Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 96 razy
"TERCJARZ" - 11/2008


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 11/2008

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w listopadzie 2008 roku:

„O zdrowie, błogosławieństwo, dary Ducha św. dla sióstr i braci, ich rodzin oraz zmarłych z FZŚ”Kolejny temat rekolekcyjny to:

D O B R O :


„Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi dobra, jakie Pan mu okazał i nie pragnie ujawniać ich człowiekowi dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże jego czyny tym, którym zechce. Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim”.

Z treści tego ostatniego napomnienia św. Franciszek wyłania swą skromność jako cechę życia franciszkańskiego i nieustanne zachowanie Boga w ludzkim sercu. Dotyczy to przede wszystkim podtrzymywania w sobie łaski uświęcającej, co pozwala utrzymać stały i żywy kontakt z Bogiem. Człowiek posiadający Boga w swoim życiu niczego nie musi się lękać i obawiać, gdyż jego mocą i siłą jest Bóg i Ewangelia. Dobro spełniane przez ludzi może przybierać indywidualny bądź wspólnotowy charakter. Biedaczyna z Asyżu podkreśla, iż ważne jest, aby dzięki dobru nie szukać uznania u innych lecz dobro to zachowywać w swoim sercu. Ten zaś, który potrafi zachowywać je w cichości serca i potrafi pozostawać skromnym, zostaje dowartościowany wraz ze swoim dobrem w oczach Boga. Za to także ma obiecane od Niego życie w wiecznej szczęśliwości. Człowiek w życiu nie koncentruje się tylko na modlitwie i medytacji, ale również na zewnętrznej pracy. Z tego też względu każdy za spełnioną przez siebie pracę może i powinien doznawać zaszczytów i pochwał. Człowiek jest tak uwarunkowany psychicznie, iż oczekuje od innych pełnej akceptacji za spełnianą przez siebie pracę. Każdy ma prawo do tego, aby być za nią w pełni doceniany. Czy w życiu we wspólnocie doceniamy pracę każdego, czy umiemy być wdzięczni, dziękujemy za wnoszone dobro? W przeciwnym bowiem razie może zaistnieć sytuacja psychicznego zachwiania i niezadowolenia u człowieka. Skutkiem tego może pojawić się poczucie małej wartości siebie samego. Człowiek załamuje się psychicznie w tym znaczeniu, że jego praca jest nikomu niepotrzebna, choć wkładał w nią cały swój zapał i energię i powoli zaczyna się osuwać od różnych zadań. Jest to szczególnie ważne w życiu wspólnotowym, w którym przecież zastępstwo rodziny i najbliższych pełni rodzina zakonna. Na niej zatem spoczywa też obowiązek okazywania ze swej strony wdzięczności wobec każdego, kto w niej żyje i pracuje. To wspólnota musi dostrzegać każdy rodzaj pracy jako wartościowy i potrzebny. Tylko w taki sposób możliwe jest zapewnienie rozwoju danej wspólnoty. Jeśli rodzina nie akceptuje niektórych swoich członków, ich pracy i oddania, to w konsekwencji sytuacja taka może doprowadzić do ucieczki osób czujących się jako pokrzywdzonych, odrzuconych i niepotrzebnych. Ponadto wspólnota może dostrzegać i akcentować pracę tylko niektórych przy równoczesnym pomijaniu wartości i pomocy innych. Zjawisko takiej natury jest wprowadzaniem podziałów we wspólnocie i stanowi jedną z przyczyn jej rozpadu. Osoby niedostrzegane, które mają psychiczne poczucie, iż są dla danej rodziny niepotrzebne, mogą posunąć się do tego, aby ją opuścić, poszukać miejsca, w którym doświadczą pewnej akceptacji od drugich. Dlatego tak ważne w życiu okazuje się dążenie do wzajemnej miłości i braterstwa, do wspólnoty w której liczą się nie tylko niektórzy wybrani, ale wszyscy na równych prawach i we wzajemnym poszanowaniu. Tym bardziej odnosi się to do franciszkańskiej wspólnoty zakonnej. „I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotykają się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny. I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swe potrzeby, jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego cielesnego, o ile troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego.”( Reg. 6 7-8). Wzajemna miłość i poszanowanie jest dobrem, które należałoby zachować we wspólnocie, ponieważ jest to dobro wspólne. W wyniku zaś niedostrzegania wartości niektórych członków wspólnoty, zostaje utracone dobro całej wspólnoty. Chodzi oczywiście o dobro duchowe, a nie materialne, bo to może istnieć i dzięki niemu wspólnota zewnętrznie funkcjonuje. Jednak bez duchowego dobra wspólnoty, mimo zewnętrznej działalności, nie posiada w sobie żadnego ogniwa, które łączy wszystkich w jedno. Wspólnota działa zewnętrznie, ale wewnętrznie nie ma żadnych więzi. Każdy człowiek w obliczu Boga jest istotą o wielkim wybraństwie i godności wśród wszelkich stworzeń ziemskich. Tylko człowiek jest wezwany do uczestnictwa w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Został on stworzony do tego celu i to stanowi podstawową rację jego godności. Czy człowiek jako jednostka psychofizyczna może funkcjonować tylko w obrębie fizycznym, z pominięciem swej sfery duchowej? Pomijanie duchowej sfery człowieka może prowadzić do wyjałowienia duchowości i humanitaryzmu ludzkiego, zapomnienia o odpowiedzialności za spełniane czyny. Zabieganie natomiast o rozwój i postęp duchowy jest nieustanną okazją do budowania siebie od wewnątrz, świadczenie miłości i dobroci w stosunku do bliźnich. Jest to właśnie gromadzenie sobie skarbów w niebie, do którego zachęca św. Franciszek. Nie tracąc swej duchowości, człowiek powinien strzec zdobywane przez siebie codzienną pracą dobro, którego nie chce stracić. I taka właśnie droga wydaje się słuszna. Zasadą życia Biedaczyny z Asyżu było upodobnienie się do Chrystusa ukrzyżowanego. Seraficki Ojciec pragnął w całym swoim życiu pozbawiać się tego co ziemskie, co odciąga od Boga. Jednocześnie najważniejsze dla niego stało się nie to, co mówią ludzie, ale to, jaką wartość w oczach Boga posiadają jego czyny i życie. Stąd ciągle starając się jak najlepiej służyć Bogu, gromadził sobie skarby w niebie. A u nas czy te skarby są gromadzone? Naukę rekolekcyjną o. Łukasz zakończył modlitwą.AKTUALNOŚCI


Dnia 28 września 2008 roku odbyło się w miłej atmosferze spotkanie wspólnoty przy kawie, cieście z okazji 25-lecia przynależności do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 5 sióstr. Po spotkaniu została odprawiona dziękczynna Msza św. z udziałem sztandaru franciszkańskiego.
Dnia 03 października nasza wspólnota przyjęła do postulatu 1 siostrę i nowicjatu 1 siostrę. Natomiast 1 siostra na Mszy św. złożyła przyrzeczenia życia Ewangelią. Gratulując siostrom, życzymy wytrwania w powołaniu przy Jezusie Chrystusie za przykładem św. Franciszka.
Dnia 04 października 2008 roku po Mszy św. zagrał zespół Gang Marcela z przyjaciółmi. Był to niezwykły koncert, - oratorium o św. Franciszku. Oratorium to zostało w całości napisane przez Gang Marcela z okazji jubileuszu 800-lecia istnienia naszego zakonu, a po raz pierwszy wykonane właśnie w naszej świątyni.KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych.
02.11. - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny).
03.11. - Wspomnienie Zmarłych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i
Dobrodziejów Zakonu Serafickiego.

09.11. - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
17.11. - Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ.
21.11. - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
23.11. - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.
29.11. - Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11,oo – spotkanie Rycerzy św. Franciszka


02.-08.11. - Modlitwy za zmarłych na cmentarzu.

09.11. - Śpiew Godzinek ku czci NMP – godz. 7,30.
10.11. - po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu.
20.11. - po wieczornej Mszy św. – spotkanie Rady.
W każdy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa – prowadzi FRA.
30.11. - godz. 14,45 spotkanie w salce.
O godz.16,oo Msza św. wspólnotowa.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397642 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |