Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 117 razy
"TERCJARZ" - 04/2007


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 04/2007

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w kwietniu 2007 roku

„ O świętość dla kapłanów”Nie ma chyba katolika, który nigdy nie słyszał lub sam nie wypowiedział słów: „ Muszę nieść swój krzyż ”. W życiu każdego z nas przychodzi czas prób i wyzwań, wzlotów i upadków, którym musimy sprostać, pokładając nadzieję w Panu.

Naszym krzyżem może być na przykład trudny charakter współmałżonka, czy dziecka, czy kogoś ze wspólnoty, nieoczekiwana śmierć bliskiej osoby, przewlekła nieuleczalna choroba, czy też nasze upadki duchowe. W tym sensie wyrażenie „ nieść swój krzyż ” oznacza, że próbujemy przyjąć bolesne wydarzenie, czy trudną sytuację bez szemrania, z wiarą, że ufne kroczenie tą ścieżką przybliży nas do Boga. Każde nasze cierpienie, każda nasza nędza duchowa oczekują odkupienia Jezusa.

Nieść krzyż z Jezusem można nie tylko w chwilach nieszczęść czy prób, lecz w naszej zwykłej codzienności, bowiem Chrystus oznajmił: „ Jeżeli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”.

Jezus nie mówi wyłącznie o krzyżu cierpienia i prób, lecz również o krzyżu zaparcia się siebie, który jest nieodłączną częścią naszego powołania do świętości. To jest krzyż, który pojawia się nam każdego dnia. Wezwanie do brania swego krzyża na każdy dzień łączy się z wezwaniem do naśladowania Jezusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus bowiem powiedział: „ Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Umierając na krzyżu Jezus zadał śmierć grzechowi i wyzwolił nas z jego ucisku. Zmartwychwstając, przyniósł nowe życie każdemu, kto uwierzy. Podobnie i my mamy „stracić” dawne życie w grzechu, abyśmy mogli otrzymać nowe życie, które Jezus zdobył dla nas na krzyżu.

Chciejmy zobaczyć w ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu przykład tego, jak mamy dźwigać agonię i trudy codziennego życia, jak mamy w tym życiu umierać – byśmy mogli żyć pełniej i bardziej twórczo, jak z cierpliwością i pokorą przyjmować niepowodzenia ludzkiego życia, a także cierpienia Męki i ukrzyżowania, jak przyjmować bóle i walkę, które spotykają nas każdego dnia, jako okazję do rozwoju naszego człowieczeństwa i większego upodobania się do Jezusa.

Chciejmy i starajmy się przez wszystkie trudy przejść z miłością, cierpliwością, odważnie, ufając zawsze Panu w zrozumieniu, że tylko przez częste umieranie dla siebie i naszych egoistycznych pragnień, możemy żyć pełniejszym życiem, gdyż umierając z Jezusem, możemy razem z Jezusem zmartwychwstać.

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA ŹRÓDŁEM NADZIEI


Zmartwychwstanie - inaczej powstanie z martwych, ponowne ożywienie. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dając świadectwo tego, że wszyscy zmartwychwstaną tak, jak On.
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”.

W sercu człowieka również rodzi się nadzieja. Niejednokrotnie ktoś pozbawiony nadziei, nie widzi dla siebie sensu życia. Zrezygnowany i zniechęcony unika nowych wyzwań, a każdy dzień przeżywa w smutku, coraz bardziej poddając się zwątpieniu. W takiej beznadziei i smutku trwali także uczniowie Jezusa po śmierci swego Mistrza. Byli przeświadczeni, że cała Jego działalność, nauczanie, cuda straciły sens. Po ludzku zwątpili, bo przecież Nauczyciel ich opuścił. „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela” .

Tymczasem Bóg nie zawiódł człowieka. W swoim Synu ofiarował nam życie. Chrystus, pokonując śmierć, zło, szatana, przynosi nam nadzieję życia wiecznego.

Niech prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dokonanym w Wielkanocny Poranek będzie dla nas źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei, że my także zmartwychwstaniemy. Albowiem: „W niebie czeka na nas miejsce. Chociaż byśmy bardzo późno tam przyszli – nikt go nie zajmie, bo ono jest tylko dla nas”.


Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał!
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość!
Niech Pan zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.


Wspólnocie FZŚ, FRA i Rycerstwu św. Franciszka życzą: Asystent o. Ireneusz Główczewski i s. Bożenna.A K T U A L N O Ś C I


W naszej Wspólnocie przeżywaliśmy kolejną radość.
25 lutego 2007 roku po Mszy św. Wspólnotowej przy ołtarzu głównym rozpoczęły formację ( postulat ) we Wspólnocie FZŚ dwie siostry:
1. s. Henryka Kamińska
2. s. Lucyna Drzymalska.
Życzymy Siostrom wytrwałości w przechodzeniu formacji. Niech św. Franciszek wyprasza u Jezusa Chrystusa potrzebne łaski w powołaniu we Wspólnocie FZŚ. POKÓJ I DOBRO!


KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


1. 01.04. – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.
2. 02.04. – Wielki Poniedziałek.
3. 03.04. – Wielki Wtorek.
4. 04.04. – Wielka Środa.
5. 05.04. – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej.
6. 06.04. – Wielki Piątek Męki Pańskiej.
7. 07.04. – Wielka Sobota.
8. 08.04.– Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego.
9. 15.04.– Niedziela Miłosierdzia Bożego.
10. 23.04.– Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika.
11. 25.04. – Święto św. Marka Ewangelisty.


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA (KWIECIEŃ)


1. 02 kwietnia – godz. 20,30 – Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w 2 rocznicę śmierci, po niej wieczornica.
2. 8 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – udział tercjarzy we Mszy św. Rezurekcyjnej z sztandarem i świecami.
3. 26 kwietnia – po wieczornej Mszy św. - Spotkanie Rady.
4. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. W KOŚCIELE – MODLITWA BREWIARZOWA, po niej krótka Adoracja.
5. Ostatnia niedziela miesiąca tj. 29 – godz. 15,00 - spotkanie w salce – godz. 16,00 Msza św. Wspólnotowa.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: ojciec Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej br. Jerzego FZŚ Brodnica, www.fzs.prv.pl., www.3zakon.prv.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394265 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |