Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 48 razy
"TERCJARZ" - 01/2008


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 01/2008

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w styczniu 2008 roku

„O dary Ducha św. dla nowej Rady Regionu”„ Słowo rozpala nasze serca….”


Rozpoczynamy Nowy Rok. To jeszcze jedna okazja, aby dziękować za to, że tak wiele dobra otrzymaliśmy od Boga. Nowy Rok stawia przed nami nowe wyzwania i szanse. Z tym okresem łączy się wiele nadziei, lęków, przewidywań, a także naszych ludzkich programów. Z każdym rokiem stajemy się nie tylko starsi, ale także bogatsi w doświadczenie. W chwili, gdy kolejny rok przechodzi do historii, a my stajemy u początku nowego roku, często przychodzą nam na myśl pytania , np. „ co mogę zmienić w nadchodzącym roku?” Niektórzy postanawiają zrzucić parę kilogramów. Inni chcą spędzać więcej czasu ze swoją rodziną. Jeszcze inni starają się dobrze zaplanować swój budżet, aby móc zrealizować swoje marzenie. Są jednaj i tacy, którzy postanawiają poświęcić ten rok na głębsze poznanie Boga. Wiele jest form poznawania Boga. Jedną z nich jest bliższy kontakt z Pismem Świętym. Czytanie Biblii nie tylko pozwala nam głębiej poznać Boga, ale wprowadza nas w bezpośredni kontakt z Jego miłością, łaską, uzdrowieniem i miłosierdziem. Zadajmy sobie pytanie, czy Bóg w tym nowym roku nie wzywa nas do systematycznej lektury Pisma Świętego?. Z pewnością warto sobie zaplanować czas na czytanie Biblii, rozważanie Słowa Bożego i wsłuchiwanie się w głos Boga mówiącego do nas przez swoje Słowo. Codzienne czytanie i rozważanie Pisma Świętego przynosi nam wiele korzyści. Jeżeli czytamy je z wiarą, to Duch Święty sprawia, że staje się ono żywe. Gdy tylko dajemy Mu ku temu okazję, wypisuje On swoje prawo w naszych sercach i pokazuje, że słowa napisane przed dwoma tysiącami lat zawierają mądrość aktualną po dziś dzień. Czytanie i rozważanie Pisma Świętego to jeden z najbardziej powszechnych i najbardziej potężnych sposobów, na jakie działa Duch Święty. On przez słowa Biblii poucza nas, sprowadza z błędnych dróg, uzdalnia do wydawania owocu. Korzyścią z czytania słów Pisma Świętego jest to, że Duch Święty prowadzi nas przez nie do Jezusa. Jeżeli Bóg zsyła swojego Syna na ziemię, aby na niej zamieszkał, to po to, by Syn, który jest Bogiem, sprawił, byśmy umieli inaczej spojrzeć na Boga, widzieć w Bogu tę wielką dobroć, która rozlewa się na wszystkich ludzi. I stąd też ogromne zobowiązanie z naszej strony, byśmy umieli odpowiedzieć na ten dar, jakim jest danie nam Syna Bożego, jakim jest wcielenie Słowa, wypowiedzianego przez Boga: Bogiem było Słowo i bez Niego nic się nie stało, co się stało. I to Słowo zamieszkało między nami. I chce mieszkać. I to Słowo Boże obecne na ziemi chce dźwigać nas, chce uzdolnić nas do tego, by nasza praca była zgodna z planami Bożymi. A wtedy będzie na ziemi pokój, zgoda, budowanie tego, co jest dobre i co jest lepsze. Takie refleksje nasuwają nam się na początku roku kalendarzowego, kiedy czynimy plany, tworzymy projekty, spoglądając na rok przeszły, analizując osiągnięcia i błędy. Myślimy o tym, co przyniosą te nadchodzące dni, jak będziemy się zachowywać, czy znajdziemy tyle dobroci w sobie, aby czynić łatwiejszy i godniejszy nasz pobyt na tej ziemi, czy też będziemy zakłócać ten pokój, który powinien być między ludźmi, szczególnie w rodzinach. Gdy czytamy słowo Boże, zauważamy ile dobroci sami otrzymujemy od Boga. To Bóg chce błogosławić nam i nas. To Bóg daje nam swojego Syna. Słowa Ewangelii przypominają nam narodzenie Chrystusa. Bóg jest z nami, Emmanuel. I nasza refleksja winna iść w tym kierunku: kim my jesteśmy, kim ja jestem, jak mam się zachować w tym roku, jakie podejmuję wobec Boga postanowienia, które uczynią mnie człowiekiem bardziej odpowiedzialnym za to, czego Bóg oczekuje ode mnie? A w ten sposób dochodzimy do pewnych tajemnic, które trudno nam do końca zrozumieć, odczytać. Stąd też wołanie Jezusa Chrystusa; Drogie Siostry i Bracia przyjdźcie mnie posłuchać, co do was mówię podczas spotkań Ewangelicznych naszej Wspólnoty w pierwszą środę każdego miesiąc po wieczornej Mszy św. …….

Drogie Siostry i Bracia! Składam Wam życzenia, aby nowe dni, które nadchodzą, były umocnione łaską Jezusa Chrystusa, aby Jego moc dawała nam wszystkim siłę do tego, byśmy umieli wokół siebie tworzyć pokój, ten pokój, który zawsze będzie polegał na tym, że zło zostanie zwyciężone przez dobro. I niech dobro, które w nas rośnie, a rośnie ono mocą Chrystusową, coraz bardziej obfituje w naszych rodzinach, w naszej parafii, w naszej wspólnocie. Niech Maryja, która dała światu Księcia Pokoju, Boga Mocnego, powierza Mu całą naszą przyszłość. Aby Maryja wyprosiła nam łaskę współpracy z Bogiem w kształtowaniu życia Bogu na chwałę, bliźnim na pożytek, a nam samym ku nieprzemijającej radości. Niech w Waszych sercach rządzi Chrystusowy pokój…. A słowo Chrystusa niech w Was przebywa z całym swym bogactwem.AKTUALNOŚCI


Dnia 01 grudnia 2007 roku odbyła się VII Kapituła wyborcza Regionalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Gdańskiego w Gdańsku. W wyniku głosowania wybrana została nowa Rada Regionu w niżej podanym składzie:

1. Przełożona - s. Daniela Komosińska
2. Zastępca przełożonej - s. Bernadeta Nowak
3. Sekretarz - s. Krystyna Kokorczak
4. Skarbnik - s. Alina Wnuk
5. Mistrz ds. formacji - s. Krystyna Chludzińska
6. Radny ds. młodzieży FRA- br Eligiusz Wirwiński
7. Radny ds. kontaktu - br Michał Rynkowski.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI ( styczeń )


1. 01.01.– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
2. 07.01.– Chrzest Pański.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA
( styczeń )


1. 07.01. - pierwszy poniedziałek miesiąca – godz. 17,oo
spotkanie modlitewne w kościele.
2. 02.01. - pierwsza środa miesiąca po wieczornej Mszy św. –
rozważanie Ewangelii na niedzielę
3. 13.01. - druga niedziela miesiąca – śpiew Godzinek ku czci
Najświętszej Maryi Panny.
4. 14.01.- drugi poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy św
- adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. 17.01.- trzeci czwartek miesiąca - spotkanie Rady.
5. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. – modlitwa
Brewiarzowa w kościele - prowadzi FRA, krótka adoracja.
6. 27.01. - ostatnia niedziela miesiąca o godz. 14,45 spotkanie
w salce – godz. 16,00 Msza św. wspólnotowa.
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: ojciec Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej br. Jerzego FZŚ Brodnica, www.fzs.prv.pl., www.3zakon.prv.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397594 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |