Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 83 razy
"TERCJARZ" - 12/2008


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 12/2008

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w grudniu 2008 roku:

„O pokój na świecie, w ojczyźnie, w sercu”
Franciszku, idź odbuduj Kościół mój!W nim stańmy się prawdziwymi uczniami Chrystusa.

Z uwagi na jubileusz 800 lat zakonu franciszkańskiego kontynuujemy tematykę o życiu, dziełach św. Franciszka.

Zastanówmy się nad tym, jakie są znamiona Franciszkańskiego życia według Ewangelii. Każdego z nas Bóg obdarował swoimi darami, aby kontynuować życie ewangeliczne w naszej wspólnocie. Co my możemy tej wspólnocie dać? Według reguły Franciszkanie świeccy są zobowiązani do częstego czytania Ewangelii i jej naśladowania. To Franciszek dużo miał wspólnego z Jezusem. Jezusa nosił w sercu, Jezusa w ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, Jezusa na rękach, Jezusa na całym ciele.

Jak czynić mamy swoje życie podobne do Franciszkowego: najpierw ciągle się nawracać i formować, wciąż od nowa razem ze wspólnotą i samemu. Być radosnymi, mimo dolegliwości życia, pełni nadziei w Miłosierdzie Boże.
Niech to będzie nasz franciszkański model życia. Do tego modelu należy jeszcze pokora i całkowita przemiana wewnętrzna w świetle świętości i miłości Boga. By dokonało się w nas nawrócenie, potrzebna jest w nas cierpliwość, modlitwa i medytacja.

Dla nas Franciszkanów bardzo pomocne jest czytanie i rozważnie pism św. Franciszka, np. Głos św. Franciszka, Świat franciszkański lub inne. Niezbędne może byłoby we wspólnocie dokonać ocen postępowania poszczególnej siostry i brata, czy zgodnie jest z duchem franciszkańskim. Ze względu na ludzką słabość potrzeba samozaparcia i pokory. Na pokorze opiera się życie zakonu. Pokora odwraca uwagę człowieka od egoistycznego zapatrzenia się w siebie, by przeobrazić ją w pełne troski baczenie na dobro innych. I jako taka jest szczególnym wyrazem miłości bliźniego.

Jak pięknie o cnocie pokory powiedział nasz wieszcz Adam Mickiewicz:” Panie, czym ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem!”

W tym ujęciu pokora jawi się jako piękne i głębokie wyznanie wiary, ogołocenie siebie z mocy i bogactw, by jedynie moc i nadzieję mieć w Bogu. Ona prowadzi do doskonałości, jej wartość prowadzi do ubóstwa, małości, posłuszeństwa, braterstwa, miłości Boga, wyznania grzechów, jałmużny, służby, miłosierdzia, wdzięczności, prostoty i wielu innych franciszkańskich cnót.

Kolejnym istotnym elementem naszego życia jest poznanie woli Bożej. Franciszek tak się modlił: „ Boże daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba”.
Woli Bożej należy szukać w modlitwie. Konsekwencją poznania woli Bożej jest jej wierne wypełnianie, a znakiem zachowywanie Bożych przykazań.

Dalszym modelem życia jest pokuta według Ewangelii. Braćmi i siostrami od pokuty nazywano nasz zakon od zarania. Natura pokuty polega na odrzuceniu grzechu jako zniewagi Boga. Franciszkańska droga, to droga prosta, bez żadnych wstrząsów, bez uprzedzeń, łagodna z miłością do Jezusa. Na mocy powołania mamy więc być nosicielami pokoju i posłańcami radości.

Aby dobrze wypełniać swoje życiowe powołanie, prośmy Ducha św. aby rozjaśniał swoim światłem nasze serca, abyśmy byli zdolni rozpoznać i zakosztować zbawczy owoc krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby dokonała się w nas głęboka przemiana, abyśmy patrząc na Chrystusa takiego jakim jest, stali się do Niego rzeczywiście podobni.

Łamiąc się opłatkiem, przeżywajmy tajemnicę narodzin Chrystusa, Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadzącą nas do pogłębienia refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który jest Miłością.

Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.


Życzą o. Ireneusz Asystent, s. Bożenna


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


30.11. - I niedziela Adwentu.
08.12. - Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP, Patronki i Królowej
Zakonu Serafickiego – Odpust parafialny.
13.12. - Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
24.12. - Wigilia Narodzenia Pańskiego.
25.12. - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
26.12. - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
27.12. - Święto św. Jana, Apostoła Ewangelisty.
28.12. - Święto św. Rodziny Jezusa Maryi i Józefa.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka


03.12. - pierwsza środa miesiąca po wieczornej Mszy św. –
rozważanie Ewangelii na niedzielę
14.12. - Śpiew Godzinek ku czci NMP – godz. 7,30.
15.12. - po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu.
18.12. - po wieczornej Mszy św. – spotkanie Rady.
W każdy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. modlitwa
brewiarzowa – prowadzi FRA.
28.12. - godz. 13,45 spotkanie opłatkowe.
O godz.16,oo Msza św. wspólnotowa.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397629 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |