Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 42 razy
Historia powstania i działalności III Zakonu Św. Franciszka w Brodnicy

Trzeci Zakon Świeckich św. Franciszka w Brodnicy istnieje od 1923 roku. Początkowo liczył 18 osób i działał przy parafii św. Katarzyny w Brodnicy. Pierwszą przełożoną wspólnoty brodnickiej od 1923 roku do 1930 roku była s. Wanda Cieszyńska. Jednym z pierwszych opiekunów Zakonu był ks. Okrój, którego w 1940 roku zabrało gestapo i zginął w obozie. W czasie okupacji dokumenty Trzeciego Zakonu, Kronika, księgi profesów zostały zniszczone. Trzeci Zakon działał w tzw. podziemiu.

W okresie międzywojennym parafia brodnicka św. Katarzyny wielokrotnie starała się o odzyskanie budynków klasztornych, w których podczas zaborów zorganizowano więzienie. Dopiero w roku 1945 więzienie to rozwiązano i w 1946 roku Komenda Powiatowa w Brodnicy na polecenie Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy aktem zdawczo-odbiorczym przekazała budynki byłego więzienia na rzecz kurii biskupiej w Pelplinie, a biskup chełmiński Kazimierz Kowalski w 1947 roku kościół i klasztor w Brodnicy przekazał franciszkanom.

Po przerwie, która trwała przeszło 116 lat, w 1947 roku franciszkanie powrócili do Brodnicy. Pierwszym przełożonym klasztoru był o. Mieczysław Kierzkowski.
Po powrocie franciszkanów Trzeci Zakon rozpoczął swą działalność przy kościele franciszkańskim. Według pierwszej Kroniki dnia 7 grudnia 1947 roku odbyło się zebranie nadzwyczajne Trzeciego Zakonu św. Franciszka celem wyboru zarządu. Przed ołtarzem św. Franciszka o. Gwardian Mieczysław Kierzkowski i zarazem pierwszy Dyrektor Trzeciego Zakonu odczytał Regułę. Zachęcał zebranych do gorliwego naśladowania św. Franciszka i udzielił Generalnej Absolucji.
Następnie w salce przystąpiono do wyboru zarządu. Pierwszą przełożoną jednogłośnie została wybrana s. Franciszka Unrau, zastępcą br. Jan Siłak, bibliotekarzem br. Stanisław Sucheński. Uchwalono, że spotkania miesięczne odbywać się będą w ostatnią niedzielę miesiąca i składki będą wynosić 5,- zł, a kto może, niech da więcej za tych, którzy dać nie mogą. Pod koniec spotkania wręczono tercjarzom szkaplerze i paski franciszkańskie. Pierwsze spotkanie miesięczne odbyło się 28 grudnia 1947 roku. I tak zaczął działać Trzeci Zakon przy klasztorze.

Procesję Bożego Ciała organizowano wspólnie z kościołem farnym, a na zakończenie oktawy Trzeci Zakon stroił ołtarz przy murach klasztoru. Tercjarki nosiły suknie habitowe brązowego koloru i jednolitego kroju. Pierwsza generalna wizytacja kanoniczna odbyła się 20 września 1948 roku.

Niestety, działalność Trzeciego Zakonu trwała zaledwie dwa lata. W dniu 1 listopada 1949 roku o godz. 15.00 w uroczystość Wszystkich Świętych w czasie miesięcznego spotkania, które odbyło się przy ołtarzu św. Franciszka o. Gwardian Mieczysław, Dyrektor Trzeciego Zakonu odczytał orędzia wizytatora i komisarza. O. Wizytator zachęcał tercjarzy do gorących modlitw w listopadzie za zmarłych wiernych. Następnie o. Gwardian przemówił do zebranych wspominając pierwsze chwile po objęciu klasztoru, organizowaniu Trzeciego Zakonu i ogłosił bardzo smutną i bolesną wiadomość, że tutejszy Trzeci Zakon należy uważać za rozwiązany. Wiadomość ta uderzyła w zebranych jak grom z jasnego nieba i jeden rozdzierający szloch rozległ się w kościele, gdyż nikt nie spodziewał się tak srogiego ciosu godzącego w serca nie przygotowanych na to członków Trzeciego Zakonu.

Po niedokończonej z powodu wielkiego wzruszenia modlitwie za zmarłych tercjarzy i udzieleniu Absolucji Generalnej o. Gwardian zaintonował pieśń "Śpieszmy na górę zbawienia" i opuścił zebranych. Pieśnią "Zakonie mój" zostało zakończone ostatnie zebranie Trzeciego Zakonu.

Pierwsze spotkanie Wspólnoty po 7-letnim milczeniu odbyło się 7 kwietnia 1957 roku o godz. 15.00 w kościele klasztornym. Po odśpiewaniu Hymnu "Veni Creator" i odmówieniu modlitw o. Gwardian Dyrektor Trzeciego Zakonu Maurycy Przybyłowski wzruszonym głosem powitał tercjarzy dając wytyczne na przyszłe życie. Powiedział, że rodziny tercjarskie winny tworzyć spójnię z klasztorem franciszkańskim i życie przyoblec w cnoty.

Wzruszenie i radość zapanowały wśród tercjarzy. Znowu pojawiły się w oczach łzy, tym razem z radości. O. Dyrektor udzielił Absolucji Generalnej, tercjarze ucałowali relikwie św. Franciszka i zaśpiewali pieśń "Pójdźmy na górę zbawienia".

Następnie w zakrystii nastąpił wybór zarządu. Przełożoną pozostała nadal s. Franciszka Unrau, mistrzynią również s. Leonarda Siłak, sekretarzem s. Krystyna Somsior, skarbnikiem s. Józefa Buńka. O. Dyrektor przypomniał, że 11 kwietnia rozpoczyna się w kościele klasztornym Wieczna Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zapraszał. Na zakończenie spotkania prosił, aby tercjarze zapraszali krewnych i znajomych na spotkania miesięczne, by znalazło się jak najwięcej chętnych do Trzeciego Zakonu.

Innym razem na spotkaniu Trzeciego Zakonu o. Dyrektor Maurycy mówił - bądźcie dobrymi tercjarzami. Modlitwą, wzorowym życiem, przykładem i słowem przyciągajcie wiernych do Trzeciego Zakonu.

Po 16 miesiącach Trzeci Zakon znów kończy swoją oficjalną działalność franciszkańską. Pierwsza Kronika założona i prowadzona przez s. Marię Cimińską, następnie po 7-letniej przerwie dalej prowadzona przez s. Krystynę Somsior kończy się ostatnim protokołem z dnia 3 sierpnia 1958 roku. Nastąpił znowu okres milczenia i tzw. działalność podziemna Trzeciego Zakonu.

W roku 1978 ponownie Gwardianem klasztoru franciszkańskiego w Brodnicy zostaje o. Mieczysław Kierzkowski. Czasy się zmieniają, więc z większą troską zaopiekował się Trzecim Zakonem, starał się go ożywić i przywrócić jego działalność na ile sprzyjały po temu warunki. Przełożoną Trzeciego Zakonu dalej jest s. Franciszka Unrau. W 1980 roku otrzymuje liczne gratulacje z okazji 50-lecia przynależności do Trzeciego Zakonu. Była pierwszą przełożoną po wojnie od grudnia 1947 roku przez 41 lat aż do listopada 1988 roku. Działała w bardzo trudnych czasach komunistycznych, w których Trzeci Zakon przez wiele lat nie mógł jawnie istnieć, przetrwał dzięki grupom modlitewnym, często zwanymi czcicielami św. Franciszka.

Od listopada 1988 roku funkcję przełożonej przejęła s. Maria Jankiewicz. Była przełożoną do stycznia 1995 roku. Powstaje II Kronika Trzeciego Zakonu założona 2 stycznia 1989 roku i prowadzona przez s. Marię do 1995 roku. Potem przełożoną do listopada 2003 roku była s. Leokadia Kaniecka i prowadziła Kronikę do listopada 2000 roku. Następnie sekretarzem i kronikarzem od I Kapituły wyborczej do 2003 roku była s. Elżbieta Brzezińska. Obecnie od II Kapituły, która odbyła się 15 listopada 2003 roku przełożoną została s. Irena Grążawska, a sekretarzem i kronikarzem jest s. Leokadia Kaniecka.

Pierwszymi dyrektorami (asystentami) Trzeciego Zakonu po wojnie byli:

- o. gwardian Mieczysław Kierzkowski,
- o. gwardian Maurycy Przybyłowski.

Od lat 80-tych asystentami byli:

- o. Mieczysław Kierzkowski,
- o. Nehemiasz Prybiński,
- o. Romuald Jaworski,
- o. Melchior Czoska,
- o. Jan Paweł Bagdziński,
- o. Jan Dostatni,
- o. Kosma Rejmer,
- o. Ireneusz Główczewski
-
obecnie o. Florentyn Nowak.

W 1991 roku Trzeci Zakon Świeckich św. Franciszka zmienił nazwę na Franciszkański Zakon Świeckich. Obecnie wspólnota brodnicka podlega władzom Regionu Gdańskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i władzom prowincji poznańskiej I Zakonu św. Franciszka. Przedtem należała do Prowincji w Krakowie.

Akt Reerekcyjny został nadany Wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy w dniu 19 listopada 1998 roku, Ldz. 320/98 przez Ministra Prowincjalnego o. Dr Adama Ryszarda Sikorę z Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów - Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu.Nasza Wspólnota liczy obecnie 58 profesów wieczystych, 8 profesów czasowych i 1 nowicjusz /stan na VIII 2006 r./.


Opracowała na podstawie
Kronik Wspólnoty i książki
o. Piotra Józefa Grążawskiego OFM
pt. "Franciszkanie nad Drwęcą 1947-1997":


s. Elżbieta BrzezińskaNa zdjęciach od góry:
Brodnica w okresie międzywojennym,
fragment nagrobka o. Mieczysława Kierzkowskiego,
Wspólnota brodnicka na spotkaniu w salce.
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397588 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |