Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 81 razy
"TERCJARZ" - 6/2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 6/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w czerwcu 2009 roku:

„O duchowy rozwój naszej Wspólnoty FZŚ, Wspólnoty w Wejherowie
i Serca Pana Jezusa w Gdyni”
Jezus Chrystus jest Panem naszego życia.


Na pewno wiele razy zadawaliśmy sobie pytanie, kim jest dla nas Jezus Chrystus? Nie wystarczy wypowiedzieć ustami „Panem jest Jezus”. To czy naprawdę uczyniliśmy Go naszym Panem świadczyć mogą relacje, jakie mamy w rodzinie, w zakładzie pracy, we wspólnocie itd..

Czy rzeczywiście dbamy o jedność w życiu godnym Ewangelii? Czy potrafimy cierpliwie znosić własne ograniczenia? Czy wzajemnie umacniamy jedni drugich? Czy jesteśmy zdolni do przyjęcia postawy pokory i bezinteresownej służby bliźniemu? Czy jesteśmy posłuszni Bożym natchnieniom?

Ważne, abyśmy podejmując refleksję nad niedoskonałością własnych relacji we wspólnocie więcej wpatrywali się w Chrystusa niż w samych siebie. Przecież to On jest Panem naszego życia. To Jezus jest naszym Zbawicielem, a zbawienie jest łaską. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nie dojdziemy do Boga sami o własnych siłach. Cała nasza droga do Ojca dokonuje się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zasłużyć na zbawienie. Żaden z naszych czynów i dobrych uczynków nie da nam wstępu do nieba.

Nasze zbawienie jest niczym niezasłużonym, całkowicie darmową łaską. Uczynki winny być przejawem miłości, a nie chęcią zasługiwania. Nie szukajmy jakiejkolwiek innej drogi zbawienia poza Jezusem. Jezus jest Panem wszystkich dziedzin życia.

Wiele razy nasza droga jest kręta i wyboista. Możemy nawet z niej zboczyć, kwestionując wiarę, w której zostaliśmy wychowani, a nawet porzucając ją na jakiś czas. Jednak Dobry Jezus codziennie wychodzi nam naprzeciw.

Kiedy zostajemy wezwani do cierpienia lub towarzyszenia innym w ich cierpieniu, kiedy musimy poświęcać swoje życie dla innych, często nie otrzymując nic w zamian. Dobry Jezus nie przestaje działać w naszym życiu, prowadząc nas do coraz większej jedności ze sobą.

Oddajmy Jezusowi swoje życie, aby nim kierował. Od dnia, kiedy uczyniliśmy Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem, ciągle na nowo musimy się uczyć i pytać siebie, co dzisiaj dla nas oznaczają te słowa. Jezus jest Panem wszystkiego! Jezus jest Panem wszechświata! On jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem! Wszystko poddajmy Jemu.

Jezus jest Panem naszego myślenia o sobie. Prawdą o nas nie jest to, co sami o sobie myślimy, ale to, co Bóg myśli o nas. Jezus jest Panem całej naszej osobowości. nasz charakter, temperament, to jacy jesteśmy - poddajmy Jemu. Nie chciejmy być kimś innym niż jesteśmy, nie porównujmy się z innymi. Nie mówmy z rezygnacją, że już tacy jesteśmy, już się nie zmienimy - Bóg jest w stanie dokonać w nas przemiany.

Jezus jest Panem naszej inteligencji i zdolności. To, jaką mamy inteligencję i jakie posiadamy talenty, jest darem od Pana. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od innych. Bóg ocenia nas miarą właściwą tylko dla nas. Jezus jest Panem naszego małżeństwa, naszej samotności, naszej wspólnoty. Udziela nam wszystkich potrzebnych do tego łask.

Szczęście w naszym życiu zależy od tego, na ile pozwolimy by, On w nim działał. A to oznacza, że musimy coraz bardziej rezygnować z siebie. To Jezus daje nam pokój i jedność. Przebaczajmy sobie nawzajem i módlmy się za siebie i innych. Bądźmy cierpliwi i kochajmy się.

Jezus jest Panem naszych przyjaźni i relacji. Nie możemy być podporządkowani drugiej osobie bardziej niż Bogu. Jezus jest Panem naszych kontaktów z ludźmi. Chociaż czasem czynią nam krzywdę, zwłaszcza językiem, to jednak nie zapominajmy, że są naszymi bliźnimi. Nie pozwólmy, by opanowały nas negatywne uczucia wobec nich. Przebaczajmy i błogosławmy im. Nie myślmy o tym, co mówią o nas inni, nawet jeśli mówią źle, myślmy zawsze o tym, co ma do powiedzenia o nas sam Pan Bóg.

Jak wygląda nasze relacja z Panem? Do czego On nas wzywa? Jakich kroków oczekuje od nas na drodze prowadzącej do Niego? Zapominając o przeszłości, dążmy do tego, co przed nami, ufając w Bożą pomoc i opiekę! Oddajmy Panu należną cześć, kiedy będzie przechodził naszymi ulicami w procesji, błogosławiąc nam i naszym rodzinom!.

AKTUALNOŚCI


Dnia 20 kwietnia 2009 roku zmarł śp. brat Franciszek Malinowski, przynależąc do FZŚ 20 lat. Pogrzeb odbył się w parafii Jezusa Miłosiernego. Nasza Wspólnota wzięła udział w ostatniej posłudze brata Franciszka.

W dniu 09 maja 2009 roku przeżywaliśmy Regionalny Dzień skupienia w Rywałdzie.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.06. - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO –ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA.

07.06. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.

11.06. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.

13.06. - ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA – ODPUST PARAFIALNY.


19.06. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

24.06. - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA.

20.06. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka


11.06. – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – udział w procesji.

14.06. – niedziela - godz. 7.30 - udział w godzinkach ku czci NMP.

18.06. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

28.06.– ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz.16.00 - Msza św. wspólnotowa. Imieniny zakonne o. Ireneusza

W każdy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa – prowadzi FRA.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397627 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |