźmi, z światem stworzonym i z Bogiem, życie w ubóstwie jako manifestacja wolności i bezgraniczna dyspozycyjność wobec Boga, wszystko to są różnorodne aspekty jego życia, które stało się modlitwą uwielbienia Boga. Franciszek był człowiekiem odnoszącym całe swoje życie do Boga i pragnącym, aby Bóg był uwielbiony w jego życiu, w myśli, słowie i czynie. Modlitwa Biedaczyny miała swój wewnętrzny dynamizm, w niej zaczynało się i kończyło wszystko. Ona przemieniała jego życie, rozpalała serce, rozświetlała umysł i ożywiała pragnienie. Zasadniczym zaś pragnieniem było, aby Bóg był uwielbiany w jego życiu.

Niech te myśli będą wskazówką wielbienia Boga w naszym codziennym życiu.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


03.07.- ŚWIĘTEGO ŚW.TOMASZA, APOSTOŁA.

11.07.- ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY.

16.07.- WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL ( SZKAPLERZNEJ).

25.07.- ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA.

29.06.- WSPOMNIENIE ŚW. MARTY.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka


04.07. – Regionalny Dzień Skupienia w Chełmie

12.07. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

13.07. – Adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św.

16.07. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

28.07. – ostatnia niedziela miesiąca - godz.16.00 - Msza św. wspólnotowa, po niej spotkanie rekreacyjne przy grillu.

W okresie wakacyjnym nie będzie modlitwy brewiarzowej.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397616 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |