Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!



Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 32 razy
"TERCJARZ" - 09/2008


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 09/2008

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę we wrześniu 2008 roku:

„Dziękczynienie za 30 lat parafii przy klasztorze o.o. Franciszkanów i dalsze błogosławieństwo”



POKÓJ I DOBRO!

Nasza wspólnota przeżywała swoje rekolekcje. Jednym z tematów rekolekcyjnych to:

Cierpliwość:


„Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Bożymi. Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Kiedy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać, ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej”.

Cierpliwość to jedna z cnót, które kształtują ludzki charakter. Jest zatem ważny w życiu każdego człowieka. Od niej bowiem między innymi zależy utrzymanie ładu i porządku, wspaniałej atmosfery – bez kłótni i różnych potyczek w interpersonalnych relacjach. Dlatego św. Franciszek właśnie jej poświęca swoje kolejne napomnienie.

Jego zdaniem, tyle ktoś ma w sobie cierpliwości, ile jej okaże w przeciwnościach. Jak wobec tego najprościej określić cnotę cierpliwości? Otóż cnota cierpliwości polega na tym, aby okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach, a nawet w przeciwnościach. Wyraża to wspaniale modlitwa św. Teresy od Jezusa: „ Niech Cię nic nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija, Bóg się nie zmienia”.

Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. Bóg sam wystarczy. Cierpliwość więc jako cnota nie powinna być traktowana w sposób wybiórczy, czyli uzależniony od okoliczności. Nie może istnieć taka sytuacja, w której raz ktoś zachowuje cierpliwość, a innym razem okazuje złość, nienawiść, czy gniew.

Cierpliwość jako cnota pozwala wytrwać w dobrym we wszystkich okolicznościach życia. Kto więc umie posiąść cnotę cierpliwości, ten żyje wraz z Bogiem. On bowiem dostarcza siły do jej akceptacji w każdej chwili życia, a sam jako Źródło wszelkiego dobra jest wystarczający, aby napełnić serce swoją dobrocią i miłością.

Tę samą myśl wyraża św. Franciszek, który mówi: „jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość, prawdziwa cnota i zbawienie duszy”. Mówi również, aby modlić się o cierpliwość –„ modlić się zawsze czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w prześladowaniu i w chorobie”. Cnota cierpliwości pozwala być silnym w każdej sytuacji. Z tego też powodu człowiek stara się o pokorę i cierpliwość oraz czysty, szczery prawdziwy pokój ducha - mówi Seraficki Ojciec, a aktualność jego słów jest nadal i dzisiaj potrzebna.

Cnota cierpliwości jest warunkiem w drodze do osiągnięcia życia wiecznego. Nie można jej odrzucić w życiu franciszkańskim. Znaczy ona więcej niż jakiekolwiek inne praktyki pokutne. Tak twierdzą mistycy franciszkańscy.

Dlaczego? Bo cnota cierpliwości pozwala przezwyciężyć wszystko. Praktyka zaś tej cnoty domaga się ze strony człowieka rozpoczęcia od samego siebie. Św. Katarzyna ze Sieny tak mówi: „ Cierpliwość jest rdzeniem miłości, nie istnieje miłość bez cierpliwości ani cierpliwość bez miłości”. Jan XXIII tak mówi: „Cierpliwość jest najkonieczniejszą zaletą, aby dobrze żyć. Jeżeli brakuje cierpliwości, wchodzi gniew, zmieszanie wściekłości, zgorzknienie”.

Uczeń Chrystusa nie może postępować według swoich upodobań, powodując kłótnie i spory, odpowiadając złem za zło. Zadaniem jego jest spokojne i opanowane postępowanie wzorem św. Franciszka, a nade wszystko kierowanie się cnotą cierpliwości, opartą na Chrystusie dla pogłębienia więzi we wspólnocie.

Naukę rekolekcyjną o Cierpliwości o. Łukasz zakończył modlitwą:

Boże nieskończenie dobry, Twój jedyny Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że przez cierpliwość i wytrwałość w dobrym, każdy człowiek pozyskuje swoją duszę na życie wieczne. Prosimy Cię pomóż nam w ziemskim pielgrzymowaniu naśladować wzór i przykład św. Franciszka, abyśmy tak umocnieni mogli unikać nieporozumień i zagniewania w codziennym życiu, kierując się zawsze i wszędzie cnotą cierpliwości i łagodności.



AKTUALNOŚCI

1. 04 lipca 2008 roku nasza wspólnota uczestniczyła w Regionalnym Dniu Skupienia w Chełmnie.
2. W dniach od 05 do 07 lipca 2008 roku wspólnota przeżywała swoje rekolekcje, które odbyły się w naszym klasztorze. Rekolekcje poprowadził o. Łukasz (OFM).
3. W dniu 27 lipca 2008 roku wspólnota miała spotkanie rekreacyjne – grilla w ogrodzie klasztornym.


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI

Wrzesień


1. 08.09. - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
2. 09.09. - Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w
Polsce.
3. 14.09. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
4. 15.09. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Bolesnej.
5. 16.09. - Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu.
6. 18.09. - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.
7. 23.09. - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.
8. 29.09. - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

1. 03.09. - spotkanie modlitewne po wieczornej Mszy św. –
rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę.
2. 06.09.- Wizytacja bratersko-pasterska z Rady Regionu-
godz. 13.oo Msza św. dla wspólnoty, po niej spotkanie
z przedstawicielami z Regionu.

3. 08.09. - po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu.
4. 14.09. - Śpiew Godzinek ku czci NMP – godz. 7,30.
5. 19.09. - po wieczornej Mszy św. – spotkanie Rady.
6. W każdy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. modlitwa
brewiarzowa – prowadzi FRA.
7. 28.09. - ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14,30 spotkanie
w salce ( kawa, ciasto) z okazji 25- lecia przynależności
5 sióstr do FZŚ. O godz.16,oo Msza św. wspólnotowa.




TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397578 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |