Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 44 razy
"TERCJARZ" - 07-08/2008


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 07-08/2008

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu i sierpniu 2008 roku:

„O potrzebne dary Ducha św. i ożywienie we wspólnocie”


„Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi, Panie prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen”.

(Modlitwa św. Franciszka)POKÓJ I DOBRO!


Z uwagi na obchody 800-lecia w tym roku w duchu radości i pokory św. Franciszka, treść Tercjarzy będzie zawierała tematy o cnotach świętego, o naśladowaniu Jezusa Chrystusa, życia Jego Ewangelią. Ślady św. Franciszka z Asyżu rozsiane są po całym świecie. Z jego duchowego bogactwa nieustannie czerpią miliony braci i sióstr, zarówno duchownych, jak i świeckich. Franciszkańska rodzina jest najliczniejszą wspólnotą w Kościele, a franciszkańskie dzieła stworzyły najpiękniejsze chrześcijańskie tradycje. Ideały życia w duchowości św. Franciszka, oddziaływanie łaski na sposób jego życia, podporządkowanie się woli Bożej w realizacji planu Bożego jego powołania. „Wędrować śladami św. Franciszka z Asyżu to coś daleko więcej aniżeli po prostu znaleźć się w bliskich jego sercu i oczom krajobrazach słonecznej Umbrii... Ani nawet zachłysnąć się ich urodą, wspaniałościami natury i sztuki. Tam trzeba coś odnaleźć. Wydobyć z wewnętrznego zagubienia. I znaleźć Franciszkowy szlak, którym ruszając w drogę, można choć trochę wyprostować ścieżki swojego życia. Ten szlak pozwoli zobaczyć coś więcej niż zabytki, pamiątki, pejzaże. Prowadzi bowiem w duchowy świat jednego z najwierniejszych naśladowców Chrystusa”.Ideały życia w duchowości św. Franciszka

Duchowość franciszkańska jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa w oparciu o Ewangelię i naukę Kościoła. Franciszek nie tylko chciał całej Ewangelii, ale chciał wyłącznie Ewangelii, tzn. że chciał kierować się tylko mądrością Bożą bez brania czegokolwiek z „mądrości tego świata”.

Św. Franciszek i jego uczniowie przywiązywali wielką wagę do nawrócenia. Franciszek swoje życie młodzieńcze przed nawróceniem nazwał grzesznym, a życie po nawróceniu uważał za drogę ku doskonałości. Życie przed nawróceniem było według ducha, czyli było owocem natchnienia boskiego. Stąd ostrości nabierają apele św. Franciszka: „Kochajmy Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i duchem, bo prawdziwi czciciele wielbią Ojca w duchu i prawdzie”.

Bóg najwyższe Dobro. Charakterystycznym dla Franciszkowego pojęcia Boga jest rozumienie Go jako Dobra i Miłości. Tylko Bóg jest dobry! On swym działaniem tworzy wszelkie dobro w świecie i w nas. Wynikiem działania Boga, wspólnego Ojca wszystkich, jest rodzinność całego stworzenia.

Chrystus dla Franciszka to Jezus jako konkretny Człowiek. Taki, jakim przedstawia Go Ewangelia: Chrystus żyjący jako ubogi robotnik w Nazarecie, Chrystus ukrzyżowany na Kalwarii, dający świadectwo swej miłości. Franciszek, po św. Pawle, jest największym naśladowcą Jezusa ukrzyżowanego, począwszy od mandatu, jaki otrzymał z krzyża w kościele św. Damiana. Ukrzyżowany był dla niego stałą inspiracją do życia wewnętrznego i zewnętrznych zachowań. „Bracia, którzy z nim przebywali, wiedzą, jak codziennie i stale głosił Jezusa, jak słodko i rozkosznie rozprawiał o Nim, jak łagodnie i z pełną miłością rozmawiał na Jego temat. Światłe źródło miłości napełniało jego wnętrze i biło na zewnątrz. Zaprawdę bardzo dużo miał wspólnego z Jezusem. Jezusa nosił w sercu. Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach. Jezusa na rękach. Jezusa w całym ciele” .

Z kontemplacji Chrystusa Ukrzyżowanego zrodziła się charakterystyczna cecha duchowości św. Franciszka: minoritas (być mniejszym). Ta cecha stała się źródłem podstawowych cnót franciszkańskich: prostoty, ubóstwa, pokory i radości.

Św. Franciszek jest świadkiem, że postawa minoritas owocuje: niesieniem pokoju, uszlachetnieniem cierpienia, rodzeniem powszechnego braterstwa, budzeniem współczucia, łagodzeniem trosk, niesieniem światła, budzeniem nadziei.

W ubóstwie widzi uwolnienie się od tego, co nie jest Bogiem. „Ubóstwo jest tą cnotą niebieską, o którą zabiegają wszystkie sprawy ziemskie i przemijające, i ze względu na którą dusza pozbywa się wszelkiej przeszkody na drodze do swobodnego połączenia się z Bogiem wiecznym. Jest właśnie tą cnotą, która sprawia, że dusza przebywająca jeszcze na ziemi, rozmawia z aniołami w niebie. Jest właśnie tą cnotą, która towarzyszyła Chrystusowi na krzyżu, z Chrystusem została pogrzebana, z Chrystusem zmartwychwstała, z Chrystusem wstąpiła do nieba i która również i w tym życiu, pozwala duszy w niej rozkochanej łatwo wznieść się ku niebu”.

Czytając Ewangelię uderzyły św. Franciszka dwie rzeczy: szczególny sposób życia, jaki prowadził Chrystus razem z apostołami oraz ustawiczny nacisk na to, by czuli się braćmi. Dlatego pragnął żyć w braterstwie, chciał ciągle przeżywać prawdziwą miłość braterską; zwracał uwagę szczególną na braci najbardziej potrzebujących.

Cześć i uwielbienie Eucharystii. „Cała jego istota płonęła miłością do Sakramentu Ciała Pańskiego, będąc równocześnie pełen zdumienia dla tak miłosnej łaskawości i tak miłosiernej miłości. Za wielkie zaniedbanie uważał fakt niesłuchania codziennie choćby jednej Mszy św., gdy była ku temu możliwość. Często przystępował do Komunii św. i to z taką pobożnością, że swoim przykładem pociągał innych. W hołdzie dla Najświętszego Sakramentu poświęcił całego siebie. A przyjmując Ofiarę Baranka, ofiarował swego ducha w ogniu, który wciąż płonął na ołtarzu jego serca”.AKTUALNOŚCI

10 maja 2008 roku nasza wspólnota uczestniczyła w Regionalnym Dniu Skupienia w Rywałdzie.KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI ( lipiec-sierpień )


L i p i e c

1. 03.07. - Święto św. Tomasza Apostoła.
2. 11.07. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
3. 16.07. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Szkaplerznej).
4. 25.07. - Święto św. Jakuba, Apostoła.
5. 26.07. - Wspomnienie Świętych Rodziców NMP Joachima i Anny

S i e r p i e ń

1. 02.08. - Święto NMP Anielskiej Porcjunkuli (opust).
2. 06.08. - Święto Przemienienia Pańskiego.
3. 09.08. - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża( Edyty Stein).
4. 11.08. - Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy.
5. 14.08. - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.
6. 15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
7. 22.08. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.
8. 25.08. - Wspomnienie św. Ludwika IX, króla i patrona FZŚ.
9. 26.08. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
10. 29.08. - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA ( lipiec-sierpień )


1. 04.07. – Regionalny Dzień Skupienia - Chełmno.
2. 13.07, 10.08. - śpiew Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny.
3. 14.07, 11.08. - drugi poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. 27.07. - ostatnia niedziela miesiąca - godz. 16,00 Msza św. wspólnotowa. Po Mszy św. spotkanie rekreacyjne w ogrodzie klasztornym (grill).
5. 31.08. - godz. 14,45 - spotkanie w salce. Godz. 16,oo - Msza św. wspólnotowa.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397590 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |